• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

TÜRKİYE İLE ETİYOPYA TİCARİ ORTAKLIĞI İLERLİYOR

TÜRKİYE İLE ETİYOPYA TİCARİ ORTAKLIĞI İLERLİYOR

Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'nun resmi ziyareti onuruna düzenlenen Çalışma Kahvaltısı CEO Toplantısı, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımlarıyla DEİK ev sahipliğinde 9 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda Türk ve Etiyopyalı iş dünyası temsilcileri bir araya geldi. 

CEO Toplantısında işadamlarına hitap eden Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok emek verildiğini belirtti.  Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizlere çok önemli bir fırsat verdi. Bu ziyaret sırasında iş dünyası ile bir araya gelme fırsatı bulmuş olduk. Tarihi bağlar iki ülke arasında oldukça eski. Tarihe bakacak olursanız bir dönem komşu olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi ise uzak komşularız. İşbirliğinin de ötesinde bizler Türkiye ve Etiyopya ortaklığı için hazırız" dedi. Tekstil sektörünün Etiyopya'nın yabancı yatırımı çekmek istediği tek alan olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, "Sanayileşmeyi tamamlayabilmek için enerji ve altyapı sistemlerine ihtiyacımız var. Özel sektör her iki ülkede büyük rol oynayacak" dedi. Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, Etiyopya'nın orta gelişmişlik düzeyinde bir ülke olmayı hedeflediğini söylerken, "Sizleri de ülkemizin kalkınma sürecinin bir parçası olarak görmek istiyoruz. Eğitim ve sağlık sektörlerinde ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Yüksek kaliteli ürünler ürettiğinizde, Etiyopya'ya yatırım yaptığınızda projeleriniz yüksek kalitede işgücü ile buluşma imkanına sahip olacak" dedi. Etiyopya'nın yeşil bir ekonomi kurmak istediğini vurgulayan Etiyopya Cumhurbaşkanı, kamu ortaklıklarına da açık olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Dr. Wirtu, Türk işadamlarını jeotermal ve hidroelektrik yatırımları için Etiyopya'ya davet etti. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, CEO Toplantısında yaptığı açış konuşmasında Etiyopya ile gelişen ilişkilere vurgu yaptı ve Türkiye'nin Etiyopya'da 2,5 milyar ABD Dolarlık doğrudan yatırımı bulunduğunu söyledi. Bakan Zeybekci, "Türk yatırımcıların Etiyopya'ya gösterdiği ilgi giderek artıyor. Ben Etiyopya'ya güveniyor ve inanıyorum. Etiyopya ile işbirliğinde sınır tanımıyoruz. Mali, teknik, sınai her türlü desteği vereceğiz. Aralık'taki Etiyopya ziyaretimiz sırasında Etiyopya'da üretilen tüm ürünler bazında serbest ticaret anlaşmasından yararlanmamız mümkün olabilecek" dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Afrika Açılımının DEİK'teki yanısmalatına dikkat çekti. Başkan Vardan, "Şu an DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi örneğinde olduğu gibi, 39 ülkede İş Konseyimiz var. Dolayısıyla hazır bir ağ var DEİK'te ve bundan istifade edebilmenizi ümit ediyoruz" dedi. Başkan Vardan, "Geçtiğimiz Kasım ayının başında İstanbul'da Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunu gerçekleştirdik. Etiyopya'dan da oldukça önemli bir heyetin katıldığı Zirvede 3.500 iş insanını bir araya getirdik. Kısmet olursa bu çalışmamız devam edecek. Önümüzdeki senelerde yapılacak olanlara iştirakinizin devamını arzu ediyoruz.  Önümüzdeki Nisan ayının sonunda benzer bir çalışmayı Tarım Bakanlığı ile birlikte yapıyoruz. Burada da konu sadece tarım ve tarımla ilgili iş alanları olacak. Tarımda oldukça güçlü olduğunu bildiğimiz Etiyopya'nın bu Foruma katılımı oldukça önemli" dedi. 

DEİK Karşı Kanat Kuruluşu Etiyopya Ticaret Odası (ECCSA) Başkanı Endalkachew Sime ise, Etiyopya ve Türkiye'nin önemli bir ekonomik ortaklık safhasına geldiğini belirtti. Sime, "Bu ortaklık çerçevesinde yatırımlarımız yarım milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Eğer özel sektör bu iki büyük ulusun ortaklığına katkıda bulunursa önümüzde yepyeni bir safha açılacaktır. Daha önce de bahsedildiği üzere, liderlerin öngördüğü yolda, iş dünyası da ilerlediği sürece, tercihli ticaret düzenlemeleri ile iki ülke arasındaki mesafeler kısalmış olacaktır. Tarım ve imalat sanayiinde altyapıların güçlendirilmesi son derece önemlidir.  Ekonomik yapımızı kazan-kazan ortaklığı çerçevesinde gerçekleştirebileceğimiz nadir ülkelerden biri Türkiye'dir" dedi. 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK’TEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE TAM DESTEK

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, istihdam seferberliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde özellikle gençlerimizin önünü açacak istihdam alanlarını oluşturmamız lazım. İşsizliği azaltmak ve ortadan kaldırmak, verimli istihdamı geliştirmek ülkemizin başlıca gündem maddelerinden bir tanesi ve her yıl 700 bin civarında gencimize iş bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla gelişen Türkiye'nin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşabilmesi açısından mutlaka istihdam ihtiyacına cevap verebilmemiz yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu seferberliği can-ı gönülden destekliyoruz."

