• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

VİETNAM-TÜRKİYE İŞ FORUMU HANOİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VİETNAM-TÜRKİYE İŞ FORUMU HANOİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Başbakanı Binali Yıldırım'ın, 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Singapur ve Vietnam'ı kapsayan resmi ziyaretleri çerçevesinde düzenlenen iş forumlarının ikincisi, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirildi. Vietnam-Türkiye İş Forumu, 24 Ağustos 2017 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirildi.T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, Vietnam Başbakan Yardımcısı Vuong Dinh Hue, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı Necati Abacıoğlu, Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) Başkan Yardımcısı Dr. Doan Duy Khuong'un katılımları ile gerçekleştirilen Foruma, Türk ve Vietnam iş dünyası temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Forumda katılımcılara hitap eden T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye ve Vietnam'ı "benzer hedefleri olan iki ülke" olarak tanımladı ve bu kapsamda Vietnam ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi. Vietnam ile 2014 yılında imzalanan Anlaşmaların onay süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Başbakan Yıldırım, 2017 yılı itibariyle Türk yatırımcıların Vietnam'da 700 milyon ABD Doları yatırımı bulunduğunu sözlerine ekledi. Türkiye ile Vietnam arasında Serbest Ticaret Anlaşması için müzakerelerin bir an önce başlamasını beklediklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, "Hızla büyüyen Vietnam'ın gelişmesinde Türk iş insanlarının da yer almasını istiyoruz. Hem Vietnam, hem de Türkiye'nin kalkınması sadece ülkelerimiz için değil, Bölge içinde büyük önem arz ediyor" dedi. 

Vietnam Başbakan Yardımcısı Vuong Dinh Hue,son 30 yıl içerisinde Vietnam'ın gerçekleştirilen reformlar ile çok daha güvenilir ve uluslararası alanda çok daha proaktif bir ülke haline geldiğini söyledi. Buna bağlı olarak Vietnam'ın yabancı ülkeler ile ticaretinin de son 20 yılda hızla arttığını ifade eden Vietnam Başbakan Yardımcısı, Türk yatırımcıları özellikle yüksek katma değer yaratan sektörlere yatırım yapmaya davet etti. 2020 yılı itibariyle Türkiye ile Vietnam arasında 4 milyar ABD Doları ikili ticaret hacmi hedefini hatırlatan Vietnam Başbakan Yardımcısı, farklı sektörlerde kurulacak işbirlikleri ve işbirliği anlaşmaları ile bu hedefe ulaşılabileceğini söyledi. 

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasında Vietnam ve Türkiye'yi "iki cesur ülke" olarak tanımladı ve milyar nüfuslu bir coğrafyanın tam ortasında bulunan Vietnam'ın Türkiye için büyük bir potansiyeli barındırdığını söyledi. İki ülke arasındaki ticari ilişkinin gelecek yıllarda daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu yılın sonunda Türkiye'de Vietnamlı yetkilileri ağırlamak istediklerini söyledi. Vietnam ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlamaya hazır olduklarını ifade eden Ekonomi Bakanı Zeybekci, "hem Türkiye, hem de Vietnam'ın karşılıklı kazandığı bir anlaşmayı müzakere etmeye biz hazırız" dedi. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, her iki ülkenin birbirini tanıyarak ve barındırdıkları potansiyeli doğru ve etkili şekilde kullanarak, Asya-Pasifik Bölgesinde bir marka oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi. DEİK Başkanı Vardan, "Gelecek adına İş Forumu'ndan çok umutluyuz ve bunu ekonomik faaliyetlerimizde yeni bir başlangıç, yeni bir adım olarak görüyoruz" dedi. Vietnam'ın otoyol, liman, havaalanı, demiryolu inşaat projelerinde Türk müteahhitleri olarak yer almak istediklerini belirten Başkan Vardan sözlerini şöyle sürdürdü: "Vietnam'ın,  müthiş turizm ve hizmet sektörü potansiyelini görüyor ve bunu duyurmak istiyoruz. Vietnam denince, sadece Vietnam'ı değil; aynı zamanda, Laos, Kamboçya, Tayland ve Burma'yı da düşünüyoruz". 92 milyon nüfusa sahip Vietnam'ın büyüklüğünü, imkânlarını ve çevre ülkelerle birlikte ileriye dönük potansiyelini, Türk iş dünyasına tanıtmak ve her iki ülkenin yararına olacak şekilde bu potansiyeli kullanmak arzusunda olduklarını ifade eden Başkan Vardan, "Vietnam ile de STA müzakerelerine başlanmasını ve Singapur ile olduğu gibi hızlıca neticelendirilmesini arzu ediyoruz" dedi. Başkan Vardan Vietnam'a giriş kapısı olarak bir Türk Endüstri Parkının Vietnam'a kurulması konusunda adım atılmasını istedi. 

Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) Başkan Yardımcısı Dr. Doan Duy Khuongise konuşmasında, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin son yıllarda büyük bir hızla geliştiğine dikkat çekerken, potansiyeli yüksek pazarların tanımlanmasının gerektiğine dikkat çekti. Tarım, tekstil, inşaat malzemeleri, gemi inşaatı gibi bir çok sektörde Türkiye'nin potansiyelinden yararlanmak istediklerini ifade eden Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Vietnam'ın özellikle tekstil sektöründe Asya-Pasifik coğrafyasında bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi ve Türk iş dünyasını Vietnam'a yatırıma davet etti. 

Türkiye-Vietnam Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'den Vietnam'a yapılan ihracat: 234 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri:Meyve ve kabuklu yemişler, pamuk, pamuk ipliği ve mensucat, kazan ve makine, cihaz, aksam ve parçaları, kahve, çay ve baharatlar, süt ve süt ürünleri, taşlar, alçılar ve çimento.

Türkiye'nin Vietnam'dan  yaptığı  ithalat: 1.7 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:  Elektrikli cihazlar, kazan-makine cihaz ve parçaları, dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler, ayakkabı, sentetik ve suni devamsız lifler, pamuk ve örülmemiş giyim esyaları.

Toplam dış ticaret hacmi:  1.9 milyar ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

TÜRKİYE-SİNGAPUR İKİLİ İLİŞKİLERİNDE 2018 SONU HEDEFİ 2 MİLYAR ABD DOLARI

TÜRKİYE-SİNGAPUR İKİLİ İLİŞKİLERİNDE 2018 SONU HEDEFİ 2 MİLYAR ABD DOLARI 

T.C. Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın 21-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında Singapur ve Vietnam'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen İş Forumlarının ilki Sigapur'da gerçekleştirildi. 21 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen Singapur-Türkiye İş Forumu'na, T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı S. Iswaran, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı İ. Süha Güçsav veTürkiye-Singapur İş Konseyi Eş Başkanı David Yang'ın yanısıra 200'e yakın Türk ve Singapurlu iş insanı katıldı. 

Forum kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada T.C. Başbakanı Binali Yıldırım, Singapur ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari anlamda büyük fırsatların bulunduğunu söyledi. Her iki ülkenin de büyümeye devam ettiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, önümüzdeki 10 yılda hem iki ülkenin bulundukları coğrafyalarda, hem de farklı coğrafyalarda büyük fırsatların oluşacağını ifade etti. "Singapur güçlü finans kaynaklarına sahip. Türkiye de ise önemli bir tecrübe birikimi var. Özellikle de müteahhitlik alanında. Tecrübenin finansal imkanlar ile bir araya gelmesi ile çok güzel ve çok büyük işler yapabiliriz" dedi. 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye'nin geçtiğimiz yılı da ekonomik büyüme ile kapattığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Bundan sonraki gelecek 10 yıllarda en istikrarlı ülke Türkiye olacak. Bunu açıkça söylüyorum" dedi. Türkiye'de gerçekleştirilen Anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin çok daha istikrarlı bir yapıya kavuştuğunu belirten Başbakan Yıldırım, "iş adamlarının işlerine devam edebilmesi için en önemli beklentisi istikrar ve öngörüdür. Bu sistem ile birlikte istikrar ve öngörüyü ülkemize kazandırmış oluyouz" dedi. Singapur'un önünüzdeki yıl ASEAN Dönem Başkanı olacağını da hatırlatan Başbakan Yıldırım, bu süreçte Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin de artmasını temenni ettiklerini söyledi.

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Singapur ile Türkiye arasında Kasım 2015 tarihinde imzalanan STAnın, Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı ve sektörler itibariyle en kapsayıcı anlaşma olduğunu hatırlatarak sözlerine başladı. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye ile Singapur arasında 2 milyar ABD Dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Zeybekci, bu Anlaşmanın özellikle üçüncü ülkelerde ortak iş yapma konusunda büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Türkiye'nin ASEAN Bölgesinde etkinliğini giderek artırdığına dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu süreçte Singapur'un önemli bir rol oynadığını vurguladı. "2018 yılı Türkiye ile Singapur için yepyeni bir başlangıç yılı olacaktır" diyen Bakan Zeybekci, Türkiye'nin başlattığı yatırım ve teşvik hamlesinden Singapurlu iş dünyası temsilcilerini etkin şekilde yararlanmaya davet etti. 

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı S. Iswaran ise yaptığı konuşmada son yıllarda Türkiye ile Singapur arasındaki ikili ticari hacmin hızlı bir şekilde arttığına dikkat çekti. İki ülke arasında imzalanan ve onaylanan STAnın Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade eden Bakan Iswaran, Türk ve Singapur iş dünyalarını anlaşmanın sunduğu fırsatlardan iyi ve doğru yararlanmaya davet etti. Hem Türkiye, hem de Singapur'un coğrafi konumlarından kaynaklanan büyük avantajlara sahip olduğunu söyleyen Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı, Asya-Pasifik Bölgesinin küresel büyümeye olan katkısının katlanarak devam ettiğini belirtti. Lojistik, e-ticaret ve turizm başta olmak üzere bir çok sektörde karşılıklı işbirliklerinin geliştirilebileceğini ifade eden Bakan Iswaran, küresel ekonomik düzeninin kurallarının yeniden yazıldığı bir dönemde Türk ve Singapur iş dünyalarının geleneksel ve alışılagelmişin dışına çıkarak, yeni fırsatların peşinden gitmesi gerektiğini hatırlattı. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardanise, gerçekleşen İş Forumunun Türkiye ve Singapur arasındaki ekonomik ilişkiler açısından çok önemli bir zaman dilimine rastladığını söyledi. Türkiye ve Singapur arasında imzalanan STAnın her iki ülke tarafından onaylandığını hatırlatan Vardan, anlaşmanın yürürlüğe girmesini heyecanla beklendiklerini söyledi. Singapur ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari alandaki potansiyeli, STA ile çok daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabileceklerini belirten DEİK Başkanı Vardan, "Türkiye'nin hızla şekillenen Asya-Pasifik Bölgesel politikası, biz iş insanları için de büyük bir öneme sahip. Sadece kendi aramızda değil, üçüncü ülkelerde Türkiye ile Singapur ortaklığında çok farklı işler yapabiliriz" dedi. Türkiye'nin Asya-Pasifik Bölgesinde güçlü siyasi, diplomatik ve güvenlik bağları inşa etmek üzere ilerlediğini belirten Başkan Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Güçlü ekonomik ve ticari bağların kurulması da bizlerin en temel görevi. Türkiye'nin ASEAN Sektörel Diyalog Ortağı olmasını bu çerçevede çok önemsiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aralarında Singapur'un da kuruculardan biri olduğu, ASEAN ülkeleri ile ticaret hacmimizin de hızla artacağına inanıyorum".

DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı İ. Süha Güçsav ise, Türkiye'nin Singapur gibi bir ülke için çok büyük fırsatlar sunduğunu söyledi. Çok yakın zamanda büyük bir Singapur yatırımının Türkiye'ye geleceğini ifade eden İş Konseyi Başkanı Güçsav, iki ülke arasındaki dostluğun her zaman sürmesini temenni ettiklerini ifade etti. Türkiye-Singapur İş Konseyi Eş Başkanı David Yangise konuşmasında Türkiye ile Singapur arasında imzalanan STAnın, hizmetler, fikri mülkiyet hakları, kamu alımları gibi çok geniş bir alanı kapsayan yeni nesil STAlardan biri olduğunu hatırlattı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile beraber tarafların karşılıklı kazanç ekseninde çok daha yakın ekonomik ve ticari bağlar geliştirebileceğini söyledi. 

Türkiye-Singapur Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'den Singapur'a yapılan ihracat: 417 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Mineral yakıt, yağ, damıtma ürünü, inci, değerli taşlar, metaller ve madeni paralar; gemi, bot ve diğer yüzen yapılar, elektrik ve elektronik ekipmanlar.

Türkiye'nin Singapur'dan  yaptığı  ithalat: 363 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri:  Plastik ve ürünleri, makine, nükleer reaktör, kazan, optik, foto, teknik, tıbbi cihaz ve organik kimyasallar.

Toplam dış ticaret hacmi:  780 milyon ABD Doları

Dış ticaret dengesi:  54 milyon ABD Doları 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN TÜSİAD'I ZİYARET ETTİ

DEİK BAŞKANI VARDAN TÜSİAD'I ZİYARET ETTİ

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'i ziyaret etti. DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı ve DEİK İletişim Komitesi Üyesi Murat Özyeğin'in de katıldığı ziyarette iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni dönemde gerçekleştirilebilecek ortak girişimler ele alındı. Görüşmede ayrıca başta Türkiye-AB süreci olmak üzere, son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ MESNETSİZ HABERLERLE TEDİRGİN EDİLMEMELİ”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ MESNETSİZ HABERLERLE TEDİRGİN EDİLMEMELİ"

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilime ilişkin DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan şunları söyledi:

"İş dünyası temsilcileri olarak bizler, Türkiye ile Almanya arasındaki uzun yıllara dayalı ilişkilere zarar verecek gerçek dışı haberleri ve bunları yayınlayanları kınıyoruz. Bilhassa ekonomik ve ticari ilişkiler açısından, Almanya için Türkiye, Türkiye için de Almanya önemli birer stratejik ortaktır. Alman firmalarının ülkemizde 100 yılı aşkın süredir yatırımlarının olduğu, 50 yılı aşkın süredir de Türk kökenli vatandaşlarımızın Almanya'nın ekonomisine ciddi katkılar sağladığı düşünüldüğünde, yıllara sari münasebetimiz tedirgin edilmemelidir. Bunca yıllık köklü ilişkilerin bu tür mesnetsiz haberlerle bozulmak istenmesi, gerçekten düşündürücüdür.

DEİK olarak bu noktada temennimiz ve çabamız, doğru olmayan bilgilere dayalı açıklamalar yerine, itidalli ve ilişkilerimize zarar vermeyecek şekilde gerilimin azaltılması yönünde emek sarf edilmesidir. Bu noktada, Cumhurbaşkanımızdan ve hükümetimizden gelen açıklamalar da, söz konusu söylentilerin asılsız olduğunu ortaya koyması açısından mühimdir.

Ülkemizde yıllardır faaliyet gösteren Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda kökenli firmalar gibi tüm yabancı menşeli firmalar, Türk firması olarak kabul edilmekte, hiçbirine farklı veya olumsuz bir muamele yapılmamaktadır. Birçoğu aynı zamanda DEİK üyesi olan söz konusu şirketlerin yetkilileriyle görüştüğümüzde de, Türkiye'den vazgeçmek şöyle dursun, yatırım kararları ve hedeflerinde hiç bir değişiklik olmadığına şahit olmaktayız. Bu hususun altını, negatif bir algının oluşturulduğu şu ortamda bilhassa çizmek isteriz."

 

İlgili Dökümanlar

“DIŞ İLİŞKİLERDE DEVAMLILIĞIN SAĞLANIYOR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ”

DEİK BAŞKANI VARDAN: "DIŞ İLİŞKİLERDE DEVAMLILIĞIN SAĞLANIYOR OLMASI MEMNUNİYET VERİCİ"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, bugün gerçekleştirilen kabine revizyonu ile ilgili şunları söyledi: "Öncelikle yeni Bakanlar Kurulumuzun ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İş dünyası olarak, bugünden itibaren görev alan kabinemizin geçmiş dönemde başlatılan reformlara her alanda devam edeceğine inanıyoruz. Ülkemiz iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini yürütmekle görevli kurumu DEİK olarak, bilhassa yurt dışı temaslarda uzun süreli ve sürdürülebilir ilişkilerin çok önemli olduğu bilinciyle, yeni kabinede dış ilişkilerde sürekliliğin sağlanıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu çerçevede 2019 yılına kadar, ekonomik büyümeyi önceliklendiren ve Türk iş dünyasının beklentilerine cevap verecek ekonomik dönüşüm programlarını heyecanla bekliyor; Hükümetimizle omuz omuza çalışmaya her zamanki gibi hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz".

İlgili Dökümanlar

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI TÜRK İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI TÜRK İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun Türkiye'yi resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya Yuvarlak Masa Toplantısı, 6 Temmuz 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda Türk ve Endonezyalı iş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı Widodo ile bir araya gelirken, başta enerji ve savunma olmak üzere iki ülke arasında potansiyel işbirliği alanları ele alındı.

Toplantıda konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, iki ülke arasında mesafe uzak olmasına rağmen, Endonezya'nın Türkiye'yi önemli bir merkez olarak gördüğünü söyledi. Dünyanın dördüncü en kalabalık nüfusuna sahip olan Endonezya'nın, Güney Asya'nın en gelişmiş ekonomisi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Widodo, Türkiye ile Endonezya arasında bir STA tesis edilmesi için müzakerelere en yakın zamanda başlanacağını söyledi. Son dönemde Endonezya'nın hem siyasi, hem de ekonomik açıdan büyük çaplı reformları hayata geçirdiğini ifade eden Endonezya Cumhurbaşkanı, Türk iş dünyasını Endonezya'ya yatırıma davet etti. 

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'nin Endonezya gibi bölgesinde hızla büyüyen bir ülke olduğunu söyledi ve Türkiye ile Endonezya arasında ilk adımı atılan STA'nın hızla tamamlanması için Ekonomi Bakanlığı olarak gerekli çalışmaların ivedi şekilde yapılacağını söyledi. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Asya-Pasifik Bölgesinin küresel ekonomik gelişmelerde lokomotif bir rol üstlendiğini söyledi ve "Bölgedeki ticari, ekonomik ve stratejik yatırımlarımızı güçlendirmek, ticaret hacmimizi artırmak adına çok yönlü bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu bağlamda Endonezya'nın bu coğrafyada oynadığı önemli rolün de farkındayız" dedi. Endonezya'nın Türk iş dünyasının daima ilgi alanı içerisinde olduğunu kaydeden DEİK Başkanı Vardan, "Pazar büyüklüğü, gelişmiş, çeşitlenmiş ve derinleşmiş ekonomik sektörleri, enerji alanındaki muazzam potansiyeliyle Endonezya, biz Türk iş dünyası için daima ilgi odağı olmuştur" dedi. Türkiye ile Endonezya arasında başlatılan STA sürecine bir an önce hız verilmesi gerektiğini hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, "G20 masasını paylaştığımız Endonezya ile başta enerji ve savunma sektörlerlerindeki ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm dünyada bir ‘marka' haline getirmemiz gerekiyor" dedi. 

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DTİK ORTAK AKIL BULUŞMASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

DTİK ORTAK AKIL BULUŞMASI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

 

DEİK/Dünya Türk İş Konseyi(DTİK) Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı Açılış Resepsiyonu, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre, AKP Milletvekili ve Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Dünya Türk İş Konseyi Arama Konferansı Projesi Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu'nun katılımları ile 5  Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre açış konuşmasında,"Siz misafirler gerek kişisel olarak, gerek şirketleriniz ile yepyeni başarılara yelken açarken, Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde küresel ticaret ve siyasetin önde gelen ülkelerinden bir haline geldi" dedi. Türkiye'nin 2016 yılında yüzde 2.9 büyüyerek, G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olduğunu belirten Dilemre, 19 AB üyesinin Türkiye'den düşük büyüme oranına sahip olduğunu ve Türkiye'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme sergilediğini söyledi. Çalışmaların somut sonuçlarının ortada olduğunu ifade eden Dilemre, 2016 yılının son 2 ayından itibaren ihracatın yüzde 8.9 gibi güçlü bir artış yakaladığını söyledi. Türkiye'nin 2016 yılında ihracatının yüzde 0.9 daraldığını belirten Dilemre, Türkiye'nin ABD, Kanada, Meksika, Güney Kore gibi ülkelerin çok üzerinde bir performans sergilediğini vurguladı. Türkiye'nin 2016 yılında 243 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Dilemre, 66.718 firmanın ihracat yaptığını, ihracatçı sayısının 2002 yılına göre 2 kattan fazla arttığını  söyledi. Türkiye'nin gerçek bir cazibe merkezi haline geldiğini belirten Müsteşar Yardımcısı Dilemre, ülkenin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da istikrar ve güven ortamını koruyabildiğini vurgulayarak, yurtdışındaki Türk menşeili yatırımların 31 milyar ABD Dolarına ulaştığını vurgulayan Dilemre, dünyanın dört bir tarafına artık sadece ürünlerin değil; hizmet ve kültürün de ihraç edildiğini ve Türkiye'nin dünyanın en fazla hizmet ihracatı yapan 28'inci ülke olduğunu söyledi. Dilemre sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve yeni STA'ların yanı sıra Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının müzakere edilmesi, önümüzdeki dönemde gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Türkiye'nin ekonomik zenginliğini, insan kaynağının gücünü, tarihini ve kültürünü en iyi anlatacak olan yurtdışındaki temsilcilerimizdir. Yurtdışında yaşayan Türk iş dünyası temsilcilerimizi, Türkiye'nin aynası olarak görüyorum."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan açış konuşmasında, DTİK'in daha etkin hale getirileceğini vurguladı. Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) gücünün 15 Temmuz'da ispatlandığını belirten Vardan, 15 Temmuz sonrasında DEİK'in 11 maddelik eylem planı belirlediğini ve ekonomik seferberlik ilan ettiğini hatırlattı. Acil eylem planı kapsamında İş Konseyi Başkanlarının bulunduğu ülkelere gitmelerini, muhataplarıyla, medya ile yüz yüze görüşmelerini, varsa düşünce kuruluşlarına giderek toplantılar yapmalarını istediğini belirten Vardan, DEİK İş Konseylerinin 15 Temmuz sürecinden sonra 99 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Şu anda DEİK'in 142 İş Konseyi ile 135 ülkeyle ikili İş Konseyi bulunduğunu ifade eden Vardan, diaspora sözünün Türk kültür yapısına uymadığını, Türkiye ile gönül bağı olan 6 milyon insanın yurtdışında yaşadığını belirtti.  Bu insanların gücünün, iş dünyasını temsil eden bu platformda etkin kullanabilmesinin önemine değinen Başkan Vardan, DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansı ile DTİK'i daha etkin hale getirerek, ciddi anlamda bir hizmeti yerine getirmiş olacaklarını söyledi. Başkan Vardan, "DTİK'i 15 Temmuz ve benzeri olaylarda çok daha etkin bir mekanizma haline getirme arzumuz var. Bunun için konferansta ortak bir akıl oluşturacağız" dedi. ​


