• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK’TEN GÜMRÜK BİRLİĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

DEİK'TEN GÜMRÜK BİRLİĞİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

DEİK ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından 17 Eylül 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "AB-Türkiye Gümrük Birliği'nde Kazan-Kazan Yaklaşımı" başlıklı seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,"AB'ne üyelik projesi, ülkemizin 50 yılı aşkın zamandır sürdüğü, üzerinde siyasi partilerin ve hemen bu süreçte görev alan tüm hükümetlerin mutabık oldukları bir devlet politikasıdır" dedi. İş dünyasının daima bu sürecin bir parçası olduğunu belirten Vardan, "Bunca emeğin ardından sürecin, üyelikle sonuçlandırılmasını arzu ediyoruz" dedi.

 

Türkiye-AB ilişkilerinde "Kazan-Kazan" anlayışı

Dünyanın en büyük ortak pazarlarından biri olan Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin en büyük ekonomik partneri olduğunu vurgulayan Vardan,  Türkiye'nin ihracatının neredeyse yarısının AB ülkelerine gerçekleştirildiğini belirtti;  "Türkiye'ye gelen küresel sermeyenin yaklaşık  yüzde 70'i yine AB ülkeleri menşelidir. Türkiye, 1996'dan bu yana süren Gümrük Birliği, üyelik müzakereleri ve yasal uyum süreci ile Avrupa ortak pazarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkiye'nin AB üyeliği, Türk iş dünyası için vazgeçilmez bir önceliktir." Katılım müzakerelerinde yaşanan sorunlara rağmen AB'nin Türkiye için, Türkiye'nin de AB için önemli bir stratejik ortak olmaya devam ettiğini belirten Vardan,  uluslararası ilişkilerin dokusunda ve bölgemizde yaşanan hızlı değişimin, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini her iki taraf için de artırmakta olduğunu söyledi.  Suriye'den Ukrayna'ya, Ortadoğu'dan Kuzey Afrika'ya son dönemde yaşanan sarsıcı gelişmelerin Türkiye ile AB'nin küresel ve bölgesel tehditler karşısında ortak hareket etmesini zorunlu kıldığını söyleyen Vardan, Türkiye-AB ilişkilerinin "kazan-kazan" anlayışla yeniden sürdürülebilir ve güçlü bir ilişki haline getirilmesi gerektiğini  ve Türkiye ve AB'nin dış politikadan, ekonomik-ticari ilişkilerden, enerji arzı güvenliğinden sınır yönetimine, istihdamdan  göç politikasına kadar pek çok alanda ortak kazanımları olduğunu ifade etti.

 

Güçlü Türkiye demek, Güçlü AB demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da geçtiğimiz günlerde B-20 Zirvesi'nin açılış konuşmasında değindiği "Bugün Pekin-İstanbul hattını dikkate almayan hiçbir ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel projenin başarıya ulaşma şansı yoktur"  sözüne atıfta bulunan Vardan, "Hükümetimizin AB Stratejisinde belirtildiği üzere; "Güçlü Türkiye demek, güçlü AB demektir"  dedi.  İş dünyası perspektifinden bakıldığında iki konunun önem taşıdığını belirten Vardan, ilk olarak Gümrük Birliği kapsamındaki asimetrilerin giderilmesi gerektiğini, ikinci olarak da Gümrük Birliği kapsamında tarım ürünleri ihracatını, hizmetler ticaretini, kamu alımlarını da kapsayacak şekilde yeni alanlarda genişletilmesi gerektiğini söyledi. 

İlgili Resimler

TÜRKİYE-İTALYA İŞ FORUMU İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

TÜRKİYE-İTALYA İŞ FORUMU İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye-İtalya İş Forumu,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  İtalya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Carlo Calenda, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Confindustria Genel Müdür Yardımcısı Daniel Kraus ve DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay'ın katılımları ile 14 Eylül 2015 tarihinde İtalya'da gerçekleşti.                                           

Expo Milano 2015 Türkiye Milli Günü kapsamında DEİK tarafından düzenlenen forumun açılış konuşmalarında  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  İtalya pavyonun da Anadolu kültürünün tüm inceliklerini aktarmaya çalışıldığını söyledi.  Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirinin 13 yılda 3000 dolardan 13.000 dolara yükseldiğini belirten Zeybekci, Türkiye'nin tarım sektöründe dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıraya geldiğini vurguladı. Türkiye'nin dördüncü büyük partnerinin İtalya olduğunu belirten Zeybekci, iki ülke arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi.  Ticaretin önündeki sınırların kaldırılması gerektiğini belirten Zeybekci,  "Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) ve  Trans Pasifik Ortaklığı (TTP) gibi anlaşmalar ile dünyada çeşitli bloklar oluşuyor. Türkiye'nin hedefi AB ile tam entegrasyondur" dedi.  

Expo Antalya 2016 için destek

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Carlo Calenda, Türkiye pavyonunun Expo Milano 2015 kapsamında en çok ziyaret edilen pavyonlardan biri olduğunu söyledi.Türkiye İle İtalya arasındaki ikili ticarette  2015 yılının  ilk 6 ayında yüzde 12'lik büyümenin gerçekleştiğini söyleyen Calenda, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatın  son derece dengeli olduğunu belirtti. Enerji, savunma, altyapı ve finans gibi sektörlerde başarılı işbirliklerinin mevcut olduğunu vurgulayan Calenda,  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme(KOBİ)'ler arasında da güzel bir sinerjinin mevcut olduğunu söyledi. Calenda, "Tekstil, gıda ve turizm sektörlerinde son dönemde Türkiye'den İtalya'ya 40 civarında yatırım gerçekleşti. Yenilenebilir enerji ve biomedikal sektörlerinde daha çok iş birliği yapabiliriz. İran gibi Orta Asya ülkeleri gibi üçüncü ülkelerde işbirliği yapabiliriz. DEİK'in yaptığı çalışmalar büyük önem taşıyor. Expo Antalya 2016 için bizde aynı desteği vermek isteriz" dedi.

Stratejik ortak: İtalya

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  Türkiye ve İtalya arasında Akdeniz havzasında eskilere dayanan dostluk ilişkilerinin son 10 senede "stratejik ortaklık" noktasına yükseldiğini söyledi. İtalya'nın Türkiye'de en büyük beşinci küresel yatırımcı haline geldiğini belirten Vardan, Türkiye'nin İtalya'daki yatırımlarının hızlı bir artış gösterdiğini söyledi. İki ülke arasında önümüzdeki dönemde daha güçlü bir yatırım ilişkisi tesis edilebileceğini belirten Vardan, "Türk özel sektörünün küresel markası DEİK sahip olduğu ulusal, bölgesel ve küresel network'ü, profesyonel kadrosu ile sizlerin Türkiye'deki iş ve yatırım projelerine destek vermeye hazırdır" dedi.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-İtalya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den İtalya'ya yapılan ihracat:  3.329 milyar dolar (2015- ilk altı ay)

Türkiye'nin İtalya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, diğer kabuklu meyveler, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, diğer örme mensucat, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar.

Türkiye'nin İtalya'dan yaptığı  ithalat: 5.392 milyar dolar (2015- ilk altı ay)

Türkiye'nin İtalya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, mücevherci eşyası ve aksamı, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar.

Toplam dış ticaret hacmi: 8.721 milyar dolar (2015- ilk altı ay)

Dış ticaret dengesi : -2.062 milyar dolar (2015- ilk altı ay)

İlgili Resimler

TÜM OLUMSUZ KOŞULLARA RAĞMEN TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTA

TÜM OLUMSUZ KOŞULLARA RAĞMEN TÜRKİYE EKONOMİSİ DİMDİK AYAKTA

Türkiye Ekonomisi 2015 yılının ikinci çeyreğinde olumsuz küresel ve bölgesel koşullara rağmen beklentilerin üzerinde yüzde 3,8 büyüyerek küresel piyasalarda güven tazeledi.

2015 ikinci çeyrek büyüme performansını değerlendiren DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  Türkiye ekonomisinin bu büyüme oranının küresel belirsizliklere, genel seçimin tekrarlanacak olmasına rağmen takdir edilmesi gerektiğini söyledi.  Ekonomi yönetiminin isabetli politika tercihlerinin ve Türk özel sektörünün dinamizminin bir sonucu olduğunu belirten Vardan değerlendirmesine şöyle devam etti: "Küresel para piyasalarındaki volatilite nedeniyle Türk lirasında yaşanan konjoktürel dalgalanmalar üzerinden yola çıkarak Türk ekonomisi için "Sıfır büyüme"  hatta "negatif büyüme" kara propagandası yapıldığı bir dönemde bu büyüme rakamı tüketici ve yatırımcı güvenini artırıcı bir gelişmedir. Türkiye, isabetli politika tercihleri ile bu istikrarsız ve belirsiz konjonktürde büyümeyi ve kalkınmayı yönetmeyi başardığını bir kez daha gösterdi.

