• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
 • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
 • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
 • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
 • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
 • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

RUSYA’DA YAŞANAN TİCARİ SORUNLAR HAKKINDA

RUSYA'DA YAŞANAN TİCARİ SORUNLAR HAKKINDA 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK bünyesinde Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği toplantının akabinde DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan bir açıklama yaptı. Vardan açıklamasında şunları ifade etti:

"Yaşanan gelişmelerle ilgili olarak DEİK Yönetim Kurulu üyelerimiz, Avrasya Bölgesi İş Konseyi Başkanlarımız ve Türkiye-Rusya İş Konseyimizin Yürütme Kurulu üyelerinin davetli olduğu bir istişare toplantısı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu toplantıda aşağıdaki görüşlerin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:  

Bilindiği üzere Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler bilhassa son 10 yılda büyük ivme kazanmış ve her iki ülkeyi kolay çözülemeyecek bağlarla birbirine bağlamıştır. Öyle ki, stratejik boyuta taşınan ilişkiler neticesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl 31 milyar ABD Dolar seviyesine ulaşmış, bunun yaklaşık 25 milyar doları ithalatımız, 6 milyar doları da ihracatımızdan oluşmuştur. Ayrıca bu hacmin önümüzdeki yıllarda 100 milyar dolara ulaşması da hedeflenmişti.

Bu rakamlara baktığımızda ve son 10 yıldaki ikili ilişkilerdeki gelişmeleri göz önüne aldığımızda, Türkiye ve Rusya'nın birbirlerini tamamlayan ticari ortaklar olduğu ortadadır. Ayrıca, her iki ülkenin ilişkileri ticari boyutta kalmamakta, bunun yanında ciddi yatırım ilişkilerini de içermektedir.

Hatta Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, ticaret ve yatırım boyutundan akrabalık ilişkilerine de ulaşmıştır. Bugün her iki ülkenin önemli sayıda vatandaşının birbirleriyle evlilikler yaparak aile oluşturdukları hepimizin malumudur. Bunların ışığında, Türkiye ve Rusya arasında oldukça sıkı ticari, sosyal ve kültürel bağlılıkların var olduğunu vurgulamak isteriz.

Ancak, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Rusya'da faaliyet gösteren üyelerimizden aldığımız bildirimlerde uluslararası ticari teamüllerin aksine genel itibariyle bazı olumsuzlukların yaşandığı ve bunların da endişelere sebebiyet verdiği ifade edilmektedir.

Bizler, öncelikle her iki ülkenin ticaret erbabını endişeye sevk eden uygulamaların ne Türkiye ne de Rusya'ya bir yarar getirmeyeceğini düşünüyoruz.

Ayrıca şuna inanıyoruz ki, bir ülkenin uzun vadeli ticaret ve yatırım ortamı, siyasetten bağımsız olarak geliştirilmelidir ve siyaset, iş dünyasının önünü kapamak bir yana bilakis açmalıdır.

Dolayısıyla işadamlarımızın karşılaştığı uygulamaların, Rusya'ya ilgi duyan diğer ülke firmaları için de güven zedeleyici olabileceği kanaatindeyiz. Hâlbuki arzumuz, Rusya ile kurduğumuz ve büyük emeklerle bugüne getirdiğimiz ilişkilerimizin hedeflendiği şekilde ilerlemesidir. Yaptığımız görüşmelerde birlikte çalıştığımız Rus ortaklarımızın da aynı görüşte olduklarını öğrenmiş olmaktan dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Biz Türklerin Rusya'ya, Rusların da Türkiye'ye karşı duyduğu güvenin azalmaması hatta aksine daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Mal ve para kaybedildiğinde tekrar kazanılabilir, ancak dostluklar ve güven kaybedilirse bunun telafisi kolay olmayacaktır.

Türkiye, dünyanın yaşadığı sıkıntılı süreçte, bilhassa içinde bulunduğu coğrafyada, güven ve istikrarı temsil eden, hemen herkesin de gelip iş yapmayı arzuladığı bir ülkedir. Ayrıca işadamlarımız bugün dünyanın hemen her ülkesinde başarılı ve dürüst faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Dolayısıyla yıllar boyu bilhassa yurt dışı ilişkilerde edindiğimiz tecrübelere istinaden yaşanan bu süreçte sakin ve sabırlı olmamız ve gelişmeleri yakından suhuletle takip etmemiz gerektiğine inanıyoruz. 

Tarih boyunca köklü ilişkileri haiz her iki ülkenin hükümetlerinden bu noktada beklentimiz, tepkisel değil, yapıcı yaklaşımlarla karşılıklı menfaatler çerçevesinde bu olayın siyasi ve askeri kanalların kullanılarak bir an önce vuzuha kavuşturulmasıdır.

Bizler de DEİK olarak bu süreci yakından takip etmeye, Rusya'daki iş ortaklarımızla beraber sürece elimizden geldiği kadar olumlu katkı yapmaya ve iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz."   

İlgili Resimler

DEİK-FCIC 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞLEŞTİ

DEİK-FCIC 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK FORUMU İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞLEŞTİ

DEİK-FCIC Uluslararası Mühendislik Forumu, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü ve İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) Başkanı Levent Gelgin ev sahipliğinde 27-28 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti.        
 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 20'yi aşkın İslam ülkesinden ve diğer ülkelerden çok sayıda mimar ve mühendisi bir araya getiren forumda iki gün boyunca sektörde öne çıkan ileri teknolojiler ve inovatif çözümlerin ele alınacağını söyledi.   Foruma katılan 150'yi aşkın firma arasında network imkânının sağlanacağını belirten Vardan, İslam İşbirliği Teşkilatı içinde yer alan, 57 ülkenin  bir milyarı aşan nüfusu ve yaklaşık 10 trilyon dolarlık bir ekonomiyi temsil ettiğini  söyledi. İslam ülkelerinin dünya ekonomisindeki paylarının yüzde onlar seviyesini bile aşamadığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu ülkelerde genel bir sorun var: O da verimliliğin çok düşük ve ekonomilerin büyümesi için gerekli altyapı açığının çok fazla olması! Ve hepimiz dünya toplam Ar-Ge harcamasının sadece yüzde ikisini yapabiliyoruz. Dünyada  bugüne kadar verilen toplam patentlerin içinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin payı da maalesef yüzde birin altında. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu potansiyeli kullanabilmek ve içinde bulunduğumuz durumdan kurtulmak için ekonomik büyümenin temel sürükleyicisi olan kurumsal kapasiteyi güçlendirmeli,  şerefli bir yaşam için ihtiyaç duyulan altyapıyı acil olarak inşa etmeliyiz."  

Tarihi İpek Yolu kuşağı  büyük imkanlar sunuyor

Finansal tekniklerin ve iş yapma modellerinin ilgili diğer ülkelerde de başarıyla uygulanabileceğini belirten Vardan, altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesinde ve özellikle tasarlanmasında teknik müşavirlik şirketlerinin,  mühendislerin ve mimarların önemli roller üstlendiğini söyledi.  DEİK'in  kamu-özel sektör işbirliği (PPP) modelleri konusunda bir kapasite inşa programını hayata geçirdiğini belirten Vardan, hedefin İstanbul'da bir "PPP Mükemmellik Merkezi" kurulmasının olduğunu söyledi. Yükselen Asya ekonomilerinin özellikle yeniden canlandırılmak istenilen tarihi İpek Yolu kuşağının büyük imkânlar sunduğunu vurgulayan Vardan, yapılan hesap ve projeksiyonlara göre Asya ekonomilerinin önümüzdeki on yılda sekiz trilyon dolarlık altyapı yatırımına ihtiyacı  olduğunu söyledi.  

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü,  geleceği oluşturmak için yeni teknolojiler ve fikirler geliştirirken inovasyonu ve ilgili teknik müşavirlik hizmetlerini teşvik etmenin çok önemli olduğunu söyledi.  Bölgesel stratejik ortaklıkların kurulmasının önemini vurgulayan İnözü, DEİK bünyesindeki Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi'nin faaliyetleri kapsamında sektörün yurtdışında daha etkin hale geleceğini ve bu sayede ortaklıkları gerçekleştirerek, bilgiye ve yeni teknolojiye erişimin daha kolay olacağını  belirtti.

FCIC Başkanı Levent Gelgin,İslam dünyası teknolojik özgüveni için gerekli olan malzemelerin güçlü, yetkin ve enerjik bir danışmanlık temelinde yattığını söyledi. Teknik know-how ve gelişim için başkalarına bağımlı kalınırsa bu özgüven kavramının zaman içerisinde yok olabileceğini belirten Gelgin, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve ticari entegrasyonun sağlanması için önemli bir kilometre taşı olduğunun farkına varılması gerektiğini vurguladı.

Forumun açılış konuşmalarının ardından, FCIC ile Kore Mühendis ve Müşavirler Birliği (KENCA) arasında işbirliği anlaşması imzalandı ve  teknik müşavirlik ve inşaat sektöründe ileri teknoloji uygulamalarına ilişkin iki gün boyunca 6 panel gerçekleşecek.  

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'DAN RUSYA İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'DAN RUSYA İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Rusya için, Rusya da Türkiye için hem siyasi hem de ekonomik açıdan oldukça önemli ülkelerdir. Soğuk savaş sonrasında ilişkiler karşılıklı fayda temelinde yürütülmeye çalışılmış ve bilhassa ekonomi alanında derinleşerek gelişmiştir. Ticari anlamda yatırım, enerji, inşaat ve turizm alanlarında ilişkiler oldukça yoğunlaşmıştır.  Dün yaşanan olayda, Türkiye daha önce ilan ettiği ve uluslararası topluma bildirdiği angajman kuralları çerçevesinde hareket etmiştir. Bundan sonrasında ise krizin büyütülmeden yoğun görüşmeler ve yapıcı girişimlerle çözülmesinde her iki ülke için fayda görmekteyiz.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı 

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, "64. HÜKÜMETİN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, "64. HÜKÜMETİN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Öncelikle 64. Hükümetin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.  İş dünyası olarak, 2019 yılına kadar görev yapacak hükümetimizin bahse konu olan ikinci nesil  reformları uygulayacağına ve diğer tüm ekonomik reforların devam edeceğine inanıyoruz.  Bugün Türkiye, bölgedeki en büyük ve krizlerin ortasında bir güven, istikrar ve itibar adasıdır.  Kazanımlarımızı koruyacak ve ekonomimizin dönüşümünü sağlayacak bir program uygulanmasını bekliyoruz.  Şimdiye kadar yaptığımız tüm temaslarda hükümetimizin büyük dönüşümünü  gerçekleştirme kararlılığında olduğunu gördük.  Yineliyoruz ki her biri birbirinden değerli yeni bakanlarımızla ülkemizin ihtiyacı olan  reformları yaparken beraber çalışacağız.  Tekrar yeni bakanlar kuruluna başarılar diliyor,  ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyoruz.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı 

İlgili Resimler

BELARUS BAŞBAKANI DEİK EV SAHİPLİĞİNDEKİ YATIRIM FORUMU’NA KATILDI

BELARUS BAŞBAKANI DEİK EV SAHİPLİĞİNDEKİ YATIRIM FORUMU'NA  KATILDI

Türkiye-Belarus Yatırım Forumu, Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Andrei Kobyakov, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Belarus Sanayi Bakanı Vitali Vovk,  Belarus Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı Başkanı Natalya Nikandrova'nın katılımıyla, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde 12 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
 

DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi, Belarus Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirilen forumda konuşan Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Andrei Kobyakov, "Gelecek dönemde yeni pazarlara girmeye gayret ediyoruz. Türkiye bizim için önemli bir atlama tahtası olacak, bunun farkındayız" dedi. İstanbul'un finans merkezi olmak üzere Londra, Zürih ve Frankfurt ile rekabet ettiğini belirten Kobyakov, "Forum, dünya ekonomisinin istikrarlı olmadığı bir dönemde gerçekleştirilmektedir. Dünyanın mal ve finans pazarlarında yüksek düzeyde istikrarsızlık söz konusu. Belarus açık bir ekonomidir, ihracata yöneliktir. Pek çok ülkeye benzer olarak dış şoklara açıktır" dedi. İşletmelerinin finans, ticari, ekonomi ve yatırım alanındaki çalışmaları sayesinde, dünya pazarlarının düzensizliği içinde ek korunma önlemleri almış olduklarını vurgulayan Kobyakov, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 1 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirildiğini ifade etti. Turkcell'in 2008 yılında Belarus GSM operatörünün yüzde 80'ini satın aldığını ve Eximbank'ın ülkedeki çok büyük inşaat projelerini finanse ettiğini ve aynı şekilde Emsaş'ın da inşaat alanında önemli ekonomik faaliyetlerde bulunduğunu aktaran Kobyakov, ülkeler arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içinde 2,5 kat arttığını söyledi. Forumun Belarus'taki yatırım koşulları hakkında taraflara daha iyi ve ayrıntılı bilgi vermesi temennisinde bulunan Kobyakov sözlerini şöyle sürdürdü: "Celalettin Rumi'nin de dediği gibi, 'Sıradan insan için taş görünen, başkası için mücevher olabilir.' Umarım, Belarus'un, Avrupa'nın ortasında duran bir mücevher olduğunu hepiniz göreceksiniz." 

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Belarus  arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu  söyledi.  İki ülkenin birbirini tamamlama konusunda bir çok avantaja sahip olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin 2015 yılının ilk yarısında en hızlı büyüyen 7. ülke olduğunu vurguladı. Dış ticaret açığını son 2 yılda beklentilerin çok üzerinde daraltan bir Türkiye olduğuna vurgulayan Zeybekci,  "2014 yılında dünyadaki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 16 düşmesine rağmen, 2014'te Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım yüzde 4 arttı. 2015 yılının 9 ayına bakıldığında tüm dünyada doğrudan yabancı yatırımların akışı yüzde 20 civarında eksiye doğrudan giderken Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım yüzde 33 arttı. Ya birileri Türkiye'de yaşayarak Türkiye'yi anlamıyorlar, ya da uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi gelecek vaat eden bir ülke olarak görüyor" dedi. Dış ticaret hacmimizin bir an önce milyar dolarların üzerine çıkması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye için enerji, ham madde ve yarı mamul geleceğimizi sürdürülebilir şekilde garanti altına almak için her türlü desteği veriyoruz. Bu desteklediğimiz yatırımlar, Belarus'ta da bundan sonra desteklenmeye devam edecektir."

 

Belarus Sanayi Bakanı Vitali Vovk, Belarus ve Türkiye ile ortak işletmeler kurulması için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.  Tarım ve ziraat makinalarıalanında iş birliği yapabileceklerini belirten Vovk, bunun dışında otomotiv yedek parçasının aynı zamanda iş makinelerinin imalatı ve tamiratı konusunda da ortak girişimleri bulunduğu belirtti. Belarus şirketlerinin Türk firmalarıyla iş birliğine ve Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Türk tarafıyla bu alanda iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyleyen Vovk, ortak imalat yaparak belki bunu üçüncü ülkelere satmanın da mümkün olacağını belirterek, "Bugünkü forumda Belarus ve Türk sanayicileri alanıdna önemli anlaşmalar imzalanacaktır. Bunun dışında Türkiye, otomotiv ve kamyon imalatı alanında Belarus'ta ortak işletmeye girmektedir" dedi.

 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Sadece iki ülke arasındaki ticareti artırmakla yetinmeyeceğiz. DEİK'in 120'den fazla ülkedeki iş konseyleri vasıtasıyla, iki ülke arasındaki ilişlileri üçüncü ülkelere taşımaya hazırız" dedi.  Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 2010 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, ikili ilişkilere özel bir ivme kazandırdığını hatırlatan Vardan,  bu ziyaret sırasında ikili iş birliğinin çeşitli yönlerinin geliştirilmesine ilişkin anlaşmalar imzalandığını söyledi. İki ülke arasındaki ticareti artırmakla yetinmeyeceklerini  belirten Vardan, DEİK'in 123 ülke bazlı, 130 iş konseyi vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkileri üçüncü ülkelere taşımaya hazır olduklarını vurguladı. 

 

Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz,  iki ülke arasındaki havayolu seferlerinin artırılması ve bazı Türk bankalarının Belarus'ta faaliyette bulunmasının sağlanması gerektiğini söyledi. İki ülke arasında ortak sanayi bölgesinin kurulmasını önemine işaret eden Gömdeniz, lojistiğin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

 

Forumda 18  anlaşma imzalandı

 

DEİK ve Belarus Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı arasında "İşbirliği Anlaşması" ile "Belarus TSO ve DEİK Arasında Türkiye-Belarus İş Konseyi Kuruluş Protokolünün yenilenmesine ilişkin anlaşma" imzalandı.

 

Diğer imzalanan anlaşmalar şunlardır:

 

"Belarus Kalkınma Bankası ve Borsa İstanbul arasında İyi Niyet Protokolü, Mogilev Serbest Ekonomik Bölgesi ve KOSGEB arasında İşbirliği anlaşması, Bellegprom Devlet Şirketi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTHİB) arasında İyi Niyet Protokolü, OAO Gomselmaş ve Paksan Makina arasında tarım aletleri üretim tesisi kurulmasına Anlaşma, BMK Holding şirketi OAO BMZ ile Eaton Corporation arasında yıllık ürün temini iş birliği anlaşması.

 

Mogilev Serbest Ekonomik Bölgesi Devlet Şirketi ile Türk işadamı Tayyip Uçar arasında ıslak mendil üretimi yatırım projesi anlaşması, Mogilev Serbest Ekonomik Bölgesi ve Borsa İstanbul Belarus'taki yetkili temsilcisi Ketenci Hukuk Bürosu arasında iş birliği anlaşması, Grodnoinvest Serbest Ekonomik Bölgesi İdaresi ve Borsa İstanbul Belarus'taki yetkili temsilcisi Ketenci Hukuk Bürosu arasında iş birliği anlaşması, OAO Naftan ve Neotrade firması arasında ticari iş birliği anlaşması,

 

OAO SvetlogorskKhimvolokno ve Armet firması arasında iş birliği anlaşması, OAO Polotsk Steklovolokno ve Onse firması arasında yıllık ürün temini anlaşması, OAO Belşina ve Gunmarlaz firması arasında yıllık ürün temini anlaşması, OAO Mogilevkhimvolokno ve Gencer Tekstil firması arasında ticari iş birliği anlaşması, Anadolu Efes ve OAO Krinitsa arasında lisanslı ürün üretimi hakkında sözleşme, OAO Kommunarka ve Çakmaklar firması arasında ticari iş birliği anlaşması ve OAO Bitebsk Liker Vodka Fabrikası ve Rey Per Şirketler Grubu arasında ticari iş birliği anlaşması."

 

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Belarus Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Belarus'a yapılan ihracat: 132 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Belarus'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Sentetik filament iplikleri, diğer örme mensucat,karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, domates, üzümler.

Türkiye'nin Belarus'tan yaptığı  ithalat: 143 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Belarus'tan ithal ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, sentetik filament demetleri, potaslı mineral veya kimyasal gübreler, sentetik devamsız lifler, demir veya alaşımsız çelikten teller.

Toplam dış ticaret hacmi:  274  milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Dış ticaret dengesi : -11 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

İlgili Resimler

BÜYÜKELÇİLER VE DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI İLE ANKARA’DA BULUŞTU

BÜYÜKELÇİLER VE DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI CUMHURBAŞKANI İLE ANKARA'DA BULUŞTU

DEİK İş Konseyi Başkanları ve Büyükelçiler Buluşması,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de görev yapan büyükelçiler ve DEİK iş konseyi başkanlarının katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ev sahipliğinde 11 Kasım 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye'nin ekonomisine ve 2023 hedeflerine çok önemli katkıları olduğuna inandığı DEİK çatısı altında yürütülen çalışmaların başarılı geçmesini temenni etti. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefini güçlendirmek için önemli çalışmalar olduğunu belirten Erdoğan, DEİK'in G-20 çalışmalarına ciddi katkı verdiğini ve Türkiye olarak G-20'in güçlü, dengeli yürüttüklerini, Türkiye'nin dönem başkanlığında şu ana kadar 70 toplantının yapıldığı ifade etti. Erdoğan, "G-20'nin uluslararası alanda çok ciddi şekilde boşluğu hissedilen bir küresel çözüm mekanizması olmaya aday olduğunu düşünüyorum. Bu yapının sahip olduğu kapsamlı ve etkin temsil gücüyle global siyasi ve sosyal sorunların çözümünde daha etkin bir rol oynaması tüm insanlığın hayrına olacaktır" dedi.  Türkiye'nin G-20 dönem başkanlığında "kapsayıcılık" ilkesini "adalet anlayışını" da içerecek şekilde genişletildiğini, yeniden yorumlandığını dile getiren Erdoğan, "Ayrıca iki ve üçüncü başlıklar olarak uygulama ve yatırımlar öncelikleriyle birilikte G-20 çalışmalarına yeni bir vizyon kazandırdığımıza inanıyorum. Küresel ve yerel düzeyde desteklenmeyen bir kalkınmanın kimseyi mutlu etmeyeceğini, edemeyeceğini görmek zorundayız. Ekonomik büyüme ve refahtan toplumların tüm kesimlerinin hak ettikleri payı almasını sağlayamadığımız sürece hedeflenen büyüme oranlarına ulaşılabilmesi mümkün değildir. Genç ve kadın istihdamına özel önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi. Dünyada hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan, az gelişmiş ülkelerin, 2030 yılına kadar, 70 ile 90 trilyon dolar arasında bir alt yapı yatırımına ihtiyaçları olduğunun hesaplandığını ifade eden Erdoğan, bu yatırımların kamu ve özel ortaklığı olmadan gerçekleştirilmesinin de mümkün olmadığını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin  en önemli hedeflerinden bir tanesinin DEİK İş Konseyleri ile dünyadaki ülkelerde ticaret hacminin geliştirilmesi olduğunu söyledi.Ülkelerde kazan-kazan ilişkisi ile ilişkilerin geliştirilmek istendiğini belirten Zeybekci, iş konseylerinin temsil ettiği ülkeler ile önümüzdeki dönemde üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini söyledi. Yeni Türkiye'nin yönetim anlayşının sorun çözen, vizyon çizen bir hale geldiğini ifade eden Zeybekci, dünyadaki ticaret haritalarının yeniden çizildiğini belirterek, Dünya Ticaret Örgütü'nün hedeflerinde ticaretin önündeki sorunların çözülmesinin olduğunu söyledi. Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması(TTİP), Trans Pasifik Ortaklığı Anlaşması(TPP) gibi yeni grupların oluşmasıyla ticaretin yeniden yapılandırıldığını belirten Zeybekci, yeni bir dünya kurulurken, Türkiye'nin yerini almayacağını, Türkiye'nin ticareti kuran ülkelerden biri olacağını söyledi.  Serbest ticaret anlaşması (STA) için dört ülke ile iç süreçlerin devam ettiğini belirten Zeybekci, Antalya'da gerçekleşecek G20 zirvesinde Singapur ile STA imzalanacağını ifade etti. Dünyada Avrupa ile gümrük birliği anlaşması olan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa ile tam üyelik hedefi sapmadan, çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Türkiye'nin son 13 yıldaki ekonomik başarıları ile hakikaten eşine az rastlanır bir büyüme başardığını belirten Zeybekci, etrafındaki ateş çemberine rağmen dünyada en hızlı büyüyen 7. Ülke ve Avrupa'nın 7. büyük ülkesi haline geldiğini söyledi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'in çalışmalarının  kapsayıcılık, entegrasyon ve kurumsallaşma kavramlarını merkeze alarak şekillendirilmeye çalışıldığını söyledi. DEİK faaliyetlerinin nicelik ve nitelik bakımından gelişmesiyle birlikte, reel sektörün DEİK'e ilgisinin arttığını belirten Vardan, "DEİK'in üye tabanı, görevi aldığımız günden bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı" dedi. Ortak hedefin; küresel ekonomiye güçlü entegrasyon olduğunu vurgulayan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "DEİK bünyesinde kurumsal yapının dönüşümü ile ilgili belki de en önemli çalışmayı, üyelerimizin ve ilgili kamu birimlerinin yetkililerinin de katılımıyla hep birlikte gerçekleştirdik. O da DEİK için ileriye dönük faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimize ilişkin strateji geliştirmek idi. Bunun nihayetinde bir yol haritası hazırladık. Şimdi DEİK bünyesinde yapılacakların tamamı belli. Performans kriterlerine de bağlı olarak bu çalışmalar izlenecek. Faaliyetlerimiz, bazı alanlarda 3-4 kat, bazı alanlarda ise 7-8 kat ve hatta 11 kat artmıştır." DEİK'in amacının sadece Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlamak olmadığını belirten Vardan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanında biz, Büyükelçiler, sizlerin ülkelerinizdeki firmaların Türkiye'de ve aynı zamanda bizim firmalarımızın da sizlerin ülkelerinde yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Hatta, sizlerin ülkelerinizdeki firmalarla, bizim firmalarımızın üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapmalarını ve proje geliştirmelerini de arzu ediyoruz. Umarım bu birliktelikler hepimiz adına kârlı işbirliklerine dönüşecektir."

İlgili Resimler

İŞ DÜNYASI OLARAK GÜVEN VE İSTİKRARIN DEVAMINDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ

İŞ DÜNYASI OLARAK GÜVEN VE İSTİKRARIN DEVAMINDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Hatırlanacağı üzere, 7 Haziran seçimlerinde tek başına bir iktidar oluşamamış, çıkan tablo gereği her bir partinin hükümetin parçası olma imkanı varken bu değerlendirilememiş ve hükümet kurulamamıştı. Halkımız bu süreçte yaşananların ardından 1 Kasım seçimlerinde siyasi istikrarın sağlanması yönünde tercihini kullandı ve AK partinin tekrar tek başına iktidar olmasının önünü açtı. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor coğrafyada, birçok ülkede istikrarsızlık ve belirsizlikler yaşanırken, halkımızın ülkemizde herhangi bir belirsizliğe müsaade etmeyecek şekilde bir irade oluşturması oldukça manidardır. Bundan sonra, 2019 yılına kadar ülkemizin önündeki siyasi belirsizliklerin kalkmasıyla beraber var gücümüzle ülke hedeflerine doğru ilerlememiz gerektiği ortadır.  Seçimsiz geçecek dört yıllık dönemde bahse konu olan ekonomik reformların devam edeceğine ve ülkemizin uzun vadeli hedeflerine yürüyeceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak güven ve istikrarın devam edeceğini görmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 1 Kasım seçimlerinin sonuçları hepimiz için hayırlı, uğurlu olsun.

ÖMER CİHAD VARDAN

DEİK BAŞKANI 

İlgili Resimler

DEİK İŞ KONSEYLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

DEİK İŞ KONSEYLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

"İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI SEÇİLDİ"

DEİK bünyesinde gerçekleşen değişim sonrasında yapılan ilk seçimli DEİK İş Konseyleri Genel Kurul Toplantıları, 22-23, 26-27-28 Ekim  2015 tarihlerinde İstanbul'da büyük bir katılımla gerçekleşti.  Amerika Bölgesi, Avrupa Bölgesi, Asya Pasifik Bölgesi, Afrika Bölgesi, Ortadoğu ve Körfez Bölgesi ve Avrasya Bölgesi olarak altı bölgede 123 ülke bazlı, 5 sektörel iş konseyleri ve  bir özel amaçlı iş konseyi olmak üzere toplam 129 iş konseyinin yürütme kurulu başkanları ve üyeleri seçildi. 130. Konsey, DTİK için dünyanın hemen her tarafından iş insanlarının katılacağı ayrı özel bir kurultay yapılacak.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,genel kurulda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yaklaşık bir yıl içinde yapılan tüm DEİK çalışmalarını kapsayıcılık, entegrasyon ve kurumsallaşma başlıkları altında gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.  DEİK faaliyetlerinin nicelik ve nitelik bakımından gelişmesiyle birlikte, reel sektörde DEİK'e ilginin de arttığını belirten Vardan, "DEİK'in üye tabanı, görevi aldığımız günden bu yana yaklaşık bir yıl gibi kısa bir süre zarfında yüzde 51,2 oranında artmış bulunmaktadır" dedi. Ortak hedefin "Küresel ekonomiye güçlü entegrasyon" olduğunu  belirten Vardan,  "Eskiden ticari diplomasi denilen kavram vardı. Onun yerine, artık daha kapsayıcı bir kavram olan "business diplomacy" bağlamında faaliyetlerimize hız verdik. DEİK, mutat "networking" ve "iş geliştirme" faaliyetlerine ilaveten politika/strateji geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da projeler üretmeye başladı. Bu kapsamda enerji çalıştayı; uluslararası öğrenci temini çalıştayı düzenlenerek, bulgu ve sonuçları  ilgili taraflar ile paylaşıldı" dedi.

Konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin cari açığını azaltacak bir rotada ilerlemesine ve Türk şirketlerinin pazar paylarının artmasına katkı sağlaması yönünde 2023 Yurtdışı Yatırım Stratejisi Belgesi çalışmalarının tamamlandığını belirten Vardan, DEİK yönetiminin kompozisyonunun daha kapsayıcı bir yapıya büründüğünü belirterek, katılımcılığın ve kuruma aidiyetin arttığını söyledi.  Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Genel kurullar akabinde göreve seçilecek olan iş konseyi başkanları, daha önce yaptığımız strateji çalışmalarımızla oluşan yol haritasını rehber edinerek, DEİK faaliyetlerini yürütecekler. Bu haritaya göre iş konseylerimiz çalışmalarını networking, bilgi sağlama, strateji geliştirme ekseninde ve hep beraber belirlenen hedeflerle bunlara bağlı kriterler doğrultusunda gerçekleştirecek. Kim başkan olmaya adaysa, bütün bu kriterleri dikkate alarak çalışmak zorunda olduğunu biliyor ve ona göre göreve talip oluyor. Hiçbirimizin kaybedecek 1 dakika dahi vakti yok. Hepimiz ülke hizmetinde var gücümüzle çalışmalıyız."

78 Konseye Yeni Başkan

İki senede bir düzenlenen seçimli genel kurul toplantısında önce bölgesel iş konseyi başkanları belirlendi. Yapılan seçim neticesinde toplam 130 iş konseyinden 78'inde yeni başkan seçilmiş oldu. Hemen tüm konseylerin yürütme kurullarında da önemli yenilenmeler gerçekleşti. Daha sonra bölge koordinatör başkanları da seçilerek iş konseyleri genel kurulları tamamlandı.

Seçilen iş konseyi başkanları listesi şu şekildedir.

Amerika Bölgesi

 • Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Ekim Alptekin,
 • Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ,
 • Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Mithat Cansız,
 • Türkiye-Ekvador İş Konseyi Başkanı Arif Çelen, 
 • Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Osman Okyay,
 • Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı Yüksel Yıldırım,
 • Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı Albert Saydam,
 • Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı Aykut Eken,
 • Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım,
 • Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Bahadır Balkır,
 • Türkiye-Venezuella İş Konseyi Başkanı Selim Bora.

Asya Pasifik Bölgesi

 • Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, 
 • Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Bekir Küçük,
 • Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı,
 • Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Nail Kurt,
 • Türkiye-Filipinler iş Konseyi Başkanı Emin Hitay,
 • Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı Canan Çelebioğlu,
 • Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı Hakan  Bulgurlu,
 • Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Mehmet Nurettin Pekarun,
 • Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı Volkan Öztürk,
 • Türkiye-Güney Kore İş Konseyi Başkanı Tamer Saka,
 • Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı Süheyla Çebi Karahan,
 • Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı Çiğdem Penn,
 • Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya,
 • Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı İbrahim Süha Güçsav,
 • Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı Beşir Uğur,
 • Türkiye-Tayland İş Konseyi Başkanı Refik Gökçek,
 • Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Yavuz Onay,
 • Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı Necati Abacıoğlu,
 • Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Cefi Kamhi.

Avrupa Bölgesi

 • Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Mehmet Usta,
 • Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı Gülsüm Azeri,
 • Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Aysu Özlem Gökçe,
 • Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Muzaffer Çilek,
 • Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, 
 • Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk,
 • Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı Alper Önoğlu,
 • Türkiye-Estonya  İş Konseyi Başkanı Ali Galip İlter,
 • Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Emre Arıcan,
 • Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı M. Sani Şener,
 • Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı Burak Baykan,
 • Türkiye-Hollanda İş  Konseyi Başkanı Murat Özyeğin,
 • Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür,
 • Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı Hakan Karaalioğlu,
 • Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay,
 • Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı Çağatay Özdoğru,
 • Türkiye- İsviçre İş Konseyi Başkanı Ali Kibar,
 • Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan,
 • Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Necip Naci Doğru,
 • Türkiye-K.K.T.C. İş Konseyi Başkanı Dimağ Çağıner,
 • Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı Muharrem Geylan,
 • Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı Serkan Kaptan,
 • Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Güneş,
 • Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı,
 • Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat,
 • Türkiye-Makedonya İş Konseyi Başkanı Hasan Hoşben, 
 • Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Jak Eskinazi,
 • Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Ahmet Şahap Ünlü,
 • Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna İlter,
 • Türkiye- Romanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Karamancı,
 • Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Aleksandar Medjedovic,
 • Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı İsmet Güral,
 • Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Zahit Sağlık,
 • Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Bilgen,
 • Türkiye-İsrail  İş Konseyi Başkanı Hasan Akçakayalıoğlu.

Avrasya Bölgesi

 • Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Sadi Yalçın, 
 • Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat,
 • Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı  Sefa Gömdeniz,
 • Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Cemal Yangın,
 • Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı,
 • Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Kaya,
 • Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül,
 • Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı Sinan Bora,
 • Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı M. Hayri Kartopu,
 • Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan,
 • Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Mahmut Er,
 • Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Halil Avcı,
 • Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin.

Afrika Bölgesi,

 • Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın,
 • Türkiye-Benin  İş Konseyi Başkanı Adnan Bostan,
 • Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Fuat Tosyalı,
 • Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı  Can Hakan Karaca,
 • Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı Volkan Kazova,
 • Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı Ali Sezen,
 • Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı  Emre Aykar,
 • Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Osman Kocaman,
 • Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi Başkanı Halit İnci,
 • Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı Aygün Karakaş,
 • Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı Pelin Güneşoğlu,
 • Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu,
 • Türkiye-Kamerun  İş Konseyi Başkanı Adnan Kolay,
 • Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı M.Kemal Koloğlu,
 • Türkiye-Kongo İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı,
 • Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murat Üstay,
 • Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı  Deniz Türkkan,
 • Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Muhammet Mesut Toprak,
 • Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı Zeynel Abidin Kaymak,
 • Türkiye-Morityus İş Konseyi Başkanı Ömer Hakan Baki,
 • Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı Erhan Barutoğlu,
 • Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı Murat Efendi Ataer,
 • Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel,
 • Türkiye-Ruanda İş Konseyi Başkanı İbrahim Özen,
 • Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin,
 • Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı Ahmet Sami İşler,
 • Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Korkmaz,
 • Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Atakan Giray,
 • Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı Uğur Tevfik Doğan,
 • Türkiye-Uganda  İş Konseyi Başkanı Ersin Eren.

Ortadoğu ve Körfez Bölgesi Genel

 • Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, 
 • Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab,
 • Türkiye-Filistin  İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim,
 • Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha,
 • Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül,
 • Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı Ethem Sancak,
 • Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı İbrahim Ekşi, 
 • Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Rona Yırcalı,
 • Türkiye-Oman İş Konseyi Başkanı Erdal Yenigün,
 • Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Sait Kılıç,
 • Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir,
 • Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı Ruhsar Pekcan,
 • Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı Sadık Yıldız.

Sektörel İş Konseyleri,

 • Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın,
 • Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkanı Ruşen Yıldırım,
 • Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü,
 • Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden,
 • Lojistik İş Konseyi  Başkanı Turgut Erkeskin,

 

Özel Amaçlı İş Konseyleri

 • Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara,
 • Dünya İş Konseyi (DTİK) – Ayrıca kurultay yapılacak…

 

Bölge Koordinatör Başkanları da Belirlendi

Bölgesel iş konsey başkanlarının seçimlerinin ardından, her bir bölge için bölge koordinatör başkanları da belirlendi. Buna göre;

 • Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı,
 • Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Aykut Eken,
 • Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay,
 • Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın,
 • Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tuncay Özilhan,
 • Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Rona Yırcalı olarak belirlendi.

İlgili Resimler

DEİK İŞ ADAMLARI HEYETİ, LÜBNAN’DA YATIRIM VE TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN RESMİ TEMASLARDA BULUNDU

DEİK İŞ ADAMLARI HEYETİ, LÜBNAN'DA YATIRIM VE TİCARETİ GELİŞTİRMEK İÇİN RESMİ TEMASLARDA BULUNDU

Türkiye-Lübnan İş Konseyi Lübnan Ziyareti, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab, İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Öz, Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Ersin Takla, Türkiye- Suriye İş Konseyi Başkanı Ruhsar Pekcan ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile 21-22 Ekim 2015 tarihlerinde Lübnan'da gerçekleşti.

Anılan ziyaret kapsamında DEİK Heyeti, Lübnan Başbakanı  Tamam Selam, Lübnan Ana Muhalefet Partisi olan Future Movement Başkanı ve Eski Başbakan Fouad Siniora,  Lübnan Ekonomi Bakanı Dr. Alain Hakim, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, T.C. Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes ile temaslarını gerçekleştirdi.

"Ticaret ve yatırım bölgesel barışı temin etmenin tek yolu"

Ziyaret kapsamında Lübnan Başbakanı  Tamam Selam ile gerçekleşen toplantıda DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Coğrafyamız zor bir dönemden geçiyor. Büyük bir kırılma yaşıyoruz. Bu zor dönemleri atlatmamız, barış ve istikrar kurmanın temel yolunun refah yaratmaktan geçtiğine inanıyoruz. Refahı da ancak karşılıklı yatırım ve ticaret ile sağlayabiliriz"  dedi.  Türkiye ve Lübnan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Lübnan tarafında meclis onayından geçmesi ve yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki ticari ilişkilere önemli katkı sağlayacağını belirten Vardan, "Türkiye ve AB arasındaki Ortaklık Anlaşması imzalanmadan önce Türk işadamları çekinceliydiler; ancak anlaşma imzalanıp yürürlüğe girdikten sonra Türk ürünlerinin standardı yükseldi ve bugün Türkiye ihracatının yüzde ellisi AB ülkelerine yapılıyor" dedi.  Türkiye ve Lübnan'ın işbirliği yapmasının iki ülke iş adamlarına katkı sağlayacağını belirten Vardan, Türkiye-Lübnan İş Konseyi'nin çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.   İş Konseyinin iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmak için iş çevreleri arasında köprü görevi gördüğünü belirten Vardan, daha fazla ekonomik işbirliğinin gelişmesi  ve çift taraflı İş Konseyi'nin yeniden yapılandırılması için DEİK ve ICC Lübnan arasında Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını söyledi. Vardan, PPP konusunda Türkiye'nin tecrübesinden faydalanılabileceğini söyleyerek, ayrıca başta Afrika'da yaşayan Lübnanlı işadamları  olmak üzere Lübnan diasporası ile işbirliği yapılabileceği gündeme getirdi.

Türkiye-Lübnan İş Konseyine ve iki ülke iş adamlarına yapacakları ortak projeler için tam destek veren Başbakan Tamam Selam, bölge ve Lübnan'ın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.  Türkiye'nin büyüyen bir güç olduğunu belirten Selam, Türkiye'nin bölgede bir başarı modeli olduğunu söyledi. 

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnan'da devam eden politik anlaşmazlıklar nedeniyle meclisin fonksiyonlarını yerine getiremediğini söyleyerek, Türkiye ve Lübnan arasında STA'nın onaylanması  için destek vereceğini  belirtti. Lübnan diasporası ile Türk işadamlarının  ve hatta Türk diasporasının birlikte işbirliği yaplarının gündeme geldiği toplantıda Berri, Fildişi sahilinde Lübnanlı işadamları tarafından yapılan yatırımların 40 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Ekonomi Bakanı Dr. Alain Hakim, Lübnan'da başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji sektöründe ve su yönetiminde önemli işbirliği fırsatlarının mevcut olduğunu söyledi. Türk firmalarının Lübnan'ı bölgesel bir merkez olarak kullanabileceklerini belirten Hakim, PPP projelerinin ekonomik bir öncelik olduğunu söyledi.