DEİK/DTİK Arama Konferansı Projesi DanışmanıProf. Dr. Oğuz Babüroğlu ise, Türkiye'nin yurtdışında hem iş dünyası hem akademik hem sanat hem de profesyonelleri ile çok ciddi bir varlık gösterdiğini  söyledi. Aslında bu varlığı ve potansiyeli hem iyi yönlendirmek hem de Türkiye için daha iyi hale getirmek için DTİK Strateji Projesi Bütünleştirme Konferansının gerçekleştirildiğini söyledi. Babüroğlu, DTİK Strateji Çalışmasının bir ortak akıl ve katılım ile yapılmasının istendiğini belirtti. ‘Türkiye'ye nasıl katkı sağlarsınız?' sorusunun yanıtının da arandığını belirten Babüroğlu, DTİK'in daha aktif ve kapsayıcı olabilmesi için, dünyadaki potansiyeli fiiliyata dönüştürmek için yeni bir proje olduğunu söyledi. 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

KUVEYT İLE İKİLİ TİCARET HACMİNDE HEDEF 3 MİLYAR ABD DOLARI

KUVEYT İLE İKİLİ TİCARET HACMİNDE HEDEF 3 MİLYAR ABD DOLARI

DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı  Khalid Nasser Abdallah Al Rodan'ın katılımları ile gerçekleştirilen toplantıya Kuveyt ve Türkiye'de karşılıklı yatırımları bulunan iş dünyası temsilcileri katıldı. 22 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iki ülke arasında karşılıklı yatırımların ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için öneriler gündeme geldi.  

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı  Khalid Nasser Abdallah Al Rodanaçış konuşmasında, Kuveyt'in serbest piyasaya dayalı rekabet üstünlüğüne dayanan bir ekonomiye sahip olduğunu, ülkede özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğunu vurguladı. Bakan Al Rodan, Kuveyt'in Bölge ülkeleri ile dostluk esasına dayalı bir ilişkisi olduğunu, ekonomik girişimlere açık bir yapının mevcut olduğunu söyledi. Kuveyt'in  geniş bir coğrafyada ticaret ağını geliştirmiş olduğunu, tecrübesini hatırlattı. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Bakan Al Rodan, "Türkiye ile tarihin derinliklerine doğru giden köklü bir ilişki var. Mevcut anlaşmalarla yetinmememiz gerekiyor. Kuveyt Emiri'nin kısa zaman içerisinde Türkiye ziyaretini planlıyoruz. Ziyaret esnasında imzaya sunabileceğimiz anlaşmalar hazırlayalım istiyoruz. Türkiye ile stratejik ilişkimizi geliştirmek bizler için önemli. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma hedefini destekliyoruz. Ekonomi, tek taraflı bir kalkınma ile olmaz. İş dünyası lokomotif görev görmektedir. İki ülke arasındaki yatırımları korumamız ve artırmamız gerekiyor. Kalıcı, köklü ve sürdürülebilir sağlam ilişkilere önem verelim ki, verimliliği sürekli olsun" dedi. Bakan Al Rodan, Kuveyt'te kalkınma planları çerçevesinde 20 milyar ABD Dolarının üzerinde altyapı, üstyapı ve konut projeleri için yatırım planladıklarını, bu kapsamda Türk yatırımcılarının sayısını artırmanın başlıca hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise toplantı açılışında yaptığı konuşmada Kuveyt'i Katar krizinde oynadıkları rol için tebrik etti. Türkiye ile Kuveyt arasındaki ikili ekonomik ilişkileri değerlendiren DEİK Başkanı Vardan, "Kuveyt ile ikili ilişkilerimiz hızla artarak devam etmekte. Son 10 yılda ticaret hacmimiz 2'ye katlandı. Ticaret hacmimiz hali hazırda 542 milyon ABD Doları düzeyinde. Hedefimiz 2020'ye kadar ikili ticaret hacmimizi 3 milyar ABD Dolarına ulaştırmak, yani 6 kat artırmaktır. Kuveyt'te iş yapan Türk firmalarımız zaman zaman sıkıntılar yaşıyorlar. Bizlere bürokratik engeller, ihalelelerin ve kontratların gecikmesi ile ilgili sıkıntılar ve yabancı işçilere yönelik uygulanan kotalar konusunda çözümlerin geliştirilmesi adına destek vermenizi bekliyoruz" dedi.  DEİK Başkanı Vardan, Türkiye'de 271 Kuveytli şirketin finans ve gayrimenkul sektörleri başta olmak üzere bir çok alanda faaliyet gösterdiğini hatırlattı ve yatırımların artması için çağrıda bulundu. Vardan, "Kuveytli dostlarımızı Türkiye'de yatırım yapmaya, Türkiye ile ortaklık yapmaya davet ediyorum. Kuveytli kardeşlerimizin Türkiye'de yapabilecekleri işler ve potansiyel iş fırsatları için gözlerini dört açmaları gerekiyor. Tarım ve enerji sektörlerinde de önemli fırsatlar var" dedi. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında müzakere süreci askıya alınan Serbest Ticaret Anlaşması'na dair görüşmelerin yeniden başlatılması için Kuveyt'in desteğine ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.  

Türkiye-Kuveyt ikili ticareti (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye'den Kuveyt'e yapılan ihracat: 431 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Demir-çelik çubuklar,savaş tankları, dokunmuş halı, tekstil.

Türkiye'nin Kuveyt'ten  yaptığı  ithalat: 111 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Ham petrol, saf alkol, etilen polimerleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  542 milyon ABD Doları

Dış ticaret dengesi:  321 milyon ABD Doları

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

DEİK AİLESİ İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU “PAYLAŞMAK ÖNEMSEMEKTİR”

DEİK AİLESİ İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

"Paylaşmak Önemsemektir"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) iftar yemeği, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin teşrifleriyle, 20 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Yabancı ülke diplomatik misyon temsilcileri, yabancı ülke ticaret müşavirleri, DEİK Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, DEİK Kurucu Kurum Başkanları, İş Konsey Başkanları ile  DEİK/DTİK Bölge Komite Başkanları ve DEİK üye firmalarının temsilcileri ‘Paylaşmak Önemsemektir' teması ile gerçekleştirilen DEİK'in iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar davetinde konuşan T.C Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Rahmetli Özal tarafından kurdurulan DEİK'in ‘hafıza' ve ‘akıl' özelliklerine vurgu yaptı; organizasyonel yapısı ile 31 yıldan bugüne, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde hizmet eden çok değerli kuruluşlardan biri olduğunu söyledi. DEİK mensubu iş insanlarının, Türkiye'nin kıtalara yayılan ekonomik gücü ve güveninin taşıyıcı platformu olduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, DEİK çerçevesinde yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür  etti.

Soğuk Savaşın sona ermesinin ardından ezberlerin değiştiğini, coğrafi sınırların ekonomik sınırlara dönüştüğünü ifade eden Bakan Zeybekci, Türkiye'nin de benzer sorunları yaşadığını söyledi. Ancak enerji ve ham madde kaynaklarını garanti altına alan, bilgi ve know-how üreten bir ekonomi ile Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 Hedeflerine ulaşabileceğini vurgulayan Bakan Zeybekci,  bu hedeflere ulaşılmasında, özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin desteğine büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Halihazırda Türkiye'nin 23 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğuna; Gürcistan, Bosna-Hersek, Ukrayna, Pakistan gibi ülkeler ile de STA görüşmelerinin sürdüğüne dikkat çeken Ekonomi Bakanı, AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusunda yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiğini söyledi. Bakan Zeybekci,  2017 yılı içerisinde Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile ilgili resmi sürecin tamamlanmasını öngördüklerini belirtti.

2017 yılının birinci çeyreğine ilişkin yüzde 5 ekonomik büyüme verisini de değerlendiren Bakan Zeybekci, büyümenin 2,2 puanlık kısmının ihracattan kaynaklandığını, bu durumun memnuniyet verici olduğunu ve bu tablonun Türkiye'nin büyümesinde zaten arzu ettikleri bir gelişme olduğunu belirtti. Bakan Zeybekci, büyümenin 2017 yılında artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardanise, Türkiye'nin ‘2023 Vizyonu' rehberliğinde, DEİK çalışmalarının çeşitlendirildiğini, İş Konseylerinin güçlendirildiğini söyledi. Son 1,5 yılda 577'si yurtdışında olmak üzere DEİK bünyesinde 2.359 faaliyetin gerçekleştirildiğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, "DEİK olarak sürekli değişen bir dünyada Ekonomi Bakanlığımızla koordinasyon halinde, Kurucu Kuruluşlarımızın desteği; üyelerimizin ve çalışanlarımızın katkılarıyla da günden güne büyüyoruz" dedi. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2017 yılı birinci çeyrek büyüme rakamlarını ‘güçlü ve dengeli' bir büyümeyi işaret ettiğine dikkat çeken Başkan Vardan, "Ülkemizin tam ortasında bulunduğu ateş çemberi, bir türlü daralmıyor; hatta ne yazık ki giderek büyüyor ve daha yakıcı bir hale geliyor. İşte bu çemberin en ortasında Türkiye, içeride ve dışarıda bütün bu sorunlarla mücadelesini sürdürürken, gözünü de 2023 Vizyonundan asla ayırmıyor" dedi.

Küresel ekonominin siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, "artan korumacılık eğilimleri, hala uluslararası ticaretin önündeki tehditlerin başında geliyor ve bizleri endişelendiriyor" dedi. Korumacılık duvarlarını alçaltmak ve yok etmek için gayret göstermesi gerektiğine dikkat çeken DEİK Başkanı Vardan, temelleri 2004 yılında atılan ve Şubat 2017'de neticelendirilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın, küresel ticareti destekleyici uygulamalara imza atmasını ümit ettiklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından DEİK tarafından yapılan çalışmalara dikkat çeken DEİK Başkanı, "Bu menfur olayın sonrasında aradan geçen 1 yıllık dönemde DEİK olarak tek yürek, tek vücut olduk. Darbe girişiminden hemen sonra İş Konseylerimizle birlikte bir ekonomik seferberlik başlatma kararı aldık. Seferberlik ilanımızın üzerinden daha bir yıl bile geçmemişken, İş Konseylerimiz tam 99 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiler" dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan son olarak, Ramazan ayının bereket, hoşgörü, paylaşma ve toplumun farklı kesimlerinin birbirini anlama ve kucaklama ayı olduğunu belirterek, paylaşmanın da aslında önemsemek olduğunun altını çizdi.

 

İlgili Dökümanlar

İlgili Resimler

ÖMER CİHAD VARDAN: “EKONOMİ HEM GÜÇLENMİŞ, HEM DE DENGELENMİŞ BİR BÜYÜME SERGİLEDİ”

ÖMER CİHAD VARDAN: "EKONOMİ HEM GÜÇLENMİŞ, HEM DE DENGELENMİŞ BİR BÜYÜME SERGİLEDİ"

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, bugün açıklanan ekonomik büyüme rakamları ile ilgili Türkiye ekonomisinin yükseliş eğilimini sürdüğünü söyledi "Ekonomi ilk çeyrekte hem güçlenmiş, hem de dengelenmiş bir büyüme performansı sergiledi. Beklentileri aşan %5'lik güçlü büyümeyi oluşturan kalemlere baktığımızda, bunun bir yandan tüketim ağırlıklı iç talep, diğer yandan da ihracat kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca coğrafyamızdaki riskler mevcudiyetini korurken, ülkemizdeki böylesi bir gelişme oldukça sevindirici. Bu risklerin azalmasıyla beraber Türkiye'nin daha da ilerleyeceğinin de ön göstergesi."   

İlgili Dökümanlar