TÜRKİYE VE ÇEKYA TARIMSAL TİCARETTE BİR ADIM ÖTEYE GİDECEK

TÜRKİYE VE ÇEKYA TARIMSAL TİCARETTE BİR ADIM ÖTEYE GİDECEK

Türkiye-Çekya İş Forumu, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Çekya Tarım Bakanı Marian Jurečka, Çek Ticaret Odası Başkan Yardımcısı  Borivoj Minar,  DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı Halil Kulluk'un katılımları ile 31 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dünya genelinde 39 ülkede (29'u Afrika'da olmak üzere) gıdaya erişimde sorun olduğunu söyledi. Dünyada en zengin yüzde 20'lik kesiminin toplam tarımsal üretimin yüzde 70'ini tükettiğini vurgulayan Bakan Çelik, 2050 yılına kadar tarımsal hasılanın yüzde 60 artması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin milli tarım projesi ile, toplam tarımsal üretiminin artacağını vurgulayan Bakan Çelik, Çekya ile dış ticaret hacminin 5 milyar ABD Doları seviyesine çıkarılabileceğini söyledi. Bakan Çelik, halihazırda Çekya ile ikili tarımsal ticaret hacminin 126 milyon ABD Doları seviyesinde olduğunu, Rusya tecrübesinden hareketle, Türkiye ihracatında tarım alanındaki pazarlarda çeşitlendirmenin önemli olduğunu belirtti. Bakan Çelik, bu hedefle Çekya ile birlikte daha çok çalışarak, üçüncü ülkelerde de işbirliği potansiyelinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Çekya Tarım Bakanı Marian Jurečka, tarımın önemli olduğunu, susuz ve gıdasız bir ülkenin; ancak 30 gün dayanabileceğini, Çekya'nın tarıma önem verdiğini söyledi. Çekya'nın tarım arazilerinin işlenmesinde önemli katkılar yaptığını belirten Jurečka, Çekya'nın tarımın her alanında önde gelen bir ülke olduğunu söyledi. Çekya'nın Türkiye'ye en fazla sığır ihraç eden ülkelerden biri olduğunu belirten Jurečka, bu iş forumu ile iki ülke firmalarının yakın ilişkiler ve dostluklar kurarak, tarım alanında işbirliklerinin artacağını umduğunu ve Çekya'nın kapılarının Türkiye'ye açık olduğunu ifade etti.

 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,"Tarımsal üretim ve gıda güvenliği son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son dönemlerde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan gıda kıtlığı tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatıyor" dedi. Tarımsal üretim sorununun çözülmesi için ulusal ve uluslararası stratejilerin geliştirilmesi ve bu alanda verimli ve etkin işbirliği yapılmasının önemli olduğunu belirten Vardan, "Tarımsal üretim alanında ‘sorumlu' yatırımlar bu sorunların çözümünde önemli rol oynayacaktır" dedi. Çekya'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusunda vermiş olduğu destekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye-AB ilişkilerinde 2016 yılının ilk yarısında yaşanan olumlu gelişmeler, maalesef ki 2016 yılının sonunda gerilime dönüştü. Avrupa Parlamentosu'nun ‘Türkiye ile müzakereleri askıya alma' çağrısı ise 50 yılı aşkın bir süredir devam eden ilişkilerimizde bir utanç simgesidir. Türk iş dünyası olarak ülkemizin AB üyeliğini hep destekledik; destekliyoruz. Ancak son dönemde ilişkilerin siyasi boyutunun ağırlık kazanması, ekonomik ve sosyal alandaki kazanımlarımızı da gölgeliyor. Buna da göz yummak istemiyoruz.  Önümüzdeki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi zorlu bir süreç var. Burada Çek dostlarımızın yardımı ve desteklerini her zaman olduğu gibi yine bekliyoruz. Özellikle tarım sektöründe ciddi bir dönüşüm bizleri bekliyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor."

Türkiye-Çekya Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016(Ocak-Kasım))

Toplam dış ticaret hacmi:  3.05 milyar ABD Doları

Türkiye'den Çekya'ya yapılan ihracat:  737 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları ve tekstil.   

Türkiye'nin Çekya'dan  yaptığı  ithalat: 2.32 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçaları,otomatik bilgi işlem makineleri ve klima. 

Dış Ticaret Dengesi: Çekya lehine 1.58 milyar ABD Doları

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE İLE FRANSA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE FIRSATLAR, ZORLUKLAR VE İŞBİRLİKLERİ İSTANBUL’DA ELE ALINDI

TÜRKİYE İLE FRANSA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİNDE  FIRSATLAR,  ZORLUKLAR VE İŞBİRLİKLERİ  İSTANBUL'DA ELE ALINDI

Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi Dördüncü Dönem Toplantısı kapsamında DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı, 31 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlendi. T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fransa'nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın açış konuşmaları ile başlayan toplantının moderatörlüğünü, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı Sani Şener gerçekleştirdi. Toplantıda Türk ve Fransız iş örgütü ve iş dünyası temsilcileri, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, işbirliği fırsatlarını ele aldı.  

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Fırsatlar, Zorluklar ve İşbirlikleri" alt başlığında düzenlenen Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında gerçekleştirdiği açış konuşmasında, Türkiye ile Fransa arasında belirlenen ortak hedefin 20 milyar Avro olduğunu, ancak her iki ülkenin kuracağı ortaklıklar sonucunda bu rakamın kat ve kat yukarıya çıkabileceğini söyledi. Türkiye'nin dünyadaki en iddialı teşvik programlarından birini uygulamakta olduğunu hatırlatan Ekonomi Bakanı Zeybekci, sağlık, ulaştırma, eğitim sektörleri başta olmak üzere, birçok alanda Türkiye'nin dev yatırımları yapmaya hazır olduğunu belirtti. Türkiye'nin bir ‘fırsatlar ve imkanlar ülkesi' olduğunu belirten Ekonomi Bakanı, teknolojik gelişim açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Fransa ile ortaklığını ve işbirliğini artırması gerektiğini söyledi. 2017 yılında Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile beraber Türkiye ile AB'nin tam bir ekonomik entegrasyona gideceğini ifade eden Bakan Zeybekci, kamu alımları, hizmetler sektörü ve tarım sektörlerinin de Gümrük Birliğine dahil edilmesi ile beraber, Fransa açısından önemli fırsatların oluşacağını sözlerine ekledi.

Fransa'nın Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Sekreteri Matthias Fekl ise yuvarlak masa toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve canlandırılması açısından önemli olduğunu söyledi. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin modernize edilmesi gerektiğini vurgulayan Devlet Sekreteri Fekl, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi sürecinin başlamasının olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda Türkiye-Fransa JETCO mekanizmasının da modernize edilmesine karar verildiğini ifade eden Fekl, oluşturulan çalışma grupları ile JETCO mekanizmasına operasyonel bir işleyiş kazandırılmasının amaçlandığını söyledi. Geleneksel sektörler dışında, sağlık, sağlık turizmi, finansal hizmetler sektörü gibi farklı alanlarda iki ülke arasında işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade eden Devlet Sekreteri Matthias Fekl, Fransa'ya daha fazla Türk yatırımının çekilmesi için, süreçlerin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması noktalarında gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.

Türkiye-Fransa İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısında konuşan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi'nin DEİK'in en eski ve en köklü İş Konseylerinden biri olduğunu söyledi ve İş Konseyinin her iki ülke iş dünyası lehine olumlu sonuçlar doğuran etkin ve sürdürülebilir bir platform niteliğinde olduğunu belirtti.Türkiye ve Fransa'nın ekonomik, ticari, siyasi, stratejik ve tarihi açıdan birbirine tamamlayan yakın iki ülke olduğunu vurgulayan DEİK Başkanı Vardan, geçtiğimiz iki yılda Türkiye ve Fransa'nın yaşanan terör olayları sebebiyle bir ‘kader ortaklığı'  yaşadığını da belirtti. Türkiye ve Fransa'nın ortak sorunlarına, ortak cevap ve çözüm bulması gerektiğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, ekonomik ve ticari ilişkilerdeki senkronizasyonun başarıyla devam ettiğini, 2016 yılı sonu itibariyle ikili ticaret hacminin 13 milyar Avro'ya ulaştığını belirtti. DEİK Başkanı Vardan, 2014 yılında belirlenen 20 milyar Avro ticaret hacmi hedefine henüz ulaşılmadığını, bu çerçevede Türk ve Fransız iş dünyası temsilcileri ile girişimcilerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu; başta Afrika, Orta Asya, Ortadoğu ve İran olmak üzere, farklı coğrafyalarda ve üçüncü ülkelerde işbirliği yapmaları gerektiğini söyledi. 2017 yılında her iki ülkeyi seçimlerin beklediğine işaret eden DEİK Başkanı Vardan, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve derinleştirilmesi konusunda Fransa'nın ve Fransız iş dünyasının desteklerini beklediklerini söyledi.

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK’İN AFRİKA ZİYARETİNDE SON DURAK MADAGASKAR OLDU

DEİK'İN AFRİKA ZİYARETİNDE SON DURAK MADAGASKAR OLDU

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç Doğu Afrika ülkesinin kapsayan resmi ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen İş Forumlarının sonuncusu, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da gerçekleştirildi. 22 milyon nüfuslu  bir ada devleti olan Madagaskar'da Türk iş adamları altyapı, enerji, madencilik, imalat ve müteahhitlik sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatlarını keşfetti. Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelere 600'e yakın Türk ve Madagaskarlı iş insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş insanları özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalara yoğun ilgi gösterdi.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının sonuncusu Madagaskar-Türkiye İş Forumu'nun kapanışı ise, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Madagaskar Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Brice Marie Jocelyn Andrianomenjanahary'nin katılımları ile 25 Ocak 2017 Çarşamba günü Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da gerçekleştirildi.

Forumun kapanışında konuşanT.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunu söylerken, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece siyaset ve ekonomi ile sınırlı olmadığını, çevreden, sürdürülebilirliğe kadar çok geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki potansiyelin keşfedilmesi gerektiğini söyledi. Madagaskar'ın büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'ın hedeflerine ulaşabilmesinin ülkedeki alt ve üst yapıların gelişmesine bağlı olduğunu söyledi. Bu çerçevede Türkiye'nin ekonomik kalkınma ve sanayileşme konularında Madagaskar ile paylaşabileceği önemli tecrübesi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırma, sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere birçok alanda Madagaskar ile ortak çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Türkiye ile Madagaskar arasındaki ikili ticaretin gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret kapsamında müzakerelerine başlanmasına karar verilen anlaşmalar ile, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha üst seviyelere taşınacağına emin olduğunu söyledi. Türk girişimcilerini ve işadamlarına Madagaskar'da yatırım çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta hidroelektrik ve rüzgar enerji santralleri olmak üzere, inşaat, tarım, hayvancılık, tekstil ve turizm sektörlerinde Madagaskar'da önemli fırsatların bulunduğunu ifade etti.

Madagaskar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianinaise konuşmasında ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine teşekkür ederken, Türkiye'nin Madagaskar'ın kalkınma hamlesine verdiği desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Kazan-Kazan ilkesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, özel sektörün girişimlerinin bu konuda öncü rol üsleneceğini söyledi. Türk ve Madagaskarlı iş adamlarının karşılıklı olarak daha kolay iş yapmaları için gerekli çalışmaları hızla yerine getireceklerini ifade eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, başta kamu-özel sektör işbirliği modeli olmak üzere birçok alanda Türk kamu yönetimi ve özel sektörünün bilgi ve deneyimlerinde yararlanmak istediklerini söyledi. İki ülke arasında en üst seviyede işbirliğinin en kısa zamanda tesis edileceğini ve karar verilen konuları şahsen ve yakından takip edeceğini ifade eden Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar'ın kalkınmasında destek olacak ve ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak Türk girişimcileri ve iş insanlarını Madagaskar'a yatırıma davet etti.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forum'da yaptığı konuşmada, ziyaret kapsamında Türkiye ile Madagaskar arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve iki ülke arasında KEK mekanizmasının kurulmasına ilişkin mutabakata varıldığını söylerken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ve yoğunlaşacak temaslarda bu anlaşmaların en kısa sürede sonuca ulaştırılacağını ifade etti. Madagaskar Cumhuriyeti Ticaret ve Tüketim Bakanı Armand Tazafy ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Madagaskar'ı ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olduğunun altını çizdi ve bu ziyaretin iki ülke arasında daha dinamik ve sürekli işbirliğinin geliştirilmesinde büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelere 600'e yakın Türk ve Madagaskarlı iş insanı katıldı. B2B görüşmelerde Madagaskarlı iş insanları özellikle inşaat ve inşaat malzemeleri, başta güneş enerjisi olmak üzere enerji, tekstil ve tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmalara yoğun ilgi gösterdi.

 

Türkiye-Madagaskar Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  59.5 milyon ABD Doları

Türkiye'den Madagaskar'a yapılan ihracat:  53.7 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:Buğday unu, demir-çelikten çubuklar, amonyak ve makarna  

Türkiye'nin Madagaskar'dan  yaptığı  ithalat:5.8 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:Kuru baklagiller, kobalt matları, tekstil.

Dış Ticaret Dengesi: 47.9 milyon ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN ENERJİ SEKTÖRÜNDE CAZİP PAZAR: MOZAMBİK

TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN ENERJİ SEKTÖRÜNDE CAZİP PAZAR: MOZAMBİK

2011 yılında açıklanan rezerv bilgileri ışığında önümüzdeki yıllarda Mozambik'in dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olacağı beklentisi; dünyanın bir çok yerinden her sektörden yatırımcıların Mozambik'e gelmesi ile sonuçlanırken, Türk yatırımcıları da Mozambik'te pazar araştırmalarını sürdürüyor. T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi ziyaretinde ikinci durak Mozambik oldu.

Resmi ziyaret kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Mozambik-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  Filipe Nyusi, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Mozambik Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Ernesto Max Elias Tonela, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Mozambik İş Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Rogerio Manuel'in katılımları ile 24 Ocak 2017 Salı günü Mozambik'in başkenti Maputo'da gerçekleştirildi.

Forumun kapanışında konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik'i ziyaret eden ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi ve görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti. Ziyaret çerçevesinde Mozambik ile Türkiye arasında 6 ayrı anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmaların Mozambik ile Türkiye arasında yepyeni bir başlangıcı müjdelediğini ifade etti. Mozambik'teki ekonomik ve iktisadi gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, altyapı ve üstyapı yatırımlarında Türkiye'nin Mozambik ile işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. ‘Biz, Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz... Biz Afrika'yı kimlerin sömürdüğünü de iyi biliriz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Forumu kapsamında Mozambik'i ziyaret eden ve Mozambik'te yatırımı bulunan Türk işadamlarının çok farklı bir bakış açısı ile bu girişimlerde bulunduğunu söyledi. Alt yapı ve üst yapı inşaatlarında Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin toplu konut, ulaştırma ve sağlık alanlarında yarattığı başarı öykülerini, Türk özel sektör ile el ele Mozambik'te de yaratmak istediklerini söyledi ve Türk iş adamlarını Mozambik'te yatırıma davet etti. 2016 yılı itibariyle Türkiye ile Mozambik arasındaki karşılıklı ticaretin 115 milyon ABD Doları seviyesinde olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında karşılıklı ticaret hedefinin ilk aşamada 250 milyon ABD Doları, ardından da 500 milyon ABD Doları olarak belirlediklerini sözlerine ekledi. Türkiye'nin 2015 yılında küresel kamu-özel sektör işbirliği pazarındaki projelerin yüzde 40'ını gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki bilgi, deneyim ve tecrübesini Mozambik ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Mozambik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Filipe Nyusiise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Mozambik'i resmi ziyareti için teşekkür ederken, bu ziyaretin siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından bir mihenk taşı olduğunu söyledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye götürülebilmesi için cesaret verici bir başlangıç olduğunu belirtti. Türk ve Mozambikli iş insanlarını ortaklık kurarken kamu-özel sektör ortaklığı da dahil olmak üzere, yeni iş modellerini de dikkate almaya davet eden Cumhurbaşkanı Nyusi, Mozambik'in tarım, altyapı, turizm ve enerji sektörlerini öncelikli sektörler olarak belirlendiğini ifade etti ve Türk işadamlarını, Mozambik'e yatırıma davet etti. Enerji sektörü özelinde, Mozambik'in çok farklı enerji kaynaklarında büyük imkan ve potansiyeli barındırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, ülke olarak hedefleri arasında Mozambik'i Afrika'nın turizm merkezi haline getirmek olduğunu da söyledi. Cumhurbaşkanı Nyusi sözlerini "bizler Mozambik olarak Türkiye'nin erdeminden yararlanmak istiyoruz" diyerek bitirdi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Forum'da yaptığı konuşmada, ziyaret kapsamında Türkiye ile Mozambik arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının imzalandığı; Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması konusunda hazırlıkların başlaması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Türk işadamlarınının Mozambik'te iş yaparken diğer ülke işadamlarına uygulanan vergi oranlarıyla iş yapmak istediklerini belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk işadamlarına uygulanan ek verginin kaldırılması yönünde Mozambikli mevkidaşından destek talep etti ve İş Forumu'nun Türkiye ile Mozambik arasındaki ilişkide yeni bir başlangıç olmasını temenni ettiğini ifade etti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Forum kapsamında 800'e yakın Mozambikli ve Türk işadamının B2B görüşmelerde bulunduğunu söyledi ve  "Türkiye ile Mozambik arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini tesis ederek güçlendirmesi için çalışıyoruz" dedi. Mozambik'in kısa, orta ve uzun vadede Türk işadamları ve ürünleri için büyük umut vaat eden bir ülke olduğunu belirten Başkan Vardan, "Ülke karasularında bulunan yüksek miktardaki doğalgazın ticarileştirilmesi sonrasında, dünyanın bir numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olacağı beklentisi, bizleri heyecanlandırıyor" diye konuştu. Türkiye'nin önde gelen uluslararası müteahhitlik ve yatırım gruplarının halihazırda Mozambik'te yatırımlar yaptığına ve ülke insanına istihdam sağlıdığına değinen Başkan Vardan, "zengin enerji kaynaklarına sahip olan ve daha önemlisi bu kaynaklara azami derecede ihtiyacı olan ülkelere ihracat konusunda uygun jeopolitik konuma sahip olan Mozambik, başta enerji olmak üzere Türk iş insanları için çok önemli bir yere sahip" dedi.

Türkiye-Mozambik Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  116.2 Milyon ABD Doları

Türkiye'den Mozambik'e yapılan ihracat:43.8 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Demir-çelik çubuklar, cevher işleme makinaları, tohum, hububat, kuru baklagil işleme makinaları, inşaat aksamı, elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanslar.

Türkiye'nin Mozambik  yaptığı  ithalat:72.3 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Taşkömürü, tütün, aluminyum tel, dökme demirden külçe ve yağlı tohum.

Dış ticaret dengesi: Mozambik lehine 28.3 milyon ABD Doları

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRK İŞ ADAMLARININ AFRİKA KEŞFİ SÜRÜYOR: İLK DURAK TANZANYA

TÜRK İŞ ADAMLARININ AFRİKA KEŞFİ SÜRÜYOR: İLK DURAK TANZANYA

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve üç ülkeyi kapsayan Afrika resmi ziyareti, bu yılın ilk büyük yurtdışı heyet ziyareti niteliğini taşıyor. DEİK'in organizasyonu ile Türk iş dünyası heyeti, Doğu Afrika'nın 3 önemli ülkesini, sırasıyla, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret ediyor. 22 Ocak 2017 - 25 Ocak 2017 tarihleri arasında üç ülkede düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 150'ye yakın Türk iş insanı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaret kapsamında DEİK ev sahipliğinde düzenlenen iş dünyası buluşmalarının da ilki olan Tanzanya-Türkiye İş Forumu'nun kapanış oturumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles John Mwijage, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Tanzanya Özel Sektör Kurumu Başkanı Dr. Reginald Mengi'nin katılımları ile 23 Ocak 2017 Pazartesi günü Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde gerçekleştirildi. Forum öncesinde gerçekleştirilen B2B görüşmelere ise Türk ve Tanzanyalı 800'ün üzerinde iş insanı katıldı.

Forumda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya'nın yakın zamanda Ankara'da Büyükelçilik açacağını söylerken, olumlu yönde ilerleyen siyasi diyaloğun yakın zamanda iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomiye de yansıyacağını ifade etti. Tanzanya'nın Doğu Afrika'da istikrar ve güvenin var olduğu tek ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledi. Tanzanya ile güçlenen dostluk ve işbirliği ilişkilerinin ekonomik alanda da ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 üyesi olan Türkiye'nin, ticaret ve yatırımlar konusundaki bilgi birikimi ve tecrübesini Tanzanya ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki toplam yatırımlarının 6 milyar ABD Dolarına ulaştığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin Afrika kıtasının genelinde en fazla istihdam sağlayan ülke olduğunu da söyledi. Tanzayalı iş insanlarını, Türk muhatapları ile birlikte çalışmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımların sadece Türkiye ve Tanzanya ile sınırlı kalmadan, üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapma çağrısında bulundu. Altyapı, müteahhitlik, enerji, ulaşım ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde iki ülke arasında önemli ticari ve ekonomik potansiyel bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin çok taraflı platformlarda Afrika'nın sesi olmaya devam edeceğini de vurguladı. ‘Dünyayı 5 ülkenin iki dudağının arasına terk edemeyiz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her kıtasında farklı ülkelerden temsilcilerinin oluşturduğu bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oluşturulması önerisinde bulundu. Afrika kıtasını ilgilendiren sorunlara çözümün ancak Afrika kıtasından çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada en az gelişmiş ülkelere destek konusunda Türkiye'nin ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı'nın Tanzanya'yı ziyareti için teşekkür ederken, ziyarete eşlik ettikleri için Türk iş dünyası temsilcilerine de teşekkürlerini sundu. 2011 yılında Türkiye ile Tanzanya arasındaki ticaretin 60 milyon ABD Doları civarında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Magufuli, bu rakamın 2016 yılı sonu itibariyle 190 milyon ABD Dolarına eriştiğini ve Tanzanya'daki Türk yatırımları sayesinde birçok Tanzanyalı'nın iş imkanına sahip olduğunu söyledi. Tanzanya'nın sekiz komşu ülkeyi beraberinde getirme potansiyeli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, ‘Tanzanya iş yapmak için en iyi ülke' diyerek, Türk iş dünyası temsilcilerine çağrıda bulundu. Doğal kaynaklar, tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde Tanzanya'da yatırım potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tanzanya Cumhurbaşkanı, İş Forumu sonrasında oluşan sinerji ile Türk ve Tanzanyalı iş dünyaları arasında bir ağın oluşmasını temenni ettiğini söyledi.

Forum da konuşan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, "Türkiye'de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma arıyorsanız, doğru adres DEİK'tir. Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi hemen her alandaki taleplerinizi kurumlarımız arasında dağıtıp, sizin için en uygun ve güvenilir firmaları buluruz" dedi. DEİK ile çalışmanın, sadece Türkiye ile çalışmak anlamına gelmediğini belirten Başkan Vardan, Tanzanya ile Türkiye arasındaki mevcut karşılıklı ticaretin potansiyeli yansıtmadığına dikkat çekti: "2005 yılında iki ülke arasında 12 milyon ABD Doları seviyesinde olan ticaret hacmimiz, 10 yılda 12,5 kat artmış; 2015 yılında da 151 milyon ABD Doları seviyesine ulaşmış durumda. Ancak potansiyele bakıldığında bunu yeterli görmüyoruz. Tanzanya'nın imkanlarının, biz Türk iş dünyası için çok daha farklı fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Altyapı, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz birçok alan var. İşte bu noktadan hareketle bizler, Türk özel sektörü olarak Tanzanya ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz" dedi. Başkan Vardan ayrıca Forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelerine 800'ün üzerinde Türk ve Tanzanyalı iş insanının katıldığını ve görüşmelerin yoğun ve çok verimli geçtiğini söyledi.

Tanzanya-Türkiye İş Forumu'nun ardından ayrıca DEİK ile Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF) arasında İş Konseyi Mutabakat Zaptı imzalandı.

İki ülke arasındaki mevcut iş potansiyelinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2011 yılı kurulan DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi'nin karşı kanadını oluşturmak üzere Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF)  ile bir anlaşma imzalandı. 1998 yılında kurulan TPSF, Tanzanya özel sektörünün çatı kuruluşu olarak 220 üyesi, 167 dernek ve kurumsal üyeleriyle faaliyet göstermekte ve dolaylı olarak 4 milyon özel sektör temsilcisiyle iş ağı oluşturmakta.

Türkiye-Tanzanya Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam dış ticaret hacmi:  150 milyon ABD Doları

Türkiye'den Tanzanya'ya yapılan ihracat:116 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Demir-çelikten çubuklar, römorklar tohum, hububat, kuru baklagil öğütme makineleri, mayalar ve cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar ve makarna.

Türkiye'nin Tanzanya'dan  yaptığı  ithalat:34 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:Tütün, sökülecek gemiler, yağlı tohumlar ve meyveler, tohum, meyve ve pamuk.

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK İŞ KONSEYLERİ BÜYÜKELÇİLER İLE ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ

DEİK İŞ KONSEYLERİ BÜYÜKELÇİLER İLE  ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ 

Dışişleri Bakanlığının düzenlediği 9. Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçileri onuruna çalışma yemeği, T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ev sahipliğinde 14 Ocak 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

"2023'e Doğru: Milli Değerler ve Küresel Hedefler" temasında düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansında, Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren olaylar, tecrübeler ışığında gözden geçirilirken fırsatlar ve gelecek döneme dair öncelikleri  değerlendirildi.  Bu kapsamda gerçekleştirilen Çalışma Yemeğine, 200'den fazla Türk ve yabancı Büyükelçi ile 100'den fazla DEİK İş Konseyi Başkanı katılım sağladı.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açış konuşmasında,  son 30 yıl içerisinde dünyadaki ekonomi merkezlerinin yer değiştirdiğini belirterek, Atlantik'in ortasından ABD'nin batısına doğru ekonomik ağırlık merkezlerinin değiştiğini söyledi.  Türkiye ve Çin bu değişimde orta noktalarda yer almakta olduğunu söyleyen Zeybekci, yeni dünyanın önemli kaleminin de paydaşların ekonomik menfaatlerinin olduğunu söyledi. Dünyanın bilgi üretenler ve bilgi tüketenler olarak ikiye ayrıldığını belirten Zeybekci,  Türkiye'nin sürdürülebilir bir şekilde enerji ve hammadde kaynaklarını kontrol edebilir noktada yer aldığını vurguladı.   Zeybekci, Türkiye'nin konumu ve bulunduğu coğrafyada dağıtım ve tüketim kanalları ile finans ve parasal imkanları kontrol etmede avantajlara sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomik anlamda etkin ve bağımsız olmadan, siyasal girişimler de sempatik olmaktan başka bir şey olmayacağını vurgulayan Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin ihracata dayalı üretim yapması, bizim için olmazsa olmazdır. Türkiye, dünyada 10 ekonomik ülkesinden biri, Avrupa'nın da ilk 3 ülkesinden biri olmak zorundadır. Güçlü olmazsak bu coğrafyada tutunamayız.  DEİK çatısı altında TOBB, TİM, MÜSİAD TMB ve diğer kurumlar  ile hep birlikte çalışacağız"  dedi.

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Yeni atanan Büyükelçilerimiz ile Ankara'daki Büyükelçilerimizin iş dünyasıyla tanışması çok faydalıdır" dedi. 2016 yılının zor bir yıl olduğunu belirten Çavuşoğlu, sadece Türkiye için değil; dünya için de zor bir yıl olduğunu söyledi.  Bu zor şartlar altında, Türkiye'nin ayakta kalmayı başardığını aktaran Çavuşoğlu,  "Ülkenin iyi tanıtılması, negatif algının giderilmesi, iş adamlarımızın o ülkelerde çok önemli projeler üstlenmesi ve kazanması bizim için çok önemlidir. Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yolların açık kalması için çok yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi. Kamu diplomasisi konusunda hep birlikte çalışılması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, hep birlikte Türkiye için, diplomasi için çalışmaya devam edileceğini söyledi.  

Yemeğin ev sahiplerinden DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, DEİK'in gelecek yıllara yönelik hedefinin ülke vizyonu doğrultusunda, dış ekonomik ilişkilerde bilgi üreten bir kurum olması için çalıştığını belirterek, "Dünyanın neresinde, hangi ülkesinde Büyükelçiliğimiz varsa, orada İş Konseyimizin de olmasını istiyor ve bu yönde çalışıyoruz. Bu şekilde dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret ve yatırım ilişkilerini tesis etmeye gayret ediyoruz" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında DEİK'in ilan ettiği seferberlik kapsamında, İş Konseylerinin yaklaşık 150 günde toplam 75 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Başkan Vardan, "Bundan sonra da temennimiz; daha iyi ve etkili hizmet üretmek ve iş planlarımızı icra edebilmek için kurumsal ekosistemimizin en değerli yapıtaşı olan siz yurtdışı temsilcilerimizle işbirliğimizi güçlendirmek, derinleştirmek ve sağlamlaştırmak" dedi.

