• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAM MESAJI

93 yıl önce büyük bir özveri, umut ve heyecanla kurulan Cumhuriyetimizi, şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal bir emaneti olarak bizden önceki nesillerden devraldık.

Aziz milletimizin bu kutsal emanetini daha da yücelterek, daha da büyüterek, standartlarını daha da yükselterek bizden sonraki nesillere iftihar edeceğimiz bir miras devretmenin gayreti ve sorumluluğu içindeyiz.

Cumhuriyet ile açılan bu yolda ülkemizi dünyanın sayılı ekonomilerinden bir tanesi yapmak için canhıraş çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sorumluluğu yerine getirirken, bizlere bu topraklarda yaşama imkânını sunabilmek için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi, tüm DEİK ailesi olarak bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler

Türk, Sırp ve Boşnak iş dünyası temsilcileri, Üçlü İş Forumu’nda İstanbul’da bir araya geldi

 

TÜRK, SIRP VE BOŞNAK IŞ DÜNYASI TEMSILCILERI, ÜÇLÜ İŞ FORUMU'NDA İSTANBUL'DA BIR ARAYA GELDİ

Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Ticaret Komitesi'nin Üçüncü Dönem Toplantısı kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü İş Forumu, 26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlendi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajić,Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Šarović'in katılımlarıyla gerçekleştirilen Üçlü İş Forumu'nda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Milan Vranić ve Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Egrlic ile Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın iş dünyası temsilcileri hazır bulundu.

Üçlü İş Forumu'nda konuşan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1 yıl içinde üç ülke arasında ekonomik işbirliği sürecinin duraksamadan ilerlediğini, geçen yıl ele alınan konuların, bugün gerçekleştirilmekte olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Zeybekci, İstanbul'da açılışı gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde faaliyet gösterecek Bosna-Hersek ve Sırbistan Ortak Ticaret Ofisi ile, tüm dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Üçlü mekanizmanın garantörünün Devlet Başkanları olduğunu ifade eden Ekonomi Bakanı: "Ne kadar yatırımı, üretimi ve ticareti ortak olarak ortaya koyarsak, Devlet Başkanlarının bir araya gelmesi o kadar anlamlı hale gelir. Belirli sanayi ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Tıpkı AB ile olduğu gibi bu anlaşmaların kapsamını sanayi ürünleri, tarım, kamu alımları ve hizmetler alanında genişletebilirsek, yatırım ve ticaret artacaktır" dedi. 2017 yılında Serbest Ticaret Anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi için Ekonomi Bakanları olarak mutabakata vardıklarını vurgulayan Zeybekci, "Yenilenebilir enerji, turizm, tarım hayvancılık alanlarında üçlü ortaklıklar ile yatırım yapılmasını öngörüyor ve destekliyoruz. Ancak Sırbistan ile taşımacılık konusunda sıkıntılarımız var. Bu nedenle Bosna-Hersek ile Sırbistan arasında seçilecek bir ulaşım projesini destekleyeceğiz" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajić ise, insanların artık siyasi sloganlara ihtiyacı duymadığını, siyasetin başarısının ekonomideki başarıya bağlı olduğunu hatırlattı. Bakan Ljajic, "Balkanlar yatırım için çok büyük bir alan, üçüncü ülkelere yatırım yapmak konusunda da istek var. Bu üç ülkenin birlikteliği aslında çok büyük bir ümittir. Ticaret hacmimizi ve yatıırmlarımızı artırmak istiyoruz. Türkiye'nin yatırımlarının bu ülkelere gelmesini bekliyoruz" dedi. Sırp Bakan ayrıca, "Görünmeyen engelleri kaldırmakla yükümlüyüz. Özellikle tekstil anlamında yatırım bekliyoruz. Bir işçi Sırbistan'da ortalama 350 Avro kazanıyor ve bu sizin karlılığınızı yükseltecektir. Ayrıca termal tesislerin özelleştirilmesi gündemde. Bu da yeni bir yatırım fırsatı olabilir. Barış ve istikrar açısından her iki ülkeye yapacağınız yatırım çok önemli" dedi.

Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Šarović, Üçlü İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, son birkaç yılda ticaret hacminde 100 milyon ABD Dolarlık artış kaydettiklerini hatırlattı. Bakan Sarovic, "Serbest Ticaret Anlaşmalarında bazı maddelerin değişikliği ile birlikte Bosna-Hersek olarak ekonomik ve ticari ilişkilere destek vermek istiyoruz" dedi. Turizm, altyapı, müteahhitlik konularında Türkiye ve Sırbistan ile işbirliğinin mümkün olduğunu belirten Bakan, söz konusu ortak merkezin açılmasının, bu çabalara büyük destek sağlayacağını vurguladı.

2015 yılında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen etkinliğin yeni ayağında üç ülkenin Bakanını ve iş dünyası temsilcilerini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, başta altyapı ve enerji olmak üzere, birçok alanda ve sektörde üç ülkenin ciddi işbirliği fırsatlarını elinde bulundurduğunu söyledi. Ülkeler arasında halihazırda imzalanmış bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarının, ekonomik ve ticari ilişkiler için gerekli hukuki zemini hazırladığını ifade eden DEİK Başkanı, projelerin hayata geçirilebilmesi için yeni ve ortak finansman modelleri üzerinde çalışmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu çerçevede kamu-özel sektör işbirliği modellerinin ön plana çıktığını hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, DEİK olarak bu alanda sahip oldukları bilgi ve deneyimleri Sırbistan ve Bosna-Hersek ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi. DEİK bünyesinde bir PPP Mükemmeliyet Merkezi kurduklarını da hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, tüm katılımcıları 2-5 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek ve 30 ülkeden temsilcilerin katılacağım PPP Haftasına davet etti.

 

Türkiye-Bosna-Hersek Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi: 543 milyon ABD Doları

Türkiye'den Bosna-Hersek'e yapılan ihracat: 293 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Buhar kazanları, tekstil, plastik,  ilaç, dokuma halı.

Türkiye'nin Bosna-Hersek'ten yaptığı  ithalat: 250 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Tarım ürünleri, sığır eti, mefruşat eşyası, demir-çelik.

Toplam dış ticaret dengesi:  43 milyon ABD Doları

 

Türkiye-Sırbistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  731 milyon ABD Doları

Türkiye'den Sırbistan'a yapılan ihracat: 493 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Örme mensucat, kağıt, karayolu taşıtları için aksam, motorlu taşıt, turunçgil.

Türkiye'nin Sırbistan'dan  yaptığı  ithalat: 238 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Bakır, mısır, motorlu taşıt,  demir-çelikten mamulleri.

Toplam dış ticaret dengesi:  254 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

DEİK İŞ KONSEYLERİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEİK İŞ KONSEYLERİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımı ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurul kapsamında, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, DEİK Amerika Bölgesi Koordinatör Başkanı Aykut Eken, DEİK Asya Pasifik Bölgesi Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK Avrupa Bölgesi Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, DEİK Avrasya Bölgesi Koordinatör Başkanı Tuncay Özilhan, DEİK Ortadoğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkan Yardımcısı Yusuf Cevahir, DEİK Sektörel İş Konseyleri adına DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden, DEİK Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak, sorumlu oldukları bölgeler ve Konseyler ile ilgili son bir yılda yapılan çalışmalar özelinde katılımcılara bilgi verdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Önümüzdeki 10 sene içinde bu coğrafyanın en itibarlı pasaportu Türkiye'nin olacak"

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nda konuşan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları anlattı ve ülkelerin menfaate dayalı ilişkilerinin bir sonucu olarak Türkiye'nin, ‘Güçlü Türkiye' olması gerektiğine değindi. Bakan Zeybekci; "Önümüzdeki 10 sene içinde bu coğrafyanın en itibarlı pasaportu Türkiye'nin olacak" dedi.

