• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, İŞADAMI İSHAK ALATON'UN VEFATIYLA İLGİLİ YAYIMLADIĞI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, işadamı İshak Alaton'un vefatıyla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajı:

"Türk iş camiasının duayen isimlerinden, uzun yıllar DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütmüş olan Alarko Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın İshak Alaton'un vefâtını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Alaton Ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm Alarko Holding camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz".

İlgili Resimler

DÜNYA KAZAN, DEİK KEPÇE DEİK DÜNYAYI KARIŞ KARIŞ GEZİYOR; MUHATAPLARINA TÜRKİYE’Yİ ANLATIYOR

DÜNYA KAZAN, DEİK KEPÇE DEİK DÜNYAYI KARIŞ KARIŞ GEZİYOR; MUHATAPLARINA TÜRKİYE'Yİ ANLATIYOR

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşturulan DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde bugüne kadar iş konseyleri tarafından 35 ülkeye ziyaretler gerçekleştirildiğini söyledi: "15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında, tüm İş Konseyi Başkanlarımızdan, kendi sorumlu oldukları ülkelere kısa bir süre içinde giderek yüz yüze temas kurmalarını talep etmiştik. Onlardan bu geziler kapsamında sorumlu oldukları ülkelerde siyasi alanda ulaşabildikleri en üst düzey bürokratlar, karşı kanat kuruluşları, medya temsilcileri, varsa da düşünce kuruluşlarıyla temasa geçmelerini istedik. Şu ana kadar 35 ülkede bu üst düzey temaslar gerçekleştirildi. Hedefimizi faaliyette bulunduğumuz dünya genelindeki ülkelerin tamamında benzeri ziyaretleri gerçekleştirebilmek. Malum biz şu an 126'sı ülke bazlı 133 İş Konseyimizle faaliyet gösteriyoruz. Daha yapacak çok işimiz var".

DEİK Başkanı Vardan, söz konusu ziyaretlerde tek mesaj üzerine odaklandıklarını söyledi: "İşler olduğu gibi devam ediyor. Biz bu ziyaretlerde bu mesajı kendimize slogan edindik. Gittiğimiz ülkelerde İş Konseyimiz, Türkiye'de işlerin devam ettiğini, hayatın normal akışında sürdüğünü muhataplarımıza anlatıyorlar. Darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin çok daha fazla kenetlendiğini ve hedeflerimize ulaşma konusunda daha kararlı olduğumuzu ifade ediyorlar. Bunun bir göstergesi olarak da bu ziyaretlerde önümüzdeki dönem için, kısa veya orta vadede, ya o ülkede, ya da Türkiye'de iş forumu, seminer, B2B görüşmeleri, gibi etkinlikleri de planlıyorlar. Aslında bu üzücü olay, hepimizi inanılmaz motive etti. Tüm arkadaşlarımız canhıraş çalışıyorlar".

Öte yandan Başkan Vardan, DEİK bünyesinde bu kapsamda kurulmuş olan İletişim Komitesi vasıtasıyla dünya genelinde nokta atışı çalışmaların da yapıldığını şu sözlerle ifade etti: "DEİK olarak bizler, kendi yaygın ağımız dahilinde, yurtdışında yanlış ve yönlendirici haber ve bilgi kirliliği ile mücadeleyi görev edindik. Bu çerçevede, özellikle dünyada söz sahibi bazı düşünce kuruluşlarına, iş dünyası temsilcisi muhtap kuruluşlara, basın-yayın organlarına ve üniversitelere odaklanmaya karar verdik. Bu çerçevede ilk hedef olarak da Avrupa ve ABD coğrafyalarını belirledik; nokta atışı stratejisiyle buralardaki kurumlar ile yine birebir yüzyüze iletişime geçmenin en doğru iletişim şekli olacağını düşündük. Bu çerçevede yurt dışında etkin bağlantıları bulunan TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TÜMSİAD gibi ilgili tüm kurucu kuruluşlarımızla irtibat halinde ve koordineli bir şekilde hareket ediyor, görevleri de paylaşarak mikro heyetler ile öncelikle ve özellikle Avrupa çapında bir roadshow'a çıkmayı öngörüyoruz. Etki alanı en geniş kurumlar ve isimler, uzmanlar ile bir araya gelip Türkiye'de işlerin yolunda olduğunu anlatacağız" dedi.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 ülkenin İş Konseyi Başkanı'ndan izlenimler:

 

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi

Ekim Alptekin – Konsey Başkanı

ABD ziyaret tarihi:11-17 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Amerikan Kongresi, Beyaz Saray, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Odaları, basın kuruluşları ve düşünce kuruluşları ile görüşüldü.

Ekim Alptekin: "Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret ve yatırım planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik"

"Türk Milletinin darbe karşısındaki dayanışmasını ve demokrasiye sahip çıkması takdirle karşılanıyor. Bu konuda kendilerinin de gerektiği şekilde tepkiyi ortaya koyduklarını inanıyorlar. Demokrasiyi güçlendirmek konusunda her zaman Türkiye'nin yanında olacaklarını ve geçmiş olsun dileklerini paylaştılar. Önyargılı tutumu darbe girişimi sonrası yaşanan süreçle ilgili olduğunu tespit ettik. Özellikle basın mensuplarının gözaltına alınması ciddi endişelere sebep vermekte olduğunu gözlemledik. Yaptığımız görüşmelerde köklü ABD şirketleri, Türkiye'den vazgeçmeyeceklerini bildirdiler. Darbe girişiminin, KOBİ düzeyindeki firmaların Türkiye ile ilgili ticaret ve yatırım planlarını olumsuz etkilendiğini somut verilerle üzülerek tespit ettik Bu algıyı düzeltmek ve güven ortamını gecikmeksizin tazelemek üzere eylem planlarımızı sürdürmekteyiz."

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi

Selçuk Akat- Konsey Başkanı

Azerbaycan ziyaret tarihi:4-6 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Abid Şerifov, Ekonomi Alanında Reformlardan Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Natig Amirov, Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ve Azerbaycan'da İhracat ve Yatırımları Teşvik Fonu (Azpromo) Başkanı Rüfet Memmedov ile görüşüldü.

"Azerbaycan'da Türk halkının demokrasiye, seçilmiş hükümetine sahip çıkarak geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı yazdığı  ifade ediliyor"

"Başbakan Yardımcısı Şerifov görüşmemizde, olaylar sırasında hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili üzüntülerini dile getirerek, Türkiye'nin ne kadar güçlü bir devlet olduğunu bir daha dünyaya gösterdiğini, Türk halkının demokrasiye, seçilmiş hükümetine sahip çıkarak geçmiş tarihinde olduğu gibi yine bir kahramanlık destanı yazdığını ifade etti. Bakan Mustafayev ise, 1994 yılında Azerbaycan'da ve 2016'da Türkiye yaşanan olayların benzerlik gösterdiğini, o zamanlar Türkiye tarafından gösterilen desteklerin hiçbir zaman unutulmayacağını, Türkiye halkının sergilediği kahramanca tutumundan ötürü gurur duyduklarını, Azerbaycan Hükümeti olarak her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olan her şeyin kendileri için öncelik teşkil ettiği hususunu vurguladı."