DEİK Başkanı Vardan: "İş Diplomasisi'nin gereği, bilgi odaklı çalışmaya devam ediyoruz"

DEİK Başkanı Vardan sözlerine şöyle devam etti:"Emtia fiyatlarındaki hareketlilik; küresel ticaretteki dengesizlikler; TTIP sürecindeki olası aksama, diğer yandan da Birliklerin ve ülkelerin STA'lar aracılığıyla küresel ekonomik düzenin kurallarını ters-yüz etme girişimleri; düşük büyüme oranları ve hızla düşen verimlilik, önümüzdeki günlerde baş etmemiz gereken riskler olarak önümüzde duruyor. İşte bu dolambaçlı ve engebeli süreçte, bizler de DEİK ailesi olarak, ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini şekillendirmeye, ‘İş Diplomasisi'nin gereği, bilgi odaklı etkili çalışmalarımızla devam ediyoruz."

Çalışma Yemeğinin diğer ev sahibi TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, Türkiye'de üretilen malların itibarının yurtdışında da yüksek olmasını sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Büyükekşi, "Biz ne kadar kaliteli ürünler üretsek de yurtdışında ülke algımızın zayıf olması, ihracatımızın artması için engel oluşturacak. Görevli olduğunuz ülkelerde Ticaret Müşavirlerimiz ile birlikte yürüttüğünüz faaliyetler ve gerçekleştirdiğiniz ikili görüşmeler bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada, Ticaret Müşavirlerimiz ile birlikte çok daha etkin olmanızı istiyoruz. Bazı Büyükelçilerimiz atandıktan sonra bizleri ziyaret ediyor. Biz hepinizin gelmesini istiyoruz. Diyaloğumuzun güçlü olması, bulunduğunuz ülkelere ihracatımızın artması noktasında büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Geçen yıla ilişkin hatırlatmalarda da bulunan TİM Başkanı Büyükekşi, üç rekor birden kırdıklarını da dile getirerek "Dünya ticaretinden aldığımız pay yüzde 0,89'a ulaştı. Bizim ana hedefimiz dünya ticaretinden aldığımız payı 2023'te yüzde 1,5'e taşımak. O yüzden şu an ulaştığımız rakam bu hedefe emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor. Yine AB'nin ithalatından aldığımız pay yüzde 1,21'den yüzde 1,28'e çıktı. ABD'nin ithalatında aldığımız pay da yüzde 0,28'den yüzde 0,29'a yükseldi" diye konuştu. Bu seneyi ihracatta "sıçrama" yılı ilan ettiklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "2017 yılında ihracatımızı miktar ve değer bazında artıracağız. Sürekli ihracat yapan firma sayımızı artıracağız. Çünkü bu yıl petrol ve emtia fiyatları daha yüksek olacak, petrol ve emtia ihracatçısı çevre ülkelerinin ekonomileri canlanacak. Rusya ve Irak'a olan ihracat kayıplarını telafi edeceğiz. Bu beklentilerle birlikte bu yıl ihracatımızı OVP hedefinin de üzerine 155 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." TİM'in ihracatta katma değeri artırmak için Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma faktörleri doğrultusunda çok sayıda çalışma gerçekleştirdiğine de dikkat çekti.

DEİK Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ise, Türkiye'nin geçmişte de zorluklar yaşadığını; ama hepsinin üstesinden geldiğini söyledi. Uzun vadeli olarak bakıldığında; gelişen, dönüşen dinamik bir Türkiye gördüğünü belirten Mete, "1980'lerde kişi başına milli geliri 1,500 dolar civarında olan bir tarım ülkesiyken, bugün 10 bin dolar seviyesine ulaşan milli geliri ile bir sanayi ülkesi görüyorum.  Dün, birkaç büyük kentle sınırlıyken, bugün Anadolu'ya yayılmış bir sanayi görüyorum. İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş, en büyük sanayi ürünü ihracatını yapan, girişimci bir ülke görüyorum. 1960'larda yüzde 30'larda olan kentleşme oranını, yüzde 75'lere çeken, Almanya'nın şehirleşme oranını yakalayan, gelişen bir ülke görüyorum" dedi.

DEİK Başkan Yardımcısı ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ise "İş dünyası olarak biz hepimiz de, tüm dünyada, Türkiye'yi ve gerçeklerini anlatıyoruz ve  anlatmaya da devam edeceğiz" dedi. Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Yurtdışında gerçekleştirilen; ülkemizi ve yurtdışındaki Türk vatandaşlarını ilgilendiren etkinliklerde, DTİK Temsilcileri de yer almak, mevcut ilişkilerini daha ileriye taşımak istiyorlar. Yeni bir yol haritası gerektiğine karar verdik. Aynı şeyleri tekrar etmeden, birbirimizin ayağına da basmadan, DTİK için bir Strateji Belgesi oluşturmaya karar verdik ve çalışmalara başladık. Biraz zaman alacak; ama, kalıcı adımlar atmamız için buna ihtiyacımız var."

 DEİK Başkan Yardımcısı ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ise, "Türkiye'de bulunan yaklaşık 300 bin müteahhide karşılık, Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi 136 firma, yurtiçindeki inşaat taahhüt işlerinin yüzde 70'ini, Türk müteahhitlerin yurtdışındaki işlerinin ise yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştirmektedir" dedi. Uluslararası müteahhitlik pazarından aldığı payı yüzde 4.5'lerden yüzde 7'lere çıkarılması gerektiğini belirten Yenigün, yıllık yeni proje tutarını bugünkü 10 milyar ABD Dolardan, 40-50 milyar ABD Dolarına çıkarılabilmesi için, önümüzde kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

1 OCAK 2017 İSTANBUL SALDIRISI HAKKINDA

1 OCAK 2017 İSTANBUL SALDIRISI HAKKINDA

"Dil, din ve mekan ayrımı yapmaksızın, masum insanları dünyanın hemen her yerinde katleden alçak terör saldırılarını en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Bu bağlamda yeni umutlarla başladığımız, ülkemize ve insanımıza daha güzel günler getirmesini beklediğimiz 2017'nin daha ilk saatlerinde İstanbul'da masum insanları hedef alan alçak terör saldırısını nefretle kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin her bir değerine, mekanına, insanına yapılan bu saldırılar karşısında tek ses olarak, Allah'tan, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesini can-ı gönülden niyaz ediyor; melun saldırıları gerçekleştirenlerin de bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Kimse unutmasın ki; biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz; ülkemizi de kimseye yedirmeyiz."

DEİK

DEİK, TÜRKİYE-GİNE İŞ FORUMU’NU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRDİ

DEİK, TÜRKİYE-GİNE İŞ FORUMU'NU İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye-Gine İş Forumu, Gine Cumhurbaşkanı Alphe Condé ve Gine Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı İbrahima Kassory Fofana ve T.C. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Burak Gören'in ev sahipliğinde 28 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Balıkçılıktan, bilişim teknolojilerine kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren yatırımcıların katılım gösterdiği toplantıya 350'ye yakın Türk ve Gineli iş insanı katıldı. Toplantıya katılan resmi yetkililer, tarım, enerji, madencilik, altyapı, bilişim, telekomünikasyon sektörlerinde yatırımlara odaklanan Gine, Türk yatırımcıları Gine'deki fırsatları keşfetmeye davet etti.  

Gine Cumhurbaşkanı Alphe Condé, Gine'de konut ve traktör alanlarında Türkiye ile işbirliği çerçevesinde  yatırımların yapılacağı açıklamasında bulundu. Her iki hükümetin isteğinin Türk iş adamlarını teşvik etmek olduğunu belirten Condé, Gine'nin sahip olduğu pazarın AB ve ABD, Afrika'nın diğer ülkelerine erişiminin çok kolay olduğunu belirtti. İki rakamlı büyüme oranına ulaşabilmek için her yıl 1,5 milyar ABD Dolarlık yatırım yapılması ihtiyacına vurgu yapan Condé, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ticaret ve ekonomik alanlarda da gelişmesini istediklerini söyledi.

Gine Kamu-Özel Sektör İşbirliği ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanıİbrahima Kassory Fofana, toplantı ileDevlet Bakanı Fofanaaktif olarak yabancı yatırımların desteklenmesinin amaçlandığını hatırlattı. Toplantı ile kazan-kazan prensibi çerçevesinde yatırım ilişkilerinin artacağını umduklarını belirtti. Bakan Fofana, ekonomik işbirliğine hizmet etmek adına finansman, bilgi birikimi ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye'nin ekonomik modelini örnek aldıklarını söyledi. Fofana,IMF'nin Gine için 2017'de %5,5 büyüme tahmini olduğunu belirtti. Madencilik alanında işletmede sıkıntıları olduğunu belirten Fofana, tarımda ve enerjide potansiyelin çok yüksek olduğunu vurguladı. Gelecek 10 yılda Gine'yi Afrika'daki yabancı yatırımların kavşağı yapmak istediklerini belirten Fofana, Türkiye'nin de ortaklıkta ilk sırada yer almasını umduklarını söyledi.

T.C. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,iki ülke arasındaki 50-60 milyon ABD Dolarlık dış ticaret hacminin gerçek potansiyeli yansıtmadığını belirtti. Bakan Yılmaz, turizm, eğitim, tarım, madencilik ve enerji alanlarında işbirliği sözleşmesinin imzalandığını hatırlattı ve "İş adamlarımızı Gine'ye yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde çağrıda bulundu. Bakan Yılmaz, Türk Hava Yolları'nın 1 ay sonra direkt uçuşlara başlayacağını da açıkladı.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin ilk aşamada 250 milyon ABD Dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini hatırlattı. Vardan, "Türkiye-Gine İş Konseyini kurmakla sadece iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye çalışmayacağız, aynı zamanda bilhassa çevre ülkelerle ilişkileri de geliştirmeye gayret göstereceğiz. İlaveten, bilhassa finans kaynakları açısından, zengin ülkelerden sizin ve çevre ülkelerdeki yatırımlar için kaynak teminine de çalışacağız."dedi. DEİK Başkanı Vardan, DEİK bünyesinde "Sahraaltı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesini" başlattıklarını vurguladı. Vardan, "Bu projemizi 2017 yılında Afrikalı ortaklarımızla uygulamaya sokacağız. Türkiye'nin teknik birikimi ile Afrika'nın yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek elektrik üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle Afrika'da yaşayan insanların refahının ve Afrika ekonomilerinin rekabet gücü artacağını düşünüyoruz"dedi.

DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Burak Gören, DEİK olarak konseyin Türkiye ayağını hızla oluşturduklarına dikkat çekti. Gören, Türkiye'nin Gine ve Afrika için bir şans olduğunu, 250 milyon ABD Dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını umduklarını belirtti.

 

TÜRKİYE-GİNE TİCARET RAKAMLARI (Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  69 milyon ABD doları

Türkiye'den Gine'ye yapılan ihracat: 65 milyon ABD doları

Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol, aluminyum cevherleri ve konsantreleri, altın, tabii kauçuk

Türkiye'nin Gine'den yaptığı  ithalat: 4 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, pirinç.

Dış Ticaret Dengesi: 61 milyon ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler