• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN RAMAZAN BAYRAMI TEBRİK MESAJI

İlgili Resimler

PENCAP BÖLGESİNDEKİ YATIRIM FIRSATLARI MASAYA YATIRILDI

PENCAP BÖLGESİNDEKİ YATIRIM FIRSATLARI MASAYA YATIRILDI

Pencap Eyaleti Karayolları Ağının Yenilenmesi Projesi Tanıtım Toplantısı, Pakistan Pencap Eyaleti İnşaat ve Çalışma Bakanı Tanveer A. Malik, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sohail Mahmood, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Junaid Yusuf'un katılımı ile  DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkan Vekili A.Yağmur Özdemir ev sahipliğinde 2 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Pakistan Pencap Eyaleti İnşaat ve Çalışma Bakanı Tanveer A. Malik, Pencap bölgesinde okul, hastane, kara yolu, işyeri merkezi kapsamında 5000 km'lik yeni inşaat projesinin mevcut olduğunu belirtti. Malik,  15 bin km'lik karayolunun da yeniden yapılandırılmasının hedeflendiğini söyledi. Malik, Pencap Bölgesi'ndeki projenin 400 milyon dolar değerindeki  ikinci aşamasının Ağustos 2015 tarihinde başlayacağını söyledi.

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sohail Mahmood, Türkiye ve Pakistan arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekti. Yatırımların ve teşviklerin serbest ticaret anlaşmasına bağlı olarak artacağını belirten Mahmood, Çin-Pakistan ekonomik koridoru sayesinde dünyaya entegrasyonu hızla artan Pakistan'da Türk firmalarının da desteklerini görmek istediklerini vurguladı.  Altyapı ve inşaat alanında bir marka olmuş Türk firmalarının bilgi birikimi sayesinde Pakistan'daki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini belirten Mahmood, "DEİK ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde düzenlenen bu toplantı, iki ülke arasındaki  ticari faaliyetlerin artırılmasında önemli bir adım olmuştur" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını, Pakistan'da iş yapmanın önündeki engellerin ortadan  kaldırılması gerektiğini belirtti.  Vardan, kardeşliğin ve birliğin geliştirilerek, ticari faaliyetlerin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Türk müteahhitlik sektörünün dünyada Çin'den sonra  ikinci sırada yer aldığını belirten  Vardan, Rusya, Türkmenistan, Libya ve Afganistan gibi ülkeler ile işbirliklerini hatırlattı. Pencap Karayolu Projesi'nin Türk müteahhitlik firmaları tarafından hem kaliteli hem hızlı  hem de uygun  bütçeler ile yapabileceğini söyledi. DEİK'in 127 iş konseyi ile çalışmalarına devam ettiği bilgisini veren Vardan, "Konseyler vasıtası ile ülkelerle çalışılabildiği gibi o ülke üzerinden üçüncü ülkeler ile de işbirliği yapabiliriz. 1988 yılından bugüne Türkiye-Pakistan İş Konseyi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DEİK bünyesindeki faaliyetleri, hem Türkiye'de  hem Pakistan'da hem de üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirebiliriz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Pakistan Pencap Eyaleti İnşaat ve Çalışma Bakanı Tanveer A. Malik arasında hediye takdimi gerçekleşti.

Türkiye- Pakistan  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Pakistan'a yapılan ihracat: 260 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Pakistan'a ihrac ettiği başlıca kalemler: Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, siklik hidrokarbonlar.

Türkiye'nin Pakistan'dan yaptığı  ithalat 436 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Pakistan'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Pamuklu mensucat, pamuk ipliği, poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, polialiesterle, etil alkol.

Toplam dış ticaret hacmi: 695 milyon dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -176 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN`IN 9. CUMHURBAŞKANIMIZ SÜLEYMAN DEMİREL'İN VEFATINA İLIŞKİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

 

DEİK BAŞKANI VARDAN`IN 9. CUMHURBAŞKANIMIZ SÜLEYMAN DEMİREL'İN VEFATINA İLIŞKİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Türk siyasi tarihinde 50 yıla damgasını vurmuş, 7 kez başbakanlık görevini üstlenmiş ve derin izler bırakmış 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in vefatı, ülkemiz için önemli bir kayıptır. Siyasi tarihimizde ayrı bir  yeri olan ve ülkemize önemli hizmetleri bulunan Merhum Süleyman Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve milletimize başsağlığı dilerim."

 

Ömer Cihad Vardan

İKV-DEİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 

İlgili Resimler

DEİK’İN YENİ YAPISI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN ONANDI

 

DEİK'İN YENİ YAPISI ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN ONANDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) yeniden yapılandıran kanuni düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava reddedildi ve gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. DEİK'in hukuki alt yapısını şekillendiren ve 10.09.2014 tarihli 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanunun 142. Maddesiyle DEİK yeniden yapılandırılmıştı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'in faaliyetlerini olumlu etkileyecek olan bu kararı büyük bir mutlulukla karşıladıklarını, DEİK'in bundan sonra da üyelerinden aldığı destek ve güç ile çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceğini, dün olduğu gibi gelecekte de DEİK'in ülke kalkınmasına hizmet  edeceğini söyleyerek şunları ifade etti:

‘'1986 yılında rahmetli Özal'ın kurulmasını talep ettiği DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi adına üretim ve ihracata yönelik uluslararası yatırımın özendirilmesi, çeşitli ülkelerde farklı sektörlerde stratejik çalışmalar hazırlanması ve küresel ekonominin aktif bir oyuncusu olmak hedefiyle çalışmaktadır. Bu faaliyetler ülkemizin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında oldukça büyük önem taşımaktadır. Bizce, ekonominin tüm aktörleri aynı hedefler doğrultusunda koordinasyon ve yoğun diyalog içerisinde çalışmalıdır.

Geçen yıl yapılan hukuki düzenleme, ülke hedefleri bağlamında DEİK'in kurucu kuruluş ağını genişletti, daha katılımcı ve kapsayıcı bir yapı ortaya çıkardı. Yeni yapısıyla DEİK, ülke bazında daha geniş bir temsil imkanına kavuştu. Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı ile oluşturulan sıkı koordinasyon sayesinde yurtdışında Türk özel sektörünü temsil edecek tek yetkili kurum oldu. Özellikle yurt dışında kafa karışıklığının ortadan kalkmasına vesile olan ve dış ekonomik ilişkilerde devletin de yanında olacağı bu modeli iş dünyası da benimsedi.

Bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana aradan geçen yaklaşık dokuz aylık dönemde hem altyapı çalışmalarımızı tamamlamaya çalıştık, hem de dış ekonomik ilişkilerde bizden talep edilen ve konseylerimizin planladığı faaliyetleri eksiksiz organize etmeye gayret ettik. Geldiğimiz nokta itibariyle, DEİK, bir günde eş zamanlı olarak 3-4 farklı organizasyonu, yurt içi ve dışı farklı bölgelerde yapabilir hale geldi. Bütün bu çalışmalar neticesinde, bu dönemde üye sayımızda da %12 oranında bir artış sağladık.

Ayrıca altını çizmek gerekirse, tüm bu faaliyetleri sadece üyelerimiz, kurucu kuruluşlarımız ve program katılımcılarımızın katkı ve destekleriyle gerçekleştirdik.

Bu vesileyle, Anayasa Mahkemesini kararının ülkemiz adına hayırlı olmasını ve dış ekonomik ilişkilerle ilgili güzel hizmetlere vesile olmasını diliyor, bugüne kadar desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize, kurucu kuruluşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.''

İlgili Resimler

DEİK VE İKV YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI BASIN AÇIKLAMASI

DEİK VE İKV YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI BASIN AÇIKLAMASI

2015 Genel seçimlerinin, Türkiye'nin demokrasi tarihinin birikimine uygun bir olgunlukla geçtiğini ve sonucunda Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcının işaret edildiğini belirten Vardan şunları ifade etti: 

‘'Türkiye, yetmiş yıla yaklaşan çok partili demokratik tecrübesiyle bir seçim dönemini daha geride bırakmıştır. Vatandaşlarımız yüksek bir katılımla ve sükûnet içinde iradelerini beyan etmişlerdir. Tüm dünyanın izlediği, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın da ilgiyle yakından takip ettiği, şeffaf, katılımcı ve tüm endişelerin aksine AB standartlarında bir süreci hep beraber arkada bırakmış bulunuyoruz. 

Genel seçim sonrasında ortaya çıkan tablo, 2002'den bu yana tek başına iktidar olan AK parti de dahil olmak üzere hiçbir partinin tek başına iktidar olmasına imkan tanımamaktadır. Dolayısıyla sonuçlar, yeni hükümetin oluşumunda partilerin bir araya gelmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Bu vesileyle iş dünyası olarak, yeni dönem için, Türkiye'nin bugüne kadar elde etmiş olduğu kazanımlarını devam ettirecek, başlanmış projeleri neticelendirecek, planlanan projelere başlayacak, uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir hükümetin oluşarak göreve başlamasını umut ediyoruz. Türkiye, bilhassa bölgesel risklerin ortaya çıkardığı büyük meydan okumaları göğüslemek ve toplumsal sorunlarını çözmek için yeni seçilen Parlamento içinde çözümler üretmek ve ekonomi gündemine odaklanmak zorundadır. Ülkemizin son yıllardaki kazanımları güven ve istikrar ortamının bir neticesidir. Komşu coğrafyalarımızda, özelikle kuzeyimizde ve güneyimizde çok büyük istikrarsızlık alanları varken, ülke içinde ayrı bir istikrarsız duruma müsaade etmemeliyiz. 

Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Herkesin ülkenin âli menfaatleri için çalışması gerekmektedir. Bizler, yatırımların devamına vesile olacak bir güven ortamının yeni dönemde de tesis edilmesini ve yapısal reformlara da devam edilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca tüm kazanımlarımızı koruyarak ülkemizin uzun vadeli hedeflerine odaklanılması ve bu bağlamda yeni Anayasanın yapılması ile AB sürecine de devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle 2015 genel seçimlerinin tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz.''

2015 Genel seçimlerinin, Türkiye'nin demokrasi tarihinin birikimine uygun bir olgunlukla geçtiğini ve sonucunda Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcının işaret edildiğini belirten Vardan şunları ifade etti: 

‘'Türkiye, yetmiş yıla yaklaşan çok partili demokratik tecrübesiyle bir seçim dönemini daha geride bırakmıştır. Vatandaşlarımız yüksek bir katılımla ve sükûnet içinde iradelerini beyan etmişlerdir. Tüm dünyanın izlediği, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın da ilgiyle yakından takip ettiği, şeffaf, katılımcı ve tüm endişelerin aksine AB standartlarında bir süreci hep beraber arkada bırakmış bulunuyoruz. 

Genel seçim sonrasında ortaya çıkan tablo, 2002'den bu yana tek başına iktidar olan AK parti de dahil olmak üzere hiçbir partinin tek başına iktidar olmasına imkan tanımamaktadır. Dolayısıyla sonuçlar, yeni hükümetin oluşumunda partilerin bir araya gelmesi gerekliliğine işaret etmektedir.

Bu vesileyle iş dünyası olarak, yeni dönem için, Türkiye'nin bugüne kadar elde etmiş olduğu kazanımlarını devam ettirecek, başlanmış projeleri neticelendirecek, planlanan projelere başlayacak, uzun vadeli hedefleriyle uyumlu bir hükümetin oluşarak göreve başlamasını umut ediyoruz. Türkiye, bilhassa bölgesel risklerin ortaya çıkardığı büyük meydan okumaları göğüslemek ve toplumsal sorunlarını çözmek için yeni seçilen Parlamento içinde çözümler üretmek ve ekonomi gündemine odaklanmak zorundadır. Ülkemizin son yıllardaki kazanımları güven ve istikrar ortamının bir neticesidir. Komşu coğrafyalarımızda, özelikle kuzeyimizde ve güneyimizde çok büyük istikrarsızlık alanları varken, ülke içinde ayrı bir istikrarsız duruma müsaade etmemeliyiz. 

Türkiye'nin kaybedecek vakti yoktur. Herkesin ülkenin âli menfaatleri için çalışması gerekmektedir. Bizler, yatırımların devamına vesile olacak bir güven ortamının yeni dönemde de tesis edilmesini ve yapısal reformlara da devam edilmesini arzu ediyoruz. Ayrıca tüm kazanımlarımızı koruyarak ülkemizin uzun vadeli hedeflerine odaklanılması ve bu bağlamda yeni Anayasanın yapılması ile AB sürecine de devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle 2015 genel seçimlerinin tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz.''

İlgili Resimler

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK VE STRATEJİK ORTAKLIĞINDA SON 30 YIL

TÜRKİYE-ABD EKONOMİK VE STRATEJİK ORTAKLIĞINDA SON 30 YIL

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi 30. yılı Sempozyumu, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'ın katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Şerif Egeli'nin ev sahipliğinde 4 Haziran 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi John Bass, iki ülke arasındaki bağların Türkiye ve ABD iş konseylerinin öncülüğünde artacağını vurguladı. İş konseylerinin iki ülke özel sektörünün sesini duyuracağını belirten Bass, bu sayede ticaret alanında yaşanan sorunların çözüm bulacağını söyledi. Türkiye'de 500'ü aşkın Amerika menşeili firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Bass, bu şirketlerin 5 milyon dolar yatırım yaparak 600 kişilik istihdam sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın 2009'daki ziyaretinden bugüne sürekli artmaya devam ettiğini belirten Bass, ticareti arttırmak için birlikte daha aktif çalışılması gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin artması için üç önemli unsurun varlığına dikkat çeken Bass, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, hukuk ve ticaret alanındaki şeffaflığın arttırılması ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye ve ABD için küresel ısınmanın önemini vurgulayan Bass,  yenilenebilir enerjinin ve  enerji yatırımlarının çok önemli olduğunu, İzmir'de enerji verimliliği için  kurulan teknoloji merkezine ABD'li bir firmanın da yatırım yapmakta olduğunu belirtti. Bass,  Türk yatırımcıları daha çok adım atmaya davet etti.   

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,Türkiye ve ABD ilişkilerinin iki yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi ve ekonomik iki kanatta stratejik bir ortaklığa dayandığını söyledi.  Türkiye'ye doğrudan gelen yatırım hacminin 100 milyar dolardan fazla olduğunu belirten Vardan, Türk dış ticaret hacminde ise ABD'nin payının giderek azalmakta olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke siyasi liderlerinin ekonomik sorunlara öncelik vermesi gerektiğini belirten Vardan, 2009 yılında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Obama'nın "Ülkelerimiz ve milletlerimiz arasındaki işbirliğini yeniden ilerletelim"sözüne atıfta bulundu. İki ülke hükümetinin daha önce ekonomik ilişklierin önündeki engellerin kaldırılması için Türkiye-ABD Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği (FSECC)'ni başlattığına dikkat çeken Vardan, ABD ve AB arasında müzakereleri devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)'nin Türkiye için önemini hatırlattı. Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin 1996 yılından bu yana AB  ile süren Gümrük Birliği bir yana, Türk-Amerikan stratejik ve ekonomik ortaklığının çeşitlendirilmesi için Türkiye'nin bu anlaşmanın içerisinde olması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin geçmişe göre tamamen farklı bir yapıda olduğunu belirten Vardan, Türk ekonomisinin başarılı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini vurguladı. Vardan,  Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin kamu ve özel sektörlerinin aktif katılımı ile başarılı bir şekilde artacağını söyledi.

DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Şerif Egeli, Türkiye'nin üçüncü ülkelerde başarılı ortaklıklar kurabilmesi için Türk müteahhitlerinin devreye girdiğini belirterek, Türk özel sektörünün Amerika'da farkındalığını artırmayı başardıklarını söyledi. Genç profesyoneller ile çalışan Amerika'nın çok uluslu şirketlerinin, Türkiye'de yatırım merkezi olarak İstanbul'u seçtiklerini belirten Egeli, Amerika'nın mühendislik şirketlerinin Türkiye ile üçüncü dünya ülkeleri için başarılı anlaşmalar sağladığını söyledi. Türkiye-ABD arasındaki 20 milyon dolarlık ticaret hacminin çeşitlendirerek geliştirmesi için çalıştıklarını belirten Egeli, otomotiv, hava taşıtları, özel motor araçları ve tarım gibi sektörlerde Türkiye'den ihracatı geliştirmek içim yatırım yapılabileceğini söyledi.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-ABD Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracat:  6.341 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin ABD'ye ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar, mozik için küp şeklinde taşlar, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller.

 Türkiye'nin ABD'den yaptığı  ithalat: 12.727 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin ABD'den ithal ettiği başlıca kalemler: Helikopterler, uçaklar, uzay araçları, pamuk,  dozlandırılmış ilaç, turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, kağıt, karton, soya fasulyesi, binek otomobiller, pirinç, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar.

Toplam dış ticaret hacmi19.068 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -6.386 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE İLERLİYOR

TÜRKİYE İLE AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE İLERLİYOR

Afrika Günü Sempozyumu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Fas Büyükelçisi Lotfi Aouad ve Ankara'daki 30 Afrika ülkesinin Büyükelçilerinin  katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Afrika Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ev sahipliğinde 25 Mayıs  2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

Fas Büyükelçisi Lotfi Aouad,  Afrika gününün kutlanmasının Afrikalılar için neşe ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Bağımsızlık hareketinden bugüne 50 yıl geçtiğini belirten Aouad,  Afrika'da önemli birtakım gelişmeler bulunduğunu söyledi. Afrika kıtasının genelinde iyi bir yönetişimin olduğunu belirten Aouad, her ülkenin kendi çapında geliştiğini,  bölgesel ve alt bölgesel bölünmelerin olduğunu söyledi. Geleceğin kurulması için istikrara ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Aouad,  kalkınmanın da bu noktada önemli olduğunu belirtti. Afrika kıtasının elindeki kaynakların umut verdiğini vurgulayan Aouad,  2000'li yıllardan itibaren dünyanın diğer yanı ile gerçekleşen ticaretin yüzde 200 artığını söyledi. Afrika'nın  dost ülkeleri arasında Türkiye'nin öncelikli yer aldığını belirten Aouad, Türk yatırımcıları Afrika kıtasında yatırım yapmaya davet etti. DEİK'in Afrika'nın gelişme sürecine, bir çok ülkede temsilcilikler kurarak destek verdiğini belirten Aouad, sadece kamu değil özel sektörün de bu ortaklık içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Afrika'daki kalkınma ve yatırım olanaklarını toplantıda bulunan temsilcilerin sunacağını söyleyen Aouad, finans ve yatırım kaynaklarının artırılarak sürdürülmesinin ve kamu özel sektör ortaklıklarnın kurulmasının gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Türkiye-Afrika ortaklığına  Afrika Günü Sempozyumunun entelektüel bakımdan katkıda bulunacağına inandığını söyledi. Afrika kıtasının doğal kaynakları ile dikkat çektiğini belirten Aydın,  Afrika kıtasındaki nüfusun 21. yüzyılda daha büyük rol oynayacağını söyledi. Afrika'nın açlık, özel sektörün zayıflığı, elektrik-su alt yapısının ve hizmet sektörünün yetersizliği ile ilgili sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyleyen Aydın, Afrikalıların bu sorunlara karşı giderek bilinçlendiğini belirtti. Sahra Altı Afrika'da 2015 yılı sonuna kadar bir büyükelçiliğinin daha açılacağını söyleyen Aydın, Türk Hava Yollarının 40'ın üzerindeki uçuş sayısının 50'ye ulaşacağını belirtti.  2013 yılından önce Türkiye'ye gelen Afrikalı sayısı yüz yetmiş bin iken 2014 yılında bu sayının  770 bine çıktığını belirten Aydın, dış ilişkilerin sadece ekonomik ve finans alanında olmadığını turizm sektörünün de ilişkiler açısından önemli olduğunu vurguladı.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm dünya coğrafyası ile  iş yaptığını belirterek, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasında yer aldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen ardından, 1926 yılında  dönemin Afrika'daki tek bağımsız ülkesi Etiyopya'nın başkenti Adiss Ababa'ya elçilik açtığını belirten Vardan,  bu girişimim Afrika'nın Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin  Afrika'daki büyükelçilik sayısınının 12'den 39'a çıktığını belirten Vardan,  Türkiye'nin, son 10 yıldır Afrika'ya kararlı bir şekilde uyguladığı açılım politikasının genişleyerek devam ettiğini söyledi. Afrika'nın zenginleşebilmesi için dünyanın tüm bölgeleri ile ticaret yapması ve daha çok yabancı yatırım çekmesi gerektiğini söyleyen Vardan,  "Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinin de Türkiye ve Afrika'nın ortak menfaati olduğu kanaatindeyiz" dedi. Türkiye ve Afrika arasındaki ortaklığın sağlam temeller üzerinde ilerlememesi zamanının geldiğini belirten Vardan,  Afrika ile eşit ortaklığa dayalı yeni bir işbirliği modelinin tesis edilmesinin istendiğini vurguladı. Türk özel sektörünün Afrika'da diğer ülkelerin yaptığı gibi askeri üsler değil, ekonomik üsler kurulmasının yanında olduğunu vurgulayan Vardan, Türkiye'nin Afrika Kıtası ile ekonomik ilişkilerin  gelişmesi ve Afrika'nın sunduğu fırsatları değerlendirilebilmesi için bankacılık hizmetleri ve yük taşımacılık sisteminin geliştirilerek, radikal iyileşmenin sağlanması gerektiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen  "Türkiye için Afrika'da Yatırım ve  İş Fırsatları" paneli, Emekli Büyükelçi Numan Hazar moderatörlüğünde, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Vika M. Khumalo,  Gana Büyükelçisi İbrahim Abass, Güney Sudan Büyükelçisi Majok Guandong Thiep, Tunus Büyükeçisi Mohamed Salah Tekaya, İstanbul Aydın Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlandırma Komisyon Başkan Yardımcısı Zeki Güvercin ve DEİK Türkiye-Afrika Koordinatör Başkanı Tamer Taşkı'ın katılımları ile gerçekleşti.

İlgili Resimler

DEİK ÜYESİ İŞ ADAMLARI BOSNA HERSEK’TE YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ

DEİK ÜYESİ İŞ ADAMLARI BOSNA HERSEK'TE YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'in Bosna Hersek temasları kapsamında DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Üyesi iş adamlarının katıldığı heyet ziyaretleri 20 Mayıs 2015 tarihinde Bosna Hersek'te gerçekleşti.

Bosna Hersek İle İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı BİGMEV'de gerçekleştirilen ülke tanıtımının ardından, iş adamları  Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı Selman Ulusoy'un  Saraybosna'daki yatırımı Liva enerji tesisi ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Dönemsel Başkanı Mladan Ivanic, Konsey Üyeleri Dragan Covic, Bakır İzetbegovic, Bosna Hersek Başbakanı Denis Zvizdic ve Bosna Hersek Federasyon Başbakanı Fadıl Hovatic'in katılımı ile iş adamları ile gerçekleştirilen öğle yemeğinde Türk Özel Sektörüne Bosna Hersek'teki Yatırım Projeleri Sunumu gerçekleşti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki iş adamlarını tanıtarak, Türk Özel Sektörünü Bosna Hersek'teki başta özelleştirme olmak üzere yatırımlara davet etti.

Türk Özel Sektörü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Ziraat Bankası'nın Kredi İmza törenine katıldı, Bosna Hersek Federasyon Başbakanı Fadıl Hovatic'in ev sahipliğinde düzenlenen Bosnalı seçili iş adamları heyeti katılımı ile akşam yemeği ile program sona erdi.

İlgili Resimler

DEİK SLOVAKYA BAŞBAKANINI BUGÜN İSTANBUL’DA AĞIRLADI

DEİK SLOVAKYA BAŞBAKANINI BUGÜN İSTANBUL'DA AĞIRLADI

Türkiye-Slovakya VI. İnovasyon ve Teknoloji Forumu, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve beraberindeki heyetin katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı Akay Gökçe'nin ev sahipliğinde 14 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Türkiye'ye, AB müzakere sürecinde en büyük desteğin Slovakya tarafından verileceğini söyledi.  İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu belirten Fico,  "Slovakya olarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya girişimiz ve dahil edilmemizde Türkiye'nin destekleri büyük. Türkiye'nin destekleriyle bir NATO üyesi olduk, Brüksel'de sesimizi duyurabiliyoruz" dedi. Fico, " Türkiye bölgesel bir güç, bundan kimsenin şüphesi yok. Suriye ve Libya'daki sorunlarla mücadelede Türkiye çok yardımcı oldu" dedi. Slovak iş dünyasının gücünün yüksek teknolojide yoğunlaştığını  belirten Fico, "Son yıllarda Türkiye ile dış ticaretimiz 6 kat büyüyerek 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bizim bu rakamı 6 milyar dolar seviyesine çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türk iş adamlarına ve Slovak iş adamlarına bunun çağrısını yapıyorum. Gelin bunu beraber yapalım."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Slovakya'nın Türkiye için önemli bir yeri olduğunu söyledi.  Son on yıl içerisinde iki ülke arasında ilişkilerin  geliştirildiğini belirten Vardan,  ekonomik ve siyasi ilişkilerde güçlü işbirliğinin bulunduğunu söyledi. Ticaret hacminin gelişmesi için karşılıklı alışveriş yapılmasının gerektiğini belirten Vardan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 75 milyon dolardan 1.6  milyar dolara çıktığını söyledi. Teknoloji paylaşımı ve turizm alanında yeni işbirliklerinin yapılabileceğini vurgulayan Vardan, Türk vatandaşlarının sık sık karşılaştığı vize problemini  belirterek,  genç ve dinamik bir nüfusa sahip Türkiye'nin vize sorunundan artık sıkıldığını söyledi.  Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Türkler bir haftasonu için de olsa Avrupa'ya gitmek istediğinde vize sorunu yaşıyor. 1980'li yılların başında geçici bir durum olarak başladı ama 35 yıldır bu durum böyle sürüyor. Turizmi geliştirmek için bazı adımlar atmamız gerektiğinden söz ediyoruz. Bunları aşmamız gerekli."  Vardan, Türk özel sektörü ve Slovakya iş adamlarının, teknolojisi yüksek mal ve hizmet üretimi için ortak projelere yönelebileceğini belirtti.

Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı Akay Gökçe, 2013 senesinin Haziran ayında kurulan Türkiye-Slovakya İş Konseyi'nin iki ülke arasındaki ikili ekonomik işbirliğinin artarak geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya hediye takdim etti.

Türkiye-Slovakya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Slovakya'ya yapılan ihracat: 472 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Slovakya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Tekstil, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

Türkiye'nin Slovakya'dan yaptığı  ithalat: 919 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Slovakya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, kauçuktan yeni dış lastikler, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

Toplam dış ticaret hacmi:  1.392 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -447 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK TİCARETTE VE YATIRIMDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLİYOR

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK TİCARETTE VE YATIRIMDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLİYOR

DEİKTürkiye-Arnavutluk İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Haşmet Bedii Kürüm'ün katılımları ile DEİK organizasyonu ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk'ta gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türkiye'de tesis edilen güven ve istikrar ortamı sayesinde milli gelirin 800 milyar dolara çıktığını söyledi. Bir ülkede güven yoksa, istikrarın da bulunmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye güvenen hiçbir yatırımcının pişman olmadığını söyledi. Türk yatırımcılarının Arnavutluk'taki yatırımlarının değerinin 2.7 milyar doları aştığını vurgulayan Erdoğan, iş adamlarının önündeki engellerin kaldırılmasının bürokratların görevi olduğunu söyledi. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerinde olması için stratejik ortaklık ve yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirten Erdoğan, yüksek düzeyli işbirliği konseyinin toplanmasının iki  ülke arasındaki ilişkileri güçlü kılacağını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin  400 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Erdoğan, hedefin bir milyar doların üstüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. DEİK ve Tirana Ticaret ve Sanayi Odası'na önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, atılacak yeni adımlar ile hedefe ulaşma noktasında iş adamlarının ve yatırımcıların da önemli görevler üstleneceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP'a Arnavutluk'un da dahil edilmesi için de çalışılacağını belirtti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki ivmenin umut verdiğini söyledi. Önemli stratejik hedefleri belirten Nişani, son 25 yılda Arnavutluk ekonomisine katkı sağlayan Türk yatırımcılarını, iş forumunda görmekten memnun olduğunu söyledi. Önemli stratejik hedeflerin mevcut olduğunu belirten Nişani, ‎Türkiye'nin turizm, enerji, sanayi tecrübesini örnek aldıklarını söyledi. Nişani, Türkiye için her platformda lobi yapacaklarını vurguladı.

Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Haşmet Bedii Kürüm, "Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması'nın mevcut potansiyeli değerlendirmek açısından önemine inanmaktayım" dedi. Enerji, madencilik, turizm, demir çelik sanayi, tekstil, ayakkabı sanayi ve gıda alanlarında iki ülke arasında potansiyel işbirliği yapılabileceğini söyleyen Kürüm, "Arnavutluk'un büyük önem atfettiği altyapı projelerinde Türk ve Arnavut taahhüt firmalarının daha sıkı işbirliğini arzu etmekteyiz" dedi. 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Turkiye'nin ekonomik büyüklüğü ve siyasi istikrarı ile bölgeye örnek teşkil ettiğini söyledi.  Balkanlar bölgesinin güçlü tarihi ve kültürel bağları ile Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Vardan, bugün iş adamları heyetinin eş zamanlı Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Sanayi Bakanlığı, Ekonomi, Ticaret, Turizm ve Girişimcilik Bakanlığı'nda yapılan toplantılar ile Arnavutluk'ta ihtiyaç duyulan konuların  tespit edildiğini söyledi. İş forumunun ilk bölümünün ardından ikili görüşmeler gerçekleştiğini belirten Vardan, ikili görüşmelerin takibinin yapılacağını vurguladı.  DEİK hakkında bilgi veren Vardan, DEİK'in iş dünyasının yetkili kuruluşu olduğunun belirtti.

 Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Arnavutluk Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Arnavutluk'a yapılan ihracat: 319 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Arnavutluk'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Unlu mamuller ve ekmekçi mamulleri, demir ve alaşımsız çelikten filmaşin ile ağaçtan yonga levhalar.

Türkiye'nin Arnavutluk'tan yaptığı  ithalat: 97 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Arnavutluk'tan ithal ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller ve çubuklar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, bakır döküntü ve hurdaları.

Toplam dış ticaret hacmi:  416  milyon dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 221 milyon dolar (2014) 

İlgili Resimler