DEİK/Bosna-Hersek İş Konseyi

Muzaffer Çilek- Konsey Başkanı

Bosna Hersek ziyaret tarihi:23-26 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlık Konseyi Üyesi Bakir Izetbegovic, Bakanlar Kurulu Başkanı Denis Zvizdic, Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mirko Sarovic ve Dış Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Federasyon Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Nermin Dzindic, Federasyon Kalkınma ve Girişimcilik Bakanı Amir Zukic,  Federasyon Ticaret Odası Başkanı Mirsad Jasarsphic, Saraybosna Kalkınma Ajansı Başkanı Sevkija Okeric, Saraybosna Kanton Ticaret Odası Başkanı Muamer Mahmutovic  ile görüşüldü.

"Türkiye'de yaşananların sadece Türkiye için değil, Bosna Hersek ve tüm İslam alemi için çok önemli olduğunu vurguladılar"

"Bakanlar Kurulu Başkanı Zvizdic, bugünlerde yeni otoban ihaleleri ve diğer proje ve özelleştirmeler ile ilgili dosyanın da Türkiye'deki muhataplarına aktaracaklarını ve bu büyük projeler için Türk firmalarına öncelik tanınacağını belirtti. Zvizdic, ekonomik işbirliğini arttırmamız için daha çok çalışmamız gerektiğini, Bosna-Hersek'in yatırımcılar için bölgedeki en ideal ortamı sağladığını, ülkenin yakında AB ve NATO üyelik statülerini alınacağını ifade etti. Bosna-Hersek'te görüştüğümüz kişilerde ön yargılı bir tutum ile karşılaşmadık. Bosna-Hersek'te 15 Temmuz genel olarak bilinmesine ve yakından takip edilmesine rağmen, olayın ciddiyeti ve Bosna-Hersek'i de ilgilendiren etkileri yeteri kadar bilinmiyordu. Devlet kurumları, ticaret odaları, yatırım ajansları, STK başkanları ve belediyeleri ziyaret ederek  Türkiye'yi Bosna-Hersek'te anlatmaya devam edeceğiz."

 

DEİK/Türkiye – İtalya İş Konseyi

Burak Vardan – Konsey Başkanı

İtalya ziyaret tarihi:24 Ağustos 2016

Confindustri'ya ve İtalyan Ekonomi Bakanlığı kuruluşu Italian Trade Agency'ye yazılı ve sözlü izahatler yapıldı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci öncülüğünde Roma ziyareti gerçekleştirildi.

"15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve NATO üyesi olan Türkiye'nin, 16 Eylül sabahı farklı bir ülke olamayacağını vurguladılar"

"Türkiye'nin yanında olduklarını ve böyle bir durumun kabul edilemez olduğunu açık şekilde ifade ettiler. 15 Temmuz sabahı AB aday ülkesi ve NATO üyesi olan Türkiye'nin, 16 Eylül sabahı farklı bir ülke olamayacağını vurguladılar. Darbe girişimi sonrasında, İtalyan medyasında da sıklıkla dillendirilen insan hakları ve yargıya yönelik eleştirilerin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasına özel bir söylem olmadığını vurguladılar."

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi

Burak Baykan - Konsey Başkanı

Hırvatistan ziyaret tarihi:24 Temmuz 2016

Ziyaret kapsamındaHırvatistan Ticaret Odası ziyaret edildi, Bakan ve Bakan Yardımcıları ile temas sağlandı.

"Türkiye'de yaşananların gerçekte ne olduğunu bizlerden duymalarını sağladık"

"Son dönemde, Hırvatistan'ın Türkiye'den doğrudan yatırım almasıyla birlikte, Hırvatlar Türkiye'yi çok daha yakından takip etmeye başladılar. Bu nedenle, ilk etapta Hırvat tarafında bir endişenin olduğunu hissetik. Sürecin ne şekilde sonuçlanacağı konusunda Hırvatlar kaygılıydı. Batı medyasının da etkisiyle, 15 Temmuz'un belirli çevreler tarafından farklı yorumlandığına da şahit olduk. Bu algının değiştirilmesi için Büyükelçiliğimizin önemli çalışmaları oldu. En önde gelen ulusal medya organları ile doğru mesajların verildiğini  gözlemledik. Bizler de, bu süreçte, iş dünyasını doğru bilgilerle yönlendirmeye çalıştık. Kasım ayında, bu firmalarımızla beraber ilgili Hırvat firmalarını bir araya getirecek bir etkinlik yapmak niyetindeyiz. Şu günlerde müteahitlik alanında Türk ve Hırvat firmalarının işbirliklerine imza attığına da şahit oluyoruz."

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi

Hasan Akçakayalıoğlu - Konsey Başkanı 

İsrail ziyaret tarihi:18 Temmuz-2 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında karşı kanat kuruluşlarından MAI ve Israel-Turkey Business Council ile yanısıra üst düzey yöneticilerle bir araya gelindi.

"İsrail'deki tüm paydaşlar ve muhataplarımız ile sürekli irtibatta ve onları bilgilendirmeye devam edeceğiz"

"Görüştüğümüz İsrail tarafındaki muhataplarımızdan Türkiye'yi iyi tanıyanlar, olayları daha doğru okuyabilmekle beraber, genelde iş dünyasının özellikle basının yanlış bilgilendirmesi sebebiyle yanlış fikirlere sahip olduğunu gördük. Muhataplarımızla bunun düzeltilmesi hususlarını görüştük ve hala buna çalışıyoruz. Olayları yanlış okumalarının temel sebebi, Batı basınında çıkan yanlı ve yanlış haberler olduğu aşikar. Eylül'de İsrail'e bir ziyaret yapacağız. 6 Eylül 2016 tarihinde, karşı kanat kuruluşu tarafından düzenlenecek ve İsrail iş dünyasının katılacağı bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Burada Türkiye'deki gelişmeleri ve pozisyonumuzu direk anlatma fırsatımız olacak. Önümüzdeki dönemde Türkiye-İsrail ticaret hacminin, özellikle büyükelçi atamalarından sonra, artarak ilk etapta 6 milyar ABD Dolarını aşmasını bekliyoruz. Akabinde doğal gaz ve diğer stratejik işbirlikleri ile bu hacmin 5 sene içerisinde ikiye katlanmasını bekliyoruz."

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi

Murat Özyeğin - Konsey Başkanı 

Hollanda ziyaret tarihi:23 Ağustos 2016

Darbe girişiminin hemen ertesinde, 23 Temmuz'da Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom DEİK'i ziyaret etti. İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Dutch Business Association tarafından Büyükelçi Van Rij'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldık, Hollandalı firma temsilcileri ve diplomatik misyon temsilcileriyle birebir görüşmeler sağlandı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 23 Ağustos'ta Hollanda'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ise Hollanda'nın en önemli iş dünyası kuruluşu VNO-NCW ve Hollanda iş dünyasının üst düzey temsilcileriyle bir araya gelindi. Hollanda'nın en etkin ekonomi gazetesi olarak da nitelendirilen Het Financieele Dagblad'a roportaj verildi.

