• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

İSTANBUL’U PPP ALANINDA BİR MÜKEMMELİYET MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

İSTANBUL'U PPP ALANINDA BİR MÜKEMMELİYET MERKEZİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

DEİK tarafından, Türkiye'nin PPP (kamu-özel sektör ortaklığı) alanında elde ettiği bilgi ve tecrübelerini, bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası iş dünyası ve kamu kesimi temsilcileri ile paylaşmak ve İstanbul'u PPP alanında bir çekim merkezi haline getirmek amacıyla 2-5 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen İkinci İstanbul PPP Zirvesi'nin kapanışı, 5 Kasım 2016 tarihinde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Orta Koridor, Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak"

30 farklı ülkeden kamu ve özel sektörde karar vericiler ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren Zirve'de konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Asya ve Avrupa arasında, Doğu-Batı güzergâhında yer alan ve üç ana koridordan biri olan Orta Koridor'un, Çin'den başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağını söyledi. Bakan Arslan, "Tarihi İpek Yolu'nun bir devamı olarak büyük öneme sahip olan bu hat ayrıca Türkiye'nin ulaştırma politikalarının temel eksenini teşkil eden ‘Çin'den Londra'ya kesintisiz bir taşımacılık hattı' sağlanmasına hizmet etmektedir" dedi.

Türkiye'nin, ulaşım altyapı çalışmalarında muazzam bir değişim sürecinden geçmekte olduğunu ve Dünya'ya parmak ısırtan Yap-İşlet-Devret Modeli ile hayata geçirilen dev projeleri bulunduğunu ifade eden Bakan Arslan, Avrasya Tüneli Projesi, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, Kuzey Marmara Otoyolu, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Edirne-Kars Demiryolu Projesi ve Marmaray gibi dev projeler ile ilgili bilgi verdi ve tüm bu projelerin Kamu-Özel Ortaklığı ile hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Arslan: "Sektörümüzün uluslararası standartlarda hizmet verebilmesi önceliğimizdir"

Bakanlık olarak sektörün uluslararası standartlarda hizmet verebilmesinin öncelikli olduğunu kaydeden Bakan Arslan, "kaliteli bir ulaşım sektörü oluşturma çabamız içerisinde çevrenin korunması da öncelikli hedeflerimiz arasında" dedi. Bu hedefe ulaşmak için, uluslararası gelişmeleri takip ederek sektörün sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve düşük karbonlu bir yapı kazanması için çalışmalar yaptığına değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, "kamu-özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen altyapı yatırımlarımızda sürdürülebilir çözümleri mümkün kılmayı önemsiyoruz" dedi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin: "2023 Vizyonumuz çerçevesinde, 250 milyar ABD Doları tutarında çeşitli altyapı projelerine yatırım yapıyoruz"

Kamu ve özel sektör işbirliği için bir ülkede olması gereken en önemli faktörlerin, güçlü ve uluslararası tecrübesi olan bir özel sektörün varlığı ve bu özel sektör ile etkin paydaşlık yapabilecek birikime ve şeffaflığa sahip kamu otoriteleri olduğunu belirten Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Türkiye, özellikle son dönemde bu konuda belirli aşamalara gelmiş ve ulaştırma, sağlık ve diğer altyapı yatırımları alanlarında da ciddi bir tecrübe birikimine ulaşmıştır" dedi. Türkiye'nin 2023 Vizyonu çerçevesinde, 250 milyar ABD Doları tutarında çeşitli altyapı projelerine yatırım yaptığını ifade eden Metin, Dünya Bankası'nın 2015 Küresel Kamu-Özel Sektör İşbirliği Raporu'nda, Türkiye'nin 111,6 milyar ABD Dolarlık küresel PPP yatırımlarından, yüzde 40 pay almış ve gerçekleştirdiği 44,7 milyar ABD Dolarlık bedel ile bu alanda lider olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Metin: "Türk müteahhitlik sektörü küresel ölçekte PPP modeli ile iş üstlenebilecek bir konuma erişmiştir"

1972 yılından bugüne, Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörünün dünyanın 111 ülkesinde 332 milyar ABD Doları tutarında 9.000'e yakın proje üstlendiğini vurgulayan Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bu rakamlar ile Türkiye'nin sektörün dünyada önemli güçlerinden birisi haline geldiğini söyledi ve ekledi: "Müteahhitlik firmalarımız, gerek ölçekleri, gerek kabiliyetleri ile dünyanın birçok yerinde her türlü modelde iş yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Bu kapsamda, Türk müteahhitlik sektörü küresel ölçekte PPP modeli ile iş üstlenebilecek ve diğer ülkelerde de yatırımcı olarak kalarak ülke refahının yükseltilmesine ve ekonomik kalkınmasına destek olabilecek bir konuma erişmiştir".

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: "Kamunun özel sektörle birlikte proje geliştirme ihtiyacı var"

Zirve'nin kapanışında konuşan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, gelişmekte olan ülkelerde, vatandaşların kamusal ihtiyaçlarının her geçen gün arttığını ve ülke yönetimlerinin, en etkin ve en uygun maliyetle bu ihtiyaçları karşılamak adına proje geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada, kamunun özel sektörle birlikte proje geliştirme ihtiyacı olduğuna dikkat çeken DEİK Başkanı, "Kamu kesiminin, özel sektörle nasıl ve hangi büyüklükte proje geliştirebileceği, bu projeleri nasıl hayata geçirebileceği konusunda, son 10 yılda Türkiye olarak, küresel ölçekte kabul edilen önemli başarılara imza attık" dedi.

Başkan Vardan: "İstanbul'u PPP alanında bir mükemmeliyet merkezi haline getirebilmeyi istiyoruz"

Ulaştırma ve sağlık alanlarında önemli projelere imza attıklarına değinen DEİK Başkanı Vardan, DEİK bünyesinde kurulan PPP Komitesini daha fazla derinleştirerek, bu alandaki tecrübeyi ihtiyacı olanlarla paylaşmayı amaçladıklarını vurguladı. Başkan Vardan, İstanbul'u bu alanda bir ‘mükemmeliyet merkezi' haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi. DEİK bünyesinde 2 yıldır yürütülen çalışmalar ile, PPP alanında 42 ülkeden ilgiliye bir araya getirdiklerini kaydeden DEİK Başkanı Vardan, bu yıl gerçekleştirilen Zirve'ye, Mozambik, Filipinler, Kosova, Bosna-Hersek, Portekiz, Etiyopya, Bangladeş, Suudi Arabistan gibi çok farklı coğrafyalardan, bu alanda çalışan üst düzey yetkili, iş dünyası temsilcisi ve uzmanın katıldığını söyledi. DEİK Başkanı Vardan, önümüzdeki dönemde de benzer çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

İlgili Resimler

TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU, 9 ANLAŞMA İLE TAÇLANDI

TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU, ANLAŞMA İLE TAÇLANDI

2-3 Kasım 2016 tarihlerinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Afrika Birliği işbirliğinde, DEİK ve TİM'in katkılarıyla düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun ikinci gününde, altaypı, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, Türkiye ile Afrika arasında ekonomik işbirliği fırsatları masaya yatırıldı; çok sayıda anlaşma imzalandı. 

"Afrika'daki Yatırım Projelerinin Finansmanı: Altyapı, Ulaştırma, Enerji" başlıklı tematik oturum, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Afrika Birliği Komisyonu'nun Ekonomik İşler Komiseri Dr. Antony Mothae Maruping'in  katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Oturumun açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, Forum kapsamında Afrika'daki yatırım projelerinin finansmanı, altyapı, ulaştırma ve enerji konularını ele almak üzere üst düzey katılımcılarla biraraya geldiklerini belirtti. Forumun ilk gününden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, "Gerek ikili görüşmeler, gerekse özel sektördeki şirketler arasındaki görüşmelerin yararlı olduğu bilgisini aldım. Dilerim ki bunun arkası gelir ve sonuç alıcı bir güzergahta devam eder" dedi. Forum kapsamında ülkesinin, bölgesinin ve halkının refahını artırmaya kendisini adamış kişilerin yarattığı sinerjiye şahit olduklarını vurgulayan Bakan Zeybekci, "geleceğin Afrika'da olduğunu her zaman konuşmalarımda belirttim. Bu Forum vesilesiyle bütün dünyaya bunu somut bir şekilde de göstermiş oluyoruz"dedi. 

"Gelecek Afrika'dadır"

Konuşmasında Türkiye'nin Afrika'ya kalbi duygularla sımsıkı bağlı olduğunu belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, "bizim burada gösterdiğimiz iş yapma azmi, sadece kendimize, ülkemize, bölgemize değil, bütün dünyaya etkisi olacak kadar büyüktür; çünkü gelecek Afrika'dadır" dedi. Zorlukların, gelişmenin ve güçlü olmanın motivasyon sağladığını hatırlatan Bakan Zeybekci, "dünyanın en gelişmiş birçok ülkesi, tarihlerinin bir döneminde zorlukları yaşayanlardır. Beni Afrika için iyimser yapan da buradaki Afrikalı kardeşlerimin gözlerinde gördüğümüz zorluklarla mücadele etme azmidir" dedi. Afrika kıtası için çözülmesi gereken önemli konuların başında enerji ve ulaşım altyapısı olduğunu vurgulayan Zeybekci, ulaştırma ve enerji gibi alanlardaki altyapı yatırımları için finansman ihtiyacı olduğunu kaydetti. 

"Bizim kıtamızda yapılabilecek çok iş var"

Afrika Birliği Komisyonu'nun Ekonomik İşler Komiseri Dr. Antony Mothae Maruping ise, altyapı ve enerji konularının Afrika'da büyük önemi olduğunu belirtti; hizmet için altyapı, depolama, ulaştırma alanında yatırım yapılması gerektiğini kaydetti. Komiser Dr. Maruping, bir projeyi uygulanabilir hale getirmenin önemini vurgulayarak, finansal kaynakların bir araya getirilebilmesi için konsorsiyum oluşturulabileceğini söyledi. Yap-işlet-devret, kamu-özel sektör işbirliği formüllerinin takip edilebileceğini ifade eden Dr. Maruping, "Bizim kıtamızda yapılabilecek çok iş var" dedi. 

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında 4 anlaşma imzalandı

Forum kapsamında Türkiye ve bazı Afrika ülkeleri arasında 4 ayrı anlaşmaya imza atıldı. Gerçekleştirilen imza töreni ve basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin Afrika'ya olan desteğinin artarak devam edeceğini vurguladı. Her iki tarafta ortak iş yapma gayretinin bulunduğunu ifade eden Zeybekci, her iki tarafında kazanması için Türkiye ve Afrika ülke hükümetlerinin, iş dünyalarına yol göstermesi gerektiğini söyledi. Bakan Zeybekci, "Toplantılarda Afrika hükümetleri tarafından Türk iş adamlarına bilgilendirici mahiyyette 20'den fazla proje sunumu yapıldı, 2.000'den fazla  iş adamı da birbiriyle görüştü. Ayrıca Afrika'dan gelen iş dünyası temsilcilerine gerek İstanbul, gerekse İstanbul çevresi ve Anadolu'da ilgilendikleri alanlarda tecrübe paylaşımı anlamında yerinde görme ziyaretleri ayarlandı" dedi. İki tarafın işbirliğinde faydanın maksimize edilmesini arzuladıklarını ifade eden Zeybekci, "Ana gayretimiz karşılıklı çıkarların en üst düzeyde buluşması. Bundan sonra zirve alt zirvelerle devam etsin istiyoruz. Ulaştırma alt zirvesi, enerji alt zirvesi, finansman, ekonomi gibi diğer bilgi paylaşımlarının olduğu alt zirveler yapılsın. Bundan sonra da Afrika Birliği Genel Sekreterliği'yle, ilgili Komiserimizle karşılıklı ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Ayrı ayrı Birliklerle, Kalkınma Bankalarıyla ve diğer tüm dostlarımızla bu görüşmelerin devamını getireceğiz" dedi. 

İmza töreni vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Afrika Birliği Komisyonu'nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Komiseri Dr. Antony Mothae Maruping ise, hükümetler ve iş insanları arasında imzalanan anlaşmaların kapsayıcı yapısına işaret ederek, Afrika'nın önümüzdeki yıllarda bir yatırım merkezi olacağını söyledi. Dönüştürücü ve geliştirici bir büyüme yapısını benimsediklerini aktaran Dr. Maruping, "Bu anlaşmalar, Afrika'da rekabetçiliği sağlayacak önemli gelişmelerin habercisi. Afrika, bir yatırım destinasyonu olacak. Bu Forumda tek tarafın çıkarını göztmeyen, kazan-kazan anlayışıyla yapılan anlaşmalar imzalandı. Kesinlikle tek taraflı değil. Artık elle tutulur sonuçların çıkacağını biliyoruz" dedi. 

Forumun ikinci günü gerçekleştilen imza töreninde ise, Türkiye ile Ruanda, Lesoto Krallığı, São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti ve Svaziland Krallığı ile çeşitli anlaşmalar imzalandı. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Ruanda Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı François Kanimba, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'ya; Lesoto Krallığı Hükümeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Joshua Setipa ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na; São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti

Hükümeti Ticaret, Sanayi ve Mavi Ekonomi Bakanı Americo Ramos ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na ve Svaziland Krallığı Hükumeti Ekonomik Planlama ve Kalkınma Bakanı Prens Hlangusemphi Dlamini ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na imza attı.

DEİK'ten Afrika'da yeni İş Konseyleri

İmza töreninde ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Afrika Birliği Komisyonu'nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Komiseri Dr. Antony Mothae Maruping'in himayelerinde DEİK ile Çad, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gabon, Kamerun, Malavi ve Yeşil Burun Adaları karşı kanatları ile işbirliği anlaşmaları da imzalandı. Bu çerçevede DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Çad Ulusal İşverenler Konseyi ve Çad Ticaret Sanayi, Tarım, Madenler ve El Sanatları Odası ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'na; Güney Afrika Cumhuriyeti Siyah İş Konseyi Başkanı Danisa Eileen Baloyoi ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'na; Gabon İşverenler Konfederasyonu Başkanı Jean Bernard Boumah  ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'na; Kamerun Ticaret, Tarım, Sanayi, Madenler ve El Sanatları Odası Başkan Yardımcısı Ekoko Mukete ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'na; Malavi Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu  CEO'su Chancellor Kaferapanjira ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'na; Yeşil Burun Sotovento Ticaret, Sanayi ve Hizmetler Odası Müdürü Angelo Sapinho ile İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'na imza attı.

İlgili Resimler

TÜRK VE AFRİKA İŞ DÜNYASI, BİRLEŞ-KEŞFET-GELİŞTİR TEMASIYLA İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

T.C. Ekonomi Bakanlığı ev sahipliği ve Afrika Birliği işbirşiğinde, DEİK'in koordinasyonu ve TİM'in katkılarıyla düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi. 

2-3 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış törenine, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afrika Birliği Dönem Başkanı Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Déby Itnokatıldı. Türkiye ve 50'yi aşkın Afrika ülkesinden 2.500'ün üzerinde üst düzey yetkili, iş insanı ve girişimciyi bir araya getiren Foruma, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Afrika ülkelerinden bakanlar, özel sektör kuruluş başkanları ve firma temsilcileri, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası'nın üst düzey temsilcileri ile Afrika bölgesel ekonomik topluluklarının genel sekreterleri katıldı. 

"Küreselleşme adına, tek bir yönetim sisteminin diğer ülkelere dayatıldığını görüyoruz"

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forumun Türkiye ile Afrika kıtası ve Afrika Birliği ile yürütülen yakın iş birliğinin bir meyvesi olduğunu söyledi. Sınır ve mesafelerin anlamını yitirip dünyanın büyük bir köye dönüştüğü bir süreçten geçildiğine ve bu sürecin bir girdap gibi tüm ülkeleri içine aldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küreselleşme adına, tek bir reçetenin, tek bir gelişme-kalkınma modelinin, tek bir yönetim sisteminin diğer ülkelere dayatıldığını görüyoruz. Bu dayatmadan sadece Türkiye gibi yükselen güçler değil, Afrikalı, Güney Amerikalı ve Asyalı dostlarımız da payını alıyor" dedi.

Afrika'nın öncelikleri, toplumsal hassasiyetleri, yüzlerce yıllık kültür ve geleneklerinin dikkate alınmadığı küreselleşme anlayışını ‘yeni bir sömürgecilik modeli ve modern bir kölelik düzeni' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Bu yeni kolonyalizm modelinde, 2-3 asır önce ellere ve ayaklara vurulan prangalar, şimdi ülke ekonomimize, sanayimize,  siyasal sistemimize ve zihinlerimize vurulmak isteniyor" dedi. 

"Afrika'nın önceliklerini, kendi önceliklerimiz addediyoruz"

Türkiye'nin Afrika kıtasının önceliklerini, kendi öncelikleri olarak addediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika açılımını başlattıkları 2005 yılından beri kıtaya bu şekilde baktıklarını ve Afrikalıları ‘kader ortağı' olarak gördüklerini söyledi. Kıta ülkeleriyle hasbi ilişki geliştirmenin, uzun vadeli dostluklar kurmanın, kazan-kazan temelinde anlık değil sürekli iş birlikleri tesis etmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Afrika'nın derin irfanından, deneyimlerinden, zorluklara direnme azminden öğrenecek çok şeyimiz var" dedi.

Türkiye'nin Afrika kıtasına yönelik kapsamlı yaklaşımının ana bileşenlerinden birini ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 40 Afrika ülkesiyle Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalayıp karma ekonomik komisyon mekanizmaları oluşturduklarını dile getirdi. DEİK bünyesinde 34 Afrika ülkesiyle karşılıklı İş Konseyleri tesis edildiğini ve pek çok Afrika ülkesi ile imzalanan çeşitli anlaşmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bunların büyük bir kısmının yürürlüğe girdiğini söyledi ve Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'ndan tarafların azami faydayı çıkarmalarını temenni etti.

"Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda 3'e katlandı"

Afrika Birliği Dönem Başkanı Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Déby Itno ise, Forumun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 3'e katlandığını belirterek, "Bu Forumdaki eğilim bize, söz konusu bu ticaret hacminin, önümüzdeki yıllarda daha da katlanarak güçleneceğini göstermektedir" dedi. Dünya ekonomisi bir kriz ve gerileme içindeyken Forumun en önemli amacının, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, her iki tarafa da bir fayda kazandırılması ve ilişkilerin daha önemli boyutlara çıkartılması olduğunu vurgulayan Çad'ın Devlet Başkanı Déby Itno, "Afrika su ve ham madde gibi kaynakları çerçevesinde önemli bir zenginlik sunmaktadır. Ayrıca Afrika genç nüfusu ve demografisiyle de önemli bir fırsat sunmaktadır. Birçok Afrika ülkesi daha fazla yabancı yatırım çekebilmek ve ekonomilerini güçlendirebilmek için bir çok önemli reformlar gerçekleştirmiştir" dedi.

"Dünya ekonomisinin büyüme dinamosu Afrika olacaktır"

Forumun açılış töreninde konuşan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ecdadın kendilerine miras bıraktığı ve onur duydukları tarihlerinde, Asya, Avrupa ve Afrika'da sadece ve sadece hizmetlerinin, eserlerinin, adaletinin ve medeniyetinin izlerinin olduğunu kaydetti. Bakan Zeybekci, Afrika'da en çok noktaya uçan havayolunun THY haline geldiğini belirterek, "Bugün THY, Afrikalı kardeşlerimizin dışa açılan kapısı, hatta Afrika'nın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bağlayan havayolu haline geldi" dedi. Bunların sonucunda Türkiye'nin Afrika ile olan toplam ticaretinin 10 yılda 4 kat artarak 20 milyar ABD Dolarına çıktığı bilgisini veren Zeybekci, Türkiye'nin Afrika politikasının kesinlikle almak için değil, öncelikle vermek için olduğunun altını çizdi. Zeybekci, Afrika'nın hemen hemen her yerinde demiryolu, yol, hastane, stadyum, otel yatırımları, kongre merkezleri ve daha bir çok alanda özel ve kamu yatırımlarında Türkiye'nin olduğunu da belirtti.

2017'yi Afrika ile ‘ticaret serbestliği yılı' ilan edilmesi çağrısında bulunan Bakan Zeybekci, "Biz Afrika'ya inanıyoruz. Büyümede yolun sonuna gelen, yaklaşık 10 yıldan bu yana resesyon içindeki dünya ekonomisinin önümüzdeki 10 yıllarda büyüme dinamosu, büyüme motoru doğru politikalarla Afrika olacaktır" dedi.

"Birleşmeye, keşfetmeye, geliştirmeye hazırız"

Forumun açılış töreninde ayrıca Afrika Birliği Komisyonu'nun Ekonomik İşler Komiseri Dr. Antony Mothae Maruping, Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkanı ve Etiyopya Ticaret Odası Başkanı Solomon Afework ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan birer konuşma gerçekleştirdi.DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Forumun açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önce Türkiye'nin Afrika açılımını başlattığını ve kıtalar arası birleşmeye işaret ettiğini anımsatarak, bugün bu sayede Afrika ile ilişkilerde bambaşka bir noktaya gelindiğini dile getirdi: "Afrikalı dostlarımız bizleri, bizler de onları daha iyi tanımaya başladık. Birbirimizi, ülkelerimizi, ihtiyaçlarımızı ve bunları nasıl karşılayacağımızı keşfetmeye başladık".  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği istikamette ilişkileri geliştirmeye gayret ettiklerini, bu nedenle bugünkü forumun sloganını "Birleş, Keşfet, Geliştir" olarak belirlediklerini aktaran DEİK Başkanı Vardan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu ile bir ebru sanatçısının ustalığı ve titizliğiyle yıllar içinde damla damla işlenen Türkiye'nin Afrika açılımının en önemli dönemeçlerinden birini, adeta bir düğünü yaşadıklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Vardan ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a foruma katkıları ve teşriflerinden dolayı Afrika temalı bir ebru çalışması takdim etti. Afrika Birliği Dönem Başkanı Çad'ın Devlet Başkanı Idriss Déby Itno'ya ise İstanbul temalı ebru çalışması hediye edildi.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAM MESAJI

93 yıl önce büyük bir özveri, umut ve heyecanla kurulan Cumhuriyetimizi, şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal bir emaneti olarak bizden önceki nesillerden devraldık.

Aziz milletimizin bu kutsal emanetini daha da yücelterek, daha da büyüterek, standartlarını daha da yükselterek bizden sonraki nesillere iftihar edeceğimiz bir miras devretmenin gayreti ve sorumluluğu içindeyiz.

Cumhuriyet ile açılan bu yolda ülkemizi dünyanın sayılı ekonomilerinden bir tanesi yapmak için canhıraş çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sorumluluğu yerine getirirken, bizlere bu topraklarda yaşama imkânını sunabilmek için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizi, tüm DEİK ailesi olarak bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler

Türk, Sırp ve Boşnak iş dünyası temsilcileri, Üçlü İş Forumu’nda İstanbul’da bir araya geldi

 

TÜRK, SIRP VE BOŞNAK IŞ DÜNYASI TEMSILCILERI, ÜÇLÜ İŞ FORUMU'NDA İSTANBUL'DA BIR ARAYA GELDİ

Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü Ticaret Komitesi'nin Üçüncü Dönem Toplantısı kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Sırbistan-Bosna-Hersek Üçlü İş Forumu, 26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlendi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajić,Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Šarović'in katılımlarıyla gerçekleştirilen Üçlü İş Forumu'nda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Sırbistan Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdürü Milan Vranić ve Bosna-Hersek Dış Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Egrlic ile Türkiye, Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın iş dünyası temsilcileri hazır bulundu.

Üçlü İş Forumu'nda konuşan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1 yıl içinde üç ülke arasında ekonomik işbirliği sürecinin duraksamadan ilerlediğini, geçen yıl ele alınan konuların, bugün gerçekleştirilmekte olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Zeybekci, İstanbul'da açılışı gerçekleştirilecek olan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde faaliyet gösterecek Bosna-Hersek ve Sırbistan Ortak Ticaret Ofisi ile, tüm dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Üçlü mekanizmanın garantörünün Devlet Başkanları olduğunu ifade eden Ekonomi Bakanı: "Ne kadar yatırımı, üretimi ve ticareti ortak olarak ortaya koyarsak, Devlet Başkanlarının bir araya gelmesi o kadar anlamlı hale gelir. Belirli sanayi ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmalarımız var. Tıpkı AB ile olduğu gibi bu anlaşmaların kapsamını sanayi ürünleri, tarım, kamu alımları ve hizmetler alanında genişletebilirsek, yatırım ve ticaret artacaktır" dedi. 2017 yılında Serbest Ticaret Anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi için Ekonomi Bakanları olarak mutabakata vardıklarını vurgulayan Zeybekci, "Yenilenebilir enerji, turizm, tarım hayvancılık alanlarında üçlü ortaklıklar ile yatırım yapılmasını öngörüyor ve destekliyoruz. Ancak Sırbistan ile taşımacılık konusunda sıkıntılarımız var. Bu nedenle Bosna-Hersek ile Sırbistan arasında seçilecek bir ulaşım projesini destekleyeceğiz" dedi.

Sırbistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajić ise, insanların artık siyasi sloganlara ihtiyacı duymadığını, siyasetin başarısının ekonomideki başarıya bağlı olduğunu hatırlattı. Bakan Ljajic, "Balkanlar yatırım için çok büyük bir alan, üçüncü ülkelere yatırım yapmak konusunda da istek var. Bu üç ülkenin birlikteliği aslında çok büyük bir ümittir. Ticaret hacmimizi ve yatıırmlarımızı artırmak istiyoruz. Türkiye'nin yatırımlarının bu ülkelere gelmesini bekliyoruz" dedi. Sırp Bakan ayrıca, "Görünmeyen engelleri kaldırmakla yükümlüyüz. Özellikle tekstil anlamında yatırım bekliyoruz. Bir işçi Sırbistan'da ortalama 350 Avro kazanıyor ve bu sizin karlılığınızı yükseltecektir. Ayrıca termal tesislerin özelleştirilmesi gündemde. Bu da yeni bir yatırım fırsatı olabilir. Barış ve istikrar açısından her iki ülkeye yapacağınız yatırım çok önemli" dedi.

Bosna-Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Šarović, Üçlü İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, son birkaç yılda ticaret hacminde 100 milyon ABD Dolarlık artış kaydettiklerini hatırlattı. Bakan Sarovic, "Serbest Ticaret Anlaşmalarında bazı maddelerin değişikliği ile birlikte Bosna-Hersek olarak ekonomik ve ticari ilişkilere destek vermek istiyoruz" dedi. Turizm, altyapı, müteahhitlik konularında Türkiye ve Sırbistan ile işbirliğinin mümkün olduğunu belirten Bakan, söz konusu ortak merkezin açılmasının, bu çabalara büyük destek sağlayacağını vurguladı.

2015 yılında Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilen etkinliğin yeni ayağında üç ülkenin Bakanını ve iş dünyası temsilcilerini İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, başta altyapı ve enerji olmak üzere, birçok alanda ve sektörde üç ülkenin ciddi işbirliği fırsatlarını elinde bulundurduğunu söyledi. Ülkeler arasında halihazırda imzalanmış bulunan Serbest Ticaret Anlaşmalarının, ekonomik ve ticari ilişkiler için gerekli hukuki zemini hazırladığını ifade eden DEİK Başkanı, projelerin hayata geçirilebilmesi için yeni ve ortak finansman modelleri üzerinde çalışmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu çerçevede kamu-özel sektör işbirliği modellerinin ön plana çıktığını hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, DEİK olarak bu alanda sahip oldukları bilgi ve deneyimleri Sırbistan ve Bosna-Hersek ile paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi. DEİK bünyesinde bir PPP Mükemmeliyet Merkezi kurduklarını da hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, tüm katılımcıları 2-5 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek ve 30 ülkeden temsilcilerin katılacağım PPP Haftasına davet etti.

 

Türkiye-Bosna-Hersek Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi: 543 milyon ABD Doları

Türkiye'den Bosna-Hersek'e yapılan ihracat: 293 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Buhar kazanları, tekstil, plastik,  ilaç, dokuma halı.

Türkiye'nin Bosna-Hersek'ten yaptığı  ithalat: 250 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Tarım ürünleri, sığır eti, mefruşat eşyası, demir-çelik.

Toplam dış ticaret dengesi:  43 milyon ABD Doları

 

Türkiye-Sırbistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  731 milyon ABD Doları

Türkiye'den Sırbistan'a yapılan ihracat: 493 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Örme mensucat, kağıt, karayolu taşıtları için aksam, motorlu taşıt, turunçgil.

Türkiye'nin Sırbistan'dan  yaptığı  ithalat: 238 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Bakır, mısır, motorlu taşıt,  demir-çelikten mamulleri.

Toplam dış ticaret dengesi:  254 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

DEİK İŞ KONSEYLERİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DEİK İŞ KONSEYLERİ OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımı ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Olağan Genel Kurul kapsamında, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, DEİK Amerika Bölgesi Koordinatör Başkanı Aykut Eken, DEİK Asya Pasifik Bölgesi Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, DEİK Avrupa Bölgesi Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, DEİK Avrasya Bölgesi Koordinatör Başkanı Tuncay Özilhan, DEİK Ortadoğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkan Yardımcısı Yusuf Cevahir, DEİK Sektörel İş Konseyleri adına DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden, DEİK Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak, sorumlu oldukları bölgeler ve Konseyler ile ilgili son bir yılda yapılan çalışmalar özelinde katılımcılara bilgi verdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Önümüzdeki 10 sene içinde bu coğrafyanın en itibarlı pasaportu Türkiye'nin olacak"

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nda konuşan T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz ve sonrasında yaşananları anlattı ve ülkelerin menfaate dayalı ilişkilerinin bir sonucu olarak Türkiye'nin, ‘Güçlü Türkiye' olması gerektiğine değindi. Bakan Zeybekci; "Önümüzdeki 10 sene içinde bu coğrafyanın en itibarlı pasaportu Türkiye'nin olacak" dedi.

Türkiye-AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği'nin 1996 yılındaki kapsamının o günün şartlarında doğru tayin edildiğini, 2015 yılı itibariyle ise kapsamın genişletilmesine karar verildiğini hatırlatan Bakan Zeybekci, geçen hafta Brüksel ziyaretinde kapsamında Gümrük Birliğinin revizyonuna ilişkin ortaya çıkan sonuçların son derece umut verici olduğunu ve bu yıl sonu itibariyle söz konusu revizyona ilişkin müzakerelerin taraflar arasında başlayacağını belirtti. Bakan Zeybekci: "Gümrük Birliğinin kapsamının genişletilmesi ile ihracatın 2017 sonuna kadar yüzde 15 artırılması hedefleniyor" dedi.

Uçak krizi sonrasında gerilen Türkiye-Rusya ilişkilerinde son dönemde çok olumlu gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya ile ticari ilişkilerde mevcut olan kimi teknik sıkıntıların birkaç hafta içinde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti. Türkiye ile İran arasında karşılıklı 165 ürünün gümrüksüz ticaret kapsamına alındığına dikkat çeken Bakan Zeybekci, ürün sayısının 200'lere çıkartılacağını da söyledi. AB ile tam bir ekonomik entegrasyona gidecek olan Türkiye'nin, ABD seçimleri sonrasında TTIP görüşmelerine dâhil olmasının çok daha yüksek bir ihtimal olacağını ifade eden Bakan Zeybekci, önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırımlar alanında Afrika'yı işaret etti ve geçtiğimiz 10 yılda, Türkiye ile Afrika arasındaki 2,5 milyar ABD Dolarlık dış ticaret hacminin, 30 milyar ABD Dolarına ulaştığını söyledi.

DEİK Başkanı Vardan: "Son bir yılda 66 farklı ülkede 481 etkinlik gerçekleştirdik"

DEİK İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nun açış konuşmasını yapan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, geçtiğimiz dönemde DEİK tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili katılımcılara bilgi verdi. Geçtiğimiz bir yıllık dönemde, Türkiye'de bir genel seçim ve iki hükümet değişikliği yaşandığını hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, Türkiye'de demokrasi ve ekonomiyi hedef alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de hafızalardaki yerini aldığını söyledi: "Ülkemiz içinde yaşanan terör eylemleri, yurt dışında yakın coğrafyamızda, ihracat, yatırım ve inşaat pazarlarımızda 6 yıla yakın zamandır cereyan eden savaşların son yıl içindeki yükselişi de, işin tuzu biberi oldu" diye konuşan Başkan Vardan, bütün bu süreçte tüm DEİK camiasının kendisinden beklenen hizmetleri yerine getirmeye çalıştığını, faaliyetleriyle Türkiye'nin değişim sürecine ayak uydurmaya ve zorluklarla baş etmeye gayret ettiklerini söyledi. Son bir yılda, 163'ü yurt dışında, 318'i yurt içinde olmak üzere toplam 481 etkinliği başarıyla tamamladıklarını ifade eden DEİK Başkanı Vardan, yurtdışında 66 farklı ülkede etkinlik gerçekleştirdikleri ve bu etkinliklerde on binlerce Türk ve yabancı iş adamını bir araya getirdiklerini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında DEİK bünyesinde ‘Seferberlik' ilan edildiğini de hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, 120'nin üzerinde İş Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyesinin katılımıyla gerçekleştirdikleri İstişare Toplantısı sonrasında ortaya çıkan 152 öneriyi, konsolide ettiklerini ve 11 adımlık bir ‘Acil Eylem Planı' oluşturduklarını söyledi: " DEİK kapsamında ilan ettiğimiz seferberlik kapsamında İş Konseylerimizden sorumlu oldukları ülkeleri ziyaret edip, bu ülkelerde muhatapları ile birebir temas etmelerini istedik. Ekim ayı itibariyle, toplam 53 ülkeye ziyaret gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde bunun artarak devam edeceğini de biliyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl yürütülen faaliyetleri DEİK'in Kurucu Kuruluşları ile sıkı işbirliğinde gerçekleştirdiklerini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, "bütün bu faaliyetlerimizi de Kurucu Kuruluşlarımız TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, TMB, YASED, TÜMSİAD, İKV, TÜRSAB, TÜRKONFED, UND, İTO, İSO ile birlikte veya onların destekleriyle gerçekleştirdik; gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle huzurlarınızda Kurum Başkanlarına bu desteklerden ötürü bir kez daha teşekkür ederim" dedi. 

İlgili Resimler

KOSOVA’DA İŞ ve YATIRIM FIRSATLARI, DEİK’TE ELE ALINDI

KOSOVA'DA İŞ ve YATIRIM FIRSATLARI, DEİK'TE ELE ALINDI

DEİK tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Kosova İş ve Yatırım Forumu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci veKosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Hykmete Bajrami'nin katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde 18 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

T.C. Ekonomi BakanıNihat Zeybekci, Forumun kapanışında yaptığı konuşmada, Kosova ile 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının onaylanması halinde Türk iş dünyası temsilcilerinin Kosova'da üretmek konusunda daha da istekli olacaklarını söyledi. Türkiye'ye sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapılmasının önemine değinen Bakan Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinde yatırımları ile adından söz ettirdiğini ifade ederek, Rusya'da 70 milyar ABD Dolarlık müteahhitlik projesinin Türk firmaları tarafından üstlenildiğini, Mısır'da 6 milyar ABD Dolarına yakın Türk yatırımı bulunduğunu, Etiyopya'da ise 3 milyar ABD doların üzerinde Türk yatırımının mevcut olduğunu söyledi. Kosova ile Türkiye arasında imzalanan STA'nın onaylanmasını beklediklerini belirten Bakan Zeybekci, bu sayede Kosova'daki Türk yatırımlarının artacağını vurguladı. Bakan Zeybekci son olarak, Kosova'nın Türkiye'ye ihracatının kısa zamanda 100 milyon ABD Dolarına çıkmasını da arzu ettiklerini belirtti.

Kosova Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Hykmete Bajrami, Kosova'nın Türkiye ile ikili ilişkilerini güçlendirmek istediklerini vurguladı. Bakan Bajrami, farklı sanayi sektörlerinde işbirliğini geliştirmek isteyen Kosova'da hâlihazırda 705 aktif Türk şirketinin varlık gösterdiğini hatırlattı. Türkiye'nin Kosova'dan yaptığı ithalatın 2015 yılında 250 milyon Avro'ya ulaştığını, bu seviyenin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kosova'da elverişli bir yatırım ortamı yaratmak istediklerini belirten Bajrami, makroekonomik istikrarı sağlamış durumda olduklarını, iş yapmak için güvenli bir ortam yaratmak çabasında bulunduklarını, bunun içinde özellikle ülkenin hukuki sistemine yatırım yaptıklarını vurguladı. Bölge ülkeleri ile kıyaslandığında düşük maliyetli ve eğitimli iş gücü yaratmakta avantajlı konumda olduklarını hatırlatan Kosova Sanayi ve Ticaret Bakanı Bajrami, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) sıralamasında 189 ülke içinde 66'ncı sırada yer aldıklarını ifade etti. Kosova'da ithalatı serbestleştirdiklerini vurgulayan Bakan, özellikle Kosova'da üretilmeyen hammadde ve makine konusunda alım yaptıklarını belirtti. Türkiye'den gelecek girişimlerin büyük memnuniyetle karşılanacağını hatırlatan Bakan Bajrami, altyapı, tarım, sanayi bölge yatırımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi ve Türk yatırımcıları özellikle inşaat, sağlık ve bankacılık sektörlerinde yatırım yapmaya Kosova'ya davet etti.

DEİK Başkanı  Ömer Cihad Vardan ise, Forum'da Türkiye ile Kosova arasındaki işbirliği ve yatırım imkânlarının istişare edildiğini söyledi. Avrupa'nın kalbinde yer alan Kosova ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok daha sıkı ve derin olmasını arzu ettiklerini belirten Vardan, STA ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının imzalandığını hatırlattı.DEİK Başkanı Vardan, Ziraat Bankası'nın Kosova'da şube açtığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Gelişen yatırım ortamında, hâlihazırda havalimanı da dâhil olarak Kosova'da birçok Türk işletmesi açıldı ve bunlar binlerce Kosovalı kardeşimize iş imkânı sağlıyor. Ancak daha çok iş yapabilmemizin önünde bir takım sıkıntılar devam ediyor. Örneğin, imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) henüz onaylanıp yürürlüğe girmedi" dedi. Gümrüklerde şirketlerin daha fazla gümrük vergisi ödemesine sebep olan bir takım teknik sorunların da çözülmesi gerektiğini belirten Vardan, bu teknik ayrıntıların çözümüyle birlikte Kosova'yla iş yapan kişi ve kurum sayısının artacağını ve  iş hacminin de genişleyeceğini söyledi. 1 Nisan 2016'da yürürlüğe giren İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasını önemsediklerini vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, "DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO)  ve Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı (KIESA) arasında imzalanan işbirliği anlaşmaları ile iki ülke şirketleri arasında kurumsal diyalog mekanizması güçlenecek ve ekonomik işbirliği artacak" dedi.

Toplantıda; DEİK ile Kosova Yatırım ve İşletmeleri Destekleme Ajansı(KIESA) ve DEİK ile Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) arasında iyi niyet anlaşması (MoU) imzalandı.

TÜRKİYE-KOSOVA TİCARİ İLİŞKİLER:

Türkiye-Kosova ikili ticareti (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  249 milyon ABD Doları

Türkiye'den Kosova'ya yapılan ihracat: 217 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Tekstil, dokuma halı, unlu mamüller, alüminyum çubuk ve mobilya aksam ve parçaları.

Türkiye'nin Kosova'dan  yaptığı  ithalat: 8 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Bakır, plastik, alüminyum ve kağıt.

Dış ticaret dengesi:  233 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

TÜRKİYE-RUSYA EKONOMİK ENTEGRASYONU HIZLANIYOR

TÜRKİYE-RUSYA EKONOMİK ENTEGRASYONU HIZLANIYOR 

Türkiye-Rusya İş Konseyi 18. Ortak Toplantısı, DEİK ev sahipliğinde, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya Federasyonu Enerji BakanıAleksandr Novak, DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile 12 Ekim 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Rusya'nın birbirini tamamlayan bir çok özelliği bulunduğunu, iki ülke arasında rekabetten ziyade tamamlayıcı nitelikte bir ilişki sürdüğünü belirtti.  Zeybekci, "Rusya'da her ne yok ise Türkiye'de var. Türkiye'nin Rusya ile bir araya gelmesi, bir artı bir iki değil; bir artı bir beş yapıyor" dedi. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin, enerji hammaddesi ve ara malı ithalatı bazında genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin Rusya'daki yatırımları 2 milyar ABD Doları civarında. Türk müteahhitlik sektörü 65 milyar ABD Doları  yatırım gerçekleştirdi. Aradaki sıkıntıların giderilmesi için Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali  önemli bir fırsattır" dedi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının yakın zamanda hayata geçirilebileceğine değindi: "Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması içinde yaş sebze ve meyve anlaşmasının bir bölümünü aştık. Rusya ile Serbest Ticaret Anlaşması için  görüşmelerde önemli noktalara geldik. Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusunda 2017'nin ortasında STA'nın imzalanmasını öngörüyoruz."

Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki ülke arasında hizmet sektörü, kamu alımları, metalurji, tarım, kimya gibi alanlarda tam bir entegrasyon sağlanması gerektiğini belirterek, Türk ve Rus şirketlerin ortaklığı ile üçüncü ülkelerde yatırım yapılmasının planlandığını söyledi. Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: "Pazar sadece Rusya değil, Avrasya ve Gümrük Birliği sınırlarındaki ülkeler de değil. Ekonomik büyümenin dinamosu önümüzdeki yıllarda Afrika olacaktır. Rusya ve Türkiye olarak önümüzdeki dönemde ortaklıkları içeren bu girişimleri destekleyeceğiz". Doğalgaz ve hammadde üzerinden ticaret yapmak yerine petrokimya, yüksek teknoloji içeren diğer alanların da ticarete konu olması gerektiğini belirten Bakan Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşviklerinin şu anda Türkiye'de verildiğini hatırlattı.

Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesinde pozitif gündem oluşturmak yararlı olacaktır" dedi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yakın zamana kadar arttığını belirten Novak, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye gelmesinin ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önem verildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Yıllık ticaret hacminin 4 kat artırılarak 100 milyar ABD Dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Bakan Novak, Ekonomi Bakanı Zeybekci  ile ekonomik işbirliği anlaşmasının  imzalandığını belirtti. Ulaştırma, enerji, metalurji ve  Türk Akımı Projesi özelinde imzalanan anlaşmalara vurgu yapan Novak, iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrardan eski haline geleceğine emin olduğunu belirtti. Novak, ruble ile ticaretin gelişmesi, feribot hat seferlerinin artırılması, araç sürücülerine özel vize uygulamaları, uçak seferlerinin artırılması gibi konuların gündeme geldiğini ifade etti ve bu alanlarda mutabık kalınacağını düşündüğünü söyledi. Novak; "Özellikle iş çevrelerini ilgilendirecek proje, Rusya'nın doğrudan yatırım fonunun Türkiye'de faaliyet göstermesidir. Rusya'da yapılacak yatırım projeleri de görüşüldü" dedi. Son teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi konusuna ağırlık verildiğini belirten Bakan Novak, petrol, doğalgaz, eğitim, turizm, petrokimya ve inşaat alanında potansiyelin mevcut olduğunu, yatırım ve ticari alanda işbirliği yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Bakan Novak, sözlerine şu şekilde devam etti: "Siyaset ve ekonomi alanında istikrar çok önemlidir. İş Konseylerinin yapıcı diyaloğun oluşturulmasında rolleri büyük. Türk ve Rus şirketlerin bugünkü çalışmalarının iki halka da faydalı olacağını düşünüyorum."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Türkiye ve Rusya'nın ortaklığına vurgu yaptı ve vize serbestisinin yeniden sağlanması gerektiğini belirtti: "Avrasya coğrafyasındaki iki büyük aktör olarak her alanda birlikte rol alacağımız ortadadır. Önümüzdeki dönemde iki ülke  arasındaki ilişkilerde birçok gelişme beklemekteyiz. Rusya ile bölgesel işbirliği, enerji, ulaştırma, tarım ve hayvancılık, sanayi, inşaat müteahhitlik, bilim ve eğitim gibi birçok alanda işbirliği konuları ele alıyoruz. Tüm bu çalışmaların hızla yürümesi için Rusya tarafından tek taraflı olarak askıya alınan vize serbestisinin geri gelmesini umuyoruz" dedi. DEİK Başkanı Vardan, Türk Akımı Projesi'nin öneminin de altını çizdi: "Türkiye bu dönemde soğukkanlı bir diplomasi yürütmüştür.  Türk Akımı Projesi'nin imzalanmış olması, 15 Temmuz sonrası tüm dünyaya Türkiye'nin yatırım ve ticari ortak olarak cazibesini her daim koruduğu mesajını vermesi açısından büyük önem taşıyor." Enerji zirvesinde oldukça önemli çıktılar elde edildiğine değinen Vardan, "Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye ve Rusya bu bölgede sadece ikili ilişkiler bazında değil, bölge istikrarı ve ilişkiler bazında önemlidir" dedi. Vardan, toplantı vesilesiyle turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin ele alınacağını da belirtti. 

 

TÜRKİYE-RUSYA TİCARİ İLİŞKİLER:

Türkiye-Rusya ikili ticareti (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  23,9 milyar ABD Doları

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat: 3,6 milyar ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Meyve, sebze, kara taşıtları için aksam ve parçaları, tekstil ve petrol ürünleri

Türkiye'nin Rusya'dan  yaptığı  ithalat: 20,4 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Petrol ve petrol ürünleri, taş kömürü, alüminyum ve demir

Dış ticaret dengesi:  Rusya lehine 16,8 milyar ABD Doları

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “TÜRKİYE GERÇEKLİĞİ YÜKSEK YATIRIM NOTU SEVİYESİNDE”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "TÜRKİYE GERÇEKLİĞİ YÜKSEK YATIRIM NOTU SEVİYESİNDE"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin kredi notunun indirilmesine ilişkin açıklamada bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, şunları söyledi: "Ülkemiz özellikle 2001 krizinden sonra ekonomisinde çok ciddi dönüşüm sağladı ve yüksek büyüme kaydetti. Özellikle 2008 küresel krizinden sonraki performansı dünyanın hemen her ülkesinde hayranlıkla izlendi. Ülkemizin içinde ve etrafında cereyan eden bunca terör olayları ile Suriye-Irak'ta süregelen savaşların Türkiye'ye yansıması, ülke içindeki seçim süreçlerimize ve bunların üstüne 15 Temmuz darbe girişimine rağmen ülkemiz 27 çeyrektir büyümesini sürdürüyor. G20, AB, OECD ülkelerine kıyasla da ekonomik performansı, hala diriliğini ve dinamizmini muhafaza ediyor.

2016'ın ilk 8 ayında bütçemiz fazla verdiği gibi, AB tanımlı kamu borçlarının GSMH'a oranı ekonomi yönetimimin başarılı bir şekilde mali disiplini uygulamaları neticesinde % 30'lar seviyesinde. Ki bu oran Japonya'da %200'ün, birçok AB ülkesinde ise %100'ün üzerinde. Dolayısıyla bütün bu makro ekonomik değerlere bakarak Moody's'in açıklamış olduğu not düşürümünün hiç de adil olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bu Moody's'in birkaç gün önce yaptığı açıklamaya da ters düşüyor ve bizce Türkiye'ye haksızlık ediliyor. Biz, özellikle darbe girişiminden sonra tüm halkıyla, medyasıyla, iş dünyasıyla, tüm siyasi partileriyle demokrasisine ve ülkesine sahip çıkan bir milletin evlatları olarak, ilgili kurumlardan bu önemli duruşun, yatırımlara da olumlu tesir yapacağının bilinmesi gerektiğini söylüyoruz.

Türkiye'nin temel dinamikleri ve Hükümetin açıkladığı teşvik paketi büyümeyi destekliyor. Başta kamu maliyesi olmak üzere daha önceleri sorun olan alanlar son derece sağlam. Türkiye olarak reform ajandasına sahip çıkarak yine notumuzu yükselteceğimize inanıyoruz. Kamu ve özel sektör beraber çalışarak, moralimizi bozmadan açıklanan programları kararlılıkla uygulayarak yine yatırım yapılabilir notlar alacağımızı biliyoruz."

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN, İŞADAMI İSHAK ALATON'UN VEFATIYLA İLGİLİ YAYIMLADIĞI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, işadamı İshak Alaton'un vefatıyla ilgili yayımladığı başsağlığı mesajı:

"Türk iş camiasının duayen isimlerinden, uzun yıllar DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütmüş olan Alarko Holding'in kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın İshak Alaton'un vefâtını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Başta Alaton Ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm Alarko Holding camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz".

İlgili Resimler