Türkiye-AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği'nin 1996 yılındaki kapsamının o günün şartlarında doğru tayin edildiğini, 2015 yılı itibariyle ise kapsamın genişletilmesine karar verildiğini hatırlatan Bakan Zeybekci, geçen hafta Brüksel ziyaretinde kapsamında Gümrük Birliğinin revizyonuna ilişkin ortaya çıkan sonuçların son derece umut verici olduğunu ve bu yıl sonu itibariyle söz konusu revizyona ilişkin müzakerelerin taraflar arasında başlayacağını belirtti. Bakan Zeybekci: "Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi ile ihracatın 2017 sonuna kadar yüzde 15 artırılması hedefleniyor" dedi.

Uçak krizi sonrasında gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinde son dönemde çok olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya ile ticari ilişkilerde mevcut olan kimi teknik sıkıntıların birkaç hafta içinde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti. Türkiye ile İran arasında karşılıklı 165 ürünün gümrüksüz ticaret kapsamına alındığına dikkat çeken Bakan Zeybekci, ürün sayısının 200'lere çıkartılacağını da söyledi. AB ile tam bir ekonomik entegrasyona gidecek olan Türkiye'nin, ABD seçimleri sonrasında TTIP görüşmelerine dâhil olmasının çok daha yüksek bir ihtimal olacağını ifade eden Bakan Zeybekci, önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırımlar alanında Afrika'yı işaret etti ve geçtiğimiz 10 yılda, Türkiye ile Afrika arasındaki 2,5 milyar ABD Dolarlık dış ticaret hacminin, 30 milyar ABD Dolarına ulaştığını söyledi.

DEİK Başkanı Vardan: "Son bir yılda 66 farklı ülkede 481 etkinlik gerçekleştirdik"

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nun açış konuşmasını yapan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, geçtiğimiz dönemde DEİK tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde, Türkiye'de bir genel seçim ve iki hükümet değişikliği yaşandığını hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, Türkiye'de demokrasi ve ekonomiyi hedef alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de hafızalardaki yerini aldığını söyledi: "Ülkemiz içinde yaşanan terör eylemleri, yurt dışında yakın coğrafyamızda, ihracat, yatırım ve inşaat pazarlarımızda 6 yıla yakın zamandır cereyan eden savaşların son yıl içindeki yükselişi de, işin tuzu biberi oldu" diye konuşan Başkan Vardan, bütün bu süreçte tüm DEİK camiasının kendisinden beklenen hizmetleri yerine getirmeye çalıştığını, faaliyetleriyle Türkiye'nin değişim sürecine ayak uydurmaya ve zorluklarla baş etmeye gayret ettiklerini söyledi. Son bir yılda, 163'ü yurt dışında, 318'i yurt içinde olmak üzere toplam 481 etkinliği başarıyla tamamladıklarını ifade eden DEİK Başkanı Vardan, yurtdışında 66 farklı ülkede etkinlik gerçekleştirdikleri ve bu etkinliklerde on binlerce Türk ve yabancı iş adamını bir araya getirdiklerini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında DEİK bünyesinde ‘Seferberlik' ilan edildiğini de hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, 120'nin üzerinde İş Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesinin katılımıyla gerçekleştirdikleri İstişare Toplantısı sonrasında ortaya çıkan 152 öneriyi, konsolide ettiklerini ve 11 adımlık bir ‘Acil Eylem Planı' oluşturduklarını söyledi: " DEİK kapsamında ilan ettiğimiz seferberlik kapsamında İş Konseylerimizden sorumlu oldukları ülkeleri ziyaret edip, bu ülkelerde muhatapları ile birebir temas etmelerini istedik. Ekim ayı itibariyle, toplam 53 ülkeye ziyaret gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde bunun artarak devam edeceğini de biliyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl yürütülen faaliyetleri DEİK'in Kurucu Kuruluşları ile sıkı işbirliğinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, "bütün bu faaliyetlerimizi de Kurucu Kuruluşlarımız TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB, YASED, TÜMSİAD, İKV, TÜRSAB, TÜRKONFED, UND, İTO, İSO ile birlikte veya onların destekleriyle gerçekleştirdik; gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle huzurlarınızda Kurum Başkanlarına bu desteklerden ötürü bir kez daha teşekkür ederim" dedi. 

İlgili Resimler

KOSOVA’DA İŞ ve YATIRIM FIRSATLARI, DEİK’TE ELE ALINDI

KOSOVA'DA İŞ ve YATIRIM FIRSATLARI, DEİK'TE ELE ALINDI

DEİK tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci veKosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Hykmete Bajrami'nin katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

T.C. Ekonomi BakanıNihat Zeybekci, Forumun kapanışında yaptığı konuşmada, Kosova ile 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması halinde Türk iş dünyası temsilcilerinin Kosova'da üretmek konusunda daha da istekli olacaklarını söyledi. Türkiye'ye sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapılmasının önemine değinen Bakan Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinde yatırımları ile adından söz ettirdiğini ifade ederek, Rusya'da 70 milyar ABD Dolarlık müteahhitlik projesinin Türk firmaları tarafından üstlenildiğini, Mısır'da 6 milyar ABD Dolarına yakın Türk yatırımı bulunduğunu, Etiyopya'da ise 3 milyar ABD doların üzerinde Türk yatırımının mevcut olduğunu söyledi. Kosova ile Türkiye arasında imzalanan STA'nın onaylanmasını beklediklerini belirten Bakan Zeybekci, bu sayede Kosova'daki Türk yatırımlarının artacağını vurguladı. Bakan Zeybekci son olarak, Kosova'nın Türkiye'ye ihracatının kısa zamanda 100 milyon ABD Dolarına çıkmasını da arzu ettiklerini belirtti.

Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Hykmete Bajrami, Kosova'nın Türkiye ile ikili ilişkilerini güçlendirmek istediklerini vurguladı. Bakan Bajrami, farklı sanayi sektörlerinde işbirliğini geliştirmek isteyen Kosova'da hâlihazırda 705 aktif Türk şirketinin varlık gösterdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Kosova'dan yaptığı ithalatın 2015 yılında 250 milyon Avro'ya ulaştığını, bu seviyenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kosova'da elverişli bir yatırım ortamı yaratmak istediklerini belirten Bajrami, makroekonomik istikrarı sağlamış durumda olduklarını, iş yapmak için güvenli bir ortam yaratmak çabasında bulunduklarını, bunun içinde özellikle ülkenin hukuki sistemine yatırım yaptıklarını vurguladı. Bölge ülkeleri ile kıyaslandığında düşük maliyetli ve eğitimli iş gücü yaratmakta avantajlı konumda olduklarını hatırlatan Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Bajrami, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) sıralamasında 189 ülke içinde 66'ncı sırada yer aldıklarını ifade etti. Kosova'da ithalatı serbestleştirdiklerini vurgulayan Bakan, özellikle Kosova'da üretilmeyen hammadde ve makine konusunda alım yaptıklarını belirtti. Türkiye'den gelecek girişimlerin büyük memnuniyetle karşılanacağını hatırlatan Bakan Bajrami, altyapı, tarım, sanayi bölge yatırımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi ve Türk yatırımcıları özellikle inşaat, sağlık ve bankacılık sektörlerinde yatırım yapmaya Kosova'ya davet etti.

DEİK Başkanı  Ömer Cihad Vardan ise, Forum'da Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği ve yatırım imkânlarının istişare edildiğini söyledi. Avrupa'nın kalbinde yer alan Kosova ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok daha sıkı ve derin olmasını arzu ettiklerini belirten Vardan, STA ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.DEİK Başkanı Vardan, Ziraat Bankası'nın Kosova'da şube açtığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Gelişen yatırım ortamında, hâlihazırda havalimanı da dâhil olarak Kosova'da birçok Türk işletmesi açıldı ve bunlar binlerce Kosovalı kardeşimize iş imkânı sağlıyor. Ancak daha çok iş yapabilmemizin önünde bir takım sıkıntılar devam ediyor. Örneğin, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) henüz onaylanıp yürürlüğe girmedi" dedi. Gümrüklerde şirketlerin daha fazla gümrük vergisi ödemesine sebep olan bir takım teknik sorunların da çözülmesi gerektiğini belirten Vardan, bu teknik ayrıntıların çözümüyle birlikte Kosova'yla iş yapan kişi ve kurum sayısının artacağını ve  iş hacminin de genişleyeceğini söyledi. 1 Nisan 2016'da yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını önemsediklerini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, "DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)  ve Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA) arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları ile iki ülke şirketleri arasında kurumsal diyalog mekanizması güçlenecek ve ekonomik işbirliği artacak" dedi.

Toplantıda; DEİK ile Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı(KIESA) ve DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında iyi niyet anlaşması (MoU) imzalandı.

TÜRKİYE-KOSOVA TİCARİ İLİŞKİLER:

Türkiye-Kosova ikili ticareti (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  249 milyon ABD Doları

Türkiye'den Kosova'ya yapılan ihracat: 217 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Tekstil, dokuma halı, unlu mamüller, alüminyum çubuk ve mobilya aksam ve parçaları.

Türkiye'nin Kosova'dan  yaptığı  ithalat: 8 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Bakır, plastik, alüminyum ve kağıt.

Dış ticaret dengesi:  233 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

TÜRKİYE-RUSYA EKONOMİK ENTEGRASYONU HIZLANIYOR

TÜRKİYE-RUSYA EKONOMİK ENTEGRASYONU HIZLANIYOR 

Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı, DEİK ev sahipliğinde, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Federasyonu Enerji BakanıAleksandr Novak, DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile 12 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Rusya'nın birbirini tamamlayan bir çok özelliği bulunduğunu, iki ülke arasında rekabetten ziyade tamamlayıcı nitelikte bir ilişki sürdüğünü belirtti.  Zeybekci, "Rusya'da her ne yok ise Türkiye'de var. Türkiye'nin Rusya ile bir araya gelmesi, bir artı bir iki değil; bir artı bir beş yapıyor" dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin, enerji hammaddesi ve ara malı ithalatı bazında genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin Rusya'daki yatırımları 2 milyar ABD Doları civarında. Türk müteahhitlik sektörü 65 milyar ABD Doları  yatırım gerçekleştirdi. Aradaki sıkıntıların giderilmesi için Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali  önemli bir fırsattır" dedi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının yakın zamanda hayata geçirilebileceğine değindi: "Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması içinde yaş sebze ve meyve anlaşmasının bir bölümünü aştık. Rusya ile Serbest Ticaret Anlaşması için  görüşmelerde önemli noktalara geldik. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusunda 2017'nin ortasında STA'nın imzalanmasını öngörüyoruz."

Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki ülke arasında hizmet sektörü, kamu alımları, metalurji, tarım, kimya gibi alanlarda tam bir entegrasyon sağlanması gerektiğini belirterek, Türk ve Rus şirketlerin ortaklığı ile üçüncü ülkelerde yatırım yapılmasının planlandığını söyledi. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Pazar sadece Rusya değil, Avrasya ve Gümrük Birliği sınırlarındaki ülkeler de değil. Ekonomik büyümenin dinamosu önümüzdeki yıllarda Afrika olacaktır. Rusya ve Türkiye olarak önümüzdeki dönemde ortaklıkları içeren bu girişimleri destekleyeceğiz". Doğalgaz ve hammadde üzerinden ticaret yapmak yerine petrokimya, yüksek teknoloji içeren diğer alanların da ticarete konu olması gerektiğini belirten Bakan Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşviklerinin şu anda Türkiye'de verildiğini hatırlattı.

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinde pozitif gündem oluşturmak yararlı olacaktır" dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamana kadar arttığını belirten Novak, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gelmesinin ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önem verildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Yıllık ticaret hacminin 4 kat artırılarak 100 milyar ABD Dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Novak, Ekonomi Bakanı Zeybekci  ile ekonomik işbirliği anlaşmasının  imzalandığını belirtti. Ulaştırma, enerji, metalurji ve  Türk Akımı Projesi özelinde imzalanan anlaşmalara vurgu yapan Novak, iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrardan eski haline geleceğine emin olduğunu belirtti. Novak, ruble ile ticaretin gelişmesi, feribot hat seferlerinin artırılması, araç sürücülerine özel vize uygulamaları, uçak seferlerinin artırılması gibi konuların gündeme geldiğini ifade etti ve bu alanlarda mutabık kalınacağını düşündüğünü söyledi. Novak; "Özellikle iş çevrelerini ilgilendirecek proje, Rusya'nın doğrudan yatırım fonunun Türkiye'de faaliyet göstermesidir. Rusya'da yapılacak yatırım projeleri de görüşüldü" dedi. Son teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi konusuna ağırlık verildiğini belirten Bakan Novak, petrol, doğalgaz, eğitim, turizm, petrokimya ve inşaat alanında potansiyelin mevcut olduğunu, yatırım ve ticari alanda işbirliği yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Bakan Novak, sözlerine şu şekilde devam etti: "Siyaset ve ekonomi alanında istikrar çok önemlidir. İş Konseylerinin yapıcı diyaloğun oluşturulmasında rolleri büyük. Türk ve Rus şirketlerin bugünkü çalışmalarının iki halka da faydalı olacağını düşünüyorum."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Türkiye ve Rusya'nın ortaklığına vurgu yaptı ve vize serbestisinin yeniden sağlanması gerektiğini belirtti: "Avrasya coğrafyasındaki iki büyük aktör olarak her alanda birlikte rol alacağımız ortadadır. Önümüzdeki dönemde iki ülke  arasındaki ilişkilerde birçok gelişme beklemekteyiz. Rusya ile bölgesel işbirliği, enerji, ulaştırma, tarım ve hayvancılık, sanayi, inşaat müteahhitlik, bilim ve eğitim gibi birçok alanda işbirliği konuları ele alıyoruz. Tüm bu çalışmaların hızla yürümesi için Rusya tarafından tek taraflı olarak askıya alınan vize serbestisinin geri gelmesini umuyoruz" dedi. DEİK Başkanı Vardan, Türk Akımı Projesi'nin öneminin de altını çizdi: "Türkiye bu dönemde soğukkanlı bir diplomasi yürütmüştür.  Türk Akımı Projesi'nin imzalanmış olması, 15 Temmuz sonrası tüm dünyaya Türkiye'nin yatırım ve ticari ortak olarak cazibesini her daim koruduğu mesajını vermesi açısından büyük önem taşıyor." Enerji zirvesinde oldukça önemli çıktılar elde edildiğine değinen Vardan, "Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye ve Rusya bu bölgede sadece ikili ilişkiler bazında değil, bölge istikrarı ve ilişkiler bazında önemlidir" dedi. Vardan, toplantı vesilesiyle turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin ele alınacağını da belirtti. 

 

TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ İLİŞKİLER:

Türkiye-Rusya ikili ticareti (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  23,9 milyar ABD Doları

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat: 3,6 milyar ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Meyve, sebze, kara taşıtları için aksam ve parçaları, tekstil ve petrol ürünleri

Türkiye'nin Rusya'dan  yaptığı  ithalat: 20,4 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Petrol ve petrol ürünleri, taş kömürü, alüminyum ve demir

Dış ticaret dengesi:  Rusya lehine 16,8 milyar ABD Doları

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “TÜRKİYE GERÇEKLİĞİ YÜKSEK YATIRIM NOTU SEVİYESİNDE”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "TÜRKİYE GERÇEKLİĞİ YÜKSEK YATIRIM NOTU SEVİYESİNDE"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun indirilmesine ilişkin açıklamada bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, şunları söyledi: "Ülkemiz özellikle 2001 krizinden sonra ekonomisinde çok ciddi dönüşüm sağladı ve yüksek büyüme kaydetti. Özellikle 2008 küresel krizinden sonraki performansı dünyanın hemen her ülkesinde hayranlıkla izlendi. Ülkemizin içinde ve etrafında cereyan eden bunca terör olayları ile Suriye-Irak'ta süregelen savaşların Türkiye'ye yansıması, ülke içindeki seçim süreçlerimize ve bunların üstüne 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ülkemiz 27 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. G20, AB, OECD ülkelerine kıyasla da ekonomik performansı, hala diriliğini ve dinamizmini muhafaza ediyor.

2016'ın ilk 8 ayında bütçemiz fazla verdiği gibi, AB tanımlı kamu borçlarının GSMH'a oranı ekonomi yönetimimin başarılı bir şekilde mali disiplini uygulamaları neticesinde % 30'lar seviyesinde. Ki bu oran Japonya'da %200'ün, birçok AB ülkesinde ise %100'ün üzerinde. Dolayısıyla bütün bu makro ekonomik değerlere bakarak Moody's'in açıklamış olduğu not düşürümünün hiç de adil olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu Moody's'in birkaç gün önce yaptığı açıklamaya da ters düşüyor ve bizce Türkiye'ye haksızlık ediliyor. Biz, özellikle darbe girişiminden sonra tüm halkıyla, medyasıyla, iş dünyasıyla, tüm siyasi partileriyle demokrasisine ve ülkesine sahip çıkan bir milletin evlatları olarak, ilgili kurumlardan bu önemli duruşun, yatırımlara da olumlu tesir yapacağının bilinmesi gerektiğini söylüyoruz.

Türkiye'nin temel dinamikleri ve Hükümetin açıkladığı teşvik paketi büyümeyi destekliyor. Başta kamu maliyesi olmak üzere daha önceleri sorun olan alanlar son derece sağlam. Türkiye olarak reform ajandasına sahip çıkarak yine notumuzu yükselteceğimize inanıyoruz. Kamu ve özel sektör beraber çalışarak, moralimizi bozmadan açıklanan programları kararlılıkla uygulayarak yine yatırım yapılabilir notlar alacağımızı biliyoruz."

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, İŞADAMI İSHAK ALATON'UN VEFATIYLA İLGİLİ YAYIMLADIĞI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, işadamı İshak Alaton'un vefatıyla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajı:

"Türk iş camiasının duayen isimlerinden, uzun yıllar DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütmüş olan Alarko Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın İshak Alaton'un vefâtını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Alaton Ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm Alarko Holding camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz".

İlgili Resimler

DÜNYA KAZAN, DEİK KEPÇE DEİK DÜNYAYI KARIŞ KARIŞ GEZİYOR; MUHATAPLARINA TÜRKİYE’Yİ ANLATIYOR

DÜNYA KAZAN, DEİK KEPÇE DEİK DÜNYAYI KARIŞ KARIŞ GEZİYOR; MUHATAPLARINA TÜRKİYE'Yİ ANLATIYOR

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşturulan DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde bugüne kadar iş konseyleri tarafından 35 ülkeye ziyaretler gerçekleştirildiğini söyledi: "15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında, tüm İş Konseyi Başkanlarımızdan, kendi sorumlu oldukları ülkelere kısa bir süre içinde giderek yüz yüze temas kurmalarını talep etmiştik. Onlardan bu geziler kapsamında sorumlu oldukları ülkelerde siyasi alanda ulaşabildikleri en üst düzey bürokratlar, karşı kanat kuruluşları, medya temsilcileri, varsa da düşünce kuruluşlarıyla temasa geçmelerini istedik. Şu ana kadar 35 ülkede bu üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Hedefimizi faaliyette bulunduğumuz dünya genelindeki ülkelerin tamamında benzeri ziyaretleri gerçekleştirebilmek. Malum biz şu an 126'sı ülke bazlı 133 İş Konseyimizle faaliyet gösteriyoruz. Daha yapacak çok işimiz var".

DEİK Başkanı Vardan, söz konusu ziyaretlerde tek mesaj üzerine odaklandıklarını söyledi: "İşler olduğu gibi devam ediyor. Biz bu ziyaretlerde bu mesajı kendimize slogan edindik. Gittiğimiz ülkelerde İş Konseyimiz, Türkiye'de işlerin devam ettiğini, hayatın normal akışında sürdüğünü muhataplarımıza anlatıyorlar. Darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin çok daha fazla kenetlendiğini ve hedeflerimize ulaşma konusunda daha kararlı olduğumuzu ifade ediyorlar. Bunun bir göstergesi olarak da bu ziyaretlerde önümüzdeki dönem için, kısa veya orta vadede, ya o ülkede, ya da Türkiye'de iş forumu, seminer, B2B görüşmeleri, gibi etkinlikleri de planlıyorlar. Aslında bu üzücü olay, hepimizi inanılmaz motive etti. Tüm arkadaşlarımız canhıraş çalışıyorlar".

Öte yandan Başkan Vardan, DEİK bünyesinde bu kapsamda kurulmuş olan İletişim Komitesi vasıtasıyla dünya genelinde nokta atışı çalışmaların da yapıldığını şu sözlerle ifade etti: "DEİK olarak bizler, kendi yaygın ağımız dahilinde, yurtdışında yanlış ve yönlendirici haber ve bilgi kirliliği ile mücadeleyi görev edindik. Bu çerçevede, özellikle dünyada söz sahibi bazı düşünce kuruluşlarına, iş dünyası temsilcisi muhtap kuruluşlara, basın-yayın organlarına ve üniversitelere odaklanmaya karar verdik. Bu çerçevede ilk hedef olarak da Avrupa ve ABD coğrafyalarını belirledik; nokta atışı stratejisiyle buralardaki kurumlar ile yine birebir yüzyüze iletişime geçmenin en doğru iletişim şekli olacağını düşündük. Bu çerçevede yurt dışında etkin bağlantıları bulunan TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TÜMSİAD gibi ilgili tüm kurucu kuruluşlarımızla irtibat halinde ve koordineli bir şekilde hareket ediyor, görevleri de paylaşarak mikro heyetler ile öncelikle ve özellikle Avrupa çapında bir roadshow'a çıkmayı öngörüyoruz. Etki alanı en geniş kurumlar ve isimler, uzmanlar ile bir araya gelip Türkiye'de işlerin yolunda olduğunu anlatacağız" dedi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 ülkenin İş Konseyi Başkanı'ndan izlenimler:

 

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi

Ekim Alptekin – Konsey Başkanı

ABD ziyaret tarihi:11-17 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Amerikan Kongresi, Beyaz Saray, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları, basın kuruluşları ve düşünce kuruluşları ile görüşüldü.