"Hollanda'da kamuoyunu ikna konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Kamuoyunu yönlendirme konusunda en büyük katkının bizden ya da orada yerleşik vatandaşlarımızdan ziyade Hollandalı Türkiye dostlarından geleceği düşüncesindeyiz"

"Hollanda'da gerçekleştirdiğimiz CEO Toplantısı'nda iş dünyasının yönelttiği sorular politik gelişmelerden ziyade önümüzdeki dönem yatırımları ve iş fırsatlarına odaklanmıştı, bu durum da bize Hollanda'da iş dünyasının önüne baktığını açıkça gösteriyor. Ancak FETO'nun Hollanda'daki gücü ve basını çok etkin kullanmaları Hollanda'da kamuoyunu ikna konusunda daha fazla çabaya ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Kamuoyunu yönlendirme konusunda en büyük katkının bizden ya da orada yerleşik vatandaşlarımızdan ziyade Hollandalı Türkiye dostlarından geleceği düşüncesindeyiz."

DEİK/Macaristan İş Konseyi

Adnan Polat - Konsey Başkanı

Macaristan ziyaret tarihi:25-29 Temmuz 2016

Ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó ile görüşüldü.

"Yapılan görüşmeler sonrasında haklı mücadelemizin Macaristan nezdinde iyi bir şekilde anlaşıldığına inanıyoruz"

"Başbakan Orban, Türkiye'nin istikrarına çok önem verdiklerini, demokrasinin ve seçilmiş hükümetin istikrarın ön şartı olduğunu belirtmiştir. Macar Başbakan, Macaristan Devleti olarak dünyada sadece 3 ülkede (Rusya, Sırbistan ve Türkiye) şubesi bulunan Macaristan Eximbank'ının faaliyetlerine aynı şekilde, hatta gelecek taleplere göre artarak devam edeceğini özellikle vurgulamıştır. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó AB üyesi olarak ülkemizi destekleyen ve darbe sürecini en net şekilde kınayan açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan görüşmeler sonrasında ülkemizin yaşadığı bu darbe teşebbüsü ve FETÖ'ye karşı haklı mücadelemizin, gerek Macar devlet adamları, gerekse iş adamları ve Macar halkı nezdinde iyi bir şekilde anlaşıldığına inanıyoruz. Gelecek dönemde Türkiye-Macaristan ticari ilişkilerinin aratarak devam edeceğine inanmaktayız. Özellikle Macaristan ile, gerek Doğu Avrupa, gerekse de Afrika da ortak projeler geliştirilmesi noktasında çalışmalarımızı yoğunlaştırmaktayız."

DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi

Süheyla Cebi Karahan – Konsey Başkanı

Malezya ziyaret tarihi:16-19 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Malezya Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, pek çok sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasını temsil eden kurumlarıyla ve Devlet televizyon kanalı aracılığı ile televizyonlarla toplantılar gerçekleştirildi.

"Yabancı kanallardan edindikleri bilgiler çerçevesinde, Türkiye'de yaşananları yorumluyorlar"

"Görüşmelerde, bir çok kişinin Türkiye'deki seyahat programlarını iptal ettiklerini, bazı firmalarında İzmir Uluslararası Fuarı'na katılımlarını iptal ettiklerini öğrendim. Bu kalkışmanın Türkiye devletine karşı, ordu içerisindeki küçük bir grup tarafından yapıldığını bilmiyorlardı. Türkiye ile Malezya arası ikili ticarette, geçtiğimiz yıllarda ihracat üçte bir oranında Malezya'nın lehine gerçekleşti. 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin Malezya'ya ihracatı 357 milyon ABD Doları, Malezya'nın Türkiye'ye ihracatı 1.339 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. 2016 yılının Ağustos ayında da oranlar, hemen hemen aynı seviyedeydi. Hedefimiz 5 yılda karşılıklı toplam ticaret hacmini 5 milyar ABD Dolarının üzerine çıkartmak ve Malezya'da açılacak büyük altyapı ve enerji sektöründeki inşaat ihalelerinde Türk firmalarının yer almasını sağlamak."

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi

Atilla Demir Yerlikaya – İş Konseyi Başkanı

Pakistan ziyaret tarihi:29 Ağustos-2 Eylül 2016

Ziyaret kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ve Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelindi.

"Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında"

Pakistan'ın İslamabad ve Lahor kentlerinde çeşitli temaslarda bulunduk. Pozitif olarak algılanmakta; ayrıca ülkemizde yaşananlar sonrasında Türkiye'de halkın demokrasiye sahip çıkmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar. Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT)  ile DEİK arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bu kapsamda ortaklık çalışmasını yürüteceğiz. Pakistan ile Türkiye arasında 2016 sonuna kadar imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması ile iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güvenin, gelişme ve refaha dönüşecek bir fırsat yakalayacak. Türk yatırımcılar, Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında."

DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi

Mahmut Er- Konsey Başkanı

Tacikistan ziyaret tarihi:15-17 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek İş Konseyi Eşbaşkanı ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şarif Said, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Umed Davlatzod ile Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Şavkat Bobozoda, Bakan Yardımcısı Davlatzod, ülke yerel basınından Avesta,  Asia Plus ve Ozodagon Haber Ajansları, Tocikiston, Faradj, Sadoi Mardum gazeteleri, Djahonnamo devlet televizyon kanalı ve Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü temsilcileri ile biraraya gelindi.

"1992-1997 yılları arasında iç savaş yaşayan Tacikistan, Türkiye'nin nasıl bir tehlike ve felaketin ucundan döndüğünü daha iyi anlıyor"

Bakan Yardımcısı Davlatzod, 1992-1997 yılları arasında Tacikistan'da yaşanan iç savaş tecrübesine atıfta bulunarak Türkiye tarafından atlatılan tehlikenin önemine değindi ve Türkiye'de atlatılan tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu anladıklarını söyledi. Tacikistan 1992-1997 yılları arasında bir iç savaş yaşadığı için, Türkiye'nin nasıl bir tehlikenin felaketin ucundan döndüğünü daha iyi anlıyorlar ve görüştüğümüz tüm yetkililer bunu ifade ettiler. Yine  görüştüğümüz tüm Tacik yetkililer Türk halkının devletini, ülkesini, vatanını, liderini korumak için canları pahasına topyekün gösterdiği vatanseverliği takdir ettiklerini belirttiler. Sonbaharda Tacikistan'da gerçekleşmesi planlanan Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon toplantısı ile eş zamanlı işadamları heyeti düzenleyip ikili iş görüşmeleri yaptırmayı planlıyoruz. Yine Türkiye'de bazı fuarlara Tacikistanlı firmaların katılımlarını planlıyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız gibi Türkiye'nin bazı illerinde Tacikistan tanıtım toplantıları yapmayı planlıyoruz.

DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi

Ruhsar Pekcan - Konsey Başkanı

Ürdün ziyaret tarihi:8-10 Ağustos 2016

Ziyaret kapsamında Ürdün Başbakanı ve danışmanları, Ulaştırma Bakanı, Merkez Bankası Başkanı ve Ürdün Arap İşadamları Federasyonu ile görüşmeler gerçekleştirildi.

