• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER WASHİNGTON’DA MASAYA YATIRILDI

ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER WASHİNGTON'DA MASAYA YATIRILDI

DEİK, TAİK ve İSPAT işbirliğinde 30 Mart 2016  tarihinde Washington'da düzenlenen Gala Yemeği, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (İSPAT) Başkanı Arda Ermut, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Ekim Alptekin ve 450 Türk ve Amerikalı iş dünyası temsilcisinin katılımları ile gerçekleşti.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-ABD ilişkilerinde siyasi, savunma, askeri boyutu ne kadar önemsiyorsak, ekonomi, yatırım ve ticari boyutu da o kadar önemsiyoruz" dedi. Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar abidesi olmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında parmakla gösterildiğini ve bu çerçevede yeni yatırımlar ve mega projeler ile Türkiye'nin bu konumunu sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Türkiye ve ABD arasında ekonomi, yatırım ve ticaret miktarının arzu edilen boyutlarda olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tabloyu değiştirmek için sizleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu ziyaretmizde ilişkilerimizin ekonomi, yatırım ve ticari boyutunu da ele alarak, ‘nasıl daha ileriye götürebiliriz?' sorusuna cevap aramaya geldik. 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. ABD ile Avrupa Birliği arasında  ilerlemekte olan TTIP sürecini yakından takip ettiğini belirten Erdoğan,  sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef ki Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği ilişkisi sebebiyle yalnız bırakıldığını görüyoruz. Bu da bizleri üzüyor; ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Bu noktada sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. ABD'li firmalar ‘parayı masada bırakıyor'. Ancak Türkiye liberal ekonomiye sahip bir ülke. Türkiye'de iş yaparken hiçbir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. Böyle bir şirket de bulamazsınız."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin, bugüne kadar müttefik olmanın tüm gereklerini yerine getirdiğini söyledi. Vardan, "1949 yılında, bu çatı altında imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile temelleri atılan NATO'ya, kuruluşundan sadece 3 yıl sonra üye olan Türkiye, bugün Batı'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi" dedi. Türkiye'nin ittifakın güvenlik şemsiyesinden yararlanırken, batı dünyasının güvenliğine de önemli katkılarda bulunduğunu ve bulunmaya da devam ettiğini belirten Vardan, "Sadece güvenlik de değil; Türk Amerikan ilişkileri son derece düzeyli bir ekonomik ortaklık ilişkisi içinde bulunuyor. Hatta bu ortaklık, Sayın Obama'nın 2009'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret akabinde model ortaklığa dönüştü" dedi. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret ve yatırımların arzu edilen düzeye gelmesi gerektiğini belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti; "Bugün bu salonda çok ciddi bir potansiyeli temsil eden, Türk ve Amerikan firmaları olarak; bizler, daha çok yatırım yapmak, ticaret hacmimizi geliştirmek ve hatta üçüncü ülkelerde birlikte projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de, TTIP gibi küresel ticaretin kurallarını "sil baştan" değiştirecek bir ortaklığın arifesinde, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu çerçevede, Türk-Amerikan ekonomik ortaklığının, Türkiye'nin TTIP sürecine dâhil edilerek, revize edilmesi bizlerin stratejik talebidir."

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

İlgili Resimler

DÜNYA TÜRKLERİ DTİK KURULTAYINDA CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BULUŞTU

DÜNYA TÜRKLERİ DTİK KURULTAYINDA CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) kapsamındaki Dünya Türk Girişimciler Kurultayı açılışında konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  büyük bir güç ve potansiyele sahip olan Türk işadamlarının dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguladı. Kazancının, ekmeğinin peşinde olan iş adamlarını Çağdaş Alperenlere benzeten Cumhurbaşkanı, insanların vatanlarını terkmesi altındaki en temel sebebin ekonomik gerekçeler olduğunu söylerken, Suriye ile Irak krizleri sebebiyle Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Son 13 yılda yurtdışında Türk müteşebbislerinin sayısının önemli oranda arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 19'u yoğun olmak üzere Türklerin dünyanın 167 ülkesinde var olduğunu, Türklerin milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı açılışı ardından Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ve Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın katılımları ile gerçekleştirilen ve artık gelenekselleşen "Bakanlar Oturumu"nda, Türk diaspora temsilcileri Kabine'nin Bakanlarına sorularını yöneltti. AB üyelik müzakereleri süreci, AB ile ilişkilerde paradigma değişimi, Rusya krizi, Gümrük Birliği'nin güncellemesi, terörle mücadele, düzensiz göç, Türkiye'nin tanıtımı ve algı konularının ele alındığı oturumda, 95 ülkeden gelen Türk iş adamları, Bakanlara ilgili oldukları alanlarda doğrudan soru sorma fırsatını yakaladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen, Kurultayın Gala Yemeğinde ise, Türk diasporasının temsilcileri, Başbakan ile biraraya geldi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, Türk diasporasının ürettiği her değerin, Türkiye'nin menfaatine olduğunu ifade ederken, Türk diasporası mensuplarının "Türkiye'nin yüz akı" olduğunu söyledi. Türk diasporasının yurtdışına açılmasının, Türkiye için büyük kazanım olduğunu ifade eden Başbakan Davutoğlu, reformcu ve dünyadaki değişimleri okuyabilen siyaset anlayışından geri adım atılmayacağını söyledi.  Başbakan Davutoğlu, yurtdışındaki her ziyarette iş dünyasının temsiliyetine önem verdiklerini ifade ederken, Türkiye'nin bölgesinde küresel ölçekte bir göç olduğunu belirtti.

Türk diasporası işadamlarına yönelik yaptığı konuşma da, 14 yılda 19 STA imzalandığını ifade eden Başbakan Davutoğlu, vizesiz seyahat edilen ülke sayısını 42'den 67'ye çıkartıldığını belirtti. Haziran ayında Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan Schengen vizelerinin kalkacağını ifade eden Başbakan Davutoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi. Davutoğlu ayrıca, Türkiye'nin en fazla uluslararası insani yardım yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türk insanının girişimci ruhunun, Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu da söyleyen Başbakan Davutoğlu, reel sektörün rekabetç gücünü artıracak reformlara devam edileceğini belirtti. Türkiye'nin yarım asırdır sürdürdüğü AB sürecinde sona yaklaşıldığını belirten Başbakan, 1 Temmuz sonrası 33. faslın açılacağını söyledi. Yurtdışındaki Türklerden yatırım ve istihdam beklentisi olduğuna dikkat çekti.

Dış Ekonomik lişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DTİK çatısının son 2 yıl içerisinde üye sayısını artırarak büyüdüğüne dikkat çekerek, Kurultayın birinci günü hakkında bilgi verdi.

Notlar:

DÜNYA TÜRKLERİ

·         5,5 milyonun üzerinde Türk yurtdışında yerleşik yaşıyor.

·         Türk toplumunun yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik yaşıyor.

·         Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da 900 bin Türk yaşamakta.

·         Yurtdışında 300 üzerinde Türk şirket yatırımı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre yurtdışında kurulu Türk dernek sayısı 4439.

İlgili Resimler

DÜNYA TÜRKLERİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

DÜNYA TÜRKLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde yer alan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) kapsamında düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı, 26 Mart 2016 tarihinde İstanbul'da  T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle başladı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile DTİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde, "Dünya Türkleri İstanbul'da buluşuyor" sloganıyla düzenlenen Kurultay, 95  ülkeden 2.000'in üzerinde Türk girişimcisini bir araya getirdi.

Kurultay'ın açılışında konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir güç ve potansiyele sahip olan Türk işadamlarının dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguladı. Kazancının, ekmeğinin peşinde olan iş adamlarını Çağdaş Alperenlere benzeten Cumhurbaşkanı, insanların vatanlarını terkmesi altındaki en temel sebebin ekonomik gerekçeler olduğunu söyledi ve Suriye ile Irak krizleri sebebiyle Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Son 13 yılda yurtdışında Türk müteşebbislerinin sayısının önemli oranda arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 19'u yoğun olmak üzere Türklerin dünyanın 167 ülkesinde var olduğunu, Türklerin milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Açış konuşmasında, Türk diasporasının tanıtım faaliyetlerinin önemini vurgulayan T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde büyük ve çok sayıda işe imza attığına dikkat çekti. Ekonomi Bakanı Elitaş, Türkiye'nin küresel arenada yeni pazarlar bularak, başta müteahhitlik sektöründeki iddiasını sürdüreceğini söyledi. Bakan Türk diasporasının tanıtımı kapsamında, lobi faaliyetlerinde bulunulması ve ülke tanıtımında koordinasyonun büyük rol oynadığını da ifade etti. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan Kurultay'ın açılışında yaptığı konuşmada DTİK'in, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 131 İş Konseyi'nden biri olduğunu söyledi. Türk diasporasının siyasi sebeplerle değil, çalışmak için Türkiye'den ayrılan vatandaşlarımız tarafından oluştuğuna dikkat çeken DEİK Başkanı Vardan, Türk diasporasının önceden sadece Avrupa'da varlık gösterirken, bugün Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Pasifik ülkelerine kadar Dünyanın her yerinde olduğunu vurguladı. 5 kıtadan 2.000'e yakın Türk girişmcisini bir araya getiren Kurultayda, katılımcıların dörtte birinin 35 yaş altı genç ve dinamik girişimcilerden oluştuğunu hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, Türk diasporasını Dünyanın en etkin ve en güçlü 3 diasporasından biri olmasını hedeflediklerini de söyledi.

DTİK Başkanı Nail Olpak ise, DTİK'in DEİK çatısı altında kurulan il özel amaçlı Konsey olduğunu hatırlatarak, günümüz dünyasında diasporaların dayanışma içersinde çalıştığına ve sıkıca kenetlendiklerine dikkat çekti. Türk diasporasının, dünyanın en büyük 10'uncu diasporası olduğuna değinen Olpak, gelecekte bu imkanın daha iyi değerlendirileceği inancını yineledi.

 

Notlar:

DÜNYA ÜZERİNDE TÜRKLER

 

·         5,5 milyonun üzerinde Türk yurtdışında yerleşik yaşıyor.

·        Türk toplumunun yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik yaşıyor.

·        Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da 900.000 Türk yaşamakta.

·         Yurtdışında 300 üzerinde Türk şirketin yatırımı bulunuyor.

·         Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre yurtdışında kurulu Türk dernek sayısı 4439.

Önemli not: DEİK tarafından hazırlanan "Dünyada Türkler" başlıklı infografik çalışması ekte dikkatinize sunulmaktadır. 

İlgili Resimler

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

DEİK ailesi olarak Allah'ın verdiği canları hiç pahasına yok etmeye yönelik yaşanan, tüm terör eylemlerini şiddetle kınıyor; yapanları da lanetliyoruz.

Bugün İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyor; saldırıda yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Son günlerde ülkemizde yaşanan; din, dil, ırk, yaş tanımadan, sadece korku salmaya yönelik bu tür terör olaylarının, ülke vatandaşlarımızı birbirine daha fazla yakınlaştırmasına ve tek vücut olarak terörün her türlüsüne karşı tavrı güçlendirmesine vesile olacağını ümit ediyoruz. Teröre karşı tek vücut olduğumuz sürece, terörün daha çabuk bitirileceği kanaatiyle, Hükümetimizin kararlı şekilde yürüttüğü çalışmaları destekliyor; milletimize başsağlığı diliyoruz.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Başkanı

İlgili Resimler

TÜRKİYE VE MACARİSTAN AFRİKA’DA İŞBİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR

TÜRKİYE VE MACARİSTAN AFRİKA'DA İŞBİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR

"Macaristan-Türkiye İş Forumu: Afrika'da İşbirliği Fırsatları" toplantısı, Macaristan Ekonomi Bakanı Levente Magyar, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferenc Miklóssy, Budapeşte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zoltán Kiss ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın katılımları ile 17 Mart 2016 tarihinde Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Macaristan Ekonomi Bakanı Levente Magyar,Türkiye ve Macaristan arasında uzun yıllara dayanan güçlü ve iyi ilişkiler tesis edildiğin  vurgularken, "Bu ilişkiler iki ülkenin Afrika'da birlikte iş yapmasının temelini oluşturacaktır. Firmalarımızın Afrika'ya birlikte açılmaları için her türlü finansal desteği sağlamaya hazırız. Özellikle tarım, bilgi iletişimi ve altyapı inşaat sektörlerinde büyük potansiyel görüyorum." dedi.

Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ferenc Miklóssy, ticari olarakAfrika'ya ulaşmak için finansmanın önemine dikkat çekerken, iki ülkenin Eximbanklarının sağlayacağı imkanların önemini vurguladı. Başkan Yardımcısı Miklóssy,"Türkiye, uygun fiyatlarla iyi kalitede iş çıkarmasıyla Afrika'da Çinli müteahhitkerin önüne geçti, o coğrafyada güven kazandı. Ayrıca, sağlık ve enerji sektörlerinde de işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında, Afrika özelinde Türkiye'nin, Macaristan'ın en doğal ekonomik partneri olması gerektiğini belirtti ve "3 hafta önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Afrika ziyaretimizi yeni tamamladık. Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye gerçekleştirdiğimiz, 5 günlük ziyaret kapsamında, 14.271 km yol yaptık; 130'dan fazla iş adamımızla, 4 ülkede, Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla İş Forumları düzenledik. 4 ülkede toplam sayısı 2.500'den fazla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziyaretimizin ikinci durağı Gana'da ve son durağı Gine'de karşı kanat partnerlerimiz ile Mutabakat Zabıtları imzaladık" dedi. Yoğun tempoda ama çok verimli bir Afrika ziyaretini tamamladıklarını ifade eden Başkan Vardan,  dönüş uçağında, katılımcılara uygulanan ankette, ziyarete katılan firmalar yüzde 75'inin, ziyaret sonrasında Afrika'ya yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi. Bazı Türk firmalarının, Batı Afrika'da milyon dolarlık işbirliklerinin altına imza attıklarını vurgulayan Başkan Vardan, benzeri bir ziyaretin yakın tarihte yeniden düzenleneceğini söyledi.

DEİK Başkanı Vardan ayrıca, Türkiye'nin son 10 yıldır Afrika'ya kararlı bir açılım politikası uyguladığını vurgularken, "Türk iş dünyasını temsil eden DEİK olarak bizlerin de Afrika'ya olan ilgisi hızla ve katlanarak devam ediyor. Çünkü bizler Afrika'yı bir tek taraflı bir kazanım coğrafyası olarak görmüyoruz" dedi.

Toplantı ikili görüşmelerin ardından sona erdi. 

İlgili Resimler

ANKARA'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ANKARA'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milletimizin birlik ve beraberliğini, ülkemizin demokratik düzenini ve insanlarımızın yıllardır birlikte kardeşçe yaşama hakkını doğrudan hedef alan, güzel ülkemizin Başkenti Ankara'da meydana gelen menfur terör saldırısını tüm kalbimizle lanetliyoruz.

Öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aynı zamanda saldırıda yaralananlara da acil şifalar niyaz ediyoruz.

Dünyanın hemen her tarafında bu tür olayları gerçekleştirenler, bugüne kadar emellerine hiçbir şekilde ulaşamamışlardır. Bu, Türkiye'de de böyle olmuştur. Her zamankinden çok daha güçlü olan ülkemizin terör olaylarına karşı ne denli kararlı bir tavır içerisinde olduğu herkesin malumudur. 

Vatandaşlarımızı direk hedef alan bu tür saldırılar karşısında bugün bizim üstümüze düşen; metanetimizi ve kararlı tavrımızı sürdürmemiz ve gerekli her türlü tedbiri alıp, insanlarımızın huzur içinde yaşamalarını sağlamamızdır.

Bundan sonrası için ise, bu saldırının faillerinin bulunması ve ülkemizde benzer bir olayın bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Tüm milletimizin başı sağ olsun, Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Resimler

EKONOMİ BAKANI ELİTAŞ, DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCILARI İLE BİR ARAYA GELDİ

EKONOMİ BAKANI ELİTAŞ, DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKAN ve BAŞKAN YARDIMCILARI İLE BİR ARAYA GELDİ

DEİK İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcıları, 11 Mart 2016 tarihinde Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde ikincisi gerçekleştirilen istişare toplantısına, DEİK İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcilari katıldı.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen yoğun bir ziyaret programı ile çok farklı coğrafyalara ziyaretler gerçekleştirildiğini, bu noktadan sonra iş insanlarından somut adımlar beklendiğini ifade etti. Türkiye'nin ihracatının Ocak 2016 hariç, 2015 yılına benzerlik gösterdiğini belirten Bakan Elitaş, yeniden 2014 yılı ihracat rakamlarına ulaşılması için gereken çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. İhracatı artırmak amacıyla yeni teşvik programlarının bir an önce uygulamaya alınacağını ifade eden Bakan Elitaş, ekonomide izlenecek 2016 yılı yol haritası için DEİK'in katkısını vurguladı.

Açış konuşmalarının ardından istişare toplantısı, DEİK İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcılarının sorumlu oldukları bölgelere ve sektörlere ilişkin genel değerlendirmeleri ve Ekonomi Bakanı Elitaş'a ülke ve sektör özelinde görüşleri ile devam etti.

87 İş Konseyi Başkan ve Başkan Yardımcısının katıldığı istişare toplantısında DEİK üyeleri, bölgesel ve sektörel sorunlara ilişkin görüş ve çözüm önerilerini doğrudan Ekonomi Bakanı Elitaş'a aktarma fırsatını elde etti. Farklı ülkeler tarafından uygulanan vize uygulamaları, gümrük ve lojistik sorunlar, idari meseleler, teminat mektubu ve emtia fiyatları gibi konular bölge, ülke ve sektör bazında değerlendirildi, Çin, ABD, Gümrk Birliği'nin revizyonu ve Türkiye'nin TTIP sürecine katılması konuları da ele alındı.

İlgili Resimler

CUMHURBAŞKANI’NIN AFRİKA ZİYETERİNİN SON AYAĞI GİNE’DE, TÜRKİYE – GİNE İŞ KONSEYİ KURULDU

CUMHURBAŞKANI'NIN AFRİKA ZİYETERİNİN SON AYAĞI GİNE'DE, TÜRKİYE – GİNE İŞ KONSEYİ KURULDU

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buldu.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğindeydi. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret etti.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen İş Forumları'nın sonuncusu ise, 3 Mart 2016 Perşembe günü Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'de gerçekleştirildi.

Türk ve Gineli iş adamları arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alpha Conde himayelerinde düzenlenen toplantıda, aralarında Türkiye-Gine İş Konseyi'nin kurulmasını öngören anlaşmanın da bulunduğu, toplam 9 ayrı anlaşma imzalandı (iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar: turizm, havacılık hizmetleri, tıp ve sağlık hizmetleri, askeri eğitim, bilim, elektrik, maden ve çevrenin korunması).

Türkiye-Gine İş Konseyi'nin kurulmasını öngören anlaşma, DEİK adına Başkan Ömer Cihad Vardan ile Gine kanadını temsilen Gine İşverenler ve Girişimciler Konfederasyonu (CPEG-Conseil Patronal des Entreprises de Guinée) Başkanı Hadja Gnouma Traoré tarafından imzalandı.

TÜRKİYE-GİNE TİCARET RAKAMLARI

(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015)69 milyon ABD doları

İhracat - Türkiye'den Gine'ye yapılan ihracat: (2015) 65 milyon ABD doları

Başlıca ihracat kalemleri:Ham petrol, aluminyum cevherleri ve konsantreleri, altın, tabii kauçuk

İthalat - Türkiye'nin Gine'den yaptığı  ithalat: (2015) 4 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, pirinç.

Dış Ticaret Dengesi: (2015) 61 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

AFRİKA’DA TEMASLAR NİJERYA İLE DEVAM EDİYOR

AFRİKA'DA TEMASLAR NİJERYA İLE DEVAM EDİYOR

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğinde. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret ediyor.

DEİK ev sahipliğinde, 4 Afrika ülkesinde düzenlenen İş Forumları, 2 Mart 2016 Çarşamba günü Federal Nijerya Cumhuriyeti'nin başkenti Abuja'da gerçekleştirildi.

Nijerya-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş,

200 milyon nüfuslu Nijerya ile 80 milyon nüfuslu Türkiye arasındaki işbirliğinin daha ileri noktalara taşınması gerektiğini; bu çerçevede ilk adım olarak Nijerya ve Türkiye arasında ticaretin ve yatırımların artırılmasına yönelik 4 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Afrika nüfusunun beşte birini barındıran Nijerya'ya yapılacak her türlü yatırımın Afrika kıtasına yapılacağı anlamına geleceğini belirten Bakan Elitaş, sağlık sektöründe iki ülke arasında önemli bir ticaret potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Nijerya'nın hava taşımacılığında bölgenin merkezi konumuna gelmesiyle, bu alandaki işbirliğinin de önemli olacağını ifade eden Bakan Elitaş, İş Forumuna katılan işadamlarına, var olan ortaklıkların kuvvetlendirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulması çağrısında bulundu.

Forumda katılımcılara hitap eden Federal Nijerya Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım Bakanı Okechukwu Enelemah ise, diplomatik olarak iki ülke arasında ilişkilerin artması neticesinde ticari ilişkilerinde artacağını ifade etti ve başta inşaat, müteahitlik ve savunma sanayileri olmak üzere, birçok alanda Nijerya-Türkiye ticaret potansiyelinin artırılması, iki ülke arasında sinerji oluşturulması gerektiğini söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Forumun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonlarına göre, 2050 yılında dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olması beklenen Nijerya'nın kalkınma potansiyeli ve coğrafi konumu ile, Batı Afrika'da kalıcı barışın ve kalkınmanın anahtar role sahip ülkesi olduğunu söyledi. Nijerya'nın DEİK üyelerinin yakın radarında yer aldığını belirten Başkan Vardan, 2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girme hedefini benimseyen Nijerya'ya, sanayi ürünleri, inşaat, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere tüm sektörlerde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 250'den fazla Türk ve Nijeryalı iş insanı ikili görüşmelere katıldı.

Not:Ekli dosyada Nijerya ile ilgili DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı ekonomik ve ticari dataları bulabilirsiniz.

Haber çalışmalarınızda yer vereceğinizi ümit eder, bilgilerinize sunarız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)

TÜRKİYE-NİJERYA TİCARET RAKAMLARI

(EKONOMİ BAKANLIĞI)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 504 milyon ABD Doları (2015)

Türkiye'den Nijerya'ya yapılan ihracat:314 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ihracat kalemleri: Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler,  hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri.

Türkiye'nin Nijerya'dan yaptığı ithalat:190 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ithalat kalemleri: Diğer yağlı tohumlar ve meyveler,  petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, koyun ve kuzuların dabaklanmış veya crust derileri, tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl vb. tabii sakızlar, bitki ve bitki kısımları.

Dış Ticaret Dengesi: 124 milyon ABD Doları (2015)

İlgili Resimler

AFRİKA’DA İKİNCİ DURAK GANA

AFRİKA'DA İKİNCİ DURAK GANA

28 Şubat 2016-3 Mart 2016 tarihleri arasında DEİK'in ev  sahipliğinde, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'ye düzenlenen resmi ziyaretler kapsamında 130'u aşkın Türk iş adamı, bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamını ve potansiyeli yerinde inceleme fırsatı buluyor.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen Afrika ziyareti, bu yılın en büyük heyet ziyareti niteliğinde. Heyet sırasıyla Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine'yi ziyaret ediyor.

DEİK ev sahipliğinde düzenlenen İş Forumları'nın ikincisi ise, 1 Mart 2016 Salı günü Gana Cumhuriyeti'nin başkenti Akra'da gerçekleştirildi.

Gana-Türkiye İş Forumu'nda konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası kuruluşlar nezdinde ve ikili ilişkilerde Gana ile daha yakın işbirliği kurma arzusunda olduklarını; Gana ile siyasi, sosyal ve kültürel açıdan daha yakın bir işbirliği kurabilmek için öncelikle ekonomik bağların güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

2005 yılında başlatılan Afrika Açılımı ile, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 27 milyon dolardan, 400 milyon dolara çıkartıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında hedefi, 1 milyar dolar olarak açıkladı. Bu çerçevede ziyaret kapsamında, Gana ile 4 yeni anlaşmanın imzalandığını ifade eden Erdoğan, iş adamlarından imzalan bu anlaşmaları takip etmesini ve netice almasını istedi.

Forumun kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Afrika Açılım siyasetini hiç bir zaman tek taraflı bir siyaset olarak görmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, Afrika ile ‘kazan-kazan' prensibine dayalı işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede Gana ile Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın süratle imzalanması gerektiğini de ifade eden Recep Tayyip Erdoğan, enerjiden tarıma,  ulaştırmadan madenciliğe kadar her türlü sektörde, Gana ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı John Dramani Mahamaise Forum'un kapanış bölümünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20020 yılına kadar Gana ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 1 milyar ABD doları çıkarma hedefini desteklediğini; ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaların, bu hedefin yerine getirilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye ile Gana arasında serbest ticaret bölgeleri ve hafif imalat sanayi alanlarında işbirliğine açık olduklarını da belirten Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mahama, ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardanise, halihazırda Gana'da 2.600 Türk yatırımcının bulunduğunu ifade ederken, Türkiye'nin ulaştığı ekonomik gelişmişlik seviyesinde, bu rakamın çok daha ileriye götürülmesi gerektiğini söyledi. Gana ve çevre ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik yatırımları yapmaya istekli olduklarını ifade eden Başkan Vardan, DEİK bünyesideki 130 İş Konseyi ile Türkiye'nin dış ticaretini artırma gayreti içerisinde bulunduklarını belirtti.

İş Forumu çerçevesinde DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile GCCI Başkanı Nana Dr. Appiagtei Dankawoso arasında "Türkiye-Gana İş Konseyi Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Not:Ekli dosyada  Gana ile ilgili DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı ekonomik ve ticari dataları bulabilirsiniz.

Haber çalışmalarınızda yer vereceğinizi ümit eder, bilgilerinize sunarız.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)

TÜRKİYE-GANA TİCARET RAKAMLARI

(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 400 milyon ABD Doları (2015)

Türkiye'den Gana'ya yapılan ihracat: 231 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ihracat kalemleri: İzole edilmiş tel, kablo ve diğer elektrik iletkenler; çimento; plastik hortum, boru ve bağlantı elemanları; buğday unu; petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar.

Türkiye'nin Gana'dan yaptığı  ithalat: 169 milyon ABD Doları (2015)

Başlıca ithalat kalemleri: Kakao ve mamülleri, balık.

Dış Ticaret Dengesi: 62 milyon ABD Doları (2015)

İlgili Resimler