• Başkan'dan

3 yılı Başkan Yardımcısı olmak üzere 5 yıl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığım DEİK’te, 22 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Başkanlık görevini Ömer Cihad Vardan Başkan’dan devralmış bulunuyorum.

Öncelikle, bu göreve beni layık gören Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye ve bu kararı destekleyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ederim.

Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın kurdurduğu, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerinde çok önemli bir misyon üstlenen DEİK’te, geçmişten bugüne kadar görev yapan tüm Başkanlara, Yönetim Kurulu Üyelerine, İş Konseyi Başkan ve Üyelerine, Profesyonel Kadromuza, DEİK’e gerekli desteği sağlayan Bakanlarımıza, Başbakanlarımıza, Cumhurbaşkanlarımıza teşekkür ediyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bir teşekkürüm de, görevi devraldığım ve 3 yıl boyunca Başkanlık görevini başarıyla yürüten Ömer Cihad Vardan Başkanıma. Kendisine, gerek Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetleme Kurulu Üyesi, gerekse Başkanlığı süresince yaptığı çalışmalar için şahsım ve DEİK adına teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum.

Yönetim Kurulumuz ve İş Konseylerimizle birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, amacımız; Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda, milletimizin refah ve mutluluğunun artması, ülkemizin uluslararası alanda daha da etkin olması ile evlatlarımızın geleceğinin daha yaşanabilir ve daha adil bir dünyada devam etmesi için var gücümüzle çalışmak olacaktır.

Yeni görevim sebebiyle muhtelif şekillerde samimi tebrik ve dualarını ileten tüm dostlarıma, büyüklerime içtenlikle teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Nail OLPAK

1961 yılında Burdur İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı.

İş hayatına Umar Makina A.Ş.’de başlayan Olpak, Özgün A.Ş.’de Fabrika Müdür Yardımcılığından sonra, Cankurtaran Holding şirketlerinden Esem Elektrik A.Ş.’de Proje Müdürü olarak başlayıp, Holdingin muhtelif kademelerinde üst düzey yöneticilik yaptı, son olarak Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Nail Olpak daha sonra, NORA Elektrik Malzemeleri A.Ş, PAK YATIRIM A.Ş. ve OMN A.Ş’yi kurdu. Halen, iki şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını, üçüncü şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

22 Eylül 2017 tarihinden itibaren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan OLPAK, halen aşağıdaki görevlerini sürdürmektedir;

 • DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı
 • DTİK, Dünya Türk İş Konseyi Başkanı
 • TURK EXIMBANK, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
 • YOİKK-Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi
 • İSTKA, İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
 • Bilişim Vadisi (Muallimköy Teknoloji Bölgesi A.Ş) Yönetim Kurulu Üyesi
 • MÜSİAD, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Heyeti Üyesi
 • UTESAV, Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi
 • TUGEV, (İTO) Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
 • İlim Yayma Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi
 • Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
 • İGETEV, İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
 • Kandilli Kulübü Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)-Makine Mühendisleri Odası Üyesi
 • Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) Üyesi
 • İTÜ Makina Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi
 • Aydın Lisesi Mezunlar Derneği, ALMED Üyesi

Nail Olpak, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) 5. dönem Genel Başkanı ve MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF (Uluslararası İş Forumu) Başkan Vekili, B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Üyesi, İDTM (İstanbul Dünya Ticaret Merkezi) Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER (Enerji Verimliliği Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, MMG (Mimarlar Mühendisler Grubu) Yönetim Kurulu Üyesi ve (YİH) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Heyeti Üyesi, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmıştır.

Nail Olpak’a, Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından, Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

Evli ve birisi Mimar, diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olan Nail Olpak, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN İHTİYACI YOĞUN ELEŞTİRİLER DEĞİL, TAM ÜYELİK PERSPEKTİFİDİR

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN İHTİYACI YOĞUN ELEŞTİRİLER DEĞİL, TAM ÜYELİK PERSPEKTİFİDİR

Bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından 20'ncisi yayımlanan İlerleme Raporu ve Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye, Avrupa Birliği müzakere sürecinde 13'üncü yılını tamamlamış bulunuyor. Raporlar ile adaylık statüsü teyit edilen Türkiye'nin AB açısından stratejik nitelikte kilit bir ülke olduğu ifade edilirken, Türkiye'den olumlu bahsedilen başlıkların yanı sıra yoğun eleştirel bölümler de yer alıyor.  

DEİK Başkanı Nail Olpak  ve DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay, AB Komisyonu tarafından yayınlanan 20. Türkiye İlerleme Raporu ve Genişleme Strateji Belgesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Raporun hukuk, adalet, kamu yönetim reformu, temel haklar ve ifade özgürlüğü gibi fazlaca eleştirel ögeler içeren bölümlerininAB'de giderek yükselen empati yoksunluğundan kaynaklandığını ifade eden Olpak, açıklamalarında şu mesajları verdi:

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"Türkiye AB sürecine destek veren bir kurum olarak,  AB açısından kilit öneme sahip bir ortak olarak Türkiye'nin adaylığının tescil edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber katılım müzakereleri noktasında diyaloğu güçlendirecek herhangi bir perspektif sunulmamış olması ve yeni başlıkların açılmayacağı yönündeki görüş bizleri üzmüştür. Türk iş dünyasının AB'den somut bir üyelik perspektifi beklediğini unutmamak gerekir. Batı Balkanlar için 2025 gibi bir tarih telaffuz edilirken, Türkiye için ise bugüne kadar herhangi bir tam üyelik tarihi bile verilmemiş olması üzücü ve vizyon eksikliği olduğunu göstermektedir. Üyelik tarihinin verilmesi Türkiye açısından motivasyon kaynağı olup, AB yolunda reformlara ivme kazandıracak şekilde stratejik nitelikte bir karar olurdu." 

Raporlarda son 15 ayın Kopenhag kriterleri açısından Türkiye'nin bir fotoğrafını çekmek adına olumlu tespitler ve yapıcı eleştirilerin yanı sıra ifade edilen bazı eleştirilerin Türkiye'deki gerçeklerle örtüşmediğini vurgulayan Olpak, söz konusu eleştiriler ile süreci dondurmak yerine, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin genişlemesi ve yeni fasılların açılıp katılım müzakerelerinin canlanması gibi somut ve karşılıklı güven kazandıracak adımlarla ilerlenebileceğini dile getirdi.

DEİK AB İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

"İş dünyası penceresinden bakacak olursak Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönünde Komisyon'un önerisinin geçerli olmasını memnuniyetle karşılandığımızı söylemek gerekir. AB'nin Türkiye açısından birinci ticaret ve yatırım ortağı, Türkiye'nin ise AB açısından beşinci ticaret ortağı olduğu bir ortamda iki toplum arasındaki ekonomik ilişkileri artıracak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin görüşmeler artık somut bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konunun politize edilmesi kimsenin yararına değildir. Bunun yanında vize serbestisi görüşmelerinin hala gündemde olmasının her şeye rağmen umut verici olduğu ama iş dünyası ve vatandaşların bu iki konuda artık somut adımlar beklediği söylenebilir. Türkiye'nin işleyen bir pazar ekonomisin olduğu ve son açıklanan veriler ışığında ekonomik büyüme performansının altının çizildiği raporda makro anlamda ifade edilen sorunlara ilişkin (cari açık, TL'nin değer kaybı, enflasyon gibi) biz Türk özel sektör temsilcilerinin Hükümetimiz ve ekonomi yönetimimiz ile yakın dirsek teması halinde çalıştığımız bilinmelidir. Türk iş dünyası olarak Türkiye'nin stratejik bir hedef olan AB tam üyelik hedefine her zaman destek vermekteyiz. Son dönemde normalleşme sürecine giren ilişkilerin kopmaması ve müzakerelerin tekrar başlayacak bir ortama gelene kadar iki tarafın yakın diyalog, karşılıklı anlayış ve daha fazla işbirliği halinde olmasında her iki taraf için yarar görmekteyiz.

 

NAİL OLPAK: “BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

NAİL OLPAK: "BELİRSİZLİK ORTADAN KALKACAK, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, T. C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu erken seçim açıklaması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Olpak, 24 Haziran 2018 olarak belirlenen seçim tarihinin Türkiye için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin belirsizliklerle kaybedecek vakti yok. Her zaman ifade ettiğim gibi; iş dünyası önünü görmek ister ve belirsizlikleri sevmez.

2019 yılı Kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin öne alınmış olması iş dünyası açısından belirsizliklerin de bir an önce ortadan kalkacağı ve önümüzü daha net göreceğimiz anlamına geliyor. Ülke gündeminden seçimlerin kalkması ekonominin karar almasını ve yön bulmasını mümkün kılacaktır ve yabancı yatırımcının da arzu ettiği istikrar ile güven ortamını sağlayacaktır. Seçimlerin en kısa sürede tamamlanıp, gündemden kalkmasıyla işimize ve hedeflerimize daha çok odaklanabileceğiz."

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: “7.4 SÜRPRİZ DEĞİL ALKIŞLANACAK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK”

DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: "7.4 SÜRPRİZ DEĞİL ALKIŞLANACAK BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK"

DEİK Başkanı Nail Olpak 2017 büyüme verileri ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Olpak, Türkiye'nin 2017 yılının tamamında 7.4 büyümesinin iş dünyasının büyümenin sürdürülebilirliğine dair endişelerini ortadan kaldırdığını belirtti. Bu ivmeyle Türkiye'nin yabancı yatırımcı için cazibesini koruduğunun altını çizen Olpak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüdü. Böylece Türkiye, 2017'de G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu ve son dört yılın rekor büyüme oranına ulaştı. Açıklanan 7.4 seviyesindeki büyüme oranı da en başta uluslararası kuruluşların çok düşük tahminleri olmak üzere, yıla başlarken yapılan tüm tahminlerin çok üstünde. Üstelik bu büyüme, ülkemizin güney sınırında yaşadığı güvenlik sorunlarını gidermek için terör örgütleriyle yoğun bir şekilde yaptığı sınır ötesi harekatlar uzun bir süredir devam ederken ondan etkilenmemişçesine gerçekleşti. Bir yandan da yakın dönem makro gelişmelere  ve hükümetimizin politikalarına bakıldığında, aslında 2017'nin tamamı için ulaştığımız 7.4 seviyesi sürpriz değil, ülke olarak alkışlanacak bir başarıya imza attık. Üstelik açıklanan veriler arasında yer alan sanayi üretimi, reel kesim güven endeksi ve ihracat verileri ekonomistlerin 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerini de olumlu yönde destekliyor. Son çeyrek büyümesinin 7.3 olarak açıklanması da 2018 yılına nasıl bir ivme ile girildiğini gösteriyor. Bu tablo ile 2018 yılı büyüme oranın da yüzde 5.5 olan OVP (Orta Vadeli Plan) hedefinin üstüne çıkabileceğinin işaretidir.

İnanıyorum ki yıla başlarken yapılan tahminlerin çok üstündeki büyüme oranı, piyasalardaki büyüme oranlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri de tamamen ortadan kaldıracaktır. IMF de dahil olmak üzere pekçok uluslararası kuruluş 2018 yılı beklentilerini daha yılın ilk çeyreğinde yukarı yönlü revize etti. Tüm bu olumlu iklim, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ve Türkiye ekonomisine duyduğu güveni artıracak ve ekonomideki toparlanma hali 2018'de artarak devam edecek. İçerde reel sektörü güçlü bir şekilde destekleyen politikalar, Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın da etkisiyle ihracat ve yüksek seviyelere çıkması beklenen turizm gelirleri ile 2018 yılında da bu güçlü büyüme ivmesi devam edecektir.

Kurda yaşanan dalgalanma, cari açığın beklentilerin üstünde olması ya da ABD'nin korumacı ekonomi politikalarının yol açtığı küresel ticaret savaşları da dahil olmak üzere, şu dönemde iş dünyasının yatırım kararlarında çekingen davranmasını gerektirecek bir neden olmadığı kanaatindeyim. Türkiye ekonomisinin büyüme rüzgarını arkasına alarak şirketlerimizin kendileri için en hayırlı olan atılımları yapacağına inanıyorum."

MALTA İLE EKONOMİK VE TİCARİ ORTAKLIK DÖNEMİ

MALTA İLE  EKONOMİK VE TİCARİ ORTAKLIK DÖNEMİ

Türkiye-Malta diplomatik ilişkilerinde 50 yıl geride kalırken, Türkiye'nin AB üyeliğini her daim destekleyen Malta ile, Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu'nun istikrarına yönelik çalışmaların iş birliği çerçevesinde sürdürülmesi büyük önem taşıyor. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler gün geçtikçe gelişiyor. Türkiye'nin Malta'ya olan ihracatı 2017 yılında yüzde 127 artışla 541 milyon ABD Dolarına ulaştı.Türkiye-Malta Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı Malta'nın başkenti Valletta'da gerçekleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı toplantıda; iki ülkenin Avrupa, Afrika, Kafkaslar ve Ortadoğu'da potansiyel iş birlikleri masaya yatırıldı.

Türkiye ile Malta arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 22 Mart'ta Malta'da gerçekleştirilen Malta- Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Malta arasındaki ticari ilişkileri değerlendirerek, "Şu an Türkiye ve Malta'nın ticaret hacmi, yaklaşık 500 milyon ABD Doları seviyesinde bulunuyor. Ancak hedefimiz bunun en kısa zamanda 1 milyar ABD Doları seviyesine çıkarılmasıdır" dedi. Malta Ekonomi, Yatırımlar ve Küçük İşletmeler Bakanı Cardona ise, "Gümrük Birliği'nin güncellemesini destekliyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Avrupa Birliği'nin yararına olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Olpak'tan Türkmüteahhitlik firmalarına Malta çağrısı

Toplantıda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak ise, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Olpak, "Malta'da faaliyet gösteren Türk girişimcilerimiz ise 1,3 milyar dolarlık yatırım ile çalışmalarını sürdürmekte. Buradan Türk müteahhitlik firmalarımıza Malta'daki projelere yönelmeleri için çağrıda bulunuyorum. İş çevrelerimiz ülkelerimiz bazında daha çok ortak projeye imza attıkça, bağlarımız kuvvetlenecek ve turizmde, bankacılık, liman işletmeciliği gibi sektörlerde çok daha hırslı, çok daha iştahlı olmalıyız. Ancak farklı sektörleri de ilgi alanımızda tutmalıyız. Örneğin Malta, bilgi teknolojileri alanında capcanlı bir ülke." dedi.

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Halis Ali Çakmak ise, "Malta ve Türkiye'den her iki ülke resmi yetkililerinin ve iş dünyasından liderlerin katılımlarıyla Malta'da gerçekleştirilen 1. JETCO toplantısı, Malta ve Türkiye ekonomilerinin karşılıklı gözden geçirilerek, iki ülke arası iş birliği fırsatlarının değerlendirmesi açısından oldukça faydalı oldu. Malta ve Türkiye stratejik coğrafi konumları itibariyle yeni projelere ve iş birliği fırsatlarına oldukça açık. Özellikle son 15 yıldır önemli ölçüde gelişen Türk ekonomisinin ve iş dünyasının dinamik yapısından Malta'nın önemli ölçüde fayda sağlayabileceğini düşünmekteyim.  Malta, Türkiye'yi AB'ye tam üyeliği konusunda da destekliyor. Malta'nın altyapı projelerinde Türk müteahhitlerin şansı da büyük olacak. Libya'ya yakın konumu itibariyle Malta, Libya'da ticari girişimde bulunmak isteyen Türk firmaları için önemli bir bağlantı noktası niteliği taşımakta, Türk girişimcilere denizcilik, lojistik, deniz taşımacılığı ve sağlık sektörlerinde önemli fırsatlar sunuyor. Türk-Malta İş Konseyi olarak, gelecek dönemlerde sektörel bazda ilişkileri ve de Malta'da başlatılması öngörülen büyük ölçekli projelere dair fırsatları yakından takip edeceğiz" dedi.

İlgili Resimler

TÜRKİYE İLE MOĞOLİSTAN’IN TİCARET HACMİ HEDEFİ 250 MİLYON DOLAR

TÜRKİYE İLE MOĞOLİSTAN'IN TİCARET HACMİ HEDEFİ 250 MİLYON DOLAR

Moğolistan Meclis (Büyük Hural) Başkanı Miyemgombo Enkhbold, DEİK/ Türkiye-Moğolistan İş Konseyi ev sahipliğinde Türk iş dünyası ile bir araya geldi. İstanbul'da gerçekleşen toplantıda Moğolistan'daki yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Toplantı, Moğolistan Meclis (Büyük Hural) Başkanı Miyemgombo Enkhbold,Moğolistan'ın Türkiye Büyükelçisi Bold Ravdan,Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı, Meclis Üyesi Chinzorig Sodnom,DEİK Başkanı Nail Olpak, Moğolistan-Türkiye Meclis Grubu Başkanı Ayursaikhan Tumurbaatar, Moğolistan-Türkiye Meclis Grubu Üyesi Ganbold Davaa, Moğolistan-Türkiye Meclis Grubu Üyesi Soltan Gombojai, Meclis Üyesi Purevdorj Bukhchuluun, Moğolistan Başkanının Hukuk Politikası Danışmanı Bold Radnaased, DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi BaşkanıCengiz Gül ve Moğolistanlı Bakanların katılımları ile DEİK ev sahipliğinde 8 Mart 2018 Perşembe akşamı Hilton Istanbul Bosphorus Otel'de gerçekleştirildi.

"Türkiye'yle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımak istiyoruz"

Moğolistan Meclis (Büyük Hural) Başkanı Miyemgombo Enkhbold şöyle konuştu; "Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ile başlayan ziyaretimizin ana konusu iki ülke arasındaki ticari iş birliklerini artırmak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan görüşmemiz esnasında DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak'ı aradı ve iş birliğimizin gelişmesi için kendisinin ev sahipliğinde bir toplantı düzenlememizi istediğini söyledi. Hem Sayın Cumhurbaşkanının hem de DEIK Başkanı Nail Olpak'ın ilgisinden memnuniyet duyduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'la özellikle iki ülkenin ticari iş birliğinin artması yönünde maddeleri içeren bir eylem planında mutabık kaldık. Bu çerçevede iki ülkenin iş adamlarının doğrudan birbirleriyle iletişime geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve teşviklerin artırılması için kararlar aldık. İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılacak olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Biz Türkiye'yi üçüncü komşu ülke olarak adlandırıyoruz ve 2018 yılında karşılıklı yapacağımız ziyaretlerle dostluğumuzun 50. Yılını kutlayacağımız 2019'u daha fazla coşkuyla karşılayacağımıza inanıyorum ve bu konuda bizzat çalışacağım."

"Hedefimiz 250 milyon dolarlık iş hacmi"

DEİK Başkanı Nail Olpakise konuşmasında şunları kaydetti; "Küresel ticaretin kurallarının adeta yeniden yazıldığı bir ortamda, Moğolistan Devlet Başkanı Sayın Battulga Khaltmaa liderliğinde çeşitli sektörlerde devam eden özelleştirme ve yabancı yatırımların teşviki çabaları, çok daha fazla önem kazanıyor. Türkiye olarak, bu çabaları yakından takip ediyor ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Moğolistan'ın ihtiyacı olan altyapı projelerinin bir kısmını, kamu-özel sektör işbirliği modeli ile birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Bunun için de, Türkiye'de başarıyla uyguladığımız kamu-özel sektör işbirliği modellerine, ülkenizde işlerlik kazandırmaya hazırız. Tarımda ve hayvancılıkta yeni teknolojiler ile günümüz modern üretim koşullarında tecrübe paylaşımını ele almaya hazırız. İkili ticaret hacmimizde hedeflenen 250 milyon dolara ulaşmak için daha gidecek yolumuz var. Ancak potansiyelin de bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat şahsımdan ev sahipliği yapmamı istediği bu toplantı çerçevesinde; biz, iş dünyası temsilcilerinin en önemli görevi, işte bu potansiyeli gerektiği gibi değerlendirmektir. Konumu ve siyasi duruşu ile Moğolistan'ı, Orta Asya'da, Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü olarak görüyoruz."

"İlk hedefimiz 50 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak"

DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gülise, "Bugüne kadar ulaştığımız hedefler doğrultusunda gayretimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk olarak iki ülke arasında 50 milyon dolarlık iş hacmine ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Mayıs ayı içerisinde Moğolistan'a iş adamlarımızla bir ziyaret etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye-Moğolistan Ticaret Rakamları (2017)

Ticaret Hacmi: 26 milyon ABD Doları

Türkiye'den Moğolistan'a yapılan ihracat:24 milyon 430 bin ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihaz, kakao içermeyen şeker mamulleri

Moğolistan'dan Türkiye'ye yapılan ithalat:1 milyon 821 bin ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları v.b., sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar, gümüş, hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri, kazak, süveter, hırka, yelek v.b.

Ticaret Dengesi: 23 milyon ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRK İŞ DÜNYASI “YÜKSELEN SENEGAL” İÇİN HAREKETE GEÇTİ

TÜRK İŞ DÜNYASI "YÜKSELEN SENEGAL" İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK'in organizasyonu ile Cezayir, Moritanya ve Senegal'e düzenlenen 2018 yılının ilk büyük Kuzey ve Batı Afrika iş heyeti ziyaretleri Senegal programı ile tamamlandı. 27 Şubat 2018- 2 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya ve Senegal'e düzenlenen iş heyeti ziyaretleri kapsamında  150'den fazla Türk iş insanı Senegal'deki yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu.

DEİK organizasyonu ile düzenlenen Senegal-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Senegal Cumhuriyeti Ticaret, Tüketim, Yerel Ürünleri Teşvik ve Kobiler Bakanı Alioune Sarr, DEİK Başkanı Nail Olpak, Dakar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (CCIAD) Başkanı Daouda Thiam, Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin, Senegal-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Amar'ın katılımları ile  1 Mart 2018 tarihinde Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirildi. Forumda, Türk ve Senegalli yaklaşık 1000 iş insanı ikili iş görüşmelerine katılarak, yatırım fırsatlarını değerlendirdi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Forumun kapanış konuşmasında, Senegal ile ilişkileri çeşitlendirmek ve geliştirmek için çok fazla çaba harcanması gerektiğini belirtti. Erdoğan, müşterek iradenin ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için şart olduğunu hatırlattı. İki ülke arasındaki ticaretin potansiyelin altında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan,  ticaret hacminin ilk etapta 400 milyon ABD Dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Türkiye'nin de Senegalli üreticiler için önemli bir pazar olabileceğine atıfta bulunan Erdoğan, ECOWAS ile Türkiye arasında hayata geçirilmesi önerilen Serbest Ticaret Anlaşmasının şartlarının Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından belirleneceğini, asimetrik bir anlaşma önerildiğini belirtti. Finansman ihtiyacına karşılık barter ticaretinin gündeme alınabileceğini belirten Erdoğan, Türkiye nezdinde Afrika ile ilişkilerin gelişiminde uzun vadeli planlama yapıldığını, Afrika'nın kaynaklarını tüketmek amacı taşınmadığını vurguladı. Türk müteahhitlerinin Senegal'de gerçekleştirdikleri büyük projelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk iş insanlarının Senegal ile her alanda iş yapmasını teşvik etmek gerektiğini vurguladı. Uçak seferleri, Karma Ekonomik Komisyon, İş Konseyi toplantıları, fuarlar ve alım heyetlerinin ilişkilerin gelişimine verilen önemi gösterdiğini belirten Erdoğan, Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen 29 proje arasında bulunan Dakar Uluslararası Havalimanının kısa zamanda Senegal ekonomisine vereceği katkıya dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türk firmalarını Senegal'e yatırıma davet etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, söz konusu ziyarette iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların ekonomik ilişkileri güçlendireceğini ifade etti. Sall, iş insanlarının bu anlaşmaları hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Sall, Türkiye'nin Dakar'da inşa edeceği yeni büyükelçiliğinin Afrika'daki Türkiye prestijini göstereceğini ifade ederek şöyle devam etti: "Bugüne kadar iki ülke arasında 28 farklı anlaşma yapıldı. Senegal'in tarım alanında kendi kendine yetmesi için Türkiye ile daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Senegal'da altın ve fosfat madenlerinin yaygın olarak bulunuyor. Sonra 2021 için petrol ve doğralgaz yatakları için hedeflerimiz var.  Türkler maden, inşaat, turizm, sağlık ve enerji alanında Senegalli iş insanlarıyla iş birliği yaparak ülkeme yatırım yapabilirler" Ülkenin turizm potansiyelini daha iyi kullanmak için otellere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Sall,  yurtdışına giden hasta sayısını azaltmak için de sağlık yatırımlarına gereksinim duyduklarını anlattı. Sall, Senegal'de iş yapmanın bir riski olmadığının altını çizerek, "Bizimle işbirliği yapmak isteyen her ülkeye kapımız açıktır. Türk iş insanlarının tecrübelerini paylaşarak, işbirliğini artırmalarını çağrısı yapıyorum" diye konuştu. ​

Senegal Cumhuriyeti Ulusal işverenler Konfederasyonu Başkanı Mansour Cama, Senegalli iş insanlarının işbirliklerine hazır olduğuna vurgu yaptı ve Senagal özel sektörünün desteğini kazanan "Yükselen Senegal" projesine dikkat çekti. İki ülke ticaret hacminin dengeye kavuşması ve 250 milyon dolarlık hacme ulaşabilmesi için daha çok çalışmak gerektiğini ifade eden Cama, yatırım hammaddelerinin dönüşmesine ihtiyaç olduğunu belirtti ve yatırım imkanlarının geniş olduğunu söyledi.   

 

Senegal ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin Türkiye'nin Afrika Açılım Politikası ile her geçen gün geliştiğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak ise, "Türkiye gibi Senegal de, genç nüfusuyla, dinamik bir büyüme trendinde. "Yükselen Senegal" projesi, bizi de heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da, Ekonomi Bakanlığımızın ev sahipliğinde, Senegal'in de üyesi olduğu, 15 ülke ve 300 milyonluk bir pazara hitabeden, Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'nu gerçekleştirdik. Senegal Ticaret Bakanı SayınAlioune Sarr'ı da bu vesileyle İstanbul'da ağırladık. 32 yıl önce kurulan, 144 İş Konseyinin 43 tanesi Afrika'da olan, tüm üyeleri özel sektör temsilcilerinden oluşan DEİK olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımız ve Ekonomi Bakanımızın desteğiyle, Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan platformu olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

Ayrıca, Türkiye ile Senegal hükümetleri arasında, demir yolu, turizm, enerji ve madencilik alanlarına ilişkin iyi niyet ve iş birliği anlaşmaları imzalandı.

TÜRKİYE-SENEGAL TİCARİ İLİŞKİLER (Ekonomi Bakanlığı, 2017)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 249 milyon ABD Doları

Türkiye'den Senegal'e yapılan ihracat: 244 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Demir veya çelikten çubuklar, makarna, demir çelik profiller, unlu mamuller, plastik ambalaj malzemeleri.

Türkiye'nin Senegal'den yaptığı ithalat: 5 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:Maden cevherleri ve konsantreleri, balık, yağlı tohumlar, işlenmemiş kurşun

Dış Ticaret Dengesi: 239 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

DEİK’İN KUZEY ve BATI AFRİKA GEZİSİ’NDE İLK DURAK CEZAYİR

DEİK'İN KUZEY ve BATI AFRİKA GEZİSİ'NDE İLK DURAK CEZAYİR

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Cezayir, Moritanya ve Senegal'e gerçekleştirilen 2018 yılının ilk Afrika resmi ziyareti, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve  DEİK'in organizasyonu ile Türk iş dünyası temsilcilerinin katıldığı heyet, Kuzey ve Batı Afrika'nın 3 ülkesini ziyaret ve temaslarını 27 Şubat 2018-2 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriyor. 2018 yılının ilk büyük Kuzey ve Batı Afrika resmi ziyaretleri kapsamında ilk durak Cezayir oldu.

DEİK organizasyonunda düzenlenen Cezayir-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia,  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Youcef Yousfi,DEİK Başkanı Nail Olpak, Cezayir-Türkiye İş Konseyi ve Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası (CACI) Başkanı Mohamed Laid Benamor, Türkiye-Cezayir İş Konseyi BaşkanıFuat Tosyalı'nın katılımları ile 27 Şubat 2018 tarihinde Cezayir'de gerçekleştirildi. Forumda, 200 Türk ve 600 Cezayirli iş dünyası temsilcileri, ikili iş görüşmeleri ile iki ülkedeki yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıllık bir aranın ardından Cezayir'e ziyaret gerçekleştirildiğine, 500 yıldır kardeşlik duygularıyla bağlı olunan Cezayir'in özel bir yeri olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den Cezayir'e, Cezayir'den Türkiye'ye yatırımları artırmalıyız. Cezayir'i Afrika'daki ekonomik istikrar adası olarak görüyoruz. 3,5 milyar ABD Dolarlık ticaret hacmini yeterli bulmuyoruz. En kısa zamanda 5 milyar ABD Dolarına çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Cezayir bizim Afrika'daki en önemli ticaret ortağımız" dedi. Cezayir'in milli enerji şirketi ile Türk ortaklığı sonucu 1 milyar ABD Dolarlık yeni petrokimya yatırımı konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Cumhurbaşkanı, Türk şirketleri tarafından Cezayir'de yapılan yatırımların ve Türk müteahhitlik şirketlerinin Cezayir'de yarattıkları istihdamın önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda enerji ve turizm alanlarında potansiyel işbirliklerine dikkat çekti.

Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkileri her alanda çok daha ileri taşımak istediklerini belirterek, "İlişkilerimizi normal, alışılagelmiş ekonomik düzeyden ayrıcalıklı bir düzeye getirmeliyiz." dedi. Başbakan Uyahya, Cezayir'de düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Cezayir'in ithalatında 7'inci sırada bulunduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4 milyar ABD Dolarına yaklaştığını söyledi. Uyahya, "Türkiye, 2015 itibarıyla Cezayir'de 3,5 milyar ABD Dolarlık yatırımla en çok proje alan 4'üncü ülke olmuştur" diye konuştu. Uyahya, "Bizim ortak arzumuz, Türkiye ile Cezayir arasındaki iş birliğini her alanda çok daha ileri taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Buteflika, bu konuda azami hassasiyet göstermektedir. Bunun yansıması olarak bizler ve iş adamlarımızla iki ülke arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktalara ulaştırmalıyız. Bu vizyon doğrultusunda ilişkilerimizi normal, alışılagelmiş ekonomik düzeyden ayrıcalıklı bir düzeye getirmeliyiz. Bütün iş adamları aslında bizim ve Sayın Cumhurbaşkanı sizin diyeceklerinizi bekliyor. İş adamlarımız bizden alacakları yeşil ışıkla bu ilişkiyi daha da iyi noktaya taşıyacaklardır" ​dedi.

Cezayir Sanayi ve Maden Bakanı Youcef Yousfi, Cezayir ile Türkiye'nin çok güçlü ilişkileri olduğunu belirterek, "Ortak arzumuz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de siyasi ilişkiler gibi yüksek seviyeye çekebilmek. Bunun için çalışmalıyız" dedi. Yousfi, Türkiye ile Cezayir'in tarihi bağlarının güçlü olduğunu ve bu bağın siyasi alanda görüldüğünü söyledi. Yousfi, iki ülkenin çizmiş olduğu vizyonun başarılması için iş insanlarının katkısının çok önemli olduğunu ifade ederek, Türk yatırımcılarının Cezayir'de çok başarılı olduğunu vurguladı. Yousfi, Tosyalı Holding tarafından Cezayir'in Oran şehrindeki demir-çelik fabrikasını da en başarılı Türk yatırımlarından birisi olarak gösterdi. Yousfi, Cezayir'in dış ticaret hacminde Türkiye'nin yedinci sırada olduğunu ve her iki ülke arasında 4 milyar ABD Dolarlık ticaret yapıldığını bildirerek, "Türkiye ile çok güçlü ilişkilerimiz var. Ortak arzumuz iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de siyasi ilişkiler gibi yüksek seviyeye çekebilmek. Bunun için çalışmalıyız. 2015 yılı itibariyle Türkiye ülkemizde en çok proje alan ülke olmuştur. İş adamlarımız ile iki ülke arasındaki ilişkilerimizi ayrıcalıklı bir düzeye ulaştırmamız gerekiyor" dedi.

Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkilerin köklü ve derin olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Nail Olpak ise, "Müteahhitlerimiz birçok projeye imza atıyor. Bundan sonra da; altyapı, baraj, karayolu ve demiryolu projelerinde, Cezayir'de varlığımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu. Afrika'nın 4.üncü büyük ekonomisi olan Cezayir'e makine ve benzeri sanayi mamulleri satarak, doğalgaz ve yatırım mamulleri satın alındığını ifade eden Olpak, iki ülke arasındaki ticaretin birbirine rakip ürünlerden ziyade, tamamlayıcı ürünlerden oluştuğunu belirtti. Türk yatırımcıları için, Cezayir'de; alt yapı yatırımları yanısıra, yedek parça, ekipman, elektrikli ve elektronik aletlerinin imalat ve montajının da, önemli olacağına belirterek, şöyle devam etti: "Tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir Cezayir-Türk ortaklığının, önümüzdeki ay faaliyete geçireceği İplik üretimi, bir başka önemli gelişme. Bir iş insanı için, altın bir kural vardır. Elde ettiği başarıyla asla yetinmemek ve daha fazlası için çalışmak. Bu inançla, sıra, yarım asırlık dostluğumuzun ve birbirimize olan güvenimizin, daha fazla karşılıklı iş birliğiyle taçlandırılmasında. Sıra, ülkelerimiz arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşmasında. İbn-i Haldun, asırlar öncesinden bizlere şöyle sesleniyor; "Eğer basiretli hareket eder, tedbirli davranır, haksızlık etmez ve doğru yoldan sapmazsanız, pazarınızdan som altın ve saf gümüş eksik olmaz." 

2017 yılının Aralık ayı sonunda Sudan, Çad ve Tunus'a yapılan ziyaretlerden sonra, 2018 yılının ilk büyük Afrika heyet ziyaretini gerçekleştiren DEİK, Cezayir sonrası Moritanya ve Senegal iş heyeti programları ile resmi ziyaretlerine devam edecek.

Türkiye - Cezayir Ticari İlişkiler (Ekonomi Bakanlığı, 2017)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  2.4 milyon ABD Doları

Türkiye'den Cezayir'e Yapılan İhracat: 1.7 milyar ABD Doları

Başlıca İhracat Kalemleri: Demir-çelikten inşaat ürünleri, tohum, hububat, kuru baklagil cihazları, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, mobilyalar.

Türkiye'nin Cezayir'den yaptığı ithalat: 766 milyon ABD Dolar

Başlıca İthalat Kalemleri:  Petrol gazları, saf amonyak, kamış pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar, alkoller, hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller, hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango.

Dış Ticaret Dengesi: Türkiye lehine 946 milyon ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE VE BATI AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA TİCARET VE YATIRIM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

TÜRKİYE VE BATI AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA TİCARET VE YATIRIM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

 

Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde DEİK organizasyonu ile 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul'da birincisi gerçekleştirilen Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'nun ilk gününde Bakanların toplantısının ardından ortak bildiri açıklandı. Forumun ortak bildirisinde, Türkiye ve ECOWAS üyesi ülkeler arasında imzalanan Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşması kapsamında ticaretin dengeli şekilde artırılması vurgusu yapıldı. Toplantıda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili Yeşil Burun, Gambiya, Gana, Gine, Gine Bisau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone ve Togo ECOWAS üyesi ülkelerinin Bakanları ve DEİK Başkanı Nail Olpak yer aldı.

Basın toplantısında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, üç ana konu üzerinde durduklarını açıklayarak, "Türkiye ve ECOWAS ülkeleri arasında bugün DEİK ile çok verimli bir foruma imza attık. Ortak komisyon kurulması, ortak komisyon ile etki değerlendirmesi yapılması ve ECOWAS ile Türkiye arasında en üst düzey katılımla sektör ve şirketler bazlı eşleştirmelerin olduğu zirvelerin her yıl yapılması olmak üzere üç ana konu üzerinde durduk. Türk yatırımlarının bölgede nasıl artırılacağını konuştuk. ECOWAS etkinliği çerçevesinde Türkiye ve Batı Afrika'dan 500'ü aşkın iş dünyası temsilcisinin katılımıyla 1000'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi" dedi.

Ortak Bildiri Kararları

Bir sonraki İş Forumu'nun gelecek yıl düzenlenmesi hususunda mutabık kalındığı ifade edildi. Ayrıca ECOWAS üyesi ülkeler ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım finansman mekanizmalarının geliştirilmesi, lojistik bağlantının iyileştirilmesi, DEİK ile Batı Afrika Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FEWACCI) arasında diyalog tesis edilmesi, özel sektör arasında ilişkilerin İş Konseylerinin kurulması yoluyla güçlendirilmesi ve Dünya Ticaret Örgütünün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na uygun olarak iş birliğine dahil edilmesi kararı alındı.

Nihat Zeybekci: "ECOWAS'la kurumsal ve kalıcı bir iş birliğine gitmek istiyoruz"

Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'nun ilk gününde gerçekleşen Gala Yemeği'ne T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ECOWAS üyesiülkelerinin Bakan ve temsilcileri katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tarihi bir gün yaşadık. Bu zirve ile düzenlenen iş görüşmeleri de çok başarılı oldu. İş görüşmelerinde bugün ve yarın binlerce görüşme olacağını gördük. Afrika'nın yüzde 33'ünün yaşadığı ve Afrika milli gelirinin yüzde 25'inin temsil edildiği ECOWAS'la kurumsal ve kalıcı bir iş birliğine gitmek istiyoruz." Türkiye ile ECOWAS arasında ortak bir komisyon kurulacağını belirten Bakan Zeybekci, ortak komisyon ile yapılması gerekenleri en kısa sürede karar vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin ECOWAS ülkeleri ile dış ticaretinin yetersiz olduğunu dile getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Etkinliğimizin ilk gününü hep birlikte başarı ile geride bıraktık. ECOWAS bölgesinden gelen misafirlerimiz ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldık. Bu ilişkileri daha ileriye taşıyabilecek yollar aradık. Bu önemli buluşmanın, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere, dostluğa ve iş birliğine önemli katkılar sağlamasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu sponsorlarına plaket verildi.

Forumun ikinci günü tematik oturumlar ile devam etti

Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'nun ikinci günü "Başarı Hikayesi: ECOWAS Bölgesinde İş veya Yatırımı olan Türk Firmasının Deneyimleri" tematik oturumuyla başladı.

Oturumun açılışında konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, ECOWAS ile Türk iş dünyası arasındaki potansiyel iş birliği alanlarının görüşüldüğü İstanbul'daki İş Forumu'na 255 Afrikalı ve 550 Türk girişimcinin katılarak, ticaret ve yatırımların finansmanını, kamu özel projelerinde alanında örnek projeler ve finansman kaynaklarını masaya yatırdıklarını dile getirdi. Türk müteahhitlik sektörünün tarihinde ilk kez bir Afrika ülkesinin ilk sıraya yerleştiğini belirten Olpak, "2017 yılında Tanzanya'da 3,1 milyar dolarlık iş alındı. Tanzanya, Türkiye'nin geleneksel pazarları olan Rusya, Türkmenistan, Libya, Suudi Arabistan'ı geride bıraktı. Müteahhitlik sektörümüz orta vadede, Sahra Altı Afrika'yı yeni hedef pazar olarak belirlemiş gibi görünüyor" diye konuştu.

Kıta ülkelerinin son 10 yılda yaklaşık yüzde 5 büyüme başarısını gösterdiğini ifade eden Olpak, "Büyüme ile orantılı olarak, şehirleşme ve modernizasyon ağı da artıyor. İnşaat ve enerji sektöründe gereklilikler artıyor. Altyapı gereklilikleri ve tüketim de buna bağlı olarak değişiyor. Tarım teknolojilerimizin Afrika'da uygulanması da rahatlıkla mümkün. Tarıma ilişkin yapılacak yatırımlarda, üretimde verimlilik artışı hedeflendiği için, arazi tahsisi de bir seçenek olabiliyor. Ayrıca, gıda güvenliği alanında da Afrika'da çok ciddi bir potansiyel var" dedi.

Başarı hikayesini sunan Summa Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Selim Bora ise, Sahra Altı Afrika'da 2010 yılından bu yana yaptıkları çalışmaları ve deneyimlerini paylaştı. 

Afrika'nın Türk firmaları için yeni bir pazar olduğuna dikkati çeken Bora, "Türk müteahhitlik firmaları olarak geçmişte geleneksel pazarlar olan Rusya, Ortadoğu, Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika'yı bilirken, son 6-7 senedir Sahra Altı Afrika üzerinde yoğunlaştık, bilmediğimiz yeni pazarlara girdik ve buralarda yaptığımız işlerle sanıyorum Afrikalıları, Sahra Altı Afrika'sını kendimize yakınlaştırdık. Türk müteahhitliğinin ve imalat sanayisinin geldiği yeri dünyanın anlaması gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE VE BATI AFRİKA 10 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

TÜRKİYE VE BATI AFRİKA 10 MİLYAR DOLARA KOŞUYOR

DEİK İş Konseylerine Afrika'dan 2 ülke daha ekledi

 

Afrika Kıtası ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi misyonu ile faaliyetlerini gerçekleştiren DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri, "Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan" teması ile Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Türkiye ile Batı Afrika Ülkeleri Ekonomi Topluluğu'nun buluştuğu Türkiye-ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu'nun ilk gününün açılış oturumu, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Nail Olpak, ECOWAS Sanayi ve Özel Sektörü Geliştirme Komiseri Kalilou Traore, Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu (FEWACCI) Başkanı Germain Essohouna Meba, ECOWAS üyesi ülkelerin Bakanları ile binden fazla Türk ve Afrikalı iş insanının katılımı ile 22-23 Şubat 2018 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı ev sahipliğinde DEİK organizasyonu ile İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekciaçılış konuşmasında, Türkiye'nin ECOWAS ülkeleri ile ticaret hacminin mevcut potansiyeli yansıtmadığını belirterek, "Afrika ile dış ticaret hacmimiz, THY'nin uçuşlarına paralel olarak artı. Afrika'nın tamamıyla Türkiye'nin dış ticaret hacminin 25 milyar ABD Dolar seviyelerine geldi" dedi. Türkiye'nin 15 yıldır süren çabalarının Afrika kıtası ile ticarette çok önemli gelişmeler yarattığını vurgulayan Zeybekci, "Dengeli şekilde karşılıklı menfaatleri en üst seviyeye çıkarmak ve Serbest Ticaret Anlaşmasının gerçekleştirilmesi asıl amacımız" dedi. Zeybekci, ECOWAS üyesi 15 ülke arasında ticaretin serbestçe yapılabileceği bir iklim yaratıldığını belirterek sözlerini sürdürdü: "10 yılda 200 milyon ABD Dolarlık bir dış ticaret hacminden, bugün yaklaşık 2 milyar ABD Dolarının üzerine çıkarak, 10 kat artış yakaladık. Kısa vadede hedefimiz dış ticaret hacmimizi, 5 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmak, orta vadede ise, 10 milyar ABD Doları seviyesine çıkarmak" dedi. 

Karşılıklı, denge ve ‘kazan-kazan' prensibi çerçevesinde ekonomik ve ticari iş birliğinin artmasını istediklerini belirten Zeybekci, Türkiye ve ECOWAS arasında, ECOWAS'ın da hassasiyetlerini özellikle dikkate alan bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalamak istediklerini belirtti. Türkiye'nin Afrika'daki projelerini ECOWAS ile birlikte gerçekleştireceklerini vurgulayan Zeybekci, 2016 yılında gerçekleştirilen Türkiye-Afrika İş Forumu'nun bu sene ikinci ayağının yine Türkiye'de gerçekleştirileceğini belirterek, Afrika ve Türkiye'nin ticari anlamda birbirini tamamlayıcı özellikleri olduğunu söyledi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, "Bugün, ülkelerimizin ortak amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda ‘birlikte' olabilmek için, dostlarımızla bir araya geldik. ECOWAS ülkelerinden dostlarımızla, Türk İş dünyası temsilcilerini bir araya getiriyoruz" dedi. "Birlikte düşün, birlikte harekete geç ve birlikte kazan" teması ile yola çıkıldığını hatırlatan Olpak, "Çok güzel bir amaç; birlikte düşüneceğiz ve iş birliği içinde olacağız. Ortak hareket edeceğiz ve ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Sonunda, birlikte kazanacağız" dedi. Türkiye'nin, bölgesinde ve Afrika'da, her zaman güvenliğin, barışın ve refahın simgesi olduğunu vurgulayan Olpak, DEİK ile ECOWAS arasında 2016 yılında İşbirliği Anlaşması'nın imzalandığını ve 2 yılını doldurmak üzere olduğunu hatırlattı.  Olpak sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk iş dünyası temsilcileri olarak, ülkelerimiz arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin finansman imkanlarının masaya yatırılması, ECOWAS ile imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması, ECOWAS ülkeleri içerisinde iş ortağı olarak Türk iş insanlarımızın öncelikli tercih sebebi olması, bu Forum çerçevesinde temel hedeflerimiz arasında yer alıyor."

Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu (FEWACCI) Başkanı Germain Essohouna Meba, ECOWAS ile Türkiye arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirmek istediklerini belirterek, "ECOWAS ülkeleri arasındaki ticaret 2016 yılında 12 milyar ABD Dolarına ulaştı. Amacımız, bölgemizde kamu ile özel sektörün dayanışmasını güçlendirmek.  Afrika'da Türk iş insanları için büyük potansiyel mevcut" dedi. Özel sektörün çıkarlarını korumak ve iş dünyasının gelişimi sağlamak amacıyla şirketlere önemli destekler verdiklerini vurgulayan Meba, Federasyonun özel sektör ile ortaklıklar kurarak enerji, tarım ve ulaşım gibi hedef sektörlere yönlendirdiklerini ifade etti. Meba, Türkiye ile ECOWAS arasında düzenlenen Forumda imzalanacak ticaret ve yatırım anlaşmasının ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

ECOWAS Sanayi ve Özel Sektörü Geliştirme Komiseri Kalilou Traoreise, Türkiye ile olan iş birliğinin bölgenin kalkınması için önemli olduğunu belirterek, "ECOWAS bölgesinde iş insanları için demiryolu, karayolu, hastane, enerji ve tarım sektörlerinde büyük yatırım fırsatları var" dedi. Traore, Türk şirketleriyle ticareti geliştirmek ve iş birliğini sağlamak için gerekli anlaşmaların imzalanmasını istediklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin potansiyelinin farkındayız. Afrika kıtasında Türk şirketlerinin gerçekleştiği projelerin kalitesi bize her şeyi gösteriyor" dedi.  Traore, ECOWAS'ın Türk şirketlerine ticari, siyasi ve hukuki alanda desteklerini sunacaklarını vurguladı. ECOWAS'ın 1975 yılında halkın refahını arttırmak, sürdürülebilir ekonomik büyümenin ve kalkınmanın sağlanması için kurulduğunu aktaran Traore, ECOWAS'ın Afrika kıtasının önemli bir örgütü haline geldiğini ve enerji, ulaşım ve telekomünikasyon alanında birçok altyapı projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Forumun açılış konuşmalarının ardından, Afrika Kıtası ile ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve kazan-kazan ilişkisi misyonuyla DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Kuruluş Anlaşması ve DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Kuruluş Anlaşması'nı imzalandı. DEİK, Afrika Kıtasındaki İş Konseyi sayısını 43'e yükseltti.

İki gün sürecek Forumda, tematik oturumlar ve ECOWAS Hükümet temsilcileri ile iş dünyası temsilcilerinin birebir temaslarını içeren görüşmeler 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Görüşmeler kapsamında hem ECOWAS üyesi ülkelerin iş insanları hem de Türk iş insanları yüz yüze görüşme fırsatı ile yeni iş bağlantıları geliştirme olanağı bulacak.

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, DEİK YÖNETİM KURULUNU ÇANKAYA KÖŞKÜNDE KABUL ETTİ

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, DEİK YÖNETİM KURULUNU ÇANKAYA KÖŞKÜNDE KABUL ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, DEİK Yönetim Kurulu Üyelerini 21 Şubat 2018 tarihinde kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım ile DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, yatırım ortamının iyileştirilmesi, dış ticaret, finansman ve bankacılık, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, lojistik, turizm, enerji, bilişim ve bilgi güvenliği, imalat sanayisi, Ar-Ge, gıda ve tarım, otomotiv, perakende, Avrupa Birliği ve Brexit ile iş gücü piyasasına ilişkin konular değerlendirildi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, özel sektörde bir istişare mekanizması olarak DEİK Yönetim Kurulu tarafından iletilen konuların Bakanlar Kurulu'na sunulacağını iletti. Toplantıya ayrıca Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile DEİK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.