 

Belirsizliklere Rağmen Büyüme

Büyüme oranının Orta Vadeli Plan'da hedeflenen yüzde 4'ün altında kalmakla birlikte dünya ekonomisindeki yavaşlama, Orta Doğu'daki siyasi belirsizlikler, silahlı çatışmalar, Rusya ve Ukrayna'daki siyasi krizler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, Avro bölgesindeki beklentilerin altında kalan büyüme performansı, yükselen piyasa ekonomilerinde yavaşlama, Çin'in yaptığı devalüasyon dikkate alındığında önemli bir büyüme oranıdır. Bu gelimeler küresel piyasalara yön veren ciddi finans kuruluşları tarafından dikkatle takip ediliyor ve takdir ediliyor. Örneğin bu hafta Commercial Bank of China'dan sonra Bank of China'nın Türkiye'de banka kurmak için lisans görüşmelerine başlaması bu Türk ekonomisine ve potansiyeline olan güvenin bir işaretidir."

Türk şirketlerinin küresel etkinliklerinin arttırmak için küresel pazarlarda yaptığı yatırımları sermayenin Türkiye'yi güvensiz bularak yurt dışına kaçmakta olduğu şeklinde gösterilmek çabasının da amaca ulaşmayacağını belirten Vardan "Şirketlerimiz küresel pazardaki etkinliğini arttırmak için stratejik yatırımlar yapmaya devam edecekler. DEİK olarak bunu teşvik ediyoruz ve önümüzdeki dönemde hükümetimizle işbirliği içinde teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi.

 

Dış Talepte Ambargo Sonrası İran Etkisi

Büyüme performansımızın önündeki en önemli meselenin dış talebin azalması olduğunu vurgulayan Vardan, dış talep bağlamında ambargo sonrası İran'ın Türkiye'nin ihracatının artması için önemli fırsatları beraberinde getirdiğini belirtti. Vardan şöyle devam etti: "Komşumuz İran ile P5+1 arasında uzun zamandır devam eden müzakerelerin ‎‎"Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen bir anlaşma üzerinde mutabakat ile ambargolar aşamalı olarak kalkacak.  Bu anlaşma ile komşumuz İran güvenlik kaygıları ile hareket eden bir bölge ülkesi olmaktan çıkarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı ön plana çıkaracak. Böylelikle bölgede güvenlik kaygılarının yerine refah yaratma kaygıları olacak ve bu dönüşüm iradesi bölgenin demokrasiyle yönetilen en büyük serbest piyasa ekonomisi ve üretim gücü olan Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir.  İran sahip olduğu doğal kaynakları, genç ve eğitimli nüfusu ile Türk yatırımcısı ve ihracatçısı için birçok yeni iş imkânını beraberinde getirecektir. Özellikle altyapı, hizmet ve perakende sektörlerinde yeni iş imkânları oluşacak. DEİK Türkiye'nin küresel sistemdeki ağırlığının artması, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için genişleyen kurucu kuruluşları, seçkin üye şirketleri, etkinliği ve verimliliği artan iş konseyleri, karşı konseyleri, deneyimli çalışanları ile Türk özel sektörünün küresel açılımının öncü gücü olmaya, yeni küresel başarı öyküleri yazmaya devam edecektir." 

İlgili Resimler

TERÖR KÜRESEL BİR TEHDİTTİR VE KÜRESEL DÜZEYDE MÜCADELE EDİLMELİDİR

TERÖR KÜRESEL BİR TEHDİTTİR VE KÜRESEL DÜZEYDE MÜCADELE EDİLMELİDİR

Ülkemizi yasa boğan terör saldırıları ile ilgili olarak DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan bir açıklama yaptı. Vardan açıklamasında şunları ifade etti: "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu olarak Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca Bölgesi'nde ve Iğdır'ın Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda terör örgütü tarafından düzenlenen menfur saldırılar sonucu şehit düşen kahraman Vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları Cennet olsun. Bu alçakça saldırıları telin ediyoruz. Kaynağı ne olursa olsun, insan yaşamını hedef alan her türlü terör eylemi insanlığa karşı bir suç niteliği taşımaktadır ve küresel düzeyde kararlı bir mücadele gerektirmektedir.

Ülkemizin bir çok köşesinde terör örgütü tarafından düzenlenen menfur saldırılar biz iş dünyasını derin üzüntüye boğmaktadır.  Ülkemizin birlik ve istikrarını kanlı bir şekilde  sarsmaya çalışmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen terör olaylarına karşı tüm Türkiye olarak kenetlenerek yekvücut hareket etmeliyiz. Ülkemizi  bölmeye çalışan terör örgütü dün olduğu gibi bugün de planlarında başarılı olamayacaktır.'' 

İlgili Resimler

DEİK YENİ GENEL MERKEZİ İŞ DÜNYASININ KALBİNDE

DEİK YENİ GENEL MERKEZİ İŞ DÜNYASININ KALBİNDE

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezini Levent'teki River Plaza'ya taşıdı. Yeni Merkezin açılışı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, TOBB Başkan Vekili Halim Mete, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ile diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

DEİK'in yeni Genel Merkezi, iş dünyasının kalbi olan Levent'te, River Plaza'da iş dünyasına hizmet vermeye devam edecek. Kolay erişim, üyelere hızlı hizmet sunumu, çalışanları önceleyen açık ofis ortamları ile baştan tasarlanan yeni genel merkez üç ay gibi kısa bir sürede hazırlandı.  

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci DEİK'in yeni ofis açılışında, DEİK'in 1986 yılından itibaren  faaliyette olduğunu hatırlatarak, ülkedeki tüm kurumların Türkiye'nin 2023/2051/2073 hedefleri doğrultusunda beraber çalışması gerektiğini belirtti. Zeybekci ayrıca, son dönemdeki başarılı ve etkin faaliyetlerinden dolayı tüm DEİK çalışanlarını tebrik etti.                                          

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Vardan, yeniden yapılandırılan DEİK'in, Anayasa mahkemesinin de tanımıyla "Kamu gücüyle donatılmış, kendine özgü, atipik, özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir" ibaresinin yer aldığını söyledi.

DEİK'in bir kamu kuruluşu  olmadığının altını çizen Vardan, "DEİK'in Türk özel sektörünün hemen tamamının temsil edildiği farklı ve özel bir statüsü vardır. Bizler bu yapıda, faaliyetlerimizi Ekonomi Bakanlığı ile son derece uyumlu ve koordineli olarak, işbirliği içinde ve hedef odaklı bir şekilde yürütmekteyiz.  Ekonomi Bakanlığı bu alandaki hedeflerin kamu tarafındaki, DEİK'te  ise özel sektör tarafındaki işleri yapmakta ve koordinasyonu sağlamaktayız" dedi.

102 Kurucu Kuruluş, 127 İş Konseyi İle Çalışıyoruz!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'in yeniden yapılandırılarak başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), MÜSİAD, TÜSİAD, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) olmak üzere Türk özel sektörünün önde gelen tüm temsilcilerinin bir araya geldiği bir kurum haline dönüştüğünü söyledi.

Vardan, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Bugün itibariyle DEİK, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlarımızın dış gezilerindeki ve yurt içi kabullerindeki iş dünyasıyla ilgili tüm organizasyonları yapacak tek resmi kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Gerektiği hallerde, organizasyonlarımızı kurucu kuruluşlarımız ve aynı zamanda kurumumuzun başkan yardımcılıklarını da yürütmekte olan TOBB, TİM, MÜSİAD, TÜSİAD ve TMB ile de birlikte yapıyoruz. Tüm bu sistem, ancak ve ancak hep birlikte olduğumuz vakit çok daha iyi çalışıyor. Başarı hep el ele, kol kola olduğumuz zaman daha çabuk geliyor.

Sonuçta bugün biz hiçbir kurumu ayırmadan 102 kurucu kuruluş ve 127 iş konseyimizle birlikte ülke hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaktayız ve göreve geldiğimiz günden bu yana daha 1 sene dolmadan faaliyetlerimizi bir önceki döneme nazaran 3-4 kat ve hatta bazı alanlarda 7-8 artırmış vaziyetteyiz. Yeni binamızda daha etkin ve verimli çalışabileceğimizi düşünüyoruz. Yeni Genel Merkezimizin DEİK'e ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz."

 

İlgili Resimler

TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ KURULDU İLİŞKİLERİN YENİDEN CANLANMASI BEKLENİYOR

TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ KURULDU İLİŞKİLERİN YENİDEN CANLANMASI BEKLENİYOR 

Türkiye-Irak İş Konseyi Toplantısı ve Kuruluş Anlaşması ve DEİK'in yeni ofisinin açılmasına ilişkin basın toplantısı  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Büyükekşi, Nail Olpak, Halim Mete ve Mithat Yenigün'ün katılımları ile 17 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul River Plaza'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye olarak birlik ve beraberlik içerisindeki Irak hükümetiyle ilişkilerimizi olabildiğince artırmak istiyoruz" dedi. Irak ile Türkiye'nin birbirini tamamlayıcı iki ekonomi olduğunu belirten Zeybekci, "Irak'ta her ne yoksa Türkiye'de vardır, Türkiye'de ne yoksa birçoğu Irak'ta vardır. Irak'ın istikrarını kendi istikrarımız, birlik ve beraberliğini kendi birlik ve beraberliğimiz, Irak'ın refahının ve ekonomisinin artmasını da kendi refah ve ekonomimizin artması olarak görüyoruz" dedi. Türkiye için Anadolu ne kadar önemliyse Irak'ın da buradaki iş imkanı, ekonomik ortam, huzur ve istikrar için aynı öneme sahip olduğunu belirten Zeybekci, "Türk firmalar Iraklı, Iraklı firmalar Türk şirketlerle ortaklık kursun. Siz de Türkiye'ye gelin, Türkiye'de ortaklıklar kurun, Türkiye sizin de vatanınızdır, İstanbul sizin de şehrinizdir, bu kadar derin ortak tarihe sahip ülkeler olarak ilişkilerimizi ecdatlarımızın ilişkileri gibi geliştirip derinleştirirsek iki ülke de karlı çıkar" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Önümüzde yeni bir dünya, yeni bir Orta Doğu, yeni bir Irak varken ortak bir vizyon ile Irak'ın yeniden imarı, küresel bağlantılarının gelişmesi için yeni projelere imza atabileceğimize inanıyorum" dedi.  Ticari ilişkilerin kalıcı ve sürdürülebilir yatırım ilişkileri ile derinleştirmesinin planlandığını belirten Vardan, Türkiye ve Irak iş çevrelerini bir araya getiren "Irak'ta Yatırım Olanakları" konferansının İstanbul'da gerçekleştirildiğini söyledi. Irak'ın son dört yılda en çok ihracat yapılan ikinci ülke haline geldiğini belirten Vardan, Türk şirketlerinin Irak'taki en etkin şirketler olduğu bilgisini verdi. Ortak vizyon ile iki ülke işadamlarını bir araya getirerek hayata geçirecek olan Türkiye-Irak İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'nın imzalanacağını belirten Vardan, "Konsey karşılıklı olarak iş ve yatırım yapan, Irak ile ticaret yapan değişik sektörlerden işadamlarının ortak sesi olacak. Konseyimiz iki ülke arasındaki potansiyel işbirliğininin karşılıklı olarak verimli yatırımlara dönüşmesine öncülük edecek" dedi.

Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Cafer Resul el-Hamadani,"Irak'taki reformlar Türkiye ile ekonomik ilişkilerimize de yansıyacak" dedi. Irak'ta yeni bir sayfa açılmakta olduğunu belirten Hamadani, "Irak'ta yeni reformlar, yapılanma ve Irak'ın istikrarı için çaba harcanmaktadır. Kanaatimize göre bugün Irak'taki bu başarılar Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerimize de yansıyacaktır" dedi. Türk şirketlerinin Irak'taki yatırımlara destek vermesini beklediklerini belirten Hamadani sözlerine şöyle devam etti: "Türk şirketlerinden Irak'taki özel sektörde stratejik bir ortağa dönüşebilmeleri için ödemelerin ertelenmesini talep ediyoruz. Bu şartlarda Irak'ta faaliyetlerini rica ediyoruz.  Böylece önümüzdeki yıllar için bir alan açılmış olacaktır." Irak'ta halihazırda reformlar gerçekleştirildiğini belirten Hamadani, bu reformlar sonucu doğru kişilerin doğru makam ve mevkilere getirildiğini ve böylece mali ve idari yolsuzlukların ortadan kaldırılmış olacağını ve yeni bir şeffaf dönem başlayacağını söyledi.

Türkiye-Irak İş Konseyi Kuruluş Anlaşması İmza Töreni'nden sonra DEİK'in yeni ofisinin açılışına ilişkin basın  toplantısında DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Vardan, yeniden yapılandırılan DEİK'in, Anayasa mahkemesinin de tanımında "Kamu gücüyle donatılmış, kendine özgü, atipik, özel hukuk tüzel kişiliğinie haizdir" ibaresinin yer aldığını söyledi. DEİK'in bir kamu kuruluşu  olmadığını belirten Vardan, "Türk özel sektörünün hemen tamamının temsil edildiği farklı ve özel bir statüsü vardır. Bizler bu yapıda, faaliyetlerimizi Ekonomi Bakanlığı ile son derece uyumlu ve koordineli olarak, işbirliği içinde ve hedef odaklı bir şekilde yürütmekteyiz.  Ekonomi Bakanlığı bu alandaki hedeflerin kamu tarafındaki, DEİK'te  ise özel sektör tarafındaki işleri yapmakta ve koordinasyonu sağlamaktayız" dedi. Vardan, DEİK'in Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlarının dış gezilerindeki ve aynı şekilde yurt içi kabullerindeki iş dünyasıyla ilgili tüm organizasyonları yapacak tek resmi kurum olarak yetkilendirildiğini söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin daha önce iş dünyasının "Yol Arkadaşları" olarak tanımladığını  hatırlatan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Ülkenin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli olduğunu düşündüğüm bu ifade, bizlere her daim güç verdi, şevk verdi. Yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin desteklerinizin bizimle olduğunu bilmek, eğer dünden bugüne DEİK bünyesinde bir başarı varsa, bu başarının temel anahtarıdır."

Toplantı, basın mensuplarının katkısı ile soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. 

İlgili Resimler

VARDAN, TİFLİS’TE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN İKİNCİSİNİ TARIM BAKANLIĞI’NA GERÇEKLEŞTİRDİ

VARDAN, TİFLİS'TE ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN İKİNCİSİNİ TARIM BAKANLIĞI'NA GERÇEKLEŞTİRDİ 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  T.C. Tiflis Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü  ve beraberindeki heyet 13 Ağustos 2015 tarihinde Gürcistan Tarım Bakanı Otar Danelia tarafından kabul edildi.

Gürcistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile tarımsal potansiyellerin geliştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda Danelia, Gürcistan ürünlerinin potansiyeli konusunda bilgi vererek, ihracat yönünde yeni pazarların araştırılması için ciddi ilerlemeler olduğunu, Gürcistan'da  son yıllarda tarıma destek amacıyla çok olumlu ve önemli adımların atıldığını söyledi.  

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'i tanıtarak, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vardan, iki ülke arasındaki ortak çalışmaların artması için bu sene içerisinde Türkiye'de toplantı düzenlenebileceğini belirtti.  Vardan, Gürcistan'da bal konusunda bir standart merkezinin oluşturulması yönünde çalışmaların yapıldığını söyledi.  

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, TİFLİS’TE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, TİFLİS'TE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tiflis'te gerçekleştirdiği çalışma ziyareti çerçevesinde 12 Ağustos 2015 tarihinde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili tarafından kabul edildi. Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü'nün de katıldığı görüşmede, Gürcistan'ın Türkiye açısından önemini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, Türkiye - Gürcistan İş Konseyi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ülkede yatırımcı olarak bulunan Türk firmalarının Gürcistan yetkililerinin desteğini hissettiklerini, bunun daha da artarak gelişmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade eden Vardan, başarılı yatırımcıların diğerleri için örnek teşkil ettiğininin altını çizdi ve kendisini Türkiye'ye davet etti.     

Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili, Gürcistan en büyük ticaret ortağı ve doğrudan yatırımcılarından olan Türkiye'yle ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.  DEİK'in yıllar boyu iyi bir partner olduğunu belirten Başbakan Garibaşvili, DEİK Başkanı Vardan'ın Türkiye'ye davetini memnuniyetle kabul ederek, 2015 yılında İstanbul'da yatırımcılarla bir araya gelmeye hazır olduğunu  ifade etti.     
 

İlgili Resimler

ENDONEZYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU’NDA İŞ KONSEYİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

ENDONEZYA-TÜRKİYE İŞ FORUMU'NDA İŞ KONSEYİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Endonezya-Türkiye İş Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Endonezya  Cumhuriyeti Ekonomi Koordinasyon Bakanı Dr. Sofyan A. Djalil, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası (KADİN) Başkanı Suryo Bambang Sulisto'nun  katılımları ile 1 Ağustos  2015 tarihinde Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gerçekleşti. Foruma 400'ü aşkın iş adamı katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin potansiyeline yakışır sonuçlar sergilemediğini söyledi. Türkiye ve Endonezya'nın 2020 hedefleri arasında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinin olduğunu belirten Zeybekci, iki ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi için ticari ortaklıklarını ve yatırım faaliyetlerini arttırması gerektiğini söyledi. Endonezya'nın 2050 yılına kadar dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girme hedefinin olduğunu ve Türkiye ile benzer ekonomik dinamikler sergilediğini vurgulayan Zeybekci, ülke sınırlarının ekonomik güçler ile çizildiğini, günümüz iş dünyasında G20 üyesi olan Türkiye ve Endonezya'nın katma değeri yüksek mal ticareti yaparak, iki ülke arasındaki ticari dengelerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Endonezya'nın Avrupa'ya açılmasında kilit kapı olarak önemli bir rol oynadığını belirten Zeybekci, Güneydoğu Asya Uluslararası Birliği (ASEAN)'nin oluşumuyla  yeniden yapılanmaya çalışan Endonezya'nın ve AB ile Gümrük Birliği anlaşmasına sahip olan Türkiye'nin birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu söyledi. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Jakarta arasında direk yolcu ve kargo seferlerinin olduğunu vurgulayan Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki lojistik zorlukların iyileştirildiğini söyledi. Deniz yolu taşımacılığının da iyileştirilmesi gerektiğini belirten Zeybekci,  Endonezya ve Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme yolundaki ortak hedefleri  için katma değeri yüksek işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi.

Endonezya  Cumhuriyeti Ekonomi Koordinasyon Bakanı Dr. Sofyan A. Djalil,  Endonezya'nın 250 milyon nüfusu ile Güney Asya'nın en büyük ekonomik aktörü olarak Türk iş adamları için keşfedilmeyi bekleyen bir pazar olduğunu söyledi. Hızla gelişmekte olan Endonezya'da enerji ve alt yapı projelerinde yatırıma ihtiyaç duyulduğunu belirten belirten Djalil, Endonezya'nın mevcut elektrik tüketimini karşılamak için her sene 10 milyon MW yatırım yapması gerektiğini söyledi. Endonezya'nın coğrafi konumu göz önüne alındığında jeotermal enerji sektöründe geri dönüşlerin hızlı, karlılık oranının yüksek olabileceğini vurgulayan Djalil, iki ülke arasında yatırımları teşvik etmek amacıyla  ‘Bölgesel Ortak Komisyonlar'ın oluşturulabileceğini söyledi. Endonezya'nın ortak komisyonlardan birini Çin Halk Cumhuriyeti ile oluşturduğunu söyleyen Djalil,  Türkiye ile de ortak komisyonların kurulmasına sıcak bakıldığını belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk iş dünyasının Asya'ya baktığında Endonezya'yı orta ve uzun vadeli verileri ile  büyüleyici bir ekonomi olarak gördüğünü söyledi. İki ülke arasında daha güçlü ekonomik işbirliğinin olması için mesafenin yakınlaştırılması gerektiğini belirten Vardan, ekonomik ilişkilere imkan verecek hukuki alt yapının ve Türk ve Endonezyalı şirketlerin arasındaki diyalog mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.  Yatırımların Karşılıklı Korunması Anlaşması'na ilaveten iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasının  önem taşıdığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: "İki G-20 ekonomisi olarak kapsayıcı ve adil bölgesel ticaret ve yatırım rejimlerinin savunucusu ve takipçisi olmamız gerekmektedir. Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunun 7 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz İş Foruma davet etmek istiyorum."

Açılış konuşmalarının ardından, DEİK ve Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası (KADİN) arasında "Mutabakat Zaptı" imzalandı.

 

 Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Endonezya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Endonezya'ya yapılan ihracat: 228  milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Endonezya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, buğday unu/mahlut unu, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar.

Türkiye'nin Endonezya'dan  yaptığı  ithalat: 2.043 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Endonezya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Palm yağı ve fraksiyonları, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat, tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl, tabii sakızlar, sentetik filament iplikleri ,suni devamsız lifler.

Toplam dış ticaret hacmi:  2.271 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -1.816 milyar dolar (2014)

İlgili Resimler

ÇİN DEVLET BAŞKANI BİR İŞ FORUMUNA İLK DEFA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KATILDI

ÇİN DEVLET BAŞKANI BİR İŞ FORUMUNA İLK DEFA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KATILDI

Türkiye - Çin İş Forumu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Gao Hucheng, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile 30 Temmuz 2015 tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşti.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerde son yıllarda karşılıklı güven temelinde önemli mesafelerin katedildiğini belirterek,   bu gelişmelerde 2010 yılında kurulan stratejik işbirliğinin büyük katkısının olduğunu söyledi. Çin'in, Türkiye'nin uzak Asya'daki en büyük, dünyada ise Almanya ve Rusya'dan sonra üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Erdoğan, 2002 yılında 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 2014 yılında 28 milyar dolara ulaştığını söyledi.  Ticarette kazan-kazan ilkesinin sağlıklı ve güvenli ekonomik ilişkinin önemli bir paydası olduğunu belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Çin ile ticaretimizde 2000 yılında 1,24 milyar dolar olan dış ticaret açığı bugün yaklaşık 22 milyar dolara çıkmış durumda. Bu rakamın dengeli ve sürdürülebilir bir hale kavuşturulması için beraberce çaba göstermemiz gerekiyor, bunu da aramızda değerlendirdik. İnanıyorum ki bu konuda Çin'in Türkiye'de yapacağı yatırımlar bu açığı kapama açısından büyük önem arz ediyor. Biz bu konuda kolaylaştırıcı her türlü adımı atmaya hazırız." Türkiye ve Çin'in ekonomik işbirliğini üçüncü ülkelere yönelik ortak projelerle genişletmeye önem vermesi gerektiğini belirten Erdoğan,  "İlişkilerimizin geliştirilmesi konusunda önemli olan siyasi kararlılıktır ve her iki tarafta da bu siyasi kararlılığın olduğunu görüyorum. Kurulan siyasi ve hukuki altyapıyı değerlendirecek olan siz değerli iş adamlarısınız. Türk ve Çin devletleri olarak her türlü teşviki, desteği size vereceğimizden emin olmalısınız" dedi.

 

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, uzay, finans ve yatırım olmak üzere üç yeni işbirliği alanının iki ülke arasında aktif bir şekilde ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi. Çin halkının 200 yıllık hedefini gerçekleştirmek için çabaladığını ve Türkiye'nin de 2023 hedefleri olduğunu belirten Xi, Türkiye ve Çin'in hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.  İki ülke arasında yapılan anlaşmanın Çin-Ortadoğu ülkeleri arasındakilerin en büyüğü olduğunu belirten Xi, anlaşma ile tarafların birbirine verdiği önemi gösterdiğini söyledi. İki ülke arasındaki işbirliği mekanizmasının ekonomi, ticaret, güvenlik ve kültür gibi diğer alanlara da yönlendirileceğini ve işbirliklerinde lokomotif görevi yapacağını vurgulayan Xi, Çin ve Türkiye arasında öncelikli olarak hızlı tren ve yeni enerji alanlarında adımların atılacağını belirtti. Türkiye'nin enerji koridoru oluşturmak istediğini ve Çin'in yeni enerji alanında avantajları olduğunu söyleyen Xi, Çin şirketlerinin enerji alanında güçlü olduğunu ve Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattının 2. etabını başarılı şekilde yaptıklarını ve Kars-Edirne hızlı tren projesi dahil diğer demiryolu projelerine aktif şekilde  rol almak istediklerini vurguladı. Türkiye ile her alanda işbirliğinin derinleştirilmesini istediğini belirten Xi, dünyanın dış yatırımda en büyük üçüncü ülkesi olan Çin'in Türkiye'deki yatırımlarında teşvikin artırılması için Çinli firmalara destek sağlanacağını söyledi. 

 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Jinping'in  Türkiye ziyaretinde söylediği "Türkler ve Çinliler tarihi ortak yazmış bir millet" sözüne atıfta bulunan Vardan, "Gelin, beraberce tekrar tarih yazalım. Ancak tarihi bu sefer, Asya steplerinde değil, Avrupa'da, Afrika'da, Balkanlarda, Kafkasya, Ortadoğu'da yazalım ve bu yeni tarihi Yuan ile TL ile yazalım" dedi.  Çin'in öncülük ettiği "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" projesinin küresel ekonominin Çin ile Avrupa'yı ve Türkiye'yi birbirine bağlayacağını belirten Vardan, büyüme motoru ile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinlik kazanabileceğini, ikili ticaret hacminin de gerçek potansiyeline ulaşabileceğini söyledi. 

 

Forum sonrasında bir değerlendirme yapan Vardan, Çin Devlet Başkanının normal koşullarda hiç bir iş forumuna katılmadığını ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretine verdiği öneme binaen ve onun ricasını kırmayarak Foruma gelmesinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından oldukça önemli olduğunu ve bizatihi Sayın Şi'nin bu ilişkilere ne denli önem verdiğinin açık göstergesi olduğunu söyledi. Ayrıca Forum sırasında gerçekleşen ikili iş (B2B) görüşmelerine katılan iş adamlarının da yapılan görüşmelerden oldukça memnun kaldıklarının bilgisini aldıklarını ve bunun da kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ekledi. Sayın Vardan son olarak "Umuyorum ki, bu yüksek düzeyli görüşmeler, küresel ekonomilerin parlayan iki yıldızı Çin ile Türkiye'nin ileriye dönük birlikte yapabileceklerine yönelik önemli bir adım olacaktır. Toplantılarımız ülkemize hayırlı olsun" dedi.

 

 Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Çin Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

 

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat: 2.862 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği başlıca kalemler: Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar, krom cevherleri ve konsantreleri, boratlar; peroksiboratlar, kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri. 

 

Türkiye'nin Çin'den  yaptığı  ithalat: 24.918 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği başlıca kalemler: Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüşt, sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parça, sentetik filament iplikleri.

 

Toplam dış ticaret hacmi:  27.780  milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -22.056 milyar dolar (2014)

İlgili Resimler