"Türk halkının göstermiş olduğu kararlılık ve dirayete hayranlığı hissettik"

Bu ziyaret, bu yıl Ürdün'e gerçekleştirdiğimiz üçüncü ziyaretti. Kesinlikle bir önyargı söz konusu değildi; sadece Türk halkının göstermiş olduğu kararlılık ve dirayete hayranlık söz konusuydu. Üst düzey görüşmelerimizde ise, daha çok iki ülke arasındaki ilişkilerin ve ticaret hacminin artırılması, Akabe özelinde Türk yatırımlarının artırılması, alternatif ticaret yolları için Akebe Limanı'na İskenderun veya Mersin limanlarından RO RO seferlerinin başlatılması ve desteklenmesi, Ürdün'deki Red Sea Dead Sea Projesi, BRT, metrobüs, enerji ve alt yapı projelerinde Türk firmalarının daha fazla yer alması gibi konular görüşüldü. Ekim ayı içerisinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin de katılımı ile Ürdün Ekonomi Bakanı'nın da bulunacağı ve Türk ve Ürdünlü işadamlarının biraraya geleceği ortak bir forum düzenlemeyi düşünüyoruz. RO-RO seferlerinin desteklenmesi ile hem Ürdün'e, hem de bölgeye ülkemizden gerçekleşen yatırım ve ticaret hacminin artacağına inanıyorum.

DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi

İhsan Şahin - Konseyi Başkanı

Senegal ziyaret tarihi:25 Temmuz 2016

Ziyaret kapsamında Senegal Başbakanı'na vekaleten Kabine DirektörüSenegal Enerji Bakanı, Senegal Ticaret Bakanı, Senegal Maliye Bakanı  Senegal Sağlık Bakanı'na vekaleten Teknik Müşaviri, Senegal Parlemento Dış İlişkiler Komisyon Başkanı, Senegal Dakar Ticaret Odası Başkanı, Senegal Türk İş Konsey Başkanı, Senegal Kaolack Ticaret Odası Başkanı, Senegal İhracat Teşvik Fonu Başkanı, Senegal Kalkınma Ajansı Başkanı, Senegal Stratejik Yatırım Fonu Başkanı, Senegal Yatırım Ajansı Başkanı, Senegal Kadın Girişimciler, Senegal Lokal Kalkınma Ajansı ve Senegal Başbakanlık  Ekonomi Danışmanı ile görüşüldü.

"Senegal, Türk halkının mücadelesini büyük bir takdirle karşılıyor"

"Gerek Bakan düzeyindeki görüşmelerde, gerek ise diğer kurumlarla yapılan görüşmelerde, darbe girişiminin Türkiye'deki  vatandaşlarımız kadar yakından takip edildiğini ; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın  tüm Türkiye'ye verdiği mesaj sonrası, kendilerinin de rahatladığını ; Türk halkının mücadelesini  büyük takdirle karşıladıklarını gördük. Görüştüğümüz her platformda,  Türkiye'nin gerek  ekonomik hamlelerini, gerekse demokrasisine  sahip çıkışını  örnek aldıklarını belirttiler. Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biri olan Senegal ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi bizim önceliğimiz. Bu çerçevede projelerin finansmanına ilişkin özellikle Eximbank ve TİKA ile  görüşmeler  yaparak , nitelikli projelerde Eximbank'ın, acil  yapılması gerekenler  ile ilgili ise  TİKA ile  çözümler üretmeye  öncelik vereceğiz.  Senegal  gerek potansiyel, gerekse  Türkiye ile iş yapma isteği ile  çok önemli bir ortağımız olacak.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “GÜN YÜZÜNE DAHA ÖNCE ÇIKMAMIŞ DESTEKLER, BÖLGEDE YENİ BİR DÖNEMİ MÜJDELİYOR”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "GÜN YÜZÜNE DAHA ÖNCE ÇIKMAMIŞ DESTEKLER, BÖLGEDE YENİ BİR DÖNEMİ MÜJDELİYOR"

Başbakan Binali Yıldırım tarafından, bugün Diyarbakır'da açıklanan 'Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Hamlesi' ile ilgili açıklamada bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, içeriği son derece dolu olan ve bugüne kadar hiç verilmemiş destekleri içeren paketin memnuniyet verici olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti: 

"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından bugün Diyarbakır'da açıklanan Doğu ve Güneydoğu Yatırım Destek Paketi'nin içeriği son derece memnuniyet verici. Pakette, bugüne kadar ülkemizde hiç verilmemiş destekleri görüyoruz. Bölgenin Başbakanımızın ifadesi ile bir 'Cazibe Merkezi' haline gelmesi öngörülüyor. Yeni fabrikalar, yeni inşaatlar, sağlık ve ulaştırma alanlarında yeni yatırımlar, kadın ve gençlerin eğitim çalışmaları, meslek edindirme destekleri... gibi bir çok alanda, gün yüzüne çıkmamış bu desteklerin, bölgede yeni bir dönemin müjdeleyicisi olmasını temenni ediyorum. Türkiye'yi 2023 Hedeflerine taşıyacak temel alanların, ülkemizin bütününde destekleniyor olmasını da önemsiyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler".

DEİK Başkanı Vardan: "Paket, bölgenin huzuru, istikrarı ve vatandaşlarımızın refahı için de çok önemli"

DEİK Başkanı Vardan, desteğin sadece ekonomik bir paket olarak algılanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi: "Hiç şüphesiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize yönelik bu destek paketini, salt ekonomik bir hamle olarak değerlendirmemek gerekir. Bu Paket, bölgenin huzuru, istikrarı ve vatandaşlarımızın refahı için de çok önemli. Destek paketi, maalesef ki son dönemde çoğunlukla ismini terör ile andığımız bu bölgelerimizde, terörden zarar gören şehirlerin ekonomik inşasını, bununla beraber de sosyal inşasını sağlayacak. Yaralar sarılacak. Bölgede yaratılacak yeni iş imkanları ile, bölgenin en önemli sorun alanlarından biri olan istihdam konusunda yeni bir açılım yaratılacak".

DEİK Başkanı Vardan: "Terörün bitmesine yönelik halkın tam desteği gerekiyor"

Destek Paketinin karşılık bulması için bölgede yaşanan terör olaylarının sona ermesi ve bölge halkının paketi sahiplenmesinin önemini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan: "Elbette bu desteklerin tam anlamıyla karşılık bulması ve hedeflerine ulaşması için, bölgedeki terörün bitmesine yönelik halkın tam desteği gerekiyor. Diğer yandan da Başbakanımızın ifade ettiği üzere, devletimizin bölgede güvenliği sağlamaya yönelik yoğun çalışmalarının sürmesi, kritik önem taşıyacak".

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ve BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

DEİK BAŞKANI VARDAN, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ve BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya ve İş Konseyi Üyeleri, 1-2 Eylül 2016 tarihlerinde Pakistan'ın İslamabad ve Lahor kentlerinde çeşitli temaslarda bulundu. İki günlük ziyaret kapsamında DEİK Başkanı Vardan ve İş Konseyi Başkanı Yerlikaya, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Pakistan Maliye Bakanı İshak Dar ve Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. DEİK heyeti, WWF Pakistan tarafından Anadolu Grubu'nun iştiraki Coca-Cola İçecek'in desteği ile yaptırılan ve her sene 500.000 kişiye temiz su sağlayacak ünitelerden birinin açılışına katıldı. Heyet ayrıca, Lahor'da, Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT) ile DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi ortaklığında düzenlenen, "Pakistan-Türkiye İş Dünyası Diyaloğu" toplantısına da katıldı. Toplantıda PBIT ile DEİK arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı da imzalandı.

DEİK Başkanı Vardan: "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz lazım"

2 Eylül 2016 tarihinde Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından kabul edilen DEİK heyeti görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede DEİK Başkanı Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ile birlik mesajı veren ilk ülkelerden biri olan Pakistan'ın Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'e teşekkür etti. "Darbe girişimi sonrasında Pakistan, Türkiye-Pakistan arasındaki 600 yılı aşan ilişki ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın hak ettiği ve gerektirdiği tepkiyi vermekte hiç gecikmedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, darbenin ertesi günü ülkemiz ile birlik mesajı verdi. Ayrıca Pakistan Parlamentosu'ndan gelen bir heyet, darbe sonrası Ankara'yıziyaret eden ilk resmi Parlamento heyeti oldu" dedi. İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilere de değinen DEİK Başkanı Vardan, "Dost ve kardeş ülke Pakistan ile ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz lazım. Siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerimizin yanında, sosyal, kültürel ve akademik değişimlerle birbirine zaten oldukça yakın olan iki ülke halklarını, ticari ve yatırım ilişkileriyle birbirine iyice kenetlemeliyiz" dedi. İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Hüseyin ise, Türk halkının 15 Temmuz'da güçlü bir irade gösterdiğini ve bunu takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif: "Türk halkı demokrasiye sahip çıkışıyla tüm dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir"

DEİK Başkanı Vardan ve İş Konseyi Başkanı Yerlikaya, ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Navaz Şerif tarafından, başkent İslamabad'daki Başbakanlık Sarayı'nda kabul edildi. Görüşmede DEİK Başkanı Vardan, Başbakan'a 15 Temmuz darbe girişiminde gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ederken, Türkiye'nin önceliğinin Pakistan'ın refahı olduğunu söyledi. DEİK Başkanı:  "Pakistan'da iş yapan Türk şirketleri ve Türk işadamları büyük kolaylıklarla karşılaşıyor; herhangi bir vize engeli veya çalışma izni kısıtlamalarına maruz kalmıyor. Sayısı az dahi olsa, 200 milyona yakın nüfuslu Pakistan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, Albayraklar, STFA ve Zorlu Enerji gibi firmalarımız burada olmaktan son derece memnunlar. Arçelik'in Pakistan'ın beyaz eşya devi Dawlance'yi alması da iki ülke arasındaki yatırım ilişkisine yepyeni bir boyut kazandırdı. İlaveten, Ülker ve Kale Grubu gibi başka firmalarımızın da Pakistan'a yatırım yapmak istediklerini görüyoruz. Yapılacak bir çok altyapı inşaatları, birçok sektördeki imalat ve dağıtım imkanı mevcut. Ayrıca THY'nın da Pakistan'da 3 şehre karşılıklı, 28 frekanslı seferleri bulunuyor. Bu önemli fırsatları avantaja çevirmemiz lazım. Bunun için iki ülke arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini stratejik bir perspektiften ele alıp, akıllı hedefler koymamız lazım. Mevcut bir takım sorunları da bir an önce kaldırmamız gerekiyor. Bunların başında da Türkiye ile Pakistan arasında müzakereleri devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) geliyor. Söz konusu STA'yı bir an önce nihayete erdirip, karşılıklı ikili ilişkilerimizi ilerletmemiz gerekir. Aslında özellikle hemen her alanda büyük bir potansiyel içeren Pakistan ile ülkemiz arasındaki ticaret hacmimizin yaklaşık 600 milyon ABD Doları olması, bizim için maalesef utanç vericidir. Bunu behemehâl geliştirmemiz gerekmektedir. Biz bunu artırmaya istekliyiz. İki ülke arasında kısa süre içinde imzalanacağı görülen STA'nın bu hedefe hizmet edeceğine inanıyoruz.G20 üyesi Türkiye için Pakistan halkının refahı bizim önceliğimiz" dedi. Görüşmede Başbakan Şerif, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk halkının Türk demokrasisini korumak bağlamında göstermiş olduğu cesareti takdirle karşıladıklarını ifade ederken, bu girişimin başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere halkın haklı direnişiyle geri teptirilmiş olmasının tüm dünyaya örnek olduğunun altını çizdi. Ayrıca ticari ve ekonomik münasebetlerde iki ülke arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına atılacak her türlü adımı destekleyeceğini de ifade etti.

Her sene 500 bin kişiye temiz su; DEİK ile PBIT arasında Mutabakat Zaptı

DEİK heyetinin Pakistan ziyareti kapsamında, Lahor kentinde bir de Pakistan Türkiye İş Dünyası Diyaloğu toplantısı gerçekleştirildi. Pakistan Yatırım ve Ticaret Kurulu (PBIT) tarafından düzenlenen toplantıya 150'den fazla Pakistanlı işadamı ve yatırımcı katıldı. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Başkanı Vardan, Pakistanlı işadamlarına Türkiye'de yatırım çağrısında bulundu. DEİK Başkanı Vardan: "Bizler işadamıyız. Bizlerin birinci önceliği iş yapmak; ancak ticaretin iki ülkeyi, aralarında binlerce kilometre mesafe bile olsa ne kadar yakınlaştıracağını biliyoruz. Pakistan ve Türkiye, iki dost ve kardeş ülke. 600 yılı aşan bir geçmişe sahip iki ülke. O yüzden bizler işadamları olarak Pakistan'ı Türkiye'ye; Türkiye'yi de Pakistan'a daha da yaklaştırmalıyız. Nasıl Türk firmalarını Pakistan'da yatırıma davet ediyorsak, özellikle Avrupa pazarına açılımda fayda sağlayacağı maksadıyla Pakistanlı firmalarıda Türkiye'ye yatırıma davet ediyoruz" dedi. Toplantının sonrasında DEİK ile PBIT arasında, iki ülke arasındaki yatırım ve ticari ilişkileri artırmaya yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Anlaşmayı DEİK adına DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya, PBIT adına ise PBIT CEO'su Amena Cheema imzaladı. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, WWF Pakistan (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından Anadolu Grubu'nun iştiraki Coca-Cola İçecek'in desteği ile yaptırılan ve her sene 500.000 kişiye temiz su sağlayacak ünitelerden birinin açılışına katıldı.

