DEİK ÜLKE VE SEKTÖREL İŞ KONSEYLERIMIZIN 2019 YILI SEÇIMLI GENEL KURULU

DEİK ülke ve sektörel İş Konseylerimizin 2019 yılı Seçimli Genel Kurulu, T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın teşrifleriyle 14 Aralık 2019 Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
 
DEİK ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince, "Üyelerin Genel Kurul'a katılabilmesi için 2019 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat borcu olmaması" gerekmektedir. Bu çerçevede, aidat yükümlülüklerinizin en kısa sürede tamamlanması ilgi ve dikkatinize sunulmaktadır.
 
Ayrıca, DEİK İş Konseyleri Seçme ve Seçilme Esasları Yönergesi Madde 6/i bendinde yer alan; "DEİK'e yeni üyelik işlemlerinin, DEİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Konseyleri Genel Kurul tarihinden 30 gün önce tamamlanmış ve aidatlarının tahsil edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde seçimlere katılamazlar." hükmü, DEİK'e yeni üye olmak isteyen firmaların dikkatlerine arz edilmektedir. 
 
İş Konseyleri Genel Kurulu'na ilişkin diğer detaylar ileri tarihlerde paylaşılacaktır.