• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
 • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
 • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
 • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
 • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
 • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

AFRİKA’DA TEMASLAR NİJERYA İLE DEVAM EDİYOR

AFRİKA'DA TEMASLAR NİJERYA İLE DEVAM EDİYOR

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğinde. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret ediyor.

DEİK ev sahipliğinde, 4 Afrika ülkesinde düzenlenen İş Forumları, 2 Mart 2016 Çarşamba günü Federal Nijerya Cumhuriyeti'nin başkenti Abuja'da gerçekleştirildi.

Nijerya-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,

200 milyon nüfuslu Nijerya ile 80 milyon nüfuslu Türkiye arasındaki işbirliğinin daha ileri noktalara taşınması gerektiğini; bu çerçevede ilk adım olarak Nijerya ve Türkiye arasında ticaretin ve yatırımların artırılmasına yönelik 4 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Afrika nüfusunun beşte birini barındıran Nijerya'ya yapılacak her türlü yatırımın Afrika kıtasına yapılacağı anlamına geleceğini belirten Bakan Elitaş, sağlık sektöründe iki ülke arasında önemli bir ticaret potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Nijerya'nın hava taşımacılığında bölgenin merkezi konumuna gelmesiyle, bu alandaki işbirliğinin de önemli olacağını ifade eden Bakan Elitaş, İş Forumuna katılan işadamlarına, var olan ortaklıkların kuvvetlendirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulması çağrısında bulundu.

Forumda katılımcılara hitap eden Federal Nijerya Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Okechukwu Enelemah ise, diplomatik olarak iki ülke arasında ilişkilerin artması neticesinde ticari ilişkilerinde artacağını ifade etti ve başta inşaat, müteahitlik ve savunma sanayileri olmak üzere, birçok alanda Nijerya-Türkiye ticaret potansiyelinin artırılması, iki ülke arasında sinerji oluşturulması gerektiğini söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya'nın kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile, Batı Afrika'da kalıcı barışın ve kalkınmanın anahtar role sahip ülkesi olduğunu söyledi. Nijerya'nın DEİK üyelerinin yakın radarında yer aldığını belirten Başkan Vardan, 2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girme hedefini benimseyen Nijerya'ya, sanayi ürünleri, inşaat, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere tüm sektörlerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 250'den fazla Türk ve Nijeryalı iş insanı ikili görüşmelere katıldı.

Not:Ekli dosyada Nijerya ile ilgili DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı ekonomik ve ticari dataları bulabilirsiniz.

Haber çalışmalarınızda yer vereceğinizi ümit eder, bilgilerinize sunarız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)

TÜRKİYE-NİJERYA TİCARET RAKAMLARI

(EKONOMİ BAKANLIĞI)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 504 milyon ABD Doları (2015)

Türkiye'den Nijerya'ya yapılan ihracat:314 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ihracat kalemleri: Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler,  hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri.

Türkiye'nin Nijerya'dan yaptığı ithalat:190 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ithalat kalemleri: Diğer yağlı tohumlar ve meyveler,  petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust derileri, tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar, bitki ve bitki kısımları.

Dış Ticaret Dengesi: 124 milyon ABD Doları (2015)

İlgili Resimler

AFRİKA’DA İKİNCİ DURAK GANA

AFRİKA'DA İKİNCİ DURAK GANA

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğinde. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret ediyor.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen İş Forumları'nın ikincisi ise, 1 Mart 2016 Salı günü Gana Cumhuriyeti'nin başkenti Akra'da gerçekleştirildi.

Gana-Türkiye İş Forumu'nda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kuruluşlar nezdinde ve ikili ilişkilerde Gana ile daha yakın işbirliği kurma arzusunda olduklarını; Gana ile siyasi, sosyal ve kültürel açıdan daha yakın bir işbirliği kurabilmek için öncelikle ekonomik bağların güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

2005 yılında başlatılan Afrika Açılımı ile, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 27 milyon dolardan, 400 milyon dolara çıkartıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında hedefi, 1 milyar dolar olarak açıkladı. Bu çerçevede ziyaret kapsamında, Gana ile 4 yeni anlaşmanın imzalandığını ifade eden Erdoğan, iş adamlarından imzalan bu anlaşmaları takip etmesini ve netice almasını istedi.

Forumun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika Açılım siyasetini hiç bir zaman tek taraflı bir siyaset olarak görmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, Afrika ile ‘kazan-kazan' prensibine dayalı işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede Gana ile Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın süratle imzalanması gerektiğini de ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, enerjiden tarıma,  ulaştırmadan madenciliğe kadar her türlü sektörde, Gana ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı John Dramani Mahamaise Forum'un kapanış bölümünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20020 yılına kadar Gana ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 1 milyar ABD doları çıkarma hedefini desteklediğini; ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaların, bu hedefin yerine getirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye ile Gana arasında serbest ticaret bölgeleri ve hafif imalat sanayi alanlarında işbirliğine açık olduklarını da belirten Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahama, ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardanise, halihazırda Gana'da 2.600 Türk yatırımcının bulunduğunu ifade ederken, Türkiye'nin ulaştığı ekonomik gelişmişlik seviyesinde, bu rakamın çok daha ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi. Gana ve çevre ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları yapmaya istekli olduklarını ifade eden Başkan Vardan, DEİK bünyesideki 130 İş Konseyi ile Türkiye'nin dış ticaretini artırma gayreti içerisinde bulunduklarını belirtti.

İş Forumu çerçevesinde DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile GCCI Başkanı Nana Dr. Appiagtei Dankawoso arasında "Türkiye-Gana İş Konseyi Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Not:Ekli dosyada  Gana ile ilgili DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı ekonomik ve ticari dataları bulabilirsiniz.

Haber çalışmalarınızda yer vereceğinizi ümit eder, bilgilerinize sunarız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)

TÜRKİYE-GANA TİCARET RAKAMLARI

(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 400 milyon ABD Doları (2015)

Türkiye'den Gana'ya yapılan ihracat: 231 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ihracat kalemleri: İzole edilmiş tel, kablo ve diğer elektrik iletkenler; çimento; plastik hortum, boru ve bağlantı elemanları; buğday unu; petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar.

Türkiye'nin Gana'dan yaptığı  ithalat: 169 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ithalat kalemleri: Kakao ve mamülleri, balık.

Dış Ticaret Dengesi: 62 milyon ABD Doları (2015)

İlgili Resimler

AFRİKA’DA İLK DURAK FİLDİŞİ SAHİLİ

AFRİKA'DA İLK DURAK FİLDİŞİ SAHİLİ

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğinde. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret ediyor.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen İş Forumları'nın ilki ise, 29 Şubat 2016 Pazartesi günü Fildişi Sahili'nin finansal başkenti Abidjan'da gerçekleştirildi.

Fildişi Sahili Cumhuriyeti Başbakanı Daniel Kablan Duncan, Forumun kapanışında yaptığı konuşmada, ikili ticaretin geliştirilmesi için kurumsal yapıların önemine dikkat çekerken, Fildişi Sahili'nin 2020 yılı hedeflerine ulaşmasında Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ekonomi alanı ile sınırlı olmadığını belirten Başbakan Duncan, kurulacak mekanizamalar ile taraflar arasında bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında,birçok Türk şirketinin Fildişi Sahili'nde yatırım yapmak için çalışmalara başladığını ve iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin bu ziyaret ile daha ileri noktalara taşınmasını beklediklerini söyledi. Bunun için, 2015 yılında kurulan DEİK Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi'ne işlerlik kazandırılmasının altını çizen Başkan Vardan, aralarında iki ülke ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması ve taraflar arasında teknoloji ve bilgi transferini kolaylaştıracak ortak bir mekanizmanın kurulmasını da içeren kararların, İş Forumu kapsamında alındığını belirtti.

Fildişi Sahili İşletmeleri Genel Konfederasyonu Başkanı Jean Kacou Diagouise, 2020 yılına kadar iki ülke arasında 1 milyar ABD dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Sektörler arası ve kamu-özel işbirliği konularında iki ülke arasında daha yakın işbirliği gerektiğine vurgulayan Diagou, iki ülke arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla 6 tematik alanda çalışmalar yapılacağını söyledi.

Not:Ekli dosyada  Fildişi Sahili ile ilgili DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı ekonomik ve ticari dataları bulabilirsiniz.

Haber çalışmalarınızda yer vereceğinizi ümit eder, bilgilerinize sunarız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)

TÜRKİYE-FİLDİŞİ SAHİLİ TİCARET RAKAMLARI

(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 390 milyon ABD Doları

Türkiye'den Fildişi'ne yapılan ihracat (2015)

Türkiye'den Fildişi Sahili'ne yapılan ihracat:116 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:

Demir ve alaşımsız çelikten profiler, demir ve çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saç, çubuk, vb., mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar, demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya.

Türkiye'nin Fildişi Sahili'nden yaptığı  ithalat: 274 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:

Kakaodanevekırıkları, kakaohamuru, kakaoyağı, pamuk, kakaotozu, tabiikauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl  vb. tabiisakızlar.

Dış Ticaret Dengesi: (2015) Fildişi Sahili lehine  159 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

SOMALİ İLE İLİŞKİLERDE YENİ ADIM DEİK’TEN GELDİ

SOMALİ İLE İLİŞKİLERDE YENİ ADIM DEİK'TEN GELDİ

"Somali'nin Dostları Konferansı" çerçevesinde DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Somali İş Forumu, Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Omar Abdirashid Ali Sharmark, T.C. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş veSomali Federal Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı Abdirahman Abdi Osman'ın katılımları ile 22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

İş Forumu sonrasında gerçekleştirilen çalışma yemeğinde konuşan Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Omar Abdirashid Ali Sharmark, Türkiye'nin Somali'ye yatırım konusunda müttefik ülkelerden biri olduğunu söyledi ve Somali'nin doğal kaynakları ve insan kapasitesi ile dünyanın yatırıma en elverişli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Somali'nin enerji ve nakliye alanlarında önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başbakan Sharmark, yatırım politikalarının Türk yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. THY'nin Mogadişu'ya doğrudan seferlerinin yatırımcılar için önemli bir imkan sunduğunu da ifade eden Sharmark, Türk iş dünyası temsilcilerini Somali'ye yatırıma davet etti.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, korsanlık ve terör olayları ile ismi anılan Somali'nin son yıllarda büyük bir değişime imza attığını söyledi. Ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması için daha fazla adımların atılması gerektiğini ifade eden Elvan, yoksulluğun ülke genelinde büyük bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Nüfusunun yüzde 70'nin 30 yaş altı genç nüfustan oluştuğunu ifade eden Elvan, bu genç nüfusun yüzde 67'sinin işsiz olduğuna da dikkat çekti. Bu çerçevede genç nüfusun eğitilmesi ve iş gücü piyasasına kazandırılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Elvan, genç işsizliği gibi kadınların da işgücü piyasasına dahil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Elvan ayrıca, yapısal ve kurumsal reformlar ile ülkede daha çok yatırım-dostu bir atmosferin yaratılması gerektiğini söyledi.

 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki kurumsal varlığını hızla artırdığını, buna bağlı olarak Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin de hızla geliştiğini söyledi. Türkiye ile Somali arasındaki mevcut ticari anlaşmaların yenilenmesi ile ikili ilişkilerin yasal altyapısının güçleneceğini ifade eden Ekonomi Bakanı Elitaş, özellikle yatırımların karşılıklı korunması anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurguladı. Somali'nin yavaş ama emin adımlarla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Elitaş, 2015 yılında kurulan Türkiye-Somali İş Konseyi'nin ekonomik ve ticari ilişkilerin temel taşı olacağını söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Somali'nin sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirirken, "Bizler Afrika'yı bir mücadele alanı olarak değil, ortak geleceğimiz olarak görüyoruz. Bunun en somut göstergesi geçmişte sınırlı olan ticaretimizde şahit olduğumuz ciddi artış: Afrika ile karşılıklı ticaret hacmimiz 2000 yılında 4 milyar dolar iken, 2015 yılı sonunda 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı" dedi. DEİK Başkanı Vardan, insani yardımların, yatırım ve dış ticaret faaliyetleri ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak yürütülmesi ile Somali'nin kalkınmasına katkı sağlamak istediklerini de vurguladı.

Türkiye-Somali İş Forumu kapsamında düzenlenen çalışma yemeği, Türkiye-Somali Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasını takiben, hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.

Not: Somali ticari ve ekonomik istatistikleri ekli dosyada tarafınıza sunulmaktadır.

EK BİLGİLER:

Türkiye-Somali Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015)  72 milyon ABD Doları

İhracat:

Türkiye'den Somali'ye yapılan ihracat: (2015) 71 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Makarnalar ve kuskus, şeker kamışı, pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, buğday unu/mahlut unu.

İthalat:

Türkiye'nin Somali'den yaptığı  ithalat: (2015) 1 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Diğer yağlı tohumlar ve meyveler , sığır ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri,  basılı diğer yayınlar, resimler, fotoğraflar   koyun ve kuzuların ham derileri,diğer ham post ve deriler,  demir veya çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar.

Dış Ticaret Dengesi: (2015) 70 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

KAZAKİSTAN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

KAZAKİSTAN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gülmira İsayeva, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Yatırımlar Komitesi Başkanı Yerlan Hayirov'ınkatılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan veTürkiye – Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı'nın ev sahipliğinde, 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'da  gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde daha ileri seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı. Avrasya coğrafyasındaki konumunun ve siyasi olarak durduğu noktanın, Kazakistan'ı Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü hâline getirdiğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, Kazakistan'ın ihtiyacı olan projeleri hayata geçirebilmek için, Türkiye'nin önemli bir bilgi birikimine sahip olduğu kamu-özel sektör işbirlikleri konusuna yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi çerçevesinde, Hazar üzerinden yapılacak Ro-Ro seferleri ile Türkiye-Kazakistan arasındaki transit yolun Kazakistan'a kadar uzatılmasının iki ülke arasındaki ulaştırma sorununa daha etkin ve kalıcı bir çözüm oluşturacağını ifade eden Başkan Vardan, Astana'ya Türkiye'den doğrudan uçuş sayısının arttırılması gerektiğini de dile getirdi.

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gülmira İsayeva, özellikle tarım alanında Kazakistan'ın yabancı yatırımcılara yönelik önemli teşvik ve desteklerinin bulunduğuna dikkat çekti.  Yatırımcılara yönelik yüzde 30'a yakın teşvik sağlandığını ifade eden İsayeva, maliyetlerin teşvik edilmesi ve küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi gibi bir çok koldan tarım alanında yatırımların desteklendiğini vurguladı. Coğrafya ve iklim açısından Kazakistan'ın büyük bir tarım ülkesi olması için tüm altyapının hazır olduğunu belirten Kazak Bakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Kazakistan'ın, dünyanın tümünü besleyebilecek ülkeler sıralamasında ilk 5 içerisinde yer aldığını söyledi ve Türkiye'nin BM FAO ile yakın işbirliğini ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kazakistan'ın haihazırda 180 milyon hektar ekilmemiş tarım alanine sahip olduğuna dikkat çeken İsayeva,başta tarım ürünlerini işlenmesi konusunda Türk yatırımcıları Kazakistan'a davet etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistan'ın büyük potansiyel ve perspektife sahip, genç, dinamik ve gelişen bir ülke olduğuna dikkat çekerken,  ülkenin bağımsızlığının 25'nci yıldönümünde yabancı yatırımcılar için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Kazakistan'ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nin önemli bir pazar olduğuna da dikkat çeken Büyükelçi Tüymebayev, Kazakistan'dan Türkiye'ye 2015 yılında 530 bin turistin geldiğini, yıl bazında yüzde 20'lik artışın halen sürmekte olduğunu söyledi.

DEİK Türkiye – Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı ise konuşmasında, Kazakistan'ın bölgede en elverişli yatırım ortamına sahip ülke olduğunu ancak Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması gerekliliğine dikkat çekti. Karşılıklı ticaretin artırılması önündeki engellerin tespit edilmesi ve yeni projeler geliştirilmesi gerektiğini belirten İş Konseyi Başkanı Sarı ayrıca, Kazakistan İstatistik Ajansı verilerine göre, Kazakistan'daki yabancı sermayeli şirketler sıralamasında Türkiye'nin, Rusya ve Çin'den sonra ülkede en fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan üçüncü ülke olduğunu vurguladı. İş Konseyi Başkanı Sarı, Kazak özel sektörünün Türkiye'deki yatırımlarının da son yıllarda giderek artmakta olduğunu söyledi.

Kazakistan Maliye Bakanı Bahıt Sultanov'un da katılımı ile toplantı ikili görüşmeler ile sona erdi. 

EK BİLGİLER:

Genel Bilgiler:

 • Hazar'ın Kazakistan kısmındaki petrol rezervlerinin gerçek miktarının 17 milyar tona yakın olduğu tahmin edilirken, 11 Eylül 2013 tarihinde üretimin başladığı Kaşagan yatağının, dünyanın ikinci büyük petrol yatağı olduğu ifade edilmekte. Aynı kaynağa göre, Kazakistan'ın keşfedilmiş doğalgaz rezervleri 1,5 trilyon metre küp (dünya rezervlerinin yüzde 0,8'i) civarında.
 • Kazakistan ekonomisindeki katma değerin büyük bölümü petrol sektöründe yaratılmaktadır. Ekonominin enerji ve doğal kaynak ihracatına bağımlılıktan kurtarılarak, çeşitlendirilmesi ve imalat sanayi sektörlerinin geliştirilmesi Kazakistan'ın ekonomi politikalarında başlıca hedef olarak belirlenmiş durumda.
 • Kazakistan'da yabancı yatırımcılar için cazip sektörlerin başında petrol, doğalgaz ve maden rezervleri gelmekte.
 • Kazakistan'ın ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya bulunuyor.
 • Kazakistan'ın erkin bir devlet haline gelmesinde en önemli adım olan bağımsızlık hareketini ilk tanıyan ülke Türkiye oldu.

Türkiye-Kazakistan

 • Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye'dir.
 • Türk müteahhitlik firmaları Kazakistan'da 2015 yılı sonuna kadar 466 projede toplam 20,8 milyar ABD Doları tutarında iş üstlenmiş durumda.
 • İkili işbirliği alanında potansiyel arz eden sektörler: tarım, gıda sanayi, tekstil ve diğer hafif sanayi sektörleri, enerji, madencilik, gemi inşaatı, özel bölge işletmeciliği, tıbbi hizmetler ve malzemeler, inşaat malzemeleri üretimi, otomotiv sektörü, mobilya imalatı, finans ve bankacılık (özellikle faizsiz bankacılık).

·         Türkiye-Kazakistan Ticaret Rakamları(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015) 1,860 milyar ABD Doları

İhracat:

Türkiye'den Kazakistan'a yapılan ihracat: (2015) 750 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Mücevher, plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiler, demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

İthalat:

Türkiye'nin Kazakistan'dan yaptığı  ithalat: (2015) 1,110 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Ham petrol, Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, İşlenmemiş çinko, İşlenmemiş aluminyum

Dış Ticaret Dengesi: (2015) Kazakistan lehine 359 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

ANKARA'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

ANKARA'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI  

Ülkemizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde, başkent Ankara'da meydana gelen menfur saldırı, tüm camiamızıderinden üzmüştür.

Kardeşçe yaşadığımız güzel ülkemizi doğrudan hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor; saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan sıkıntıların ortasında, birlik ve beraberliğin değerini çok daha iyi bilmemiz gereken bir zamanda, yaşananlar ibret vericidir. Dün olduğu gibi bugün de, bu saldırılardan hiçbir sonuç elde edilemeyeceği aşikardır. Her zamankinden daha güçlü olan Türkiye'nin, bu tür olaylara karşı ne denli kararlı bir tavır içerisinde olduğu unutulmamalıdır.

Bundan sonrası için ise, bu saldırının faillerinin bulunması ve ülkemizde benzer bir olayın bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Tüm milletimizin başı sağ olsun.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Resimler

LATİN AMERİKA’DA SON ANLAŞMA DURAĞI EKVADOR OLDU

LATİN AMERİKA'DA SON ANLAŞMA DURAĞI EKVADOR OLDU

Ekvador-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Vicente Correa Delgado, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Ekvador Dış Ticaret Bakanı  Diego Esteban Aulestia Valencia'nın katılımları ile  DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve  ProEkvador Yönetici Müdürü Viktor Jurado'nun ev sahipliğinde 4 Şubat 2016 tarihinde Ekvador'da gerçekleşti. Forum esnasında DEİK ve PROECUADOR arasında Türkiye-Peru İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ve iş forumunun sağlayacağı ivme ile gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri, tüm bölgeye örnek olacak bir seviyeye çıkartacaklarına inandığını söyledi. İki ülke ilişkilerinde parlak bir geleceğe doğru adım atıldığını belirten Erdoğan: "Heyetimizle birlikte Ekvador'a gerçekleştirdiğimiz bu ziyareti, bir karşılık olmanın ötesinde, iki ülke ilişkilerinde parlak bir geleceğe doğru atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye-Ekvador İş Forumu'nun çalışmaları, karşılıklı yatırım imkanlarının tanıtıldığı organizasyonlarla desteklenerek devam etmelidir. Bugün, PRO-EKUADOR ile DEİK arasında imzalanan anlaşma ile perçinlenen iş konseyi ortaklığının, inşallah önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyoruz. Türkiye, dünyanın 108 ülkesine uçuş mesafesinde yer alan, merkezi bir ulaşım ağına sahiptir. Ülkemiz üzerinden, en fazla 1-6 saatlik bir uçuş mesafesinde, yaklaşık 1 milyar tüketiciye ulaşılabiliyor. Birçok uluslararası firmanın Türkiye'yi bölgesel üs olarak seçmesinin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi geniş bir coğrafyayı İstanbul'dan yönetmeyi tercih etmesinin sebebi işte budur."

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, ülke ekonomisinin dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Türk yatırımcılar için çok önemli yatırım fırsatları sunuyoruz. Hükümetimiz yabancı yatırımcıyı korumaktadır. Buyurun gelin yatırım yapın" dedi.  Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirten Correa, "Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin müteahhitlik tecrübesi ortada. Dünyada ün yapmış. Bütün Türk yatırımcılarını verimli projelerle ihtiyaç duyduğumuz yatırımları gerçekleştirmeye davet ediyorum" dedi. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Ekvador  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Ekvador'a yapılan ihracat: 2015 yılı 37 milyon USD

Türkiye'nin Ekvador'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir ve çelik, demir,alaşımsız çelikten yarı mamuller-aağırlıkça karbon, demir veya çelik profiler, değişik sanayi kollarinda kullanilan makina ve cihazlar, vitrin, tezgah vb tipi soğutucu ve dondurucular,aksamı veparçaları, sıvı ve gaz filtre cihazları.

Türkiye'nin Ekvador'dan yaptığı  ithalat: 2015 yılı 82 milyon USD

Türkiye'nin Ekvador'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Demir ve çelik, demir veya çelik profiler, demir veya çelik çubuklar-soğuk işlenmiş, belirli sanayi kollarinda kullanılan makina ve cihazlar, motokültörler,tarim ormancilik traktörleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  2015 yılı  119 milyon USD

Dış ticaret dengesi:  2015 yılı  Ekvador  lehine 44 milyon USD

İlgili Resimler

ŞİLİ’NİN ARDINDAN TÜRK İŞ DÜNYASI PERU’DA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

ŞİLİ'NİN ARDINDAN TÜRK İŞ DÜNYASI PERU'DA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

DEİK/Peru-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Devlet Başkanı Ollanta Moisés Humala Tasso, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Magali Silva Alvarez'ın katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Lima Ticaret Odası Başkanı Jorge Von Wedemeyer Knigge'nin ev sahipliğinde 3 Şubat 2016 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşti.  Forumda, DEİK ve Lima Ticaret Odası arasında Türkiye-Peru İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetiihraç eden firmalar bakımından dünyada Çin'den sonra en fazla firmaya sahip olduğunu söyledi. 2015 yılında 20 milyar dolar müteahhitlik hizmeti ihraç edildiğini belirten  Erdoğan, "Müteahhitlerimiz geçen yıl sonu itibarıyla 107 ülkede 322 milyar dolar değerinde 8 bin 693 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Tüm başarılarımızı 2023 vizyonumuzla taçlandırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te en büyük ilk 10 ekonomi arasında yerimizi almak. 500 milyar dolar ihracatı dünyada yapabilmektir" dedi.

Türk yatırımcılarının bölgeye ilgisinin artış gösterdiğini vurgulayan  Erdoğan sözlerine söyle devam etti: "Yatırım rakamları arzu ettiğimiz seviyede değilse bile düzenli olarak yükseliyor. Biz de girişimcilerimizin Güney Amerika'nın son yıllarda en hızlı büyüyen ekonomisi Peru'ya dikkatini çekmek için işte bugün buradayız. Mevcut durum, bu ilişkileri hedeflediğimiz düzeye çıkarmak için ilave çabaların gerektiğini gösteriyor. Biz Peru ile 2012-2015 döneminde yakaladığımız 350 milyon dolarlık ticaret hacmini dahi yetersiz bulurken, ticaretimizin geçtiğimiz yıl üçte birden fazla oranda azaldığını üzülerek gördük. Niye ticaret hacmini 500 milyon dolara veya 1 milyar dolara çıkarmayalım? 1 milyar dolara bunu her iki ülkedeki siyasi irade sağlam olursa bu çıkabilir ve bunu yapabiliriz. Nitekim bu noktada her iki iş adamları birliği ortak bir adım atacak olursa bunu süratle geliştirebiliriz."

Peru Devlet Başkanı Ollanta Moisés Humala Tasso,iki ülkenin farklı fırsatlar sunduğunu belirtti ve sözlerine sözlerine şöyle devam etti: "Peru'da İnka medeniyeti ve Anadolu toprakları üzerinde kurulan medeniyetler bizleri halen şaşırtmaktadır. Bugün burada iş formunun düzenlenmesi, tarihsel mirası büyük iki ülkenin yakınlaşmasının en önemli adımlarından bir tanesidir. Türk şirketler Peru'daki fırsatları yakalayabilir.  Türkiye, 79 milyonluk nüfusuyla bizim için büyük potansiyel. Türk şirketleri Peru'da sağlık gibi katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapabilirler."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Lima Ticaret Odasıyla imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, amacın Peru ile olan ticari ilişkilerin ülkelerin potansiyelini yansıtır seviyeye çıkarabilmek olduğunu belirtti ve "Bu noktada şunu söylemek istiyorum; Biz, DEİK bünyesinde İş Konseyleri vasıtasıyla çalışmaktayız. Bugün DEİK'te 123'ü ülke bazında olmak üzere, toplamda 130 iş konseyi var. Türkiye-Peru İş Konseyi de bunlardan biri. Ülkelerimiz arasında var olduğuna inandığımız ve henüz tam anlamıyla kullanamadığımız potansiyeli değerlendirmek için, iş dünyası arasında kurumsal işbirliği tesis edecek olan bu anlaşma, bizim için önemli bir başlangıç olacaktır" şeklinde konuştu. Vardan ayrıca, 2019'daki PanAmerikan oyunları kapsamında yapılacak olan Olimpiyat köyü inşaatları ve benzeri her türlü altyapı inşaatlarının yapımında Türk müteahhitlik sektörünün aktif rol almaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Peru  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Peru'ya yapılan ihracat: 2015 yılı 198 milyon USD

Türkiye'nin Peru'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, demir veya alaşımsız çelikten profiler, balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları, demir veya alaşımsız çelikten filmaşin.

Türkiye'nin Peru'dan yaptığı  ithalat: 2015  yılı  62 milyon USD

Türkiye'nin Peru'dan ithal ettiği başlıca kalemler: İşlenmemiş çinko, ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar, işlenmemiş kurşun, sentetik devamsız lifler, diğer yağlı tohumlar ve meyveler.

Toplam dış ticaret hacmi: 2015 yılı  260 milyon USD

Dış ticaret dengesi:  2015  yılı 135 USD

İlgili Resimler

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 90. YILINDA ŞİLİ’DE İŞBİRLİKLERİ ZİRVEYE ÇIKTI

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 90. YILINDA ŞİLİ'DE İŞBİRLİKLERİ ZİRVEYE ÇIKTI

Şili-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Şili Devlet Başkanı Verónica Michelle Bachelet,  T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Şili Ekonomi, Kalkınma ve Turizm Bakanı Luis Felipe Céspedes Cifuentes'in katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Şili Sanayi Federasyonu Başkan Vekili Gaston Lewin'in ev sahipliğinde 1 Şubat 2016 tarihinde Şili'de gerçekleşti.

Türkiye ile Şili arasında 2009 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki işbirliği bu ziyaret ile bir üst seviyeye taşındı ve DEİK ve Şili Sanayi Federasyonu (SOFOFA) arasında  karşı kanat kuruluş anlaşması imzalandı. 

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili - Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Şili'de iş adamlarının sektörel bazda birbirleriyle kuracakları temasların, ilişkilerin gerek Şili'de gerek Türkiye'de yapılacak yatırımlar açısından, gerekse üçüncü ülkelerde yapacakları yatırımlarla birlikte bu sürecin hızlanacağına ve güç kazanacağına inancını vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2014 yılında 562 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 2015'te 471 milyon dolara gerilediğini hatırlatarak, bu rakamı ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi. Şili'de faaliyet gösteren 23 Türk sermayeli firmadan sadece birinin sabit yatırım yaptığına işaret eden Erdoğan, karşılıklı ziyaretlerle, Şili'de sabit yatırım yapan Türk firma sayısının artaracağına inandığını söyledi. 

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Şili-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yabancı sermayeyi 2002'den itibaren bünyesine hızla çeken bir ülke konumuna geldiğini ifade etti ve "Türkiye 2002'den itibaren 165 milyar doların üzerinde yabancı sermayenin doğrudan yatırım yaptığı bir ülke haline geldi. 2016 yılında 15 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,Türkiye-Şili İş Konseyi'ne verdikleri önemi hatırlatarak, gerçekleştirilen forum vesilesiyle Şili Sanayi Federasyonu SOFOFA ile imzalanan "Türkiye-Şili İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı'na değindi ve "Ülkelerimiz arasında var olduğuna inandığımız ve henüz tam anlamıyla kullanamadığımız potansiyeli değerlendirmek için, iş dünyası arasında kurumsal işbirliği tesis edecek olan bu anlaşma, bizim için önemli bir başlangıç olacaktır. Bu ziyaretler, iş forumları, temaslar ile oluşan ilişkiler ve kurumlar arasındaki diyalog mekanizmaları ile daha güçlü ekonomik bağlantılar tesis edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca DEİK Yönetim Kurulu üyelerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD'ın Başkanı Nail Olpak, Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar ve DEİK Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Bahadır Balkır ve konsey üyeleri de katıldı.

Türkiye-Şili Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Şili'ye yapılan ihracat: 2015 yılı 188 milyon USD

Türkiye'nin Şili'ye ihraç ettiği başlıca kalemler: Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, demir veya alaşımsız çelikten profiler, traktörler, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları.

Türkiye'nin Şili'den yaptığı  ithalat: 2015 yılı 283 milyon USD

Türkiye'nin Şili'ye ithal ettiği başlıca kalemler: Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham), nitritler; nitratlar, diğer kabuklu meyveler, balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları, sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru.

Toplam dış ticaret hacmi:  2015 yılı 471 milyon USD

Dış ticaret dengesi:  2015 yılı Şili lehine 95 milyon USD

İlgili Resimler

DEİK ÇALIŞMA YEMEĞİ, 8. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI KAPSAMINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

DEİK ÇALIŞMA YEMEĞİ, 8. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI KAPSAMINDA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

DEİK Çalışma Yemeği, T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde‘8. Büyükelçiler Konferansı' kapsamında yurt dışında görev yapan Büyükelçilerin katılımları ile 10 Ocak 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleşti. Çalışma Yemeği'ne 250 Büyükelçi ve iş dünyasından 250 temsilci katıldı.

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,   dış politikayı ekonomiden, ekonomik ilişkileri de diplomasiden soyutlamanın mümkün olmadığını söyledi. Aktif ve çok boyutlu bir dış politika için güçlü bir ekonomiye ihtiyacın bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki Türk büyükelçi ve temsilcilerinin iş adamlarına destek sağlayacağını belirtti. 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin tutturulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu,  "500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamız gerekiyor. Bunu başarabilir miyiz? Evet, başarırız. Ama başarabilmek için yeni pazarlar aramamız lazım. Türkiye'ye yeni yatırımcılar getirmemiz ve yurtdışında yatırım yapmak isteyen isteyen iş adamlarımızında önünü açmamız lazım" dedi. Yüksek Düzey İşbirliği Mekanizmaları aracılığıyla birçok ülke ile ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması için çaba sarfedildiğini belirten Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde serbest ticaret anlaşması ve yatırımların karşılıklı korunması ve  teşviki anlaşmalarının sayısının artırılmaya çalışıldığını söyledi.  

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 2015 yılında avro/dolar paritesinden dolayı nominal olarak ihracatın 13 milyar dolar eksildiğini ve  ihracat satış fiyatlarında da emtia fiyatlarından dolayı 11 milyar dolarlık bir düşme ortaya çıktığını söyledi.  Hükümetin hem iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak hem de dünyayı küçülterek iş dünyasının hizmetine sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirten Elitaş, "Normal şartlarda 2014'te hiçbir değişiklik olmamış ve herşey planlandığı şekilde gerçekleşmiş olsaydı,  2015 yılında 168 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış olacaktık" dedi. Türkiye'nin üretim kapasitesinin yeni bir hamleyi yapabilecek pozisyonda olmadığını ve farklı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Elitaş, "Türkiye markasını dünyada bir imaj haline getirmek için çalışmalar başlatıldı. Herkese değil, bu işi hak eden kimse, hangi marka koşar hale geliyorsa o markaları bir heyet ile seçeceğiz ve desteğimizi en iyi şekilde vereceğiz" dedi. Yeni pazarlara gidilmesi gerektiğini belirten Elitaş, 2016 yılını yeni bir hamle yılı ilan etmek durumunda olduklarını söyleyerek, "2016'yı hep birlikte fırsat yılı haline getirmemiz lazım. Benim ticarette yaşadığım, iş aleminde gördüğüm en önemli unsurlardan biri ‘Her kriz fırsatı kendi içinde yaratır'.  O fırsatı yakalayabilmek en önceliklerimizden birisidir" dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin yeni vizyonu çerçevesinde bütün organların yeniden tanımlandığı gibi yurtdışındaki dış ekonomik ilişkilerde de yeniden yapılamaya gidildiğini söyledi. DEİK'in daha kapsayıcı, dünya ekonomi sistemine daha entegre ve daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirten Vardan,  DEİK'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği(TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Türkiye Müteahhitler Birliği(TMB) ve benzeri birçok sivil toplum kuruluşu ile kurucu kuruluşu olarak birlikte çalıştığını ve  temsil kabiliyetinin son derece geniş olduğunu söyledi.  2015 yılı içinde gerçekleşen faaliyetler ile DEİK'in üye sayısında yüzde 51 oranında artışın olduğunu vurgulayan Vardan, iş konseylerinin yüzde 63'ünde başkanların ve hemen tamamına yakınının da yürütme kurulu üyelerinde değişiklikler olduğunu belirterek, "DEİK'te önemli bir kan değişimi yaşadık" dedi.  130 iş konseyi başkan ve başkan yardımcılarını Türkiye'de ülkelerini temsil eden Büyükelçiler ile bir araya getirildiğini belirten Vardan, bugün DEİK ekibinin Türk Büyükelçileri ile bir arada bulunduğunu söyledi. Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Bir takımın parçaları olarak, elimizden geldiği çalışmaya ve birbirimizi kenetlemeye gayret edeceğiz. Kısmet olursa Ticaret Müşavirleri ile benzeri bir toplantıyı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Biz, dış ekonomik ilişkilerde görevliysek ve ekonominin bir parçasını temsil ediyorsak, bu takımın bütün fertleri ile biraraya gelerek, elimizden geldiği kadar çalışacağız. Başta 2023 hedefleri olmak üzere nasıl hareket ederiz? Bunun çalışması içinde olacağız."

 

DEİK Başkan Yardımcısı ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlik sektörü olarak şimdiye kadar 150 ülkede toplam 320 milyar dolarlık iş gerçekleştirildiğini söyledi.

DEİK Başkan Yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2015 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek, ihracatın yüzde 8,7 daraldığını ve  yaklaşık 144 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. İhracatın değer bazında azaldığını ve  miktar bazında da arttığını vurgulayan Büyükekşi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin toplam ithalatından aldığı payın yüzde 1,19'a, ABD'nin ithalatından aldığı payın ise binde 2,8'e yükseldiğini ifade etti.

İlgili Resimler