İş Konseyi Başkanı Yerlikaya: "İki ülke arasında STA'nın imzalanması ile karşılıklı dostluk ve güven, gelişme ve refaha dönüşecek"

İki günlük ziyaret sonrasında değerlendirmelerde bulunan DEİK Başkanı Vardan, Pakistanlı yetkililer ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türk firmalarının Pakistan'da aktif faaliyetlerde bulunduğunu, yüksek potansiyele sahip Pakistan pazarında gelecek dönemde daha geniş alanlarda faaliyet gösterileceğini kaydetti. DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Demir Yerlikaya ise, Pakistan ile Türkiye arasında 2016 sonuna kadar imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşması ile iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve güvenin, gelişme ve refaha dönüşecek bir fırsat yakaladığını söyledi. Yerlikaya, Türk yatırımcıların Pakistan'ın potansiyelinin artık farkında olduğunu da vurguladı.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: "TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ, ÇOK DAHA KARARLI VE BİRBİRİNE BAĞLI BİR TÜRKIYE'NİN VAR OLDUĞU UNUTULMAMALI"

DEİK BAŞKANI VARDAN:

"Terör örgütlerinin karşısında çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine bağlı bir Türkiye'nin var olduğu unutulmamalı"

Ülkemizde son günlerde yaşanan terör saldırıları ile ilgili DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, şunları söyledi: 

"Tüm DEİK ailesi olarak, son günlerde güzel ülkemizin muhtelif yerlerinde yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Van'da, Elazığ'da, dün ise Gaziantep'te meydana gelen menfur saldırılar sebebiyle yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi ile emellerine ulaşamayan terör örgütleri, ahlaki ve insani hiçbir sınır tanımayan hain saldırılar ile birlik ve beraberliğimizi hedef almaya, ülkemizin sabrını zorlamaya devam ediyor. Bizler Türk iş dünyası olarak, bu saldırıları gerçekleştiren terör örgütleri ve bağlantılarına karşı güçlü duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu terör örgütlerinin karşısında çok daha güçlü, çok daha kararlı ve birbirine bağlı bir Türkiye'nin var olduğu unutulmamalı.

Elbette iş dünyası olarak bizler, ülkemizdeki istikrarın ve kazanımların devam etmesini arzuluyoruz. Ümit ediyoruz ki, hangi terör örgütüne mensup olurlarsa olsunlar bu hainler, ülkemizdeki birlik ve beraberliği bozamayacaklarını ve amaçlarına şiddetle, terörle ve masum vatandaşlarımızın hayatlarına kastederek ulaşamayacaklarını en kısa zamanda anlarlar".

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN: “SONBAHARDA RUSYA İLE İŞ FORUMLARI VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ DEİK BÜNYESİNDE BAŞLIYOR”

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN: "SONBAHARDA RUSYA İLE İŞ FORUMLARI VE İKİLİ  İŞ GÖRÜŞMELERİ DEİK BÜNYESİNDE BAŞLIYOR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yapmış olduğu ziyaret, ülkemize dair hem siyasi hem de ekonomik açıdan önemli bir zaman dilimine rastlamaktadır. Tarihi olarak olarak niteleyebileceğimiz bu görüşmelerin siyasi, ticari, ekonomik ve ikili ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağlayacağı inancındayım. Daha önceden söylediğimiz gibi ülkemiz Rusya için, Rusya da ülkemiz için vazgeçilmez iki önemli ülkedir. Bu iki önemli ülke aynı zamanda bölgesinde de güçlü ülkelerdir. Sonuçta iki güçlü ülkenin, hem siyasi hem de ticari açıdan birlikte ortak projeler geliştiriyor olması, bölgede barış ve istikrar için son derece önemlidir. 

Sonuç itibari ile, 9 Ağustos 2016 tarihinde iki ülke Devlet Başkanları  arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkan net sonuç; ikili ekonomik ilişkilerde 24 Kasım 2015 öncesine dönülmesi kararlılığıdır. Bizlerin de en büyük arzusu, bu normalleşme sürecinin bir an önce tamamlanmasıdır. 

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha önce belirlenmiş olan 100 milyar ABD doları hedefine ulaştırılmasının altı yeniden çizilmiş oldu. Bu bizim açımızdan çok önemli; çünkü netice itibari ile bu hedefi gerçekleştirecek olan bizler, yani iş dünyası temsilcileridir.

Biz de iş dünyası olarak iki ülke Devlet Başkanlarının belirlemiş oldukları  hedefleri gerçekleştirmek için çalışacağımızı ifade ettik. Bu hedefe ulaşırken de,  bürokratik ve hukuki engellerin ortadan kaldırılması temennimizi belirttik.

Sayın Cumhurbaşkanımız, "hedeflere ulaşmanın önünde hangi engeller varsa onları kaldırmakta kararlıyız" dedi. Bizler bu inançla, önümüzdeki dönemde ticari ve yatırım projelerimizi devam ettireceğiz. Bu çerçevede, askıda olan projelerin tekrar ele alınarak devam ettirilmesi, mevcut projelerin ve yeni projelerin hayata geçirilebilmesi için öncelikle iki ülke arasında varolan vize sorunun halledilmesi gerekmekte. İki ülke iş insanları, eğer birbiri ile ticaret yaparak ticaret hacmini geliştirmek için çalışacaksa, iki ülkeye gidiş gelişlerde herhangi bir engelin bulunmaması gerekir. Bu bakımdan da 24 Kasım 2015 öncesindeki vizesiz seyahat uygulamasına dönülmesi biz iş dünyası için çok önemli. 

Bir başka önemli husus ise özellikle Türk yöneticilerin, işcilerinin Rusya'daki projelerde çalışmak üzere alması gereken çalışma izinleri. Bu konuda da mutlaka eski uygulamaya geri dönülmesi ihtiyacını duyuyoruz. Mal ticaretinde gümrük uygulamaları ve malların taşınması konusunda da gerekli kolaylıkların sağlanacağını umuyoruz. Ayrıca iki ülke arasında bir Türk-Rus ortak yatırım fonunun kuruluyor olması da, iki ülkenin  karşılıklı yatırımları açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemizdeki en büyük Rus yatırımı olan Akkuyu Nükleer Santrali projesinin kaldığı yerden devam edecek olması ve aynı zamanda Türk Akımı Doğalgaz projesinin inşasının da  yeniden gündeme gelmiş olması, enerji alanındaki işbirliğimizin, hız kesmeden devam edeceğini bize göstermektedir. 

Sonuç itibari ile iş dünyası olarak, her iki liderin güçlü iradelerini orada net olarak gördüğümüzde, bizlerin ileriye dönük olarak yapabileceklerimizden ümitlendik ve cesaret kazandık.

Bu seyahatten bazı ülkeler değişik anlamlar ve çıkarımlarda bulunuyorlar. Fakat bunu böyle yorumlamamak gerekir. Zira Türkiye, bulunduğu bölgede eğer güçlü bir ülke olmak istiyorsa, 2023 ve ileri hedefleri varsa, bu hedeflere ulaşmak için çok taraflı politika izlemek zorundadır. Tüm ülkeler ile mümkün mertebe hem siyasi, hem de ticari ilişkileri sürdürmek ve  yatırım ilişkilerini geliştirmek durumundayız. Biz hiçbir ülkeden vazgeçebilecek durumda değiliz; böyle bir lüksümüz yok. Biz AB ülkeleri ile de çalışmaya devam edeceğiz. Şu an için ihracatımızın yaklaşık yarısına yakınını AB ülkelerine yapmakta olduğumuz düşünüldüğünde, bizim zaten farklı bir bakış açısı içinde olmamız düşünülemez. Türkiye'deki yabancı yatırımların yüzde 64'ü AB ülkelerinden geliyorsa, bunu göz ardı etmemiz mümkün olamaz.  

Öte yandan ABD ile ilişkilerimiz zaten çok uzun bir geçmişe dayanmakta ve bu ilişkilerin de artarak devam etmesi en büyük arzumuzdur. Herhangi bir siyasi gerginliğe sebebiyet vermeyecek şekilde, siyasi ve ekonomik ilişkilerin çok yönlü olarak önümüzdeki günlerde devam edeceğini ümit ediyoruz. Ancak bizim arzumuz, muhataplarımızın Türk halkının 15 Temmuz'da oluşan darbe girişiminde Türk demokrasisini savunma ve güçlendirme kapsamındaki tavrını hiç unutmamalarıdır. Sonuç olarak bu tarihi gezinin başarılı olarak neticelendiğini ve bundan sonra da yapılması gerekenleri izleyerek, bizlerin de sorumluluk alanına düşen görevleri yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Biz DEİK olarak, bundan sonrası için Türkiye-Rusya İş Konseyimiz vasıtasıyla, muhattap karşı kuruluşlarımızla dış ekonomik ilişkileri canlandırmaya yönelik olarak hem Türkiye'de, hem de Rusya'da iş adamları ile iş forumları ve ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirmek için Ekim-Kasım aylarında faaliyetlerimize devam ediyor olacağız. DEİK'teki ve İş Konseyimizdeki tüm çalışma arkadaşlarım da bu yönde çalışacaklar.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN, "EKONOMİ DÜNYASI İSTIŞARE TOPLANTISI-GÜÇLÜ DEMOKRASİ GÜÇLÜ EKONOMİ HEDEF 2023" KONULU TOPLANTIYA KATILDI

DEİK BAŞKANI VARDAN, "EKONOMİ DÜNYASI İSTIŞARE TOPLANTISI-GÜÇLÜ DEMOKRASİ GÜÇLÜ EKONOMİ HEDEF 2023" KONULU TOPLANTIYA KATILDI

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin başkanlığında STK başkanlarının katılımıyla düzenlenen "Ekonomi Dünyası İstişare Toplantısı-Güçlü Demokrasi Güçlü Ekonomi Hedef 2023" konulu toplantıya katıldı.​

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 tarihi sonrasında yaşanan darbe girişimi sonrasında DEİK olarak yapılan ve yapılacak faaliyetler konusunda bilgi veren DEİK Başkanı Vardan, DEİK olarak ilan edilen seferberlik kapsamında atılacak adımlar ile ilgili bilgi verdi. 

DEİK Başkanı Vardan'ın yanısıra toplantıya TOBB M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekçi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Cansen Başaran Symes, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Dr. Yaşar Doğan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 2. Başkanı Şerafettin Aras, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy da katıldı.

İlgili Resimler

DEİK SEFERBERLİK İLAN ETTİ

DEİK SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ile görevlendirilmiş ve 126'sı ülke bazlı, 133 İş Konseyi ile faaliyet gösteren DEİK, 21 Temmuz 2016 tarihinde 120'yi aşkın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla biraraya gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dış ekonomik ilişkiler alanında DEİK olarak atılması gereken adımları tartıştı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen İstişare Toplantısı'nda, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleşirilen darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 80'nin üzerinde öneri geliştirildi. Söz konusu öneriler, ‘kısa, orta ve uzun vade' olmak üzere önceliklendirildi ve 25 Temmuz 2016 günü (dün) İcra Kurulu'na sunulmasının ardından, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir ‘Acil Eylem Planı' oluşturuldu.

DEİK'in ‘Acil Eylem Planı' ile ilgili açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili özellikle yurtdışında yoğun bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon olduğuna dikkat çekerken, bu konuyla mücadelede DEİK olarak ‘seferberlik' ilan ettiklerini açıkladı. DEİK Başkanı Vardan, "Darbe girişiminin hemen ardından, 133 İş Konseyimizin tüm muhataplarına, karşı kanatlara, ilgili Büyükelçi ile Başkonsoloslara, tüm kurucu kuruluşlarımıza yaşanan gelişmeleri anlatan, işimizin başında olduğumuzu ve işlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten bir yazı gönderdik.  Aynı hafta içerisinde, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, İş Konseyleri Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 120'nin üzerinde işadamının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 80'nin üzerinde somut öneri ortaya çıktı. Sonrasında bu önerileri konsolide ederek, kısa, orta ve uzun vade şekilde tasnif ettik ve DEİK İcra Kurulumuzun da görüş ve onayını alarak, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir acil eylem planı oluşturduk" dedi.

DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'de ve yurtdışında bir seri faaliyetler planlandığını ifade eden DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan şunları söyledi: "DEİK olarak bu Acil Eylem Planı ile bir seferberlik başlatmış oluyoruz. 11 maddede belirlenen adımlar, sadece kısa vadede yapılacaklar; bunun devamı gelecek". Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Vardan, "Önümüzdeki 30 gün içerisinde tüm İş Konseyi Yürütme Kurulları, sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirecekler. Bu ziyaretlerde karşı kanat kuruluşları, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelecekler ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında muhataplarını doğru ve etkin şekilde bilgilendirecekler" dedi. Başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkeler ile özellikle temas edileceğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan; "Elbette bizler için tüm ülkeler çok önemli; ancak bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yoğun olduğu AB ülkeleri, ki özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İtalya; AB Dönem Başkanlığını yürüten Slovakya ve ABD gibi ülkelere özellikle eğiliyoruz.

Bu aslında sadece DEİK bünyesinde değil, ama ülke genelinde toplu bir seferberlik. Bizler de bu seferberlik dahilinde DEİK olarak elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu ülke bizim, hepimizin. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için ve bu uğurda kanlarını seve seve feda eden şehitlerimiz için mutlaka ama mutlaka her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz" dedi.

Acil Eylem Planı çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi'nin kurulması da öngörüldü. DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir başkanlığında kurulan İletişim Komitesi, proaktif bir rol üstlenerek, yurtdışında Türkiye'de yaşanan gelişmelerin doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak. Acil Eylem Planı çerçevesinde, ilgili Bakanlar, Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslara da hız verecek olan DEİK, bünyesinde kurulu olan DTİK kanalıyla da, yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporasını da harekete geçirecek. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan "yıllar önce Türk diasporasını oluşturmak için kurulan DTİK de bu bağlamda bizim en önemli araçlarımızdan biri olacak. Tüm DTİK ağını harekete geçirmiş bulunmaktayız. DTİK bünyesindeki üyelerimiz bulundukları ülke ve bölgelerde bilhassa dezenformasyonu önlemek üzere çalışmaya başladılar" dedi.

DEİK'in ‘Acil Eylem Planı' kapsamında kısa dönemde şu çalışmaların yapılması öngörülüyor:

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI

DEİK ACİL EYLEM PLANI

 

1)       DEİK olarak, öncelikle konuyla ilgili yurt dışındaki dezenformasyonu engellemek, bilgi kirliliğini temizlemek amacıyla "SEFERBERLİK" ilan edilmiş olup, tüm çalışmalar bu minvalde yürütülecektir.

2)      Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi kurulacaktır (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir başkanlığında bir komite kurulmasına karar verilmiştir).

3)       DEİK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, başta Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve Başmüzakereci olmak üzere, ilgili Bakanlar ile düzenli olarak bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunacaktır.

4)        Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslar artırılarak devam edecektir.

a.      İş Konseyi Başkanları, sorumlu oldukları ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ile temaslarını sıklaştıracaklardır (başlamıştır).

b.     DEİK Başkan, Yönetim Kurulu ve ilgili İş Konsey Başkanı Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Slovakya, ABD, Çin, Japonya, Güney Kore'nin Büyükelçilerini en kısa zamanda ziyaret edeceklerdir (randevular talep edilmiştir).

c.      Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerinin katılımı ile Ankara ve/veya İstanbul'da bir çalışma yemeği düzenlenecektir.

5)        İlan edilen seferberlik kapsamında, İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulları önümüzdeki 30 gün içerisinde sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek; karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri, medya temsilcileri ve kendi iş ortakları ile bir araya gelecek, yüz yüze temasla ülke gerçeklerini anlatacaklardır (kısmen başlamıştır).

6)        Gerektiği hallerde yurt dışındaki muhataplar, gruplar halinde veya münferiden Türkiye'ye davet edilecek ve ülkedeki durumu gözleriyle görmeleri, yaşayarak hissetmeleri sağlanacaktır.

7)        DEİK Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili İş Konseyi Başkanlarının katılımlarıyla başta AB ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Slovakya) ve ABD olmak üzere, bazı ülkelere üst düzey temaslar gerçekleştirilecek; söz konusu temaslarda karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelinecektir (gerekirse ülke sayısı artırılacaktır).

8)        Türkiye'de yerleşik yabancı yatırımcılar ile DEİK, ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla gerektiği yer ve sayıda "Networking Event" düzenleyecektir.

9)        İlgili kurum temsilcilerinden, G20 Çin ve B20 Çin kapsamında çeşitli temaslarda bulunulması talep edilecektir.

10)  Dünya geneline yayılmış DTİK ağı kanalıyla yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporası harekete geçirilecek; ilgili temsilcilerin bölgelerindeki kamu yetkilileri, medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile temasa girmesi talep edilecektir (kısmen başlamıştır).

11)  Yurtdışı medya dâhil ilgili tüm muhataplara doğru bilgi aktarımını sağlamak adına birkaç dilde e-bülten hazırlanıp, belirli periyotlarda gönderilecek; bu bağlamda sosyal medya da etkin bir şekilde kullanılacaktır.

 

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DEİK ACİL EYLEM PLANI"na ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

DEİK

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLIŞKİN GÖRÜŞÜ

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLIŞKİN GÖRÜŞÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi, halk nezdinde bir karşılık bulmadığı gibi, tüm iş dünyası da bu yapılanlara net bir şekilde karşı durmuştur. Dolayısıyla, ekonominin en önemli iki unsuru olan hanehalkı ve iş çevrelerinin bu kalkışmayı duydukları andan itibaren tavırlarını milli iradenin muhafazası yönünde ortaya koymuş olmaları, ekonominin orta vadede çok daha güçleneceğine en önemli işarettir.

Piyasalarda ilk günlerde bir miktar dalgalı seyir görülmesi oldukça doğal olmakla birlikte, büyüme performansı, ihracatta artış eğilimi gibi son derece önemli katalizörleri göz ardı edilmemelidir. Türkiye ekonomisi çevresel bütün olumsuz gelişmelere rağmen, 2016 ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %4,8 gibi yüksek bir oranda büyümüş olup, ihracat da tekrar artma eğilimindedir. Turizmde yaşanan gelir kaybı ise yönetilebilecek bir seviyededir. Ekonominin temel motoru olan tüketim harcamalarında ise orta vadede bir azalma olması beklenmemektedir. Kamu yatırımları kesintiye uğramamıştır. Üstüne üstlük ekonomi, istihdam sağlamaya devam etmektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı kredi notları, daha çok para piyasalarına yönelik kısa vadeli portföy yatırımları yapan yatırım fonlarının kararlarını etkileyebiliyor. Doğrudan yatırımcılar ise çok uzun vadeli bir perspektifle kalıcı yatırımlar yaptıkları için ekonomik istikrar, altyapı, fikri mülkiyet hakları, pazar potansiyeli, nitelikli insan kaynağı ve küresel ekonomiye entegrasyon gibi farklı kriterlere bakarak yatırım kararlarını alıyor. Bu nedenle kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı kredi notlarının, Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımcılara ve ülkemizin hızla büyüyen dış ticaretine olumsuz etkilemesini beklemiyoruz.   

2002 yılından itibaren Türkiye ekonomisi hakkında siyasi gelişmelere bakarak derecelendirme ve projeksiyon yapanlar hep yanıldılar. Bu bağlamda piyasa oyuncularını kısmi olsa da yönlendiren derecelendirme kuruluşlarının, ekonominin tamamının reel fotoğrafını çekmeden değerlendirme yapmaları yanıltıcı olacaktır. Türkiye ekonomisinin geçmiş darbe dönemlerinde daraldığı doğrudur. Ancak bu kalkışma başarısızlığa uğramıştır ve iş dünyası dahil tüm Türk halkı ile siyasi partilerin tamamı tarafından sert bir şekilde reddedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin temellerini sarsmaktan uzaktır.

Ayrıca, darbe girişiminin ardından iş dünyasının birleşerek hep birlikte tepki göstermesi ve önümüzdeki dönem için daha fazla üretim ve daha fazla istihdam çağrısı yapması, tüm yatırımcılara ve şirketlere güven vermiştir. TCMB'nin proaktif bir yaklaşım sergileyerek piyasalardaki belirsizliği azaltmaya yönelik adımları çok hızlı bir şekilde atması da bankacılık sistemimizin sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmesine yardımcı oluyor.

DEİK olarak demokrasimizi, ekonomimizi ve hukuk devletini daha da güçlendirecek adımlar atıldığı sürece, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artmaya devam edeceğini ve dış ticaretimizin istikrarlı yükselişini sürdüreceğini öngörüyoruz.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN OHAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN OHAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"DEİK olarak, Türkiye'de demokrasiye ve Anayasal sisteme yönelik darbe girişiminin sonrasında 3 aylık bir süre için ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasını, demokrasi ve hukuk devleti ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına değil, korunmasına yönelik geçici bir tedbir olarak görüyoruz. Yapılan resmi açıklamalarla, Olağanüstü Hal sürecinin ekonominin işleyişine ve devam etmekte olan  kamu yatırımlarına hiçbir etkisinin olmayacağının altının özellikle çizilmesini ise memnnuniyetle karşılıyoruz. Rasyonel politika anlayışının ve ekonomik reformların aynı çizgide devam edeceğinin açıklanması, hem yabancı yatırımcılar hem de Türk müteşebbisleri için güven vermektedir.

OHAL bizim Anayasamızda düzenlendiği gibi Fransa gibi ülkelerde de uygulanmaktadır. Bölgesel ve küresel risklere karşı tüm ülkeler tam bir dayanışma içinde hareket etmesi gerekir."

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler