• DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

  DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

Bölgeler ve Sektörler

Konseyler


Künye

Kuruluş Yılı:2007
Başkanı: Nail Olpak
Firma ve Ünvan: MÜSİAD, Genel Başkan

26 Aralık 2007 tarihinde DEİK çatısı altında kurulan  DTİK'in kurulma amacı, yurtdışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, ülkemizin yurtdışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcileri ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek çatı altında toplamaktır.

DTİK, ortak paydası olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 6 