Ekim Alptekin: "Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret ve yatırım planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik"

"Türk Milletinin darbe karşısındaki dayanışmasını ve demokrasiye sahip çıkması takdirle karşılanıyor. Bu konuda kendilerinin de gerektiği şekilde tepkiyi ortaya koyduklarını inanıyorlar. Demokrasiyi güçlendirmek konusunda her zaman Türkiye'nin yanında olacaklarını ve geçmiş olsun dileklerini paylaştılar. Önyargılı tutumu darbe girişimi sonrası yaşanan süreçle ilgili olduğunu tespit ettik. Özellikle basın mensuplarının gözaltına alınması ciddi endişelere sebep vermekte olduğunu gözlemledik. Yaptığımız görüşmelerde köklü ABD şirketleri, Türkiye'den vazgeçmeyeceklerini bildirdiler. Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret ve yatırım planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik Bu algıyı düzeltmek ve güven ortamını gecikmeksizin tazelemek üzere eylem planlarımızı sürdürmekteyiz."

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi

Selçuk Akat- Konsey Başkanı

Azerbaycan ziyaret tarihi:4-6 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Abid Şerifov, Ekonomi Alanında Reformlardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Natig Amirov, Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Azerbaycan'da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (Azpromo) Başkanı Rüfet Memmedov ile görüşüldü.

"Azerbaycan'da Türk halkının demokrasiye, seçilmiş hükümetine sahip çıkarak geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı yazdığı  ifade ediliyor"

"Başbakan Yardımcısı Şerifov görüşmemizde, olaylar sırasında hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili üzüntülerini dile getirerek, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu bir daha dünyaya gösterdiğini, Türk halkının demokrasiye, seçilmiş hükümetine sahip çıkarak geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı yazdığını ifade etti. Bakan Mustafayev ise, 1994 yılında Azerbaycan'da ve 2016'da Türkiye yaşanan olayların benzerlik gösterdiğini, o zamanlar Türkiye tarafından gösterilen desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını, Türkiye halkının sergilediği kahramanca tutumundan ötürü gurur duyduklarını, Azerbaycan Hükümeti olarak her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan her şeyin kendileri için öncelik teşkil ettiği hususunu vurguladı."

DEİK/Bosna-Hersek İş Konseyi

Muzaffer Çilek- Konsey Başkanı

Bosna Hersek ziyaret tarihi:23-26 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlık Konseyi Üyesi Bakir Izetbegovic, Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdic, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic ve Dış Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Federasyon Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Nermin Dzindic, Federasyon Kalkınma ve Girişimcilik Bakanı Amir Zukic,  Federasyon Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarsphic, Saraybosna Kalkınma Ajansı Başkanı Sevkija Okeric, Saraybosna Kanton Ticaret Odası Başkanı Muamer Mahmutovic  ile görüşüldü.

"Türkiye'de yaşananların sadece Türkiye için değil, Bosna Hersek ve tüm İslam alemi için çok önemli olduğunu vurguladılar"

"Bakanlar Kurulu Başkanı Zvizdic, bugünlerde yeni otoban ihaleleri ve diğer proje ve özelleştirmeler ile ilgili dosyanın da Türkiye'deki muhataplarına aktaracaklarını ve bu büyük projeler için Türk firmalarına öncelik tanınacağını belirtti. Zvizdic, ekonomik işbirliğini arttırmamız için daha çok çalışmamız gerektiğini, Bosna-Hersek'in yatırımcılar için bölgedeki en ideal ortamı sağladığını, ülkenin yakında AB ve NATO üyelik statülerini alınacağını ifade etti. Bosna-Hersek'te görüştüğümüz kişilerde ön yargılı bir tutum ile karşılaşmadık. Bosna-Hersek'te 15 Temmuz genel olarak bilinmesine ve yakından takip edilmesine rağmen, olayın ciddiyeti ve Bosna-Hersek'i de ilgilendiren etkileri yeteri kadar bilinmiyordu. Devlet kurumları, ticaret odaları, yatırım ajansları, STK başkanları ve belediyeleri ziyaret ederek  Türkiye'yi Bosna-Hersek'te anlatmaya devam edeceğiz."

 

DEİK/Türkiye – İtalya İş Konseyi

Burak Vardan – Konsey Başkanı

İtalya ziyaret tarihi:24 Ağustos 2016

Confindustri'ya ve İtalyan Ekonomi Bakanlığı kuruluşu Italian Trade Agency'ye yazılı ve sözlü izahatler yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci öncülüğünde Roma ziyareti gerçekleştirildi.

"15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve NATO üyesi olan Türkiye'nin, 16 Eylül sabahı farklı bir ülke olamayacağını vurguladılar"

"Türkiye'nin yanında olduklarını ve böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu açık şekilde ifade ettiler. 15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve NATO üyesi olan Türkiye'nin, 16 Eylül sabahı farklı bir ülke olamayacağını vurguladılar. Darbe girişimi sonrasında, İtalyan medyasında da sıklıkla dillendirilen insan hakları ve yargıya yönelik eleştirilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına özel bir söylem olmadığını vurguladılar."

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi

Burak Baykan - Konsey Başkanı

Hırvatistan ziyaret tarihi:24 Temmuz 2016

Ziyaret kapsamındaHırvatistan Ticaret Odası ziyaret edildi, Bakan ve Bakan Yardımcıları ile temas sağlandı.

"Türkiye'de yaşananların gerçekte ne olduğunu bizlerden duymalarını sağladık"

"Son dönemde, Hırvatistan'ın Türkiye'den doğrudan yatırım almasıyla birlikte, Hırvatlar Türkiye'yi çok daha yakından takip etmeye başladılar. Bu nedenle, ilk etapta Hırvat tarafında bir endişenin olduğunu hissetik. Sürecin ne şekilde sonuçlanacağı konusunda Hırvatlar kaygılıydı. Batı medyasının da etkisiyle, 15 Temmuz'un belirli çevreler tarafından farklı yorumlandığına da şahit olduk. Bu algının değiştirilmesi için Büyükelçiliğimizin önemli çalışmaları oldu. En önde gelen ulusal medya organları ile doğru mesajların verildiğini  gözlemledik. Bizler de, bu süreçte, iş dünyasını doğru bilgilerle yönlendirmeye çalıştık. Kasım ayında, bu firmalarımızla beraber ilgili Hırvat firmalarını bir araya getirecek bir etkinlik yapmak niyetindeyiz. Şu günlerde müteahitlik alanında Türk ve Hırvat firmalarının işbirliklerine imza attığına da şahit oluyoruz."

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi

Hasan Akçakayalıoğlu - Konsey Başkanı 

İsrail ziyaret tarihi:18 Temmuz-2 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında karşı kanat kuruluşlarından MAI ve Israel-Turkey Business Council ile yanısıra üst düzey yöneticilerle bir araya gelindi.

"İsrail'deki tüm paydaşlar ve muhataplarımız ile sürekli irtibatta ve onları bilgilendirmeye devam edeceğiz"

"Görüştüğümüz İsrail tarafındaki muhataplarımızdan Türkiye'yi iyi tanıyanlar, olayları daha doğru okuyabilmekle beraber, genelde iş dünyasının özellikle basının yanlış bilgilendirmesi sebebiyle yanlış fikirlere sahip olduğunu gördük. Muhataplarımızla bunun düzeltilmesi hususlarını görüştük ve hala buna çalışıyoruz. Olayları yanlış okumalarının temel sebebi, Batı basınında çıkan yanlı ve yanlış haberler olduğu aşikar. Eylül'de İsrail'e bir ziyaret yapacağız. 6 Eylül 2016 tarihinde, karşı kanat kuruluşu tarafından düzenlenecek ve İsrail iş dünyasının katılacağı bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Burada Türkiye'deki gelişmeleri ve pozisyonumuzu direk anlatma fırsatımız olacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye-İsrail ticaret hacminin, özellikle büyükelçi atamalarından sonra, artarak ilk etapta 6 milyar ABD Dolarını aşmasını bekliyoruz. Akabinde doğal gaz ve diğer stratejik işbirlikleri ile bu hacmin 5 sene içerisinde ikiye katlanmasını bekliyoruz."

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi

Murat Özyeğin - Konsey Başkanı 

Hollanda ziyaret tarihi:23 Ağustos 2016

Darbe girişiminin hemen ertesinde, 23 Temmuz'da Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom DEİK'i ziyaret etti. İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Dutch Business Association tarafından Büyükelçi Van Rij'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldık, Hollandalı firma temsilcileri ve diplomatik misyon temsilcileriyle birebir görüşmeler sağlandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 23 Ağustos'ta Hollanda'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ise Hollanda'nın en önemli iş dünyası kuruluşu VNO-NCW ve Hollanda iş dünyasının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelindi. Hollanda'nın en etkin ekonomi gazetesi olarak da nitelendirilen Het Financieele Dagblad'a roportaj verildi.

"Hollanda'da kamuoyunu ikna konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Kamuoyunu yönlendirme konusunda en büyük katkının bizden ya da orada yerleşik vatandaşlarımızdan ziyade Hollandalı Türkiye dostlarından geleceği düşüncesindeyiz"

"Hollanda'da gerçekleştirdiğimiz CEO Toplantısı'nda iş dünyasının yönelttiği sorular politik gelişmelerden ziyade önümüzdeki dönem yatırımları ve iş fırsatlarına odaklanmıştı, bu durum da bize Hollanda'da iş dünyasının önüne baktığını açıkça gösteriyor. Ancak FETO'nun Hollanda'daki gücü ve basını çok etkin kullanmaları Hollanda'da kamuoyunu ikna konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Kamuoyunu yönlendirme konusunda en büyük katkının bizden ya da orada yerleşik vatandaşlarımızdan ziyade Hollandalı Türkiye dostlarından geleceği düşüncesindeyiz."

DEİK/Macaristan İş Konseyi

Adnan Polat - Konsey Başkanı

Macaristan ziyaret tarihi:25-29 Temmuz 2016

Ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile görüşüldü.

"Yapılan görüşmeler sonrasında haklı mücadelemizin Macaristan nezdinde iyi bir şekilde anlaşıldığına inanıyoruz"

"Başbakan Orban, Türkiye'nin istikrarına çok önem verdiklerini, demokrasinin ve seçilmiş hükümetin istikrarın ön şartı olduğunu belirtmiştir. Macar Başbakan, Macaristan Devleti olarak dünyada sadece 3 ülkede (Rusya, Sırbistan ve Türkiye) şubesi bulunan Macaristan Eximbank'ının faaliyetlerine aynı şekilde, hatta gelecek taleplere göre artarak devam edeceğini özellikle vurgulamıştır. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó AB üyesi olarak ülkemizi destekleyen ve darbe sürecini en net şekilde kınayan açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sonrasında ülkemizin yaşadığı bu darbe teşebbüsü ve FETÖ'ye karşı haklı mücadelemizin, gerek Macar devlet adamları, gerekse iş adamları ve Macar halkı nezdinde iyi bir şekilde anlaşıldığına inanıyoruz. Gelecek dönemde Türkiye-Macaristan ticari ilişkilerinin aratarak devam edeceğine inanmaktayız. Özellikle Macaristan ile, gerek Doğu Avrupa, gerekse de Afrika da ortak projeler geliştirilmesi noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız."

DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi

Süheyla Cebi Karahan – Konsey Başkanı

Malezya ziyaret tarihi:16-19 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, pek çok sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasını temsil eden kurumlarıyla ve Devlet televizyon kanalı aracılığı ile televizyonlarla toplantılar gerçekleştirildi.

"Yabancı kanallardan edindikleri bilgiler çerçevesinde, Türkiye'de yaşananları yorumluyorlar"

"Görüşmelerde, bir çok kişinin Türkiye'deki seyahat programlarını iptal ettiklerini, bazı firmalarında İzmir Uluslararası Fuarı'na katılımlarını iptal ettiklerini öğrendim. Bu kalkışmanın Türkiye devletine karşı, ordu içerisindeki küçük bir grup tarafından yapıldığını bilmiyorlardı. Türkiye ile Malezya arası ikili ticarette, geçtiğimiz yıllarda ihracat üçte bir oranında Malezya'nın lehine gerçekleşti. 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin Malezya'ya ihracatı 357 milyon ABD Doları, Malezya'nın Türkiye'ye ihracatı 1.339 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. 2016 yılının Ağustos ayında da oranlar, hemen hemen aynı seviyedeydi. Hedefimiz 5 yılda karşılıklı toplam ticaret hacmini 5 milyar ABD Dolarının üzerine çıkartmak ve Malezya'da açılacak büyük altyapı ve enerji sektöründeki inşaat ihalelerinde Türk firmalarının yer almasını sağlamak."

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi

Atilla Demir Yerlikaya – İş Konseyi Başkanı

Pakistan ziyaret tarihi:29 Ağustos-2 Eylül 2016

Ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ve Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelindi.

"Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında"

Pakistan'ın İslamabad ve Lahor kentlerinde çeşitli temaslarda bulunduk. Pozitif olarak algılanmakta; ayrıca ülkemizde yaşananlar sonrasında Türkiye'de halkın demokrasiye sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar. Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT)  ile DEİK arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bu kapsamda ortaklık çalışmasını yürüteceğiz. Pakistan ile Türkiye arasında 2016 sonuna kadar imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güvenin, gelişme ve refaha dönüşecek bir fırsat yakalayacak. Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında."

DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi

Mahmut Er- Konsey Başkanı

Tacikistan ziyaret tarihi:15-17 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek İş Konseyi Eşbaşkanı ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarif Said, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Umed Davlatzod ile Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Şavkat Bobozoda, Bakan Yardımcısı Davlatzod, ülke yerel basınından Avesta,  Asia Plus ve Ozodagon Haber Ajansları, Tocikiston, Faradj, Sadoi Mardum gazeteleri, Djahonnamo devlet televizyon kanalı ve Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü temsilcileri ile biraraya gelindi.

"1992-1997 yılları arasında iç savaş yaşayan Tacikistan, Türkiye'nin nasıl bir tehlike ve felaketin ucundan döndüğünü daha iyi anlıyor"

Bakan Yardımcısı Davlatzod, 1992-1997 yılları arasında Tacikistan'da yaşanan iç savaş tecrübesine atıfta bulunarak Türkiye tarafından atlatılan tehlikenin önemine değindi ve Türkiye'de atlatılan tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu anladıklarını söyledi. Tacikistan 1992-1997 yılları arasında bir iç savaş yaşadığı için, Türkiye'nin nasıl bir tehlikenin felaketin ucundan döndüğünü daha iyi anlıyorlar ve görüştüğümüz tüm yetkililer bunu ifade ettiler. Yine  görüştüğümüz tüm Tacik yetkililer Türk halkının devletini, ülkesini, vatanını, liderini korumak için canları pahasına topyekün gösterdiği vatanseverliği takdir ettiklerini belirttiler. Sonbaharda Tacikistan'da gerçekleşmesi planlanan Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon toplantısı ile eş zamanlı işadamları heyeti düzenleyip ikili iş görüşmeleri yaptırmayı planlıyoruz. Yine Türkiye'de bazı fuarlara Tacikistanlı firmaların katılımlarını planlıyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız gibi Türkiye'nin bazı illerinde Tacikistan tanıtım toplantıları yapmayı planlıyoruz.

DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi

Ruhsar Pekcan - Konsey Başkanı

Ürdün ziyaret tarihi:8-10 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Ürdün Başbakanı ve danışmanları, Ulaştırma Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Ürdün Arap İşadamları Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirildi.

"Türk halkının göstermiş olduğu kararlılık ve dirayete hayranlığı hissettik"

Bu ziyaret, bu yıl Ürdün'e gerçekleştirdiğimiz üçüncü ziyaretti. Kesinlikle bir önyargı söz konusu değildi; sadece Türk halkının göstermiş olduğu kararlılık ve dirayete hayranlık söz konusuydu. Üst düzey görüşmelerimizde ise, daha çok iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ticaret hacminin artırılması, Akabe özelinde Türk yatırımlarının artırılması, alternatif ticaret yolları için Akebe Limanı'na İskenderun veya Mersin limanlarından RO RO seferlerinin başlatılması ve desteklenmesi, Ürdün'deki Red Sea Dead Sea Projesi, BRT, metrobüs, enerji ve alt yapı projelerinde Türk firmalarının daha fazla yer alması gibi konular görüşüldü. Ekim ayı içerisinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin de katılımı ile Ürdün Ekonomi Bakanı'nın da bulunacağı ve Türk ve Ürdünlü işadamlarının biraraya geleceği ortak bir forum düzenlemeyi düşünüyoruz. RO-RO seferlerinin desteklenmesi ile hem Ürdün'e, hem de bölgeye ülkemizden gerçekleşen yatırım ve ticaret hacminin artacağına inanıyorum.

DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi

İhsan Şahin - Konseyi Başkanı

Senegal ziyaret tarihi:25 Temmuz 2016

Ziyaret kapsamında Senegal Başbakanı'na vekaleten Kabine DirektörüSenegal Enerji Bakanı, Senegal Ticaret Bakanı, Senegal Maliye Bakanı  Senegal Sağlık Bakanı'na vekaleten Teknik Müşaviri, Senegal Parlemento Dış İlişkiler Komisyon Başkanı, Senegal Dakar Ticaret Odası Başkanı, Senegal Türk İş Konsey Başkanı, Senegal Kaolack Ticaret Odası Başkanı, Senegal İhracat Teşvik Fonu Başkanı, Senegal Kalkınma Ajansı Başkanı, Senegal Stratejik Yatırım Fonu Başkanı, Senegal Yatırım Ajansı Başkanı, Senegal Kadın Girişimciler, Senegal Lokal Kalkınma Ajansı ve Senegal Başbakanlık  Ekonomi Danışmanı ile görüşüldü.

"Senegal, Türk halkının mücadelesini büyük bir takdirle karşılıyor"

"Gerek Bakan düzeyindeki görüşmelerde, gerek ise diğer kurumlarla yapılan görüşmelerde, darbe girişiminin Türkiye'deki  vatandaşlarımız kadar yakından takip edildiğini ; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  tüm Türkiye'ye verdiği mesaj sonrası, kendilerinin de rahatladığını ; Türk halkının mücadelesini  büyük takdirle karşıladıklarını gördük. Görüştüğümüz her platformda,  Türkiye'nin gerek  ekonomik hamlelerini, gerekse demokrasisine  sahip çıkışını  örnek aldıklarını belirttiler. Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biri olan Senegal ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi bizim önceliğimiz. Bu çerçevede projelerin finansmanına ilişkin özellikle Eximbank ve TİKA ile  görüşmeler  yaparak , nitelikli projelerde Eximbank'ın, acil  yapılması gerekenler  ile ilgili ise  TİKA ile  çözümler üretmeye  öncelik vereceğiz.  Senegal  gerek potansiyel, gerekse  Türkiye ile iş yapma isteği ile  çok önemli bir ortağımız olacak.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “GÜN YÜZÜNE DAHA ÖNCE ÇIKMAMIŞ DESTEKLER, BÖLGEDE YENİ BİR DÖNEMİ MÜJDELİYOR”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "GÜN YÜZÜNE DAHA ÖNCE ÇIKMAMIŞ DESTEKLER, BÖLGEDE YENİ BİR DÖNEMİ MÜJDELİYOR"

Başbakan Binali Yıldırım tarafından, bugün Diyarbakır'da açıklanan 'Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi' ile ilgili açıklamada bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, içeriği son derece dolu olan ve bugüne kadar hiç verilmemiş destekleri içeren paketin memnuniyet verici olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti: 

"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından bugün Diyarbakır'da açıklanan Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Paketi'nin içeriği son derece memnuniyet verici. Pakette, bugüne kadar ülkemizde hiç verilmemiş destekleri görüyoruz. Bölgenin Başbakanımızın ifadesi ile bir 'Cazibe Merkezi' haline gelmesi öngörülüyor. Yeni fabrikalar, yeni inşaatlar, sağlık ve ulaştırma alanlarında yeni yatırımlar, kadın ve gençlerin eğitim çalışmaları, meslek edindirme destekleri... gibi bir çok alanda, gün yüzüne çıkmamış bu desteklerin, bölgede yeni bir dönemin müjdeleyicisi olmasını temenni ediyorum. Türkiye'yi 2023 Hedeflerine taşıyacak temel alanların, ülkemizin bütününde destekleniyor olmasını da önemsiyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler".

DEİK Başkanı Vardan: "Paket, bölgenin huzuru, istikrarı ve vatandaşlarımızın refahı için de çok önemli"

DEİK Başkanı Vardan, desteğin sadece ekonomik bir paket olarak algılanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi: "Hiç şüphesiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize yönelik bu destek paketini, salt ekonomik bir hamle olarak değerlendirmemek gerekir. Bu Paket, bölgenin huzuru, istikrarı ve vatandaşlarımızın refahı için de çok önemli. Destek paketi, maalesef ki son dönemde çoğunlukla ismini terör ile andığımız bu bölgelerimizde, terörden zarar gören şehirlerin ekonomik inşasını, bununla beraber de sosyal inşasını sağlayacak. Yaralar sarılacak. Bölgede yaratılacak yeni iş imkanları ile, bölgenin en önemli sorun alanlarından biri olan istihdam konusunda yeni bir açılım yaratılacak".

DEİK Başkanı Vardan: "Terörün bitmesine yönelik halkın tam desteği gerekiyor"

Destek Paketinin karşılık bulması için bölgede yaşanan terör olaylarının sona ermesi ve bölge halkının paketi sahiplenmesinin önemini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan: "Elbette bu desteklerin tam anlamıyla karşılık bulması ve hedeflerine ulaşması için, bölgedeki terörün bitmesine yönelik halkın tam desteği gerekiyor. Diğer yandan da Başbakanımızın ifade ettiği üzere, devletimizin bölgede güvenliği sağlamaya yönelik yoğun çalışmalarının sürmesi, kritik önem taşıyacak".

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ve BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

DEİK BAŞKANI VARDAN, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ve BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya ve İş Konseyi Üyeleri, 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Pakistan'ın İslamabad ve Lahor kentlerinde çeşitli temaslarda bulundu. İki günlük ziyaret kapsamında DEİK Başkanı Vardan ve İş Konseyi Başkanı Yerlikaya, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ve Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. DEİK heyeti, WWF Pakistan tarafından Anadolu Grubu'nun iştiraki Coca-Cola İçecek'in desteği ile yaptırılan ve her sene 500.000 kişiye temiz su sağlayacak ünitelerden birinin açılışına katıldı. Heyet ayrıca, Lahor'da, Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT) ile DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi ortaklığında düzenlenen, "Pakistan-Türkiye İş Dünyası Diyaloğu" toplantısına da katıldı. Toplantıda PBIT ile DEİK arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı da imzalandı.

DEİK Başkanı Vardan: "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz lazım"

2 Eylül 2016 tarihinde Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından kabul edilen DEİK heyeti görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede DEİK Başkanı Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ile birlik mesajı veren ilk ülkelerden biri olan Pakistan'ın Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'e teşekkür etti. "Darbe girişimi sonrasında Pakistan, Türkiye-Pakistan arasındaki 600 yılı aşan ilişki ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın hak ettiği ve gerektirdiği tepkiyi vermekte hiç gecikmedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, darbenin ertesi günü ülkemiz ile birlik mesajı verdi. Ayrıca Pakistan Parlamentosu'ndan gelen bir heyet, darbe sonrası Ankara'yıziyaret eden ilk resmi Parlamento heyeti oldu" dedi. İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere de değinen DEİK Başkanı Vardan, "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz lazım. Siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerimizin yanında, sosyal, kültürel ve akademik değişimlerle birbirine zaten oldukça yakın olan iki ülke halklarını, ticari ve yatırım ilişkileriyle birbirine iyice kenetlemeliyiz" dedi. İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Hüseyin ise, Türk halkının 15 Temmuz'da güçlü bir irade gösterdiğini ve bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif: "Türk halkı demokrasiye sahip çıkışıyla tüm dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir"

DEİK Başkanı Vardan ve İş Konseyi Başkanı Yerlikaya, ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarafından, başkent İslamabad'daki Başbakanlık Sarayı'nda kabul edildi. Görüşmede DEİK Başkanı Vardan, Başbakan'a 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ederken, Türkiye'nin önceliğinin Pakistan'ın refahı olduğunu söyledi. DEİK Başkanı:  "Pakistan'da iş yapan Türk şirketleri ve Türk işadamları büyük kolaylıklarla karşılaşıyor; herhangi bir vize engeli veya çalışma izni kısıtlamalarına maruz kalmıyor. Sayısı az dahi olsa, 200 milyona yakın nüfuslu Pakistan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, Albayraklar, STFA ve Zorlu Enerji gibi firmalarımız burada olmaktan son derece memnunlar. Arçelik'in Pakistan'ın beyaz eşya devi Dawlance'yi alması da iki ülke arasındaki yatırım ilişkisine yepyeni bir boyut kazandırdı. İlaveten, Ülker ve Kale Grubu gibi başka firmalarımızın da Pakistan'a yatırım yapmak istediklerini görüyoruz. Yapılacak bir çok altyapı inşaatları, birçok sektördeki imalat ve dağıtım imkanı mevcut. Ayrıca THY'nın da Pakistan'da 3 şehre karşılıklı, 28 frekanslı seferleri bulunuyor. Bu önemli fırsatları avantaja çevirmemiz lazım. Bunun için iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini stratejik bir perspektiften ele alıp, akıllı hedefler koymamız lazım. Mevcut bir takım sorunları da bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Bunların başında da Türkiye ile Pakistan arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) geliyor. Söz konusu STA'yı bir an önce nihayete erdirip, karşılıklı ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekir. Aslında özellikle hemen her alanda büyük bir potansiyel içeren Pakistan ile ülkemiz arasındaki ticaret hacmimizin yaklaşık 600 milyon ABD Doları olması, bizim için maalesef utanç vericidir. Bunu behemehâl geliştirmemiz gerekmektedir. Biz bunu artırmaya istekliyiz. İki ülke arasında kısa süre içinde imzalanacağı görülen STA'nın bu hedefe hizmet edeceğine inanıyoruz.G20 üyesi Türkiye için Pakistan halkının refahı bizim önceliğimiz" dedi. Görüşmede Başbakan Şerif, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk halkının Türk demokrasisini korumak bağlamında göstermiş olduğu cesareti takdirle karşıladıklarını ifade ederken, bu girişimin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere halkın haklı direnişiyle geri teptirilmiş olmasının tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizdi. Ayrıca ticari ve ekonomik münasebetlerde iki ülke arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak her türlü adımı destekleyeceğini de ifade etti.

Her sene 500 bin kişiye temiz su; DEİK ile PBIT arasında Mutabakat Zaptı

DEİK heyetinin Pakistan ziyareti kapsamında, Lahor kentinde bir de Pakistan Türkiye İş Dünyası Diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT) tarafından düzenlenen toplantıya 150'den fazla Pakistanlı işadamı ve yatırımcı katıldı. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Vardan, Pakistanlı işadamlarına Türkiye'de yatırım çağrısında bulundu. DEİK Başkanı Vardan: "Bizler işadamıyız. Bizlerin birinci önceliği iş yapmak; ancak ticaretin iki ülkeyi, aralarında binlerce kilometre mesafe bile olsa ne kadar yakınlaştıracağını biliyoruz. Pakistan ve Türkiye, iki dost ve kardeş ülke. 600 yılı aşan bir geçmişe sahip iki ülke. O yüzden bizler işadamları olarak Pakistan'ı Türkiye'ye; Türkiye'yi de Pakistan'a daha da yaklaştırmalıyız. Nasıl Türk firmalarını Pakistan'da yatırıma davet ediyorsak, özellikle Avrupa pazarına açılımda fayda sağlayacağı maksadıyla Pakistanlı firmalarıda Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi. Toplantının sonrasında DEİK ile PBIT arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmayı DEİK adına DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya, PBIT adına ise PBIT CEO'su Amena Cheema imzaladı. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, WWF Pakistan (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından Anadolu Grubu'nun iştiraki Coca-Cola İçecek'in desteği ile yaptırılan ve her sene 500.000 kişiye temiz su sağlayacak ünitelerden birinin açılışına katıldı.

İş Konseyi Başkanı Yerlikaya: "İki ülke arasında STA'nın imzalanması ile karşılıklı dostluk ve güven, gelişme ve refaha dönüşecek"

İki günlük ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan DEİK Başkanı Vardan, Pakistanlı yetkililer ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türk firmalarının Pakistan'da aktif faaliyetlerde bulunduğunu, yüksek potansiyele sahip Pakistan pazarında gelecek dönemde daha geniş alanlarda faaliyet gösterileceğini kaydetti. DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya ise, Pakistan ile Türkiye arasında 2016 sonuna kadar imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması ile iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güvenin, gelişme ve refaha dönüşecek bir fırsat yakaladığını söyledi. Yerlikaya, Türk yatırımcıların Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında olduğunu da vurguladı.

İlgili Resimler