• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

DEİK SEFERBERLİK İLAN ETTİ

DEİK SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ile görevlendirilmiş ve 126'sı ülke bazlı, 133 İş Konseyi ile faaliyet gösteren DEİK, 21 Temmuz 2016 tarihinde 120'yi aşkın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarıyla biraraya gelerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dış ekonomik ilişkiler alanında DEİK olarak atılması gereken adımları tartıştı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen İstişare Toplantısı'nda, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleşirilen darbe girişimi sonrası dönemde dış ekonomik ilişkilerin kesintisiz devam etmesi için 80'nin üzerinde öneri geliştirildi. Söz konusu öneriler, ‘kısa, orta ve uzun vade' olmak üzere önceliklendirildi ve 25 Temmuz 2016 günü (dün) İcra Kurulu'na sunulmasının ardından, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir ‘Acil Eylem Planı' oluşturuldu.

DEİK'in ‘Acil Eylem Planı' ile ilgili açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili özellikle yurtdışında yoğun bir bilgi kirliliği ve dezenformasyon olduğuna dikkat çekerken, bu konuyla mücadelede DEİK olarak ‘seferberlik' ilan ettiklerini açıkladı. DEİK Başkanı Vardan, "Darbe girişiminin hemen ardından, 133 İş Konseyimizin tüm muhataplarına, karşı kanatlara, ilgili Büyükelçi ile Başkonsoloslara, tüm kurucu kuruluşlarımıza yaşanan gelişmeleri anlatan, işimizin başında olduğumuzu ve işlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten bir yazı gönderdik.  Aynı hafta içerisinde, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz, İş Konseyleri Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve Yürütme Kurulu Üyeleri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 120'nin üzerinde işadamının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 80'nin üzerinde somut öneri ortaya çıktı. Sonrasında bu önerileri konsolide ederek, kısa, orta ve uzun vade şekilde tasnif ettik ve DEİK İcra Kurulumuzun da görüş ve onayını alarak, ilk etapta uygulanmak üzere 11 maddelik bir acil eylem planı oluşturduk" dedi.

DEİK Acil Eylem Planı çerçevesinde Türkiye'de ve yurtdışında bir seri faaliyetler planlandığını ifade eden DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan şunları söyledi: "DEİK olarak bu Acil Eylem Planı ile bir seferberlik başlatmış oluyoruz. 11 maddede belirlenen adımlar, sadece kısa vadede yapılacaklar; bunun devamı gelecek". Önümüzdeki bir aylık sürecin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Vardan, "Önümüzdeki 30 gün içerisinde tüm İş Konseyi Yürütme Kurulları, sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirecekler. Bu ziyaretlerde karşı kanat kuruluşları, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelecekler ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında muhataplarını doğru ve etkin şekilde bilgilendirecekler" dedi. Başta AB ülkeleri olmak üzere, ABD, Çin, Güney Kore gibi ülkeler ile özellikle temas edileceğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan; "Elbette bizler için tüm ülkeler çok önemli; ancak bilgi kirliliği ve dezenformasyonun yoğun olduğu AB ülkeleri, ki özellikle Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İtalya; AB Dönem Başkanlığını yürüten Slovakya ve ABD gibi ülkelere özellikle eğiliyoruz.

Bu aslında sadece DEİK bünyesinde değil, ama ülke genelinde toplu bir seferberlik. Bizler de bu seferberlik dahilinde DEİK olarak elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu ülke bizim, hepimizin. Ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için ve bu uğurda kanlarını seve seve feda eden şehitlerimiz için mutlaka ama mutlaka her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmakla mükellefiz" dedi.

Acil Eylem Planı çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi'nin kurulması da öngörüldü. DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir başkanlığında kurulan İletişim Komitesi, proaktif bir rol üstlenerek, yurtdışında Türkiye'de yaşanan gelişmelerin doğru şekilde aktarılmasını sağlayacak. Acil Eylem Planı çerçevesinde, ilgili Bakanlar, Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslara da hız verecek olan DEİK, bünyesinde kurulu olan DTİK kanalıyla da, yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporasını da harekete geçirecek. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan "yıllar önce Türk diasporasını oluşturmak için kurulan DTİK de bu bağlamda bizim en önemli araçlarımızdan biri olacak. Tüm DTİK ağını harekete geçirmiş bulunmaktayız. DTİK bünyesindeki üyelerimiz bulundukları ülke ve bölgelerde bilhassa dezenformasyonu önlemek üzere çalışmaya başladılar" dedi.

DEİK'in ‘Acil Eylem Planı' kapsamında kısa dönemde şu çalışmaların yapılması öngörülüyor:

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI

DEİK ACİL EYLEM PLANI

 

1)       DEİK olarak, öncelikle konuyla ilgili yurt dışındaki dezenformasyonu engellemek, bilgi kirliliğini temizlemek amacıyla "SEFERBERLİK" ilan edilmiş olup, tüm çalışmalar bu minvalde yürütülecektir.

2)      Yurtiçi ve yurtdışı iletişim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla DEİK bünyesinde bir İletişim Komitesi kurulacaktır (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Özdemir başkanlığında bir komite kurulmasına karar verilmiştir).

3)       DEİK Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, başta Ekonomi Bakanı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve Başmüzakereci olmak üzere, ilgili Bakanlar ile düzenli olarak bir araya gelerek kapsamlı istişarelerde bulunacaktır.

4)        Büyükelçiler, ticaret müşavirleri ve karşı kanat kuruluşları ile olan temaslar artırılarak devam edecektir.

a.      İş Konseyi Başkanları, sorumlu oldukları ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ile temaslarını sıklaştıracaklardır (başlamıştır).

b.     DEİK Başkan, Yönetim Kurulu ve ilgili İş Konsey Başkanı Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Slovakya, ABD, Çin, Japonya, Güney Kore'nin Büyükelçilerini en kısa zamanda ziyaret edeceklerdir (randevular talep edilmiştir).

c.      Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilerinin katılımı ile Ankara ve/veya İstanbul'da bir çalışma yemeği düzenlenecektir.

5)        İlan edilen seferberlik kapsamında, İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulları önümüzdeki 30 gün içerisinde sorumlu oldukları ülkelere ziyaretler gerçekleştirerek; karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri, medya temsilcileri ve kendi iş ortakları ile bir araya gelecek, yüz yüze temasla ülke gerçeklerini anlatacaklardır (kısmen başlamıştır).

6)        Gerektiği hallerde yurt dışındaki muhataplar, gruplar halinde veya münferiden Türkiye'ye davet edilecek ve ülkedeki durumu gözleriyle görmeleri, yaşayarak hissetmeleri sağlanacaktır.

7)        DEİK Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili İş Konseyi Başkanlarının katılımlarıyla başta AB ülkeleri (Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya, Slovakya) ve ABD olmak üzere, bazı ülkelere üst düzey temaslar gerçekleştirilecek; söz konusu temaslarda karşı kanat, ilgili muhataplar, düşünce kuruluşları, fikir önderleri ve medya temsilcileri ile bir araya gelinecektir (gerekirse ülke sayısı artırılacaktır).

8)        Türkiye'de yerleşik yabancı yatırımcılar ile DEİK, ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla gerektiği yer ve sayıda "Networking Event" düzenleyecektir.

9)        İlgili kurum temsilcilerinden, G20 Çin ve B20 Çin kapsamında çeşitli temaslarda bulunulması talep edilecektir.

10)  Dünya geneline yayılmış DTİK ağı kanalıyla yurtdışında yerleşik halde bulunun Türk diasporası harekete geçirilecek; ilgili temsilcilerin bölgelerindeki kamu yetkilileri, medya temsilcileri ve kanaat önderleri ile temasa girmesi talep edilecektir (kısmen başlamıştır).

11)  Yurtdışı medya dâhil ilgili tüm muhataplara doğru bilgi aktarımını sağlamak adına birkaç dilde e-bülten hazırlanıp, belirli periyotlarda gönderilecek; bu bağlamda sosyal medya da etkin bir şekilde kullanılacaktır.

 

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DEİK ACİL EYLEM PLANI"na ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

DEİK

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLIŞKİN GÖRÜŞÜ

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLIŞKİN GÖRÜŞÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi, halk nezdinde bir karşılık bulmadığı gibi, tüm iş dünyası da bu yapılanlara net bir şekilde karşı durmuştur. Dolayısıyla, ekonominin en önemli iki unsuru olan hanehalkı ve iş çevrelerinin bu kalkışmayı duydukları andan itibaren tavırlarını milli iradenin muhafazası yönünde ortaya koymuş olmaları, ekonominin orta vadede çok daha güçleneceğine en önemli işarettir.

Piyasalarda ilk günlerde bir miktar dalgalı seyir görülmesi oldukça doğal olmakla birlikte, büyüme performansı, ihracatta artış eğilimi gibi son derece önemli katalizörleri göz ardı edilmemelidir. Türkiye ekonomisi çevresel bütün olumsuz gelişmelere rağmen, 2016 ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde %4,8 gibi yüksek bir oranda büyümüş olup, ihracat da tekrar artma eğilimindedir. Turizmde yaşanan gelir kaybı ise yönetilebilecek bir seviyededir. Ekonominin temel motoru olan tüketim harcamalarında ise orta vadede bir azalma olması beklenmemektedir. Kamu yatırımları kesintiye uğramamıştır. Üstüne üstlük ekonomi, istihdam sağlamaya devam etmektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı kredi notları, daha çok para piyasalarına yönelik kısa vadeli portföy yatırımları yapan yatırım fonlarının kararlarını etkileyebiliyor. Doğrudan yatırımcılar ise çok uzun vadeli bir perspektifle kalıcı yatırımlar yaptıkları için ekonomik istikrar, altyapı, fikri mülkiyet hakları, pazar potansiyeli, nitelikli insan kaynağı ve küresel ekonomiye entegrasyon gibi farklı kriterlere bakarak yatırım kararlarını alıyor. Bu nedenle kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladığı kredi notlarının, Türkiye'ye yönelik doğrudan yatırımcılara ve ülkemizin hızla büyüyen dış ticaretine olumsuz etkilemesini beklemiyoruz.   

2002 yılından itibaren Türkiye ekonomisi hakkında siyasi gelişmelere bakarak derecelendirme ve projeksiyon yapanlar hep yanıldılar. Bu bağlamda piyasa oyuncularını kısmi olsa da yönlendiren derecelendirme kuruluşlarının, ekonominin tamamının reel fotoğrafını çekmeden değerlendirme yapmaları yanıltıcı olacaktır. Türkiye ekonomisinin geçmiş darbe dönemlerinde daraldığı doğrudur. Ancak bu kalkışma başarısızlığa uğramıştır ve iş dünyası dahil tüm Türk halkı ile siyasi partilerin tamamı tarafından sert bir şekilde reddedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin temellerini sarsmaktan uzaktır.

Ayrıca, darbe girişiminin ardından iş dünyasının birleşerek hep birlikte tepki göstermesi ve önümüzdeki dönem için daha fazla üretim ve daha fazla istihdam çağrısı yapması, tüm yatırımcılara ve şirketlere güven vermiştir. TCMB'nin proaktif bir yaklaşım sergileyerek piyasalardaki belirsizliği azaltmaya yönelik adımları çok hızlı bir şekilde atması da bankacılık sistemimizin sağlıklı bir şekilde işlemeye devam etmesine yardımcı oluyor.

DEİK olarak demokrasimizi, ekonomimizi ve hukuk devletini daha da güçlendirecek adımlar atıldığı sürece, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artmaya devam edeceğini ve dış ticaretimizin istikrarlı yükselişini sürdüreceğini öngörüyoruz.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN OHAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN OHAL İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

"DEİK olarak, Türkiye'de demokrasiye ve Anayasal sisteme yönelik darbe girişiminin sonrasında 3 aylık bir süre için ilan edilen Olağanüstü Hal uygulamasını, demokrasi ve hukuk devleti ile temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına değil, korunmasına yönelik geçici bir tedbir olarak görüyoruz. Yapılan resmi açıklamalarla, Olağanüstü Hal sürecinin ekonominin işleyişine ve devam etmekte olan  kamu yatırımlarına hiçbir etkisinin olmayacağının altının özellikle çizilmesini ise memnnuniyetle karşılıyoruz. Rasyonel politika anlayışının ve ekonomik reformların aynı çizgide devam edeceğinin açıklanması, hem yabancı yatırımcılar hem de Türk müteşebbisleri için güven vermektedir.

OHAL bizim Anayasamızda düzenlendiği gibi Fransa gibi ülkelerde de uygulanmaktadır. Bölgesel ve küresel risklere karşı tüm ülkeler tam bir dayanışma içinde hareket etmesi gerekir."

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler

KARANLIKTAN AYDINLIĞA: 15 TEMMUZ

KARANLIKTAN AYDINLIĞA: 15 TEMMUZ

ASKON, DEİK, DTO, İSO, İSTİB, İTO, MÜSİAD, TAMPF, TİM ve İhracatçı Birlikleri, TÜMSİAD, TÜRSAB ve YASED ortak basın bildirisini  18 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da ortak bir basın toplantısı ile açıkladı. Kurum Başkanları ortak deklarasyonda milli irade ve demokrasinin gereklerine dikkat çekti.

Yayınlanan ortak bildiri:

Ülkemiz, 15 Temmuz Cuma gecesi önce karanlığı; ortaya konan büyük inanç ile de aydınlığı yaşadı.

Artık 15 Temmuz, öznesi millet olan demokrasinin kazandığı bir gündür. Bu gün, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın tarihine geçecek Milli İrade günüdür.  Ülkemizin büyük demokrasi yürüyüşüne yönelik 15 Temmuz saldırısında, millet ile iradesi arasındaki köprüye atılan her bomba, sıkılan her kurşun, aslında bunu yapanların karanlık planlarının aydınlığa çıkmasını sağladı.

Milletin iradesinden başka irade tanımıyoruz…

Ülkemizdeki iş dünyasının temsilcileri olarak, demokrasimizin derinleşmesi ve ekonomimizin güçlenmesinin sivil bir yönetimle mümkün olduğunun bilinci ile demokrasi dışı güçlerin müdahalelerinin en başta ekonomimize büyük zarar vereceğini, tüm birikimlerimizi heba edeceğini biliyoruz.

Seçilmiş hükümeti yıkmaya yönelik teşebbüsler demokrasimizi ve ekonomimizi katledecektir. Anti demokratik her türlü girişimin karşısında kararlılıkla duruyoruz. Darbecileri lanetliyor, hükümetimizi destekliyor ve milletimizin iradesinden başka bir irade tanımıyoruz.

Milletin istikrarı en iyi cevaptır…

Bu hain girişimin çökertilmesinin orta ve uzun vadede ülkemiz ekonomisine olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyiz. Çünkü iş dünyası huzur, güven ve istikrar ister.

Yaşananlar, tüm bu bileşenleri perçinlemiştir. İstikrarın sadece hükümetle olmayacağını söyleyenlere, siyasi risk olduğunu söyleyenlere, her görüşten milletin istikrarı cevap vermiştir.

Güçlü millet iradesi her türlü zorlukla baş edebileceğimizi, ülkemizin uluslararası arenada da siyasi ve ekonomik gücünün kat be kat artacağını ortaya koymuştur.

Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz…

Başbakanımızın dünkü açıklamalarında söylediği gibi ekonomimizin temelleri sağlamdır ve hükümetimiz ile Merkez Bankası ve ilgili kuruluşlar da gereken tedbirleri almıştır. Türkiye, global krizlere karşı ayakta durmayı başaran, G20 üyesi ve AB adayı, serbest piyasa ekonomisini ve çok partili siyasi sistemi içselleştirmiş güçlü bir ülkedir. İlk refleks olarak olumsuz etkiler hissetsek de ülkemizin güçlü imajı, kısa sürede hem iç pazarda hem de dış pazarlarda bu olumsuzlukları bertaraf edecektir. Keza, kamuoyunun da izlediği gibi bütün piyasalar süratle normal seyrine ulaşmıştır. Bundan sonra da bizler daha çok çalışarak ve üreterek ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.

Şimdi "sağduyu ve hukuk" zamanı…

Şimdi, paralel terör örgütü darbecilerinin hukukla yüzleşme ve milletin derin hafızasında mahkûm olma zamanıdır. Bu ihanet tezgahını tasarlayan hainlerin hukuk çerçevesinde yargılanarak, en ağır ve caydırıcı cezaları almasını bekliyoruz. Artık darbe kelimesinin literatürden kalkmasını istiyoruz.

 

Meclis'te siyasi partiler arasında takdir edilen bir yaklaşım varken toplumda ayırımcılık yapılması teröristlerin amacına ulaşmasına sebep olur. Sağduyu içerisinde hareket etmeliyiz.

Gün birlik günü, milletimize teşekkürler…

Milli İradeyi korurken şehit düşen vatandaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Gün birlik günüdür. Demokrasimize sahip çıkan necip milletimize, halkımıza kararlılığı ile cesaret veren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız ile hükümetimize, darbe girişimine destek vermeyen ve karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, polisimize ve güvenlik güçlerimize, darbeye kalkışanlara bir ağızdan karşı çıkan parti liderleri ile STK'larımızın sağduyulu açıklamalarına ve basınımızın darbe karşıtı tutumuna sonsuz teşekkür ediyoruz.

Üretmeye ve demokrasi nöbetine devam edeceğiz…

Bizler de iş dünyası olarak,  üretmeye ve demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN YAŞANAN KALKIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

DEİK BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN'IN YAŞANAN KALKIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan yaşanan kalkışma ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Türkiye çok partili demokratik sistemini oturtmuş bir ülkedir. Hükümetler halkın iradesi ile seçilir ve görev yaparlar. Türk iş dünyası olarak, seçilmiş Hükümetimizin arkasındayız ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. Her türlü darbeye karşıyız. Seçimle gelmiş bir Hükümet dışında hiçbir iradeyi tanımıyoruz. Ülkemizin bu kalkışmadan daha güçlenerek çıkacağına inancımız tamdır".

İlgili Resimler

DEİK YÖNETİM KURULU, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

DEİK YÖNETİM KURULU, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜ'YÜ ZİYARET ETTİ

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü 14 Temmuz 2016 tarihinde  Ankara'da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki ziyarete, DEİK Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri Rona Yırcalı, Zeynep Bodur Okyay, Ali Kibar, Ahmet Nazif Zorlu, Halil Aydoğan ve Orhan Sabuncu, DEİK Denetim Kurulu Başkanı Pınar Eczacıbaşı, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ve DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım  katılım sağladı.

Toplantıda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye DEİK'in yapısı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

İlgili Resimler

DEİK YÖNETİM KURULU, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ’Yİ ZİYARET ETTİ

DEİK YÖNETİM KURULU, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ'Yİ ZİYARET ETTİ

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi 14 Temmuz 2016 tarihinde  Ankara'da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki ziyarete,  DEİK Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Mithat Yenigün, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri Rona Yırcalı, Zeynep Bodur Okyay, Ali Kibar, Ebru Özdemir, Halil Aydoğan ve Orhan Sabuncu, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ve DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı İbrahim Yıldırım  katılım sağladı.

Toplantıda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye DEİK'in yapısı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

İlgili Resimler

DEİK YÖNETİM KURULU, BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ'Yİ ZİYARET ETTİ

DEİK YÖNETİM KURULU, BAŞBAKAN YARDIMCISI NURETTİN CANİKLİ'Yİ ZİYARET ETTİ

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi 14 Temmuz 2016 tarihinde  Ankara'da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan başkanlığındaki ziyarete,  DEİK Yönetimi Kurulu Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Mithat Yenigün, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Bodur Okyay, Ali Kibar, Ebru Özdemir, Ahmet Nazif Zorlu, Halil Aydoğan ve Orhan Sabuncu, DEİK Denetim Kurulu Başkanı Pınar Eczacıbaşı, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın ve DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı Nail Kurt katılım sağladı.

Toplantıda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye DEİK'in yapısı ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “EN ÇOK İŞ DÜNYASI MUTLU OLACAK”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "EN ÇOK İŞ DÜNYASI MUTLU OLACAK"

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımı değerlendiren DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden canlanmasıyla birlikte özellikle turizm, gıda, inşaat, enerji ve altyapı sektörlerinde işlerin düzelmesini temenni ettiğini ve bu yeni durumdan en çok iş dünyası mutlu olacağını söyledi.

"Bulunduğumuz coğrafyada Rusya Türkiye için, Türkiye de Rusya için çok önemli. Rusya, Türkiye'nin en fazla yatırım yaptığı ve bir çok kalemde bir numaralı ihracat pazarı konumunda olan ülke. Yılda 4 milyonu aşkın turist ile de Türkiye, Rus vatandaşları için önemli bir turizm destinasyonu. Keza, Türkiye'de başta nükleer santral olmak üzere, Rusya'nın önemli yatırımları mevcut. Ve bizler doğalgazımızın önemli bir kısmını Rusya'dan ithal ediyoruz. Dolayısıyla iki ülkenin bağlılığı ileri düzeyde.

Öte yandan bölgedeki zorlukları ve sıkıntıları hepimiz biliyor ve içten içe yaşıyoruz. Ancak yaşanan güçlükler ne olursa olsun, birbirine tarihi, kültürel ve ticari bağlarla bağlı iki ülke arasındaki ilişkilerin kesintisiz olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Soğuk Savaş sonrasında ilmek ilmek örülerek önemli bir seviyeye ulaşan ilişkilerimiz, Suriye Krizi ile arzu etmediğimiz bir noktaya gelmişti. Türkiye-Rusya ilişkilerinin yeniden canlanmasıyla özellikle turizm, gıda, inşaat, enerji ve altyapı sektörlerinde işlerin düzelmesini temenni ediyoruz.

Bu süreçte Rusya'nın yeniden uygulamaya başladığı vize uygulamasına son verilmesini ve başta taşımacılık ile yaş meyve-sebze sektörü olmak üzere Türkiye'den yapılan ihracat mallarına uygulanan tarife dışı engellerin de hızlıca kaldırılmasını beklemekteyiz. Turizm açısından da hem bu yılın kalanında, hem de önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin Rus turistler için yine ilk ve önemli bir destinasyon olmasını arzu etmekteyiz.

Sonuç itibariyle, komşuları ile barış içinde yaşayan, karşılıklı yatırım ve ticaret yapan, bölgesel sorunları kurulacak mekanizmalar içinde çözen bir konjonktürün yeniden doğmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaya çıkan sorunlardan en çok iş dünyası etkilenmişti, ortaya çıkacak yeni durumdan da en çok iş dünyasının mutlu olacağını düşünüyoruz".

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: "İNGİLTERE REFERANDUMU KÜRESEL RİSKLERİ TETİKLEYEBİLİR"

DEİK BAŞKANI VARDAN: "İNGİLTERE REFERANDUMU KÜRESEL RİSKLERİ TETİKLEYEBİLİR"

Gerçekleşen referandum sonrası İngiltere'nin AB'den çıkma kararını değerlendiren DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, İngiltere'nin, Türkiye'nin Avrupa'da dış ticaret fazlası verdiği tek ülke, Almanya'nın ardından da en büyük ticari ortağı olduğunu söyledi. Karar sonrası şokun ardından orta vadede ticari ilişkilerin normale dönmesini beklediğini ifade eden Başkan Vardan: "İngiltere, Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı. Aynı zamanda İngiltere, AB sisteminin önemli bir parçası ve Avrupa içinde dış ticaret fazlası verdiğimiz tek ülke. Almanya'nın ardından en büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz ülke İngiltere'nin üyelikten ayrılma kararı, elbette kısa vadede ciddi bir etki oluşturacaktır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki, İngiltere, AB sisteminin ekonomik açıdan en liberal ülkelerinden bir tanesi. Ortak para birimi ve ortak sınır birliği politikalarda kendi sistemini uyguluyordu. Dolayısıyla kısa vadede şokun ardından, orta vadede durumun normalleşmesi beklentisi içerisindeyim. Ancak bu kararın birçok dinamiği etkileyeceği çok açık" dedi.

"DEİK'te 133 İş Konseyimiz ile küresel ekonominin tüm aktörleriyle ilişki içerisindeyiz. Riskler, sadece İngiltere ile sınırlı değil. Halen 2008 mali krizinin artçı şoklarını yaşıyoruz. Kriz, durgunluk, korumacılık ve sistem karşıtı hareketler aslında bir çok ülkede görülüyor. Bu sene ABD seçimleri var; orada da ciddi riskler görüyoruz. Ayrıca seneye Fransa'da seçimler olacak ve aşırı sağcı bir yönetimin seçilme ihtimali söz konusu. Merkez Avrupa ülkelerinde de yükselen aşırı milliyetçi akımlar mevcut. Tüm bu gelişmeler, küreselleşme ve serbest ticaret karşıtı bir ortamın oluşmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu referandum, diğer ülkelerdeki riskleri de tetikleyebilir".

"Türkiye olarak, seçim kampanyalarında ana gündem maddelerinden bir tanesiyiz ve yüzyıllardır Avrupa ile iletişim içindeyiz. Avrupa'yı etkiliyoruz ve Avrupa'dan da etkileniyoruz. Görüldüğü şekilde eğer yeni bir dünya kurulursa, Türkiye, bu yeni düzenin kurucuları arasında yerini alacaktır. Ülkemiz güçlü siyasi iradesi, güçlü yönetişim becerisiyle bu süreçte güçlü bir ekonomik performans gösterebilir; iş gücünü verimlilik düzeyinde geliştirebilir ve bölgesel güvenlik ve istikrar politikalarına katkı sağlayabilir. Bu olursa da Türkiye, kıta Avrupa'sında şekillenecek yeni AB'nin eşitlik temelinde gerçek, kalıcı ve güvenilir bir ortağı olur.''

İlgili Resimler