• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN- BİLD GAZETESİ AÇIKLAMASI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN - BİLD GAZETESİ AÇIKLAMASI

Alman Bild gazetesinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi hakkında çıkan çirkin ifadelerle ilgili DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan bir açıklama yaptı. Vardan açıklamasında şunları ifade etti:

"İş dünyası olarak Türkiye-Almanya ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alman politikacıların ve Alman medyasının Türkiye'ye dair tavrını anlamakta zorlanıyoruz. Adeta referandumu etkilemeye ve yönünü değiştirmeye yönelik olduğunu düşündüğümüz bu tavrı son derece saldırgan buluyoruz.

Özellikle Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'nin Köln'e gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Alman Bild gazetesinde yer alan haberde çıkan ifadeleri esefle kınıyoruz. Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci tarafından yapılan ziyaret amacına uygun bir şekilde gerçekleşmiştir. AB'nin kurumsal reformunda en son ve en önemli adımı olarak nitelendirebileceğimiz Lizbon Antlaşması'nın ‘Demokratik İlkelere İlişkin Hükümler' başlığı altındaki 10'uncu Maddesi, her AB vatandaşının, Birliğin demokratik yaşamına katılma hakkına sahip olduğunu açık şekilde ifade etmektedir. Bu çerçevede Almanya'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın, anavatanları olan Türkiye'deki demokratik hayata katılımının engellenmesi, referandum öncesi bilgilendirme çalışmalarının sabote edilmesi öncelikle demokrasiyle ve demokratik ilkelerle çelişmektedir. Dolayısıyla bu demokratik hakları kullanmaya yönelik olarak çalışmalarını yapmak üzere Almanya'ya ziyarette bulunan Ekonomi Bakanımıza karşı kullanılan ifadeler son derece seviyesizdir ve asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanımıza ve Ekonomi Bakanımıza karşı kullanılan bu seviyesiz dili şiddetle kınıyor ve ilgilileri tarafından düzeltilmesini talep ediyoruz..  Türkiye dış ticareti ve yatırım ilişkilerin gelişmesi için büyük bir gayretle çalışan sayın Ekonomi Bakanımızın her zaman yanındayız. "

 

RECCA KONFERANSLARI ÇERÇEVESİNDE İLK İŞ FORUMU İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

RECCA KONFERANSLARI ÇERÇEVESİNDE İLK İŞ FORUMU İSTANBUL'DA DÜZENLENDİ

Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansları (RECCA) çerçevesindeki ilk İş Forumu, 1 Mart 2017 tarihinde DEİK ve RECCA Sekreteryası ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi. Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon Rasaw, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Sadi Yalçın'ın katılımları ile T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK ve RECCA Sekreteryası organizasyonu ile gerçekleştirilen Forumda, Afganistan'ın yeniden inşası kapsamında iş dünyaları olarak atılması gereken adımlar, sektörler bazında ele alındı. 

Forum kapsamında Türk ve Afgan iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımı ile bölgesel bağlantılar, enerji ve doğal kaynaklar ve Avrasya'da kamu-özel sektör işbirliğinin konu alındığı oturumlar gerçekleştirildi.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Humayoon Rasaw Forumun açış konuşmasında, 1 Mart 2017 tarihinin, Türkiye-Afganistan Dostluk Anlaşması'nın 96'ncı yılı olması vesilesiyle düzenlenen İş Forumunda biraraya gelen giderek artan sayıdaki devlet ve kurumlar ile RECCA'nın enerji, ulaştırma, iletişim, ticaret ve şirketlerarası ortaklığa ulaşan bir yapı haline geldiğini belirtti. Afganistan Hükümeti'nin Orta Asya, Orta Doğu ve Çin'i birbirine bağlayacak bir merkez haline gelmek istediğini belirten Bakan Rasaw, demiryolu ve denizyolu transit geçişleri de dahil olmak üzere enerji, altyapı ve iletişimde 5 ülkeyi kapsayacak şekilde kurgulanmakta olan ve Türkiye'nin de dahil olduğu Lapis Lazuli Anlaşması'nın Kabil'de yakın zamanda imzalanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Afganistan'ın önemli bir ekonomik reform sürecini geride bıraktığını belirten Rasaw, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğine de hazırlandıklarını belirtti. Rasaw, "Bölgesel gayretlerimizi güçlendirmek zorundayız. Şirketlerarası iletişimi RECCA çatısı altında güçlendirme girişimi, hem kamu hem özel sektörden destek görecektir. RECCA'nın kuruluşundan bu yana elimizde yatırım yapılacak konular var. Şimdi harekete geçme zamanıdır." dedi. Ticaret, altyapı, konnektivite, madencilik, tarım, ulaştırma, özel ekonomik bölgeler gibi alanlarda kamu-özel sektör ortaklıkları için fırsatların varlığına işaret eden Bakan Rasaw, Türkiye'nin işbirliğine büyük önem atfettiklerini vurguladı.