Ziyaret kapsamında ICC Lebanon ev sahipliğinde gerçekşen Çalışma Yemeği'nde DEİK ile ICC Lebanon arasında karşılıklı İş Konseyi'nin yeniden canlanması için Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Lübnan  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Lübnan'a yapılan ihracat: 468 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Lübnan'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Mücevherci eşyası ve aksamı, tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigaralar, ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamuller, boş ilaç kapsülü mühür güllacı, pirinç, binek otomobilleri, balıklar.

Türkiye'nin Lübnan'dan yaptığı  ithalat: 47 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Lübnan'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları, difosfor pentaoksit, fosforik asit ve polifosforik asitler, altın, tabii kalsiyum fosfatlar, tabii aluminyum kalsiyum fosfat ve fosfatlı tebeşir, mücevherci eşyası ve aksamı.

Toplam dış ticaret hacmi: 515 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Dış ticaret dengesi : 421 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

İlgili Resimler

DEİK FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANINI ÇIRAĞAN SARAYI’NDA AĞIRLADI

DEİK FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANINI ÇIRAĞAN SARAYI'NDA AĞIRLADI

Finlandiya Ceo Yuvarlak Masa Toplantısı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Finlandiya Ekonomi Bakanı Olli Rehn'in katılımları ile  DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk ev sahipliğinde 14 Ekim 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını belirterek, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1917 yılında  Finlandiya'nın bağımsızlığını kabul eden ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.  İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1.1 milyar euro olduğunu belirten Niinistö, önümüzdeki dönemde ticaret hacminin iki katına artırılmak istendiğini söyledi. Finlandiya'nın çok işlevsel bir yapısının olduğunu  ve lojistik imkanlarının çok iyi olduğunu  belirten Niinistö, önümüzdeki dönemde yatırımların 140 milyon euro civarında olduğunu söyledi.  Finlandiya pazarının küçük olmasına rağmen pragmatik ve işlevsel olduğunu belirten Niinistö, Finlandiya için sürdürülebilirliğin önemli olduğunu belirterek,  Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleer enerji alanlarındaki hedeflerinde Finlandiya'nın bu alanlarda fırsatlar sunabileceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk ve Finlandiyalı ikili iş çevreleri arasındaki ilişkileri derinleştirmek için bugün bu toplantının gerçekleştiği  belirterek, Türk ekonomisinin 2015 yılı ikinci çeyreğinde 3.8'lik büyüme oranı ile AB'nin 24 ülkesinden fazla büyüme sergilediğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin potansiyelinin altında kaldığını belirten Zeybekci, ikili ticaretin kazan-kazan ilişkisi ile arttırmasının amaçlandığını söyledi. DEİK ve Finpro arasında imzalanan Mutabakat Zaptı'nın önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek bir zemin hazırlayacağını belirten Zeybekci, 110 Finlandiyalı şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini vurguladı.  İki ülke arasında çevre teknolojileri ve enerji, otomotiv, turizm, tekstil, kimya ve alt yapı gibi alanlarda  işbirliği fırsatlarının olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin 2012 yılında dünyanın en şeffaf Teşvik Sistemi'ni getirdiğini belirterek, Finlandiyalı şirketlerin de bu teşvik sisteminden yararlanmasının beklendiğini söyledi.

Finlandiya Ekonomi Bakanı Olli Rehn, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ticaretin iki katına çıkartılmasına ilişkin hedefin Cumhurbaşkanı Niinistö'nün toplantıda belirttiğini söyledi. İş adamlarının ticaret hacmini arttırmak için rota'yı çizeceğini belirten Rehn, Türkiye ve AB'nin birbirine ihtiyacının bulunduğunu vurgulayarak, Finlandiya'nın da bu açıdan Türkiye'ye destek verme taahhütünü sürdüreceğini ifade etti. Finlandiya'nın bilgi ekonomisi toplumu olarak geliştiğini belirten Rehn,  ekonomik ve yenilik açısından ülkenin kendini yenilediğini söyledi. Sağlık ve temiz teknoloji gibi alanlarda  büyüme kaydetmek istediklerini belirten Rehn, Türk ve Finlandiyalı iş adamlarına sunabilecekleri çok iş fırsatının olduğunu  ve Türkiye ve Finlandiya arasında hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğini incelemek istediklerini söyledi.

 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ihtiyacımız olan şey ekonomik ilişkilerimizi istenen seviyeye getirmek için güçlendirmektir" dedi.  Finlandiya denince akla kalite ve yüksek teknolojinin geldiğini belirten Vardan, Türkiye ve Finlandiya arasında çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir ikili ekonomik ilişkiler çerçevesinde yeşil teknoloji, yenilenebilir enerji, araştırma geliştirme, bilgi teknolojileri, turizm ve sürdürülebilir iş uygulamaları gibi bir çok sektörde potansiyel olduğunu söyledi. Vardan, DEİK'in 127 iş konseyi ile Finlandiya'dan gelen iş adamlarına sadece Türkiye'de değil üçüncü ülkelerde de işbirliği fırsatını sunduğunu söyledi.

Toplantı'da DEİK ve FINPRO arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantı,  DEİK ve Team Finland organizasyonunda düzenlenmiştir.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Finlandiya  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Finlandiya'ya yapılan ihracat: 174 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Finlandiya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar, paslanmaz çelikten yassı hadde mamulü, sodalı ve sülfatlı odun hamuru, sıvanmamış kağıt ve karton, propilen ve diğer olefinlerin polimerleri.

Türkiye'nin Finlandiya'dan yaptığı  ithalat: 716 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Türkiye'nin Finlandiya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, kara taşıtları için aksam, parçaları, sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu, tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası.

Toplam dış ticaret hacmi: 891 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

Dış ticaret dengesi : -542 milyon dolar (2015 Ocak-Ağustos)

İlgili Resimler