• DEİK - İnsan Kaynakları Konusunda Yapılan Çalışmalar

  • A.T. Kearney Fit Transformation: DEİK'in 2015-2019 dönemine yönelik strateji çalışmasının devamında ‘balance score card' metodolojisi ile yapılandırılan stratejinin mevcut insan kaynakları bazında entegrasyonu, insan kaynağı performansının ölçümü, artan iş grafiği ile orantılı verimli-motive iş gücü oluşturulması için terfi sistemi, maaş sistemi ve eğitimlerin planlanması ihtiyacına binaen bir çalışma yürütülmektedir.

    Bu projenin amacı, A.T. Kearney'in Fit Transformation™ (Sağlıklı Dönüşüm) metodolojisini kullanarak DEİK'in yeni stratejik konumuyla uyumlu bir organizasyon yapısına sahip olmasını sağlamaktır. Proje, personel için yetkinlik ve görev tanımı-sorumluluk alt kırılımlarını yeniden tarif ederek, kariyer / eğitim planlarını, yıllık hedeflerin bireysel performans değerlendirme takvimini oluşturmuştur.

  • BUYEM Projesi: DEİK Strateji çalışması kapsamında çalışanların dış ekonomik ilişkilerde stratejiler kurgulaması ve yetkinliklerini geliştirmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BUYEM) ile yapılan anlaşma kapsamında 72 saatlik bir sertifika programı DEİK'e mahsus tasarlanmış ve farklı katmanlardan katılım sağlanmıştır.

    Stratejik planlama, müzakere teknikleri, proje geliştirme, makroekonomik göstergeler çerçevesinde Türkiye ekonomisi, kaynak geliştirme, sunum teknikleri, iş hayatında profesyonellik gibi konularda uzmanlarla çalışan ekibin proje çıktıları bir yayına dönüştürülmektedir.

  • DEİK Çalışanları her 6 ayda bir stratejik hedeflerde kaydedilen performansı değerlendirmek üzere yönetimle biraraya gelmektedir. Ayrıca Bölge Koordinatör Başkanı liderliğinde İş Konseyi Başkanları dönemsel olarak stratejik hedefleri değerlendirmektedir.

2017 yılı itibariyle DEİK'te 10 yılı tamamlamış olan ekibe emeğine teşekkür amacıyla DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Genel Sekreteri Mustafa Mente katılımıyla bir etkinlik düzenlenmiştir.