T.C Ekonomi Bakanı YardımcısıFatih Metin, Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun yüzyıllardan beri devam ettiğini hatırlattı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Afganistan olduğunu söyledi. Türkiye-Afganistan Dostluk Günü olarak kutlanan 1 Mart tarihinde bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve RECCA bağlamında yapılan ilk İş Forumu'nda bir araya gelinmesinin önemine değindi. Bakan Yardımıcısı Metin, 170'e yakın Türk ve Afgan özel sektör temsilcisinin bir araya geldiği Forum kapsamında 300'e yakın firma temsilcisinin de birebir görüşmeler gerçekleştireceklerini, ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından bu buluşmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Metin, "Bir ülkenin ayağa kalkabilmesi için küresel ekonomiye entegrasyonu elzemdir. Afganistan'ın güvenli ve istikrarlı bir ülke olması için 6 yıl önce ‘Afganistan için İstanbul' adlı bir hareket başlatmıştık. Şimdi de Afganistan'ın küresel ekonomiye entegrasyonunu sağlayacağız." dedi. Afganistan'ın geçtiğimiz 15 yıllık dönemde büyük bir yol katettiğini hatırlatan Metin, bu kazanımları koruyarak güzel bir gelecek inşa etmesinin yalnızca Afganistan'ın sorumluluğunda olmadığını, her bir ekonomik aktörün destek vermesi gerektiğini söyledi.

DEİK ve İntes tarafından başlatılan "İnşaat Sektöründe Afganistan'a Eğitim Projesi" kapsamında  Ekonomi Bakanlığı olarak destek verdiklerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Metin, Türk müteahhitlerin Afganistan'da bugüne dek 6 milyar ABD Doları değerinde sanayi, tesis, köprü, yol benzeri 627 projeye imza attıklarını açıkladı ve elektrik iletim ve doğalgaz iletim projelerine de Türk firmaları olarak katkı verilmesinin istendiğini söyledi. RECCA bünyesinde şekillenen Lapis Lazuli Projesi ile Afganistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Türkiye koridorunun hedeflendiğini hatırlatan Metin, proje sayesinde ulaşım altyapısının güçlendirilerek 2020'ye dek ticaretin maliyetinin en az yüzde 10 azalacağını, bölgesel entegrasyon ve refah seviyesinin yükseleceğini öngördüklerini belirtti. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardanise, Türk iş dünyası temsilcilerinin, daha güçlü bölgesel işbirliği ve Afganistan'ın yeniden inşa sürecinde kilit rol oynayacağını söyledi.  Sadece Türkiye olarak değil, bölge coğrafyasındaki tüm ülkelerin ve iş dünyalarının el ele vermesi gerektiğini belirten DEİK Başkanı Vardan, "Bu noktada Türkiye ve Afganistan'a komşu ülkelerin iş dünyaları olarak amacımız, Afganistan'ın yeniden inşa sürecine elimizden gelen azami katkıyı verebilmek" dedi. Forum kapsamında gerçekleştirilen paneller ve birebir görüşmeler ile Afganistan'ın inşaasında yeni bir dönemi başlatılmasının amaçlandığını vurgulayan DEİK Başkanı, "Çünkü bizler güvenin, refahın, istikrarın en önemli garantisinin ekonomik ve ticari canlılık olduğuna inanan kişileriz. Afganistan'ın bulunduğu bölgede oluşacak bir ticari-ekonomik canlanmanın, Afganistan'ın olduğu kadar, Afganistan'a komşu ve çevre ülkelerin ve nihai süreçte tüm Asya'nın menfaatine olacağını  biliyoruz" dedi.

Türkiye-Afganistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'nin Afganistan'a ihracatı: 146 milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler:Dokuma hammaddeleri, kimya sanayi ürünleri, makinalar ve mekanik cihazlar, muhtelif mamul eşya.

Türkiye'nin Afganistan'dan ithalatı: 9 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler: Post ve deri, kösele, canlı hayvan; hayvansal ürün, bitkisel ürün, dokumaya hammaddeleri ve mamul eşya.

Ticaret hacmi: 155 milyon ABD Doları

Ticaret dengesi: 136 milyon ABD Doları

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN TARIMDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN TARIMDA İŞBİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR

Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Haydar Asadov ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile 23 Şubat 2017 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, açış konuşmasında tarım ve gıda güvenliğinin günümüzde giderek daha büyük önem arz etmekte olduğunu vurguladı.  Mevcut koşullarda 39 ülkede gıda, 80 ülkede ise su sıkıntısının yaşandığını belirten Bakan Çelik, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağını ve 2 milyarının da açlık sıkıntısı çekeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Tarım alanlarının geliştirilmesi ve kalkındırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çelik, tarım konusunda Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında önde gelen ülke konumunda olduğunu belirtti. Bugüne kadar İran, Gürcistan, Ukrayna ve Çekya ile Tarım İş Forumlarının gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, forumlar çerçevesinde teknik tarım, tohumculuk, hayvancılık, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi konuların masaya yatırıldığını hatırlattı. Azerbaycan menşeili tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden erişiminin mümkün olabileceğini ifade eden Bakan Çelik, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım sektöründe işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı Haydar Asadov ise konuşmasında Azerbaycan'da tarım alanındaki faaliyetler için her türlü yasal altyapının hazır hale getirildiğini ve  işbirliği için olumlu şartların yaratıldığını söyledi. Tarım alanında uygulanan vergi muafiyetinin de işbirliğini teşvik edici bir unsuru olacağını hatırlatan Asadov, Türk firmalarının Azerbaycan'da yatırım ve ortak üretim yapmalarını istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından son yıllarda tarım üretiminde gelişimin teşvik edilmesi için devlet tarafından sağlanacak finansmanın artırıldığını vurgulayan Asadov, 2016 yılında Türkiye'den yaklaşık 100 milyon ABD Dolarılık gıda ürünü ithal edildiğini; ancak Türkiye ile ortak üretimin de artırılmasının arzu edildiğini söyledi. Türkiye'den 30 ile 50 milyon ABD Doları değerinde tarım aletli ithal edileceğini belirten Asadov,  tohumculuk, ipek kozası ve hayvancılık alanlarındaki işbirliğinin artmasını arzu ettiklerini söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, tarım alanında Türkiye'nin öncülüğünde yapılacak iki ülke işbirliğinin her iki tarafın katkısına olacağını vurguladı. DEİK Başkanı Vardan, Azerbaycan ülke ekonomisinin gelişimine katkı sunmak amacıyla öncelikli alan olarak belirlenen tarım sektöründe çalışmalarını yürüten DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi'nin son olarak 2016 yılı Ocak ayında düzenlediği İkinci Tarım Konferansı'nın Azerbaycanlı firmalar ve girişimciler tarafından büyük ilgi gördüğünü hatırlattı. Vardan, yeni işbirliklerine yönelik olarak yapılacak ikili iş görüşmelerinin zeminini hazırlamak üzere Azerbaycan'da 2017 yılında gerçekleştirilecek yeni bir zirve toplantısı önerisinde bulundu. İş Konseyi bünyesinde işbirliğine yönelik her türlü çalışmaya destek verileceğini belirten Vardan, küresel ticaretin gerilemesinin ve emtia fiyatlarındaki düşüşün olumsuz sonuçlarını bertaraf etmenin yolunun ticari ve ekonomik ilişkileri çeşitlendirmekten geçtiğini belirtti.

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE-İTALYA İŞ FORUMUNDA, ALTYAPI, ENERJİ VE SAĞLIK SEKTÖRLERİNDE İŞBİRLİKLERİ MASAYA YATIRILDI

TÜRKİYE-İTALYA İŞ FORUMUNDA, ALTYAPI, ENERJİ VE SAĞLIK SEKTÖRLERİNDE İŞBİRLİKLERİ MASAYA YATIRILDI

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-İtalya İş Forumu,T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan veDEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardan'ın katılımları ile 22 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda başta altyapı, enerji ve sağlık sektörleri olmak üzere, Türk-İtalyan ekonomik ve ticari ortaklığının geliştirilebileceği alanlar, 100'ün üzerinde Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcisinin katılımıyla masaya yatırıldı.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,Türk ve İtalyan Eximbankları arasında imzalanan anlaşmanın önemine vurgu yaparken, Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ticaretinin geliştirilmesi için yeni hedeflerin belirlenmesi gerektiğini söyledi. DEİK ve karşı kanat kuruluşu Confindustria arasında oluşturulacak ortak bir platform ile Türk ve İtalyan iş dünyaları arasında işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini belirten Bakan Zeybekci, iki ülke arasında 18 milyar ABD Doları hacmindeki dış ticaretin, yeterli olmadığını ve bu rakamın 30 milyar ABD Doları seviyesine çıkması gerektiğini vurguladı.

Türkiye-AB Gümrük Birliği ilişkisinin güncellenmesi sonrasında, bunun AB'ye önemli katkılar  sağlayacağını ifade eden Bakan Zeybekci, ticaret için yüzde 55 ile 60 arasında bir artış yaşanacağını vurguladı. Türk ve İtalyan iş dünyalarının Gümrük Birliğinin güncellenmesinin kazanan tarafları olacağını ifade eden Ekonomi Bakanı, 2017 yılı içerisinde İtalya'da bir Türk Ticaret Merkezi açılacağının da müjdesi verdi. Birçok sektörde olduğu gibi turizm ve enerji sektörlerinde iki ekonominin birbirini tamamlar özelliğe sahip olduğunu ifade eden Bakan, özellikle enerji alanında yeni yatırımların yapılacağını sözlerine ekledi.

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Türkiye'nin her zaman AB konusunda İtalya'ya güvenebileceğini, özellikle de Gümrük Birliğinin güncellenmesi kapsamında İtalya'nın gözlemci ve sürecin takipçisi olacağını söyledi. Yasadışı göç ile ilgili olarak Türkiye'nin çok büyük bir sorumluluğu sırtlandığını ifade eden İtalyan Bakan, Türkiye'ye gösterdiği çabadan ötürü teşekkür etti. İki ülke Exim Bankaları arasında varılan anlaşma ile yatırımlara hız kazandırılacağını belirten Bakan Calenda, yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. 

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda, Afrika'da ortak yatırımlar konusunda hem İtalya'nın, hem de Türkiye'nin güçlü oldukları farklı Afrika ülkelerinin bulunduğunu söyledi ve iki ülkenin Afrika'da işbirliği konusunda ortak çalışmalara hız vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye ve İtalya'nın, sadece ekonomik ve ticari değil, farklı alanlarda çok sayıda ortak çıkarlarının bulunduğunu vurgulayan Bakan Calenda, Türkiye ve İtalya ortaklığının verimli bir doku oluşturabileceğini söyledi. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından Türkiye ile İtalya'nın tam bir uyum ve senkronizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Son iki yılda ülkeler arası karşılıklı ticaretin düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, Türk ve İtalyan iş dünyası temsilcilerinin bu hacmi, hızla büyütmesi gerektiğini belirtti. İtalya'nın 2017 ve 2018 yılları için Türkiye'yi ‘Hedef Ülke' olarak belirlemiş olmasının çok önemli bulduklarını ifade eden Başkan Vardan, bu çerçevede enerji, tarım, otomotiv, gıda gibi ‘geleneksel' sektörlerin yanısıra, start-up'lar, akıllı ve inovatif teknolojiler, yenilenebilir enerji gibi yüksek katma değere sahip alanlardaki fırsatların da karşılıklı olarak değerlendirileceğini söyledi. 

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin revizyonunda müzakerelere geçilmesine çok az kaldığını hatırlatırken, müzakerelerin kısa bir süre içinde, tarafların endişelerini ve sorunlarını giderecek şekilde nihayete erdirilmesinin arzu ettiklerini söyledi.  Taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik haksız vize uygulamaları gibi, kronikleşmiş sorunlara da bir an önce kalıcı çözüm bulunmasının arzu edildiğini vurgulayan Başkan Vardan, Türk ve İtalyan iş insanlarının ortak projeler ile mevcut işlerinden çok daha büyük işler yapabileceğini söyledi. 

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Burak Vardanise, Türkiye ve İtalya'nın sahip olduğu fırsatları iki ülkenin birlikte somut projelere dökmesi gerektiğini söyledi. İki ülke ekonomisinin tamamlayıcı özelliklerini üçüncü ülkelerde uzun vadeli ortaklıklarla güçlendirmesi gerektiğini belirten Vardan, sağlık, altyapı ve enerji sektörlerinde işbirliği yapılabileceğini vurgulayarak, "Sadece Türkiye ve İtalya'da değil, uluslararası ekonomik sistem içerisinde giderek daha etkin rol oynamaya aday Afrika'da; ambargoların kalkması sonrasında tüm dünyanın gözlerini çevirdiği İran'da; Ortadoğu'da, Orta Asya'da gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Türkiye-İtalya Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'nin İtalya'ya ihracatı: 7,5 milyar ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler:Otomobil, motorlu taşıtlar, kabuklu meyveler, kara taşıtları için aksam ve parçaları, demir-çelik.

Türkiye'nin İtalya'dan ithalatı: 10,2 milyar ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler:Kara taşıtları için aksam ve parçaları, petrol yağları, dizel, yarı dizel motorlar, motorlu taşıtlar.

Ticaret hacmi: 17,8 milyar ABD Doları

Ticaret dengesi: İtalya lehine 2,6 milyar ABD Doları 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRK İŞ DÜNYASI AB DÖNEM BAŞKANI MALTA’DA, HEM AB ÜYELİK SÜRECİNİ, HEM DE TÜRKİYE-MALTA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ ELE ALDI

TÜRK İŞ DÜNYASI AB DÖNEM BAŞKANI MALTA'DA, HEM AB ÜYELİK SÜRECİNİ, HEM DE TÜRKİYE-MALTA EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİ ELE ALDI

T.C. Başbakanı Binali Yıldırım'ın 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde AB Dönem Başkanı Malta'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi ve Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Malta İş Forumu,17 Şubat 2017 tarihinde Malta'nın başkenti Valletta'da  gerçekleştirildi. Forumun açış bölümüne T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Dr. Christian Cardona, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası Başkanı Anton Borg, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Jak Eskinazi ve Türkiye-Malta İş Konseyi Eşbaşkanı Mark Bencini katıldı. Forumda, 1 Ocak 2017 tairihi itibariyle Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı görevini üslenen Malta ve Türkiye arasındaki potansiyel ekonomik işbirlikleri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci ele alındı.

İş Forumunda açış konuşmasını gerçekleştiren T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Malta arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yılı vesilesiyle gerçekleştirilen ziyaretin, Başbakan düzeyinde Türkiye'den Malta'ya yapılan ilk ziyaret olduğunu vurguladı. Küresel ekonomik çalkantılara rağmen, Malta'nın ekonomik büyümesine hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, böylece bugüne kadar kaybedilmiş fırsatların telafi edilebileceğini söyledi. Türk ve Maltalı iş dünyası temsilcilerine işbirliği çağrısında bulunan Başbakan Yıldırım, mevcut sektörlerin ötesinde yeni alanların da keşfedilmesi gerektiğini belirtti.

 

Türkiye'nin son 15 yılda önemli bir ekonomik dönüşüm geçirdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, küresel ekonomik kriz devam ederken, Türkiye'nin dev projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini; bu alanda Türkiye'nin Malta ile tecrübe ve deneyim paylaşmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti. İki ülke arasında turizm alanındaki ilişkilerin çok daha hızlı gelişebileceğini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım ayrıca, Malta'ya Türkiye'nin AB üyeliği konusunda göstermiş olduğu kararlı duruşundan ötürü teşekkür etti ve Gümrük Birliğinin revizyonu sürecinde vermekte oldukları destekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

 

Malta Başbakanı Joseph Muscatise yaptığı konuşmada, iki ülke arasında büyük bir ekonomik ve ticari potansiyelin bulunduğunu ve iki ülke iş dünyalarının bu potansiyeli çok daha etkin kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Çok fazla sayıda Türk iş insanının bugün Malta'da yatırımları bulunmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Malta Başbakanı, Türk iş insanları ile Malta Hükümeti arasında gerçek bir angajmanın bulunduğunu vurguladı. Malta'da yatırımları bulunan Türk yatırımcılarının, Malta'da ikinci bir ev bulduklarını ifade etti. Finansal hizmetler,e-ticaret ve denizcilik sektörlerinde Türkiye ile Malta arasında önemli bir gelecek gördüklerini ifade eden Başbakan Muscat, başta İngilizce dil eğitimi olmak üzere, eğitim sektöründe iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyelin bulunduğunu vurguladı; işbirliği çağrısında bulundu. Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Malta Başbakanı Muscat, Gümrük Birliğinin revizyonu müzakerelerini Malta'nın AB Dönem Başkanlığı sürecinde açmak istediklerini ifade etti.

 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat ZeybekciForum'un açışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Akdeniz coğrafyasındaki en önemli yatırımlarının Malta'da bulunduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasındaki ilişkinin temel bileşeni olan Gümrük Birliğinin revizyonu sürecinde AB Dönem Başkanı Malta'nın öneminin bir kat daha arttığını ifade eden Bakan Zeybekci, 2014 yılı itibariyle Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Türkiye için sürdürülebilir olmaktan uzaklaşmaya başladığını söyledi. Bu çerçevede 2015 yılında Gümrük Birliğinin revizyonu sürecine adım atıldığını belirten Ekonomi Bakanı, 2016 yılında tarafların etki analizlerini hazırladıklarını ve Malta'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sürecinde, Gümrük Birliğinin revizyonu sürecini resmi olarak başlamayı ümit ettiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde Malta'nın elektronik ticaretin lojistik merkezlerinden biri olacağına vurgu yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk ve Malta iş dünyalarını bu alanda ortak yatırımlar yapmaya davet etti.  

 

Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Dr. Christian Cardonaise, Türkiye ile Malta arasında 1967 yılında başlayan diplomatik ilişkilerinin, ekonomik alanda hızla artış gösterdiğini söyledi. AB Dönem Başkanlığı sürecinde Türkiye-AB Gümrük Birliğinin revizyonunu destekleyeceklerini ifade eden Dr. Cardona, Türkiye ve Malta'nın farklı bölgelere çıkış kapısı niteliğinde olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda, çok farklı sektörlerde ciddi bir ivme kazandığını hatırlatan Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı, Malta turizminde Türkiye'nin azımsanmayacak bir rolü olduğunu söyledi. Rekabet gücünün giderek arttığı küresel ekonomi düzeninde, başta denizcilik, trans-denizcilik, lojistik ve eğitim başta olmak üzere, birçok sektörde iki ülke arasında işbirliğine hız verilmesi gerektiğini vurguladı.   

 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk iş dünyası olarak  AB Dönem Başkanlığı sürecinde Malta'dan, Türkiye'nin AB müzakere sürecine destek beklediklerini belirtti. Malta'nın Dönem Başkanlığı sürecinde müzakerelerine başlanması beklenen Gümrük Birliği revizyon sürecinin her iki tarafın endişe ve sorunlarını giderecek şekilde hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini belirten DEİK Başkanı Vardan, taşıma kotaları, sürücü vizeleri, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları gibi, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinde kronikleşmiş sorunlara kalıcı çözümler üretilmesinin zamanının geldiğini vurguladı. DEİK Başkanı Vardan ayrıca Malta'nın Dönem Başkanlığı'nda birkaç fasılda müzakerelere başlamayı ve açılmış bazı başlıklarda müzakerelerin kapatılmasını talep ettiklerini de vurguladı.

Türk iş dünyasının Malta'yı ziyaretinde amacın, Türkiye'nin AB adaylık süreci olduğu kadar, Türkiye ile Malta arasındaki ikili ticaret ve yatırımları artırmak olduğunu ifade eden DEİK Başkanı Vardan, Türk ve Maltalı yatırımcıları farklı alan ve sektörlerde yatırım yapmaya davet etti. DEİK Başkanı Vardan, Türkiye'den Malta'ya yapılan yatırımların, Malta'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlara oranla çok daha fazla olduğunu söyledi ve daha çok Maltalı yatırımcıyı Türkiye'de görmek istediklerini belirtti.

 

Türkiye-Malta Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'nin Malta'ya ihracatı:  238 milyon ABD Doları

İhraç edilen başlıca ürünler:Mineral yakıt ve yağlar; deniz taşıtları, metaller, elektrikli- mekanik makine ve aletler, plastikler

Türkiye'nin Malta'dan ithalatı:   39 milyon ABD Doları

İthal edilen başlıca ürünler:Mineral yakıt ve yağlar, paslanmaz çelik, ilaç, tıbbi aletler

Ticaret hacmi: 277 milyon ABD Doları

Ticaret dengesi: 199 milyon ABD Doları 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE İLE ETİYOPYA TİCARİ ORTAKLIĞI İLERLİYOR

TÜRKİYE İLE ETİYOPYA TİCARİ ORTAKLIĞI İLERLİYOR

Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'nun resmi ziyareti onuruna düzenlenen Çalışma Kahvaltısı CEO Toplantısı, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımlarıyla DEİK ev sahipliğinde 9 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda Türk ve Etiyopyalı iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. 

CEO Toplantısında işadamlarına hitap eden Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok emek verildiğini belirtti.  Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere çok önemli bir fırsat verdi. Bu ziyaret sırasında iş dünyası ile bir araya gelme fırsatı bulmuş olduk. Tarihi bağlar iki ülke arasında oldukça eski. Tarihe bakacak olursanız bir dönem komşu olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi ise uzak komşularız. İşbirliğinin de ötesinde bizler Türkiye ve Etiyopya ortaklığı için hazırız" dedi. Tekstil sektörünün Etiyopya'nın yabancı yatırımı çekmek istediği tek alan olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, "Sanayileşmeyi tamamlayabilmek için enerji ve altyapı sistemlerine ihtiyacımız var. Özel sektör her iki ülkede büyük rol oynayacak" dedi. Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, Etiyopya'nın orta gelişmişlik düzeyinde bir ülke olmayı hedeflediğini söylerken, "Sizleri de ülkemizin kalkınma sürecinin bir parçası olarak görmek istiyoruz. Eğitim ve sağlık sektörlerinde ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Yüksek kaliteli ürünler ürettiğinizde, Etiyopya'ya yatırım yaptığınızda projeleriniz yüksek kalitede işgücü ile buluşma imkanına sahip olacak" dedi. Etiyopya'nın yeşil bir ekonomi kurmak istediğini vurgulayan Etiyopya Cumhurbaşkanı, kamu ortaklıklarına da açık olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, Türk işadamlarını jeotermal ve hidroelektrik yatırımları için Etiyopya'ya davet etti. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, CEO Toplantısında yaptığı açış konuşmasında Etiyopya ile gelişen ilişkilere vurgu yaptı ve Türkiye'nin Etiyopya'da 2,5 milyar ABD Dolarlık doğrudan yatırımı bulunduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, "Türk yatırımcıların Etiyopya'ya gösterdiği ilgi giderek artıyor. Ben Etiyopya'ya güveniyor ve inanıyorum. Etiyopya ile işbirliğinde sınır tanımıyoruz. Mali, teknik, sınai her türlü desteği vereceğiz. Aralık'taki Etiyopya ziyaretimiz sırasında Etiyopya'da üretilen tüm ürünler bazında serbest ticaret anlaşmasından yararlanmamız mümkün olabilecek" dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Afrika Açılımının DEİK'teki yanısmalatına dikkat çekti. Başkan Vardan, "Şu an DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi örneğinde olduğu gibi, 39 ülkede İş Konseyimiz var. Dolayısıyla hazır bir ağ var DEİK'te ve bundan istifade edebilmenizi ümit ediyoruz" dedi. Başkan Vardan, "Geçtiğimiz Kasım ayının başında İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunu gerçekleştirdik. Etiyopya'dan da oldukça önemli bir heyetin katıldığı Zirvede 3.500 iş insanını bir araya getirdik. Kısmet olursa bu çalışmamız devam edecek. Önümüzdeki senelerde yapılacak olanlara iştirakinizin devamını arzu ediyoruz.  Önümüzdeki Nisan ayının sonunda benzer bir çalışmayı Tarım Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Burada da konu sadece tarım ve tarımla ilgili iş alanları olacak. Tarımda oldukça güçlü olduğunu bildiğimiz Etiyopya'nın bu Foruma katılımı oldukça önemli" dedi. 

DEİK Karşı Kanat Kuruluşu Etiyopya Ticaret Odası (ECCSA) Başkanı Endalkachew Sime ise, Etiyopya ve Türkiye'nin önemli bir ekonomik ortaklık safhasına geldiğini belirtti. Sime, "Bu ortaklık çerçevesinde yatırımlarımız yarım milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Eğer özel sektör bu iki büyük ulusun ortaklığına katkıda bulunursa önümüzde yepyeni bir safha açılacaktır. Daha önce de bahsedildiği üzere, liderlerin öngördüğü yolda, iş dünyası da ilerlediği sürece, tercihli ticaret düzenlemeleri ile iki ülke arasındaki mesafeler kısalmış olacaktır. Tarım ve imalat sanayiinde altyapıların güçlendirilmesi son derece önemlidir.  Ekonomik yapımızı kazan-kazan ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirebileceğimiz nadir ülkelerden biri Türkiye'dir" dedi. 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK’TEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE TAM DESTEK

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, istihdam seferberliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde özellikle gençlerimizin önünü açacak istihdam alanlarını oluşturmamız lazım. İşsizliği azaltmak ve ortadan kaldırmak, verimli istihdamı geliştirmek ülkemizin başlıca gündem maddelerinden bir tanesi ve her yıl 700 bin civarında gencimize iş bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla gelişen Türkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşabilmesi açısından mutlaka istihdam ihtiyacına cevap verebilmemiz yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu seferberliği can-ı gönülden destekliyoruz."

TÜRKİYE VE ÇEKYA TARIMSAL TİCARETTE BİR ADIM ÖTEYE GİDECEK

TÜRKİYE VE ÇEKYA TARIMSAL TİCARETTE BİR ADIM ÖTEYE GİDECEK

Türkiye-Çekya İş Forumu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çekya Tarım Bakanı Marian Jurečka, Çek Ticaret Odası Başkan Yardımcısı  Borivoj Minar,  DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk'un katılımları ile 31 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünya genelinde 39 ülkede (29'u Afrika'da olmak üzere) gıdaya erişimde sorun olduğunu söyledi. Dünyada en zengin yüzde 20'lik kesiminin toplam tarımsal üretimin yüzde 70'ini tükettiğini vurgulayan Bakan Çelik, 2050 yılına kadar tarımsal hasılanın yüzde 60 artması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin milli tarım projesi ile, toplam tarımsal üretiminin artacağını vurgulayan Bakan Çelik, Çekya ile dış ticaret hacminin 5 milyar ABD Doları seviyesine çıkarılabileceğini söyledi. Bakan Çelik, halihazırda Çekya ile ikili tarımsal ticaret hacminin 126 milyon ABD Doları seviyesinde olduğunu, Rusya tecrübesinden hareketle, Türkiye ihracatında tarım alanındaki pazarlarda çeşitlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Bakan Çelik, bu hedefle Çekya ile birlikte daha çok çalışarak, üçüncü ülkelerde de işbirliği potansiyelinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Çekya Tarım Bakanı Marian Jurečka, tarımın önemli olduğunu, susuz ve gıdasız bir ülkenin; ancak 30 gün dayanabileceğini, Çekya'nın tarıma önem verdiğini söyledi. Çekya'nın tarım arazilerinin işlenmesinde önemli katkılar yaptığını belirten Jurečka, Çekya'nın tarımın her alanında önde gelen bir ülke olduğunu söyledi. Çekya'nın Türkiye'ye en fazla sığır ihraç eden ülkelerden biri olduğunu belirten Jurečka, bu iş forumu ile iki ülke firmalarının yakın ilişkiler ve dostluklar kurarak, tarım alanında işbirliklerinin artacağını umduğunu ve Çekya'nın kapılarının Türkiye'ye açık olduğunu ifade etti.

 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,"Tarımsal üretim ve gıda güvenliği son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gıda kıtlığı tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor" dedi. Tarımsal üretim sorununun çözülmesi için ulusal ve uluslararası stratejilerin geliştirilmesi ve bu alanda verimli ve etkin işbirliği yapılmasının önemli olduğunu belirten Vardan, "Tarımsal üretim alanında ‘sorumlu' yatırımlar bu sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır" dedi. Çekya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda vermiş olduğu destekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye-AB ilişkilerinde 2016 yılının ilk yarısında yaşanan olumlu gelişmeler, maalesef ki 2016 yılının sonunda gerilime dönüştü. Avrupa Parlamentosu'nun ‘Türkiye ile müzakereleri askıya alma' çağrısı ise 50 yılı aşkın bir süredir devam eden ilişkilerimizde bir utanç simgesidir. Türk iş dünyası olarak ülkemizin AB üyeliğini hep destekledik; destekliyoruz. Ancak son dönemde ilişkilerin siyasi boyutunun ağırlık kazanması, ekonomik ve sosyal alandaki kazanımlarımızı da gölgeliyor. Buna da göz yummak istemiyoruz.  Önümüzdeki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi zorlu bir süreç var. Burada Çek dostlarımızın yardımı ve desteklerini her zaman olduğu gibi yine bekliyoruz. Özellikle tarım sektöründe ciddi bir dönüşüm bizleri bekliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor."

Türkiye-Çekya Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016(Ocak-Kasım))

Toplam dış ticaret hacmi:  3.05 milyar ABD Doları

Türkiye'den Çekya'ya yapılan ihracat:  737 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları ve tekstil.   

Türkiye'nin Çekya'dan  yaptığı  ithalat: 2.32 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları,otomatik bilgi işlem makineleri ve klima. 

Dış Ticaret Dengesi: Çekya lehine 1.58 milyar ABD Doları

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE İLE FRANSA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE FIRSATLAR, ZORLUKLAR VE İŞBİRLİKLERİ İSTANBUL’DA ELE ALINDI

TÜRKİYE İLE FRANSA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE  FIRSATLAR,  ZORLUKLAR VE İŞBİRLİKLERİ  İSTANBUL'DA ELE ALINDI

Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı kapsamında DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, 31 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa'nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın açış konuşmaları ile başlayan toplantının moderatörlüğünü, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Sani Şener gerçekleştirdi. Toplantıda Türk ve Fransız iş örgütü ve iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, işbirliği fırsatlarını ele aldı.  

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Fırsatlar, Zorluklar ve İşbirlikleri" alt başlığında düzenlenen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında gerçekleştirdiği açış konuşmasında, Türkiye ile Fransa arasında belirlenen ortak hedefin 20 milyar Avro olduğunu, ancak her iki ülkenin kuracağı ortaklıklar sonucunda bu rakamın kat ve kat yukarıya çıkabileceğini söyledi. Türkiye'nin dünyadaki en iddialı teşvik programlarından birini uygulamakta olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakanı Zeybekci, sağlık, ulaştırma, eğitim sektörleri başta olmak üzere, birçok alanda Türkiye'nin dev yatırımları yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye'nin bir ‘fırsatlar ve imkanlar ülkesi' olduğunu belirten Ekonomi Bakanı, teknolojik gelişim açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Fransa ile ortaklığını ve işbirliğini artırması gerektiğini söyledi. 2017 yılında Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile beraber Türkiye ile AB'nin tam bir ekonomik entegrasyona gideceğini ifade eden Bakan Zeybekci, kamu alımları, hizmetler sektörü ve tarım sektörlerinin de Gümrük Birliğine dahil edilmesi ile beraber, Fransa açısından önemli fırsatların oluşacağını sözlerine ekledi.

Fransa'nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ise yuvarlak masa toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve canlandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayan Devlet Sekreteri Fekl, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi sürecinin başlamasının olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda Türkiye-Fransa JETCO mekanizmasının da modernize edilmesine karar verildiğini ifade eden Fekl, oluşturulan çalışma grupları ile JETCO mekanizmasına operasyonel bir işleyiş kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Geleneksel sektörler dışında, sağlık, sağlık turizmi, finansal hizmetler sektörü gibi farklı alanlarda iki ülke arasında işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade eden Devlet Sekreteri Matthias Fekl, Fransa'ya daha fazla Türk yatırımının çekilmesi için, süreçlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması noktalarında gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.

Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında konuşan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi'nin DEİK'in en eski ve en köklü İş Konseylerinden biri olduğunu söyledi ve İş Konseyinin her iki ülke iş dünyası lehine olumlu sonuçlar doğuran etkin ve sürdürülebilir bir platform niteliğinde olduğunu belirtti.Türkiye ve Fransa'nın ekonomik, ticari, siyasi, stratejik ve tarihi açıdan birbirine tamamlayan yakın iki ülke olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, geçtiğimiz iki yılda Türkiye ve Fransa'nın yaşanan terör olayları sebebiyle bir ‘kader ortaklığı'  yaşadığını da belirtti. Türkiye ve Fransa'nın ortak sorunlarına, ortak cevap ve çözüm bulması gerektiğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, ekonomik ve ticari ilişkilerdeki senkronizasyonun başarıyla devam ettiğini, 2016 yılı sonu itibariyle ikili ticaret hacminin 13 milyar Avro'ya ulaştığını belirtti. DEİK Başkanı Vardan, 2014 yılında belirlenen 20 milyar Avro ticaret hacmi hedefine henüz ulaşılmadığını, bu çerçevede Türk ve Fransız iş dünyası temsilcileri ile girişimcilerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu; başta Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve İran olmak üzere, farklı coğrafyalarda ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi. 2017 yılında her iki ülkeyi seçimlerin beklediğine işaret eden DEİK Başkanı Vardan, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi konusunda Fransa'nın ve Fransız iş dünyasının desteklerini beklediklerini söyledi.

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK’İN AFRİKA ZİYARETİNDE SON DURAK MADAGASKAR OLDU

DEİK'İN AFRİKA ZİYARETİNDE SON DURAK MADAGASKAR OLDU

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç Doğu Afrika ülkesinin kapsayan resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen İş Forumlarının sonuncusu, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da gerçekleştirildi. 22 milyon nüfuslu  bir ada devleti olan Madagaskar'da Türk iş adamları altyapı, enerji, madencilik, imalat ve müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatlarını keşfetti. Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelere 600'e yakın Türk ve Madagaskarlı iş insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş insanları özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalara yoğun ilgi gösterdi.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının sonuncusu Madagaskar-Türkiye İş Forumu'nun kapanışı ise, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Madagaskar Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Brice Marie Jocelyn Andrianomenjanahary'nin katılımları ile 25 Ocak 2017 Çarşamba günü Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da gerçekleştirildi.

Forumun kapanışında konuşanT.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece siyaset ve ekonomi ile sınırlı olmadığını, çevreden, sürdürülebilirliğe kadar çok geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki potansiyelin keşfedilmesi gerektiğini söyledi. Madagaskar'ın büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın hedeflerine ulaşabilmesinin ülkedeki alt ve üst yapıların gelişmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu çerçevede Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve sanayileşme konularında Madagaskar ile paylaşabileceği önemli tecrübesi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma, sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere birçok alanda Madagaskar ile ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye ile Madagaskar arasındaki ikili ticaretin gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında müzakerelerine başlanmasına karar verilen anlaşmalar ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha üst seviyelere taşınacağına emin olduğunu söyledi. Türk girişimcilerini ve işadamlarına Madagaskar'da yatırım çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta hidroelektrik ve rüzgar enerji santralleri olmak üzere, inşaat, tarım, hayvancılık, tekstil ve turizm sektörlerinde Madagaskar'da önemli fırsatların bulunduğunu ifade etti.

Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianinaise konuşmasında ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine teşekkür ederken, Türkiye'nin Madagaskar'ın kalkınma hamlesine verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Kazan-Kazan ilkesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, özel sektörün girişimlerinin bu konuda öncü rol üsleneceğini söyledi. Türk ve Madagaskarlı iş adamlarının karşılıklı olarak daha kolay iş yapmaları için gerekli çalışmaları hızla yerine getireceklerini ifade eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, başta kamu-özel sektör işbirliği modeli olmak üzere birçok alanda Türk kamu yönetimi ve özel sektörünün bilgi ve deneyimlerinde yararlanmak istediklerini söyledi. İki ülke arasında en üst seviyede işbirliğinin en kısa zamanda tesis edileceğini ve karar verilen konuları şahsen ve yakından takip edeceğini ifade eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar'ın kalkınmasında destek olacak ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak Türk girişimcileri ve iş insanlarını Madagaskar'a yatırıma davet etti.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forum'da yaptığı konuşmada, ziyaret kapsamında Türkiye ile Madagaskar arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve iki ülke arasında KEK mekanizmasının kurulmasına ilişkin mutabakata varıldığını söylerken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ve yoğunlaşacak temaslarda bu anlaşmaların en kısa sürede sonuca ulaştırılacağını ifade etti. Madagaskar Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madagaskar'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunun altını çizdi ve bu ziyaretin iki ülke arasında daha dinamik ve sürekli işbirliğinin geliştirilmesinde büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelere 600'e yakın Türk ve Madagaskarlı iş insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş insanları özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalara yoğun ilgi gösterdi.

 

Türkiye-Madagaskar Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  59.5 milyon ABD Doları

Türkiye'den Madagaskar'a yapılan ihracat:  53.7 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:Buğday unu, demir-çelikten çubuklar, amonyak ve makarna  

Türkiye'nin Madagaskar'dan  yaptığı  ithalat:5.8 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:Kuru baklagiller, kobalt matları, tekstil.

Dış Ticaret Dengesi: 47.9 milyon ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler