• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK SLOVAKYA BAŞBAKANINI BUGÜN İSTANBUL’DA AĞIRLADI

DEİK SLOVAKYA BAŞBAKANINI BUGÜN İSTANBUL'DA AĞIRLADI

Türkiye-Slovakya VI. İnovasyon ve Teknoloji Forumu, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve beraberindeki heyetin katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı Akay Gökçe'nin ev sahipliğinde 14 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Türkiye'ye, AB müzakere sürecinde en büyük desteğin Slovakya tarafından verileceğini söyledi.  İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu belirten Fico,  "Slovakya olarak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya girişimiz ve dahil edilmemizde Türkiye'nin destekleri büyük. Türkiye'nin destekleriyle bir NATO üyesi olduk, Brüksel'de sesimizi duyurabiliyoruz" dedi. Fico, " Türkiye bölgesel bir güç, bundan kimsenin şüphesi yok. Suriye ve Libya'daki sorunlarla mücadelede Türkiye çok yardımcı oldu" dedi. Slovak iş dünyasının gücünün yüksek teknolojide yoğunlaştığını  belirten Fico, "Son yıllarda Türkiye ile dış ticaretimiz 6 kat büyüyerek 1,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bizim bu rakamı 6 milyar dolar seviyesine çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türk iş adamlarına ve Slovak iş adamlarına bunun çağrısını yapıyorum. Gelin bunu beraber yapalım."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Slovakya'nın Türkiye için önemli bir yeri olduğunu söyledi.  Son on yıl içerisinde iki ülke arasında ilişkilerin  geliştirildiğini belirten Vardan,  ekonomik ve siyasi ilişkilerde güçlü işbirliğinin bulunduğunu söyledi. Ticaret hacminin gelişmesi için karşılıklı alışveriş yapılmasının gerektiğini belirten Vardan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 75 milyon dolardan 1.6  milyar dolara çıktığını söyledi. Teknoloji paylaşımı ve turizm alanında yeni işbirliklerinin yapılabileceğini vurgulayan Vardan, Türk vatandaşlarının sık sık karşılaştığı vize problemini  belirterek,  genç ve dinamik bir nüfusa sahip Türkiye'nin vize sorunundan artık sıkıldığını söyledi.  Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Türkler bir haftasonu için de olsa Avrupa'ya gitmek istediğinde vize sorunu yaşıyor. 1980'li yılların başında geçici bir durum olarak başladı ama 35 yıldır bu durum böyle sürüyor. Turizmi geliştirmek için bazı adımlar atmamız gerektiğinden söz ediyoruz. Bunları aşmamız gerekli."  Vardan, Türk özel sektörü ve Slovakya iş adamlarının, teknolojisi yüksek mal ve hizmet üretimi için ortak projelere yönelebileceğini belirtti.

Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı Akay Gökçe, 2013 senesinin Haziran ayında kurulan Türkiye-Slovakya İş Konseyi'nin iki ülke arasındaki ikili ekonomik işbirliğinin artarak geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Açılış konuşmasının ardından, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya hediye takdim etti.

Türkiye-Slovakya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Slovakya'ya yapılan ihracat: 472 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Slovakya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Tekstil, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları

Türkiye'nin Slovakya'dan yaptığı  ithalat: 919 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Slovakya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, kauçuktan yeni dış lastikler, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar

Toplam dış ticaret hacmi:  1.392 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -447 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK TİCARETTE VE YATIRIMDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLİYOR

TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK TİCARETTE VE YATIRIMDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLİYOR

DEİKTürkiye-Arnavutluk İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Haşmet Bedii Kürüm'ün katılımları ile DEİK organizasyonu ile Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 13 Mayıs 2015 tarihinde Arnavutluk'ta gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Türkiye'de tesis edilen güven ve istikrar ortamı sayesinde milli gelirin 800 milyar dolara çıktığını söyledi. Bir ülkede güven yoksa, istikrarın da bulunmadığını belirten Erdoğan, Türkiye'ye güvenen hiçbir yatırımcının pişman olmadığını söyledi. Türk yatırımcılarının Arnavutluk'taki yatırımlarının değerinin 2.7 milyar doları aştığını vurgulayan Erdoğan, iş adamlarının önündeki engellerin kaldırılmasının bürokratların görevi olduğunu söyledi. Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerinde olması için stratejik ortaklık ve yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirten Erdoğan, yüksek düzeyli işbirliği konseyinin toplanmasının iki  ülke arasındaki ilişkileri güçlü kılacağını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin  400 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Erdoğan, hedefin bir milyar doların üstüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. DEİK ve Tirana Ticaret ve Sanayi Odası'na önemli görevler düştüğünü belirten Erdoğan, atılacak yeni adımlar ile hedefe ulaşma noktasında iş adamlarının ve yatırımcıların da önemli görevler üstleneceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP'a Arnavutluk'un da dahil edilmesi için de çalışılacağını belirtti.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani, iki ülkenin ekonomik ilişkilerindeki ivmenin umut verdiğini söyledi. Önemli stratejik hedefleri belirten Nişani, son 25 yılda Arnavutluk ekonomisine katkı sağlayan Türk yatırımcılarını, iş forumunda görmekten memnun olduğunu söyledi. Önemli stratejik hedeflerin mevcut olduğunu belirten Nişani, ‎Türkiye'nin turizm, enerji, sanayi tecrübesini örnek aldıklarını söyledi. Nişani, Türkiye için her platformda lobi yapacaklarını vurguladı.

Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Haşmet Bedii Kürüm, "Türkiye-Arnavutluk Serbest Ticaret Anlaşması'nın mevcut potansiyeli değerlendirmek açısından önemine inanmaktayım" dedi. Enerji, madencilik, turizm, demir çelik sanayi, tekstil, ayakkabı sanayi ve gıda alanlarında iki ülke arasında potansiyel işbirliği yapılabileceğini söyleyen Kürüm, "Arnavutluk'un büyük önem atfettiği altyapı projelerinde Türk ve Arnavut taahhüt firmalarının daha sıkı işbirliğini arzu etmekteyiz" dedi. 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Turkiye'nin ekonomik büyüklüğü ve siyasi istikrarı ile bölgeye örnek teşkil ettiğini söyledi.  Balkanlar bölgesinin güçlü tarihi ve kültürel bağları ile Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Vardan, bugün iş adamları heyetinin eş zamanlı Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Sanayi Bakanlığı, Ekonomi, Ticaret, Turizm ve Girişimcilik Bakanlığı'nda yapılan toplantılar ile Arnavutluk'ta ihtiyaç duyulan konuların  tespit edildiğini söyledi. İş forumunun ilk bölümünün ardından ikili görüşmeler gerçekleştiğini belirten Vardan, ikili görüşmelerin takibinin yapılacağını vurguladı.  DEİK hakkında bilgi veren Vardan, DEİK'in iş dünyasının yetkili kuruluşu olduğunun belirtti.

 Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Arnavutluk Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Arnavutluk'a yapılan ihracat: 319 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Arnavutluk'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Unlu mamuller ve ekmekçi mamulleri, demir ve alaşımsız çelikten filmaşin ile ağaçtan yonga levhalar.

Türkiye'nin Arnavutluk'tan yaptığı  ithalat: 97 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Arnavutluk'tan ithal ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller ve çubuklar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, bakır döküntü ve hurdaları.

Toplam dış ticaret hacmi:  416  milyon dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 221 milyon dolar (2014) 

İlgili Resimler

DEİK, KANADA İLE TARIM SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ

DEİK, KANADA İLE TARIM SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Kanada Tarım Bakanı Gerry Ritz ile Yuvarlak Masa Toplantısı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Kanada Ankara Büyükelçisi John T. Holmes'in katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Dr. Yılmaz Argüden'in ev sahipliğinde 7 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehmet Mehdi Eker, Türkiye'nin dünya'nın on yedinci büyük ekonomisi olması sebebi ile G20 üyesi olduğunu söyledi.  G20'ye üye ülkelerin dünya ekonomisinin yüzde 85'ini kapsadığını belirten Eker, uluslararası tarımsal ekonominin  yüzde 70'ini temsil etmekte olduğunu söyledi.

Kanada Tarım Bakanı Gerry Ritz; "Türkiye'nin güçlü ekonomik temelleri var. Genç girişimci ruhu bulunuyor" dedi. Türkiye'nin dinamik bir pazar olduğunu belirtten Ritz, uluslararası  gıda güvenliğinin ve ekonomik büyüme için tarımsal ticaretin ve innovasyonun esas olduğunu  vurguladı. Kanada ve Türkiye'nin ikili mal ticaretinin 2 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Ritz, Kanada'nın Türkiye'deki yatırımlarının ise 800 milyon doları aştığını söyledi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ile Kanada  arasında Serbest Ticaret Anlaşması(STA)'nın imzalanmasını umduğunu söyledi.  Vardan, STA'nın ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti.

Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Serbest Ticaret Anlaşması'nın iki ülkenin gündeminde olduğunu söyleyerek, Türkiye ve Kanada'nın birbirini tamamlayıcı çok fazla özelliklerinin bulunduğunu vurguladı.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Kanada Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Kanada'ya yapılan ihracat:  952 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Kanada'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: altın, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, diğer kabuklu meyveler, demir veya alaşımsız çelikten profiller.

Türkiye'nin Kanada'dan yaptığı  ithalat: 1.107 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği başlıca kalemler: kuru baklagiller, helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörün, dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları, taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar, işlenmemiş aluminyum, gazete kağıdı.

Toplam dış ticaret hacmi:  2.060 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -155 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN, ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYİ BÖLGESİ’NE DEİK TANITIM SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

DEİK BAŞKANI VARDAN, ANADOLU YAKASI ORGANIZE SANAYİ BÖLGESİ'NE DEİK TANITIM SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesinde DEİK Tanıtım Toplantısı, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve  İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahcivan'ın katılımları ile  Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez ev sahipliğinde  5 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, toplantıda DEİK tanıtım sunumu gerçekleştirdi. 

İlgili Resimler

TÜRKİYE-KANADA İŞ KONSEYİ YILLIK TOPLANTISINDA ENERJİ SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI

TÜRKİYE-KANADA İŞ KONSEYİ YILLIK TOPLANTISINDA ENERJİ SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi ve Kanada-Türkiye İş Konseyi (CTBC) 12. Ortak Yıllık Konferansı, Kanada Ankara Büyükelçisi John T. Holmes, Kanada-Türkiye İş Konseyi Direktörü Mike Ward ve Kanada Altyapı Eski Bakanı Hugh O'Donnell'ın katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Dr. Yılmaz Argüden'in ev sahipliğinde 4 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

 Kanada Ankara Büyükelçisi John T. Holmes, Türkiye ile Kanada'nın ilişkileri derinleştirmek için gayret sarfettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatının memnuniyet verici olduğunu söyledi. İstanbul'un G20 toplantılarına ev sahipliği yaptığını belirten Holmes, Türkiye'ye gelecek katılımcıların önemli olduğunu vurguladı. Kanada Dışişleri ve Konsolosluktan Sorumlu Devlet Bakanı Lynne Yelich'in geçtiğimiz hafta Türkiye'de olduğunu söyleyen Holmes, "Sayın Bakan, Türk hükümeti yetkilileri ve Bakan Çavuşoğlu ile biraraya geldi ve tartışmalarda bir konu ortaya çıktı. Bakanlar daha çok şey yapılabileceğine dair mutabık kaldılar ve ilişkileri bir üst düzeye çıkarmak konusunda kendisi bir adım attı, meslektaşlarından da olumlu cevap geldi. Ziyaret kapsamında Ulaştırma Bakanı, Meclis Başkanı ile görüşmeler yapıldı ve savunma ihaleleri için müsteşarla görüşüldü" dedi.

 DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret kapasitesinin gerçekçi olmadığını vurguladı.  Vardan, "Kanada ve Türkiye arasında şu an 2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması halinde bu rakamın 10 milyar dolarlara çıkabilmesi için yeterli kapasiteye sahibiz" dedi. Ticaret hacminin artırılması için yeterli kapasitenin olduğunu belirten Vardan, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.  Yatırımlar konusunun çok büyük bir alanı teşkil ettiğini belirten Vardan, "Bu alanda hem Türkiye'deki projeler için, hem de Türkiye dışındaki yatırımlar için işbirliği yapabiliriz. Türkiye günümüzde, 20-23 kadar hedefe sahip. Bunlardan biri, 500 milyar dolarlık ihracat hedefi. Bu, Türkiye'de altyapıya yatırım yapılması anlamına geliyor. Kanada şirketleri, bu kapsamda Türk şirketleri ile çok iyi işbirliği yapabilir, altyapı çalışmalarını Türkiye'de iyileştirebilirler" dedi. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşabilmesi  için enerji alanında da çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Vardan, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'de enerji projelerine 110-120 milyar dolar gibi bir yatırım yapılması öngörülüyor. Bu da birlikte çalışabileceğimiz diğer bir alanı teşkil ediyor. Diğer bir konu da, Türkiye dışındaki projelerde birlikte çalışabiliriz."

 

Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Türk Hava Yolları (THY)'nın her gün Kanada'ya uçuş sağladığını söyledi. Gerçekleşen uçuşlar ile zaman açısından mesafenin kısaldığını  belirten Argüden, mesafelerin kısalması ile iş fırsatlarının arttığını söyledi. Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komisyonu (JETCO) ve Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) iki ülke  arasındaki gündemde olduğunu söyleyen Argüden, Türkiye ve Kanada'nın birbiri arasında birbirini tamamlayıcı çok fazla özellik olduğunu belirtti. Türk piyasası ve Kanada piyasası için çalışmanın yanı sıra üçüncü ülkelerde de beraber çalışılabileceğini vurgulayan Argüden, Ortadoğu, Balkanlar, Avrasya'da  Türk yatırımcıları ve iş insanlarının çok aktif olarak çalıştığını söyledi. Türkiye'nin beşeri sermayesine dikkat çeken Argüden, "Kanada'nın teknolojisi var. Özellikle temel olarak emeklilik fonlarında  birikmiş paraları var. Fazla para üretemiyor. Bütün emekliler, farklı şeyler düşünmeli. Bazı emeklilik  fonları özel sektöre yatırım yapıyor. Kamu-özel sektör ortaklığına yatırım yapılabilir. Türk ve Kanadalı şirketlerin ortak girişimleri, zorlukları aşacaktır" dedi.

 Kanada-Türkiye İş Konseyi Direktörü Mike Ward, Kanada ve Türkiye'de iş temaslarını teşvik etmek, yüksek profil ile hem Kanada'da hem de Türkiye'de iş zirvelerine katılımı artırmak adına 12. Ortak Yıllık toplantısının gerçekleştiğini söyledi. Ward: "Ortaklığımızı işaret eden bugünkü toplantımızda, nasıl faaliyetlerde ortaklık yapılabileceğini gördük,  yerel ve bölgesel idariler ile çalışılıyor, Türkiye'de iş yapma imkanlarını arayan Kanadalı firmaların mevcut." dedi.Türkiye'de ticaret ortamlarını geliştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Ward, aktif olarak Kanada'nın lobicilik ve kulis faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.  

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Kanada Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Kanada'ya yapılan ihracat: 952 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Kanada'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Altın, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, diğer kabuklu meyveler, demir veya alaşımsız çelikten profiller.

Türkiye'nin Kanada'dan yaptığı ithalat: 1.107 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Kuru baklagiller, helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörün, dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları, taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. katı yakıtlar, işlenmemiş aluminyum, gazete kağıdı.

Toplam dış ticaret hacmi: 2.060 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -155 milyon dolar (2014)  

İlgili Resimler

TATARİSTAN’DAN TÜRK YATIRIMCILARA DAVET

TATARİSTAN'DAN TÜRK YATIRIMCILARA DAVET

Türkiye- Tataristan İş Forumu, Rusya Federasyonu (RF) Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov, Tataristan Cumhuriyeti Devlet Turizm Komitesi Başkanı Sergey İvanov,  İnnopolis Belediye Başkanı Yegor İvanov, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi Genel Müdürü Timur Şagivaleyev'in katılımları ile  DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 30 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleşti.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Tataristan'ın güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Tataristan Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu'nun ileri gelen bölgelerinden olduğunu söyleyen Minnihanov, Tatarların Rusya'da ikinci sırada yer alarak, güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Tataristan'ın Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde katkı sağlamak zorunda olduğunu söyleyen Minnihanov, iki ülke arasındaki ilişkilerde bütün imkanların bulunduğunu belirtti. Tataristan'ın büyük Rusya piyasasına girilmesinde bir sıçrama tahtası olduğunu vurgulayan Minnihanov, gerçekleşmiş olan ve gerçekleşmesi planlanan projelerin ve işbirliklerinin federal ve bölgesel yönetimde destekleneceğini söyledi. Ticari ilişkilerin yanı sıra eğitim, tıp ve turizm alanlarında fırsatların var olduğunu belirten Minnihanov, mevcut uçak seferlerinin yeterli olmadığını söyledi.

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tataristan'ın Rusya ve Türkiye arasında bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Rusya Federasyonu'nun Türkiye için son derece önemli bir ortak olduğunu söyleyen Zeybekci, Rusya'da ne yoksa Türkiye'de, Türkiye'de ne yoksa Rusya'da mevcut olduğunu belirtti. Rusya Ekonomi Bakanı ile stratejik hedef olarak, iki ülke ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması konusunda anlaşıldığını söyleyen Zeybekci, ulaşım, lojistik ve teknik alanlarda  tüm engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Rusya ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmelerine başlama kararı alındığını belirten Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında STA görüşmeleri başladı. Hedefimiz tam serbestlik.  Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması olan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye ve Rusya birbirine gelecek vaad eden iki ülkedir. Türkiye'de Rusya ve Tataristan için çok önemli bir yatırım alanları var. Yatırımcıların akışı tek taraflı olmamalı. Yatırımcıların Türkiye'deki turizm, tarım, finans ve hizmetler gibi alanlarda yatırım fırsatlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Tataristan ve Rusya'da yatırım yapan yatırımcıların orada kurdukları işbirlikleri ve ortaklıklar ile Türkiye'deki yatırım fırsatlarını da değerlendirmelerini istiyoruz.  Her iki ülke sahip olduğu kaynaklar ile üçüncü ülkelerde işbirliği yapabilir. Türkiye, müteahhitlik sektöründe 305 milyar dolarlık bir başarı kazanmış  ve bunu sürdüren bir ülkedir.  Hedefimiz, Türkiye'nin yılda 100 milyar dolarlık kontrata imza atmasıdır. Bunu da tek başına değil, Rusya'daki şirketler ile beraber ve üçüncü ülkelerde yapmasını hedefliyoruz."

 

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda her alanda gelişmekte ve hızlanmakta olduğunu söyledi. İki ülke arasında ulaşılan nokta ile yetinilemeyeceğini belirten Karlov, iki ülke devlet başkanlarının yeni hedefler belirlediğini söyledi. Ekonomik alanda iki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için mutabakata varıldığını belirten Karlov, Tataristan Cumhuriyetinin, Rusya Fedarasyonu içinde Türkiye ile bölgesel işbirliğinde önemli bir yerde bulunduğunu söyledi.  

 

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov, Tataristan'da bütün halkların kendilerini huzurlu hissettiğini söyledi. Otomobil, enerji, petrokimya, makine, uçak ve helikopter, gemi ve gemi aksesuarları ve beyaz eşya, tekstil üretimi alanlarında işbirliğine dikkat çeken Zaripov, Rusya Federasyonunun sentetik kauçuk üretiminde önemli bir yeri olduğunu söyledi. Tataristan hükümetinin, sanayi parklarının kurulması için destek sağladığını belirten Zaripov, Tataristan'da özel ekonomik bölgelerin mevcut olduğunu söyledi. Zaripov sözlerine şöyle devam etti: "Türk meslektaşlarımızın yararlanmasını istiyorum. 16 milyon petrolü rafinerilerimizde işliyoruz. Bu rakamı 33 milyona çıkarmak istiyoruz. Her yıl 14 milyon lastik üretimi sağlıyoruz. Avrupa'daki otomotiv üreticilerine lastiklerimizi satabilecek durumdayız. Kendi insanımız içinde istihdam yaratmak için çalışıyoruz. Burada türk yatırımcılarını davet ediyorum. Bölgesel yurt içi hasılanın dörtte biri Otomotiv ve sanayi sektöründedir. Müşterek işbirliğimizi geliştirmek için potansiyelimiz var. Mobil üretme konusunda Tataristan'ı sıçrama tahtası olarak değerlendirebilirsiniz."

 

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı  Ömer Cihad Vardan, Tataristan'daki imkanların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Alabuga'daki serbest bölge, organize sanayi bölgesi ve birkaç fabrikanın açılışında bulunduğunu ve  Tataristan'daki tüm altyapının bitmiş olduğunu vurgulayan Vardan, Tataristan'daki sanayi bölgelerinin Türkiye'deki organize  sanayi bölgelerinden bir farkı olmadığını söyledi.  Tataristan'daki altyapının ileri seviyede olduğunu söyleyen Vardan, Tataristan'ın Türk yatırımcılarının  rahatlıkla gidebilecekleri bir ülke olduğunu belirtti. Daha önce gerçekleştirilen birlikteliklerinin, bugünkü işbirliklerini beraberinde getirdiğini söyleyen Vardan, yeni tanışmalarda ise daha sonraki işbirliklerini getireceğini vurguladı. İki iradenin bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vardan, iki ülkede işbirliklerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilerek, ticaret hacminin arttırılması amacının olduğunu söyleyen Vardan, ilişkileri geliştirmek için bu iş forumunun çok elverişli olduğunu belirtti.

Forumun açılış konuşmalarının ardından,  RF Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Çelni" Endüstriyel Parkı ve T.C. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) arasında işbirliği anlaşması, RF Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve T.C. Plentmak Makine Mühendislik İnşaat Taahhüt A.Ş. arasında işbirliği anlaşması ve ayrıca  RF Tataristan Cumhuriyeti Devlet Turizm Komitesi ve Jolly Tur arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Rusya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat: 5,946 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Turunçgiller, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, domates, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı  ithalat: 25,293 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, buğday ve mahlut, işlenmemiş alüminyum, dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları

Toplam dış ticaret hacmi:  31,239 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -19,348 milyar dolar (2014)

İlgili Resimler

KUVEYT İLE ORTAK YATIRIMLAR TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

KUVEYT İLE ORTAK YATIRIMLAR TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Türkiye- Kuveyt Çalışma Kahvaltısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti Maliye Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili Anas Khalid Al-Saleh ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımı ile 28 Nisan 2015 tarihinde Kuveyt'te gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'i Körfez bölgesinde en önemli ticaret ve yatırım ortaklarından biri olarak gördüklerini söyledi. 2014 yılında 569 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, ticari hedeflere ulaşma konusunda iş adamlarına büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Erdoğan, "Kuveytli kardeşlerimizin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının toplam miktarı şu an 2 milyar doların altında, bu rakam bizim hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz seviyelerin çok çok uzağında. Türkiye, büyük yatırım imkanları sunan bir ülke. Şu ana kadar hiçbir uluslararası yatırımcı Türkiye'de yaptığı yatırımlardan, girişimlerinden pişman olmadı, nedamet duymadı" dedi. Kuveyt'in Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı, Türkiye'nin de Kuveyt'in Avrupa'ya ve Orta Asya'ya açılan kapısı olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'de yapacağınız yatırımlar yeni pazarlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Savunma sanayinde Türkiye ve Kuveyt ortak olarak yatırımlara girebilir. Şu anda savunma sanayinde Türkiye çok ciddi bir atılımın içerisindedir. Sizi bu kapıyı daha çok kullanamaya davet ediyorum" dedi.

 DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticaretin son 10 yılda katlanarak arttığını söyledi. Kuveyt'in Türkiye'deki yatırım hacminin 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Vardan,  Kuveyt'in, Türkiye'nin potansiyelini ilk keşfeden ülke olduğunu söyledi. Kuveyt'in 1980'li yılların başında Türkiye'ye bankacılık yatırımı yaparak; diğer Arap ülkelerine öncülük ettiğini belirten Vardan, yakın zamanda Türkiye'de bir banka yatırımı yapan Kuveytli bir yatırımcının, milyar dolarla ifade edilen kârlılık seviyesine ulaştığını söyledi. Burgan Bank'ın Tekfenbank'ı  satın aldığını belirten Vardan, bankacılığın geniş iç pazarı ve çevre pazarlara kolay erişimi ile uygun yatırım imkânları sunduğunu söyleyerek, "Kuveytli yatırım fonları ülkemizde gıdadan enerjiye, tarımdan lojistiğe, gayrimenkulden sanayi üretimine birçok alanda yatırım yapabilir" dedi.

 

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Kuveyt Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Kuveyt'e yapılan ihracat: 373 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Kuveyt'e ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir-çelik çubuklar,  dokunmuş halılar, bayan takım elbise ve ceketler, peynir ve lor, mobilyalar, ham ve yarı işlenmiş altın.

Türkiye'nin Kuveyt'ten yaptığı  ithalat: 196 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Kuveyt'ten ithal ettiği başlıca kalemler: Siklik hidrokarbonlar, asiklik alkoller, etilen polimerleri ve propilen ve diğer olefinlerin polimerleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  569 milyon dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 176 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

ETİYOPYA’DA TÜRK YATIRIMLARI 3 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

ETİYOPYA'DA TÜRK YATIRIMLARI 3 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI 

Türkiye-Etiyopya İş Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abitew, Etiyopya Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri Başkan Yardımcısı Abebaw Mekonnen Mihiretb'in katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 27 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Etiyopya'nın yurtdışından gelen, orada bankacılık yapan ilk bankası bir Türk Bankası olacak. Ziraat Bankası'nın kendileri ile temasını sağladık, orada önce bir ofis açan ve ardından bankacılık yapmakla ilgili lisans alan ilk banka olacak" dedi. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Zeybekci, Etiyopya'da yaklaşık 30 bin kişinin istihdam edildiği bilgisini verdi. Türk yatırımcılarının Etiyopya'ya, ‘Etiyopya'lı olmak' için gittiklerini vurgulayan Zeybekci, Etiyopya'da enerji alanında ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu söyledi. Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde artık ikinci faza geçilmesinin gerektiğini vurgulyan Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Artık ekonomik ortaklık zamanı geldi. Biz Etiyopya'yı Afrika'daki ortağımız olarak görmek istiyoruz. Hızlı bir şekilde aramızdaki ilişkileri geliştirmemiz gerekli."  Etiyopya ile vizelerin kaldırılması konusunda çalışılması gerektiğini belirten Zeybekci, vize konusunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abitew, "Türkiye, kalkınmamıza katkıda bulunan stratejik bir ortağımızdır" dedi.Türkiye ve Etiyopya arasındaki stratejik bağın sürekli olarak geliştiğine işaret eden Abitew, "Hükümetler, halklar ve iş çevreleri arasındaki ilişkiler gelişmektedir. İki dost ülke arasındaki yakın ilişki daha da ileriye taşınmaktadır. Uzun vadeli stratejik, sosyal ve ekonomik etkilerin de beraberinde geldiği yatırım fırsatları değerlendirilmektedir. İki ülke özel sektör temsilcilerinin oynadığı roller ve bu rollerin önemi yadsınamaz" dedi. Türk yatırımcılarının Etiyopya'daki fırsatlardan yararlanmaları için teşvik istediklerini belirten Abitew sözlerine şöyle devam etti: "Bu fırsatlar sayesinde karşılıklı olarak gelişelim ve refah düzeyimizi artıralım. Daha da ileri düzeyde imalat alanında iş birliklerine gidebiliriz. Alt sektörlerde ve inşaat sektöründe bunu gerçekleştirebiliriz. Özellikle de demiryolu, baraj, karayolu ve endüstriyel parkların inşaası ile bunun dışında talebin olduğu diğer sektörlerde yatırım yapılabilir. Burada devasa ve henüz doygunluğa ulaşmamış bir pazara erişimi söz konusu. Avrupa, Amerika ve Asya'ya dair ürünlerimizle ilgili olarak bu payın daha da artış kaydettiğini görmek istiyoruz."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk müteşebbislerinin Etiyopya'da 1,5 milyar doların üzerinde yatırım izni aldığını söyledi.İki ülke arasındaki ikili ticaret hacminin 2003 yılında 70 milyon dolar  olduğunu belirten Vardan, bu rakamın 2014 yılında 400 milyon dolar seviyesine çıktığını söyledi. Türk şirketlerinin Etiyopya'daki en büyük özel sektör işvereni durumunda olduğunu belirten Vardan, "Firmalar, ülkede istihdam yaratıp, buradan küresel pazarlara ihracat yaparak, Etiyopya'nın büyümesine, gelişmesine katkı sağlıyorlar. Başta Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı olmak üzere burada müteşebbis Türk firmalarımızın ileri görüşlülüğü ve ataklığı çok önemli. Ancak bir o kadar daha önemli olan, Etiyopya hükümetinin bu yatırımları kendi ülkesine çekebilme arzusu ve becerisi. Dolayısıyla bu iki özellik bir araya geldiğinde isabetli işler ortaya çıkıyor. Sonuçta herkes kazanmış oluyor" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Etiyopya  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Etiyopya ‘ya yapılan ihracat: 329 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Etiyopya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, bakır teller, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri. 

Türkiye'nin Etiyopya'dan yaptığı  ithalat: 67 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Etiyopya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Diğer yağlı tohumlar ve meyveler, pamuk ipliği, kuru baklagiller, diğer örme mensucat.  

Toplam dış ticaret hacmi:  397 milyon dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : 262 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler

TÜRKİYE VE RUSYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMAK İSTİYOR

TÜRKİYE VE RUSYA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMAK İSTİYOR

Türkiye- Rusya İş Forumu,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Fedarasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev ve Rusya İhracat Sigorta Ajansı (EXIAR) Genel Müdürü Aleksey Tyupanov'un katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın  ev sahipliğinde 22 Nisan 2015 tarihinde Antalya'da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ile ikili ticaret hacminin pozitif bir trend yakalayabileceğini söyledi. İki ülke arasında hızlıca hayata geçirilmesi beklenen Hizmet ve Yatırım Alanında Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi için önemine vurgu yapan Zeybekci, "İki önemli ticaret ortağı olan ülkelerimiz arasında müzakerelerine başlanacak olan bu anlaşma ile ulusal düzenlemeler ve uygulamalara yönelik hizmet ticaretini ve yatırımlarını artıracak disiplinler geliştirilecek. İki ülke yatırımcı ve hizmet sunucuları açısından öngörülebilirliğin arttırılması sağlanacak. Yeni pazarlar oluşturularak karşılıklı işbirliği alanları geliştirilecek" dedi.  Rusya'da 10 milyar doları aşan Türk yatırımlarının farklı sektörlere yayılmış durumda olduğunu belirten Zeybekci, yatırımların bir kısmının Ar-Ge'ye dayalı bir kısmının da Rusya'nın en büyük eksiği olan KOBİ açığını giderecek tarzda ve Rus KOBİ'lerine örnek gösterilebilecek yatırımlar olduğunu söyledi. Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının 5 milyar doları aştığını vurgulayan Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'da ticaret veya yatırım yapan firmalarımızın, ekonomik durgunluk dönemlerini atlatabileceğini düşünüyoruz. Firmalarımızın, Türkiye'nin en önemli ticari ve ekonomik ortaklarından birisi olan Rusya'dan çıkmamaları için destek veriyoruz. Rusya Federasyonu'nun siyasi gelişmelere bağlı kalmadan iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların artırılmasına destek verilecek. Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının karşılığını Türk lirası olarak ödenmesini istiyoruz."

 

Rusya Fedarasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, özel  sektörde ve kamuda bürokratik engellerin aşılması için çalıştıklarını söyledi. Ticaret hacminin 3 kat artırılması gerektiğini söyleyen Ulyukayev,  dönemsel olarak görülen geçici sorunların çözüldüğünü belirtti. Rusya'nın kendi içerisinde yeni bir altyapı revizyonu yaşadığını belirten Ulyukayev, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının, Rusya'nın Türkiye'ye ihracatından daha fazla azaldığını söyledi. Ticaret yapma koşulllarının  basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Ulyukayev,  gümrük, gıda, hayvancılık gibi sektörlerin çeşitli testlerden geçirilerek iki ülke arasındaki ihracatın arttırılması gerektiğini söyledi. Uluslararası taşımacığının  önünde alınması gereken önemlerin olduğunu  söyleyen Ulyukayev, ulusal para birimi rejimlerinin uygun koşullara göre düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Türk ve Rus ihracatçılarının ortak bir  para birimi kullanabileceklerini belirten Ulyukayev, Türk yatırımcıları serbest ekonomik bölgelerde yatırım yapmaya davet etti. Sadece büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ'lerin de desteklenmesi gerektiğini belirten Ulyukayev, yatırımların cezbediciliğinin artması için ortak bir fon oluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Ulyukayev, "Oluşturulacak fon, karşılıklı yatırımların artması için  önemli bir çalışma olacaktır. Yeni mekanizmalar ortaya çıkartmalıyız. İki ülkenin  ekonomi bakanlıkları bu mekanizmaların içerisinde yer alacaktır. Bu mekanizma iki ülke iş adamlarının çözüm üretebilecekleri tek bir merkez olacaktır. Rusya ve Türkiye olarak, üçüncü ülkelerde beraber çalışabiliriz" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  ticari ve ekonomik işbirliğinin, 2012-2015 yıllarına ilişkin uygulanması planlanan orta vadeli programının gelişmeleri ışığında, 100 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru güncellenmesi gerektiğini söyledi.Vardan, bu ihracat hedefine ulaşabilmesi için, Avrasya bölgesinde yaşanan jeo-politik gelişmelerin, Türkiye ve Rusya arasındaki  ekonomik ilişkileri  etkilememesi için alınacak önlemlerin konuşulmaya başlanması gerektiğini söyledi. Vardan, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin dengeli bir şekilde arttırılması hedefine ek olarak, daha geniş bir vizyon ile çeşitlendirilmiş ekonomik ilişkiler modelini kamu özel sektör işbirliği ile tesis etmemiz gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya Türkiye için, Türkiye de Rusya için vazgeçilmez ülkelerdir. Ve biz ticaret erbabı için, işadamları için, yatırımcılar için önemli olan, gerek mal alımı, gerek mal satımı ve gerekse yatırımlar için yolların açık ve güvenli olmasıdır. Doğal olarak ticaret bir risktir. İçinde kâr da vardır, zarar da. Önemli olan iyi niyet, dürüst çalışma ve şeffaf olmaktır. Biz bu şekilde çalıştıkça, burada en büyük destek, ülkelerimizin yönetim kadrolarından gelecektir, gelmelidir."  

Rusya İhracat Sigorta Ajansı (EXIAR) Genel Müdürü Aleksey Tyupanov, EXIAR olarak son  3.5 yılda 6 milyar doların üzerine çıkan ihracatı destekleklediklerini  söyledi. EXIAR'ın önünde 1.5 milyar dolarlık 5 Türk projesi olduğunu belirten Tyupanov, Akkuyu Nükleer Santrali projesininin, bu 5 projenin dışında olduğunu söyledi. Türk iş adamlarının Rusya'daki özel ve kamu bankalarından destek alabilecekleri bir yapının mevcut olduğunu belirten Tyupanov, "Üçüncü ülkelerde ortak projeler yapılabilir. Serbest ekonomik bölgelerde, imalat sektöründe projeler gerçekleştirebiliriz. Türkiye'de otomotiv sektöründe ortak çalışmalarımız var. Bu tür projeleri destekliyoruz.  Bu projeler ile ilgili olarak, Türk Eximbank ile görüşüyoruz.  Ortak projelerde birlikte çalışmamız bir sinerji oluşturabilir" dedi.

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı):

Türkiye-Rusya Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat: 5,946 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Turunçgiller, binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar, domates, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat

Türkiye'nin Rusya'dan yaptığı  ithalat: 25,293 milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Rusya'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, buğday ve mahlut, işlenmemiş alüminyum, dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları

Toplam dış ticaret hacmi:  31,239 milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -19,348 milyar dolar (2014)

İlgili Resimler

DEİK KAZAKİSTAN İLE YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ

DEİK KAZAKİSTAN İLE YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ

Kazakistan-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Aset İsekeşev, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımı ile Kazakistan-Türkiye İş Forumu, 16 Nisan 2015 tarihinde Astana'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik işbirliğini önemsiyoruz" dedi.  Kazakistan'da gerçekleşen Yüksek Düzeyli  Stratejik İşbirliği Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı ile  ilişkilerin gelişmesine katkı da bulunacağını belirten Erdoğan, müteahhitlik firmalarının Kazakistan'da yaklaşık 20 milyar dolar değerinde 400'den fazla esere imza attığını söyledi. Tarihi ipek yolunu canlandıracak Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun yapımında artık sona gelindiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye son 10 sene de ortalama yıllık 12.4 milyar dolar yabancı yatırımı çeker hale geldi. 79 sene de 26  havaalanımız vardı. Bunun üzerine 23 havaalanı ilave ettik. Ülkemizi geçen yıl yaklaşık 37 milyon turist ziyaret etti.  Kazak turistlerin sayısı 2014'te 440 bine ulaştı" dedi. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan Asya Tüneli'nin önümüzdeki yıl biteceğini belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye 1 Aralık 2014 tarihi itibari ile G20 dönem başkanlığını üstlendi. Dünya büyük bir krizden geçerken  üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız. G20 dönem başkanlığımızda gelişmemiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini güçlendirmek, önemli başlıklarımız arasında olacak."

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'da 14 proje ile 1.5 milyar dolarlık çalışmaların yapıldığını söyledi. İki ülke ticaret hacminin 10 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının planlandığını söyleyen Nazarbayev, yatırımların da 500 milyon dolar büyüyeceğini belirtti. Kazakistan ve Türkiye'nin ipek yolunun üzerinde olduğunu söyleyen Nazarbayev, yapılacak yeni ulaşım projesinde iki ülkenin doğu ve batıyı birbirine bağlayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bu yeni yol projesine Türk iş adamlarını çağırıyorum. Bunun için yatırım ve ortak yatırım fonu kurmak için anlaşmıştık. Bu projeler gerçekleştiği zaman Türkiye'nin Kazakistan üzerinden Çin'e ve Doğu Asya'ya açılma imkanı doğacaktır. Bizim için de  Avrupa'ya ve Ortadoğu'ya açılma imkanı doğacaktır. Avrasya Ekonomik Birliği'ne Türk iş adamlarını davet ediyoruz. " dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,  Türkiye ve Kazakistan'ın son çeyrek asırda örnek gösterilebilecek işbirliklerine imza attığını söyleyerek, iki ülke arasında 2013 yılında imzalanan "Yeni Sinerji-Ortak Ekonomi Programı"nda belirlenen 2015 yılında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefine henüz ulaşamadığını belirtti. Kazakistan'ın hızlı ve istikrarlı büyümesinin iki ülke arasındaki yeni işbirliği imkânlarını arttıracağını belirten Vardan, ticaret ve yatırım potansiyelinden yararlanabilmesi için iki ülke arasındaki nakliye maliyetleri sorununa kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı. Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ne Kazakistan'ın katılımı, iki ülke arasındaki ulaştırma ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin Hazar üzerinden yapılacak Ro-Ro seferleri ile Kazakistan'a kadar uzatılması iki ülke arasındaki ulaştırma sorununa daha etkin ve kalıcı çözüm olacaktır. 2020'ye kadar hayata geçirilecek olan 30 milyar dolar inşaat projesine de talibiz. İş dünyasının temsilcileri olarak, zaten güçlü olan ikili ilişkilerimizi daha da sağlamlaştırmaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Kazakistan Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Kazakistan'a yapılan ihracat 978 milyon dolar (2014)

Türkiye'nin Kazakistan'a ihraç ettiği başlıca kalemler: mücevherci eşyası ve aksamı, plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller, demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları.

Türkiye'nin Kazakistan'dan  yaptığı  ithalat: 1.236  milyar dolar (2014)

Türkiye'nin Kazakistan'dan ithal ettiği başlıca kalemler: ham petrol, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, işlenmemiş çinko, işlenmemiş aluminyum.

Toplam dış ticaret hacmi:  2.214  milyar dolar (2014)

Dış ticaret dengesi : -258 milyon dolar (2014)

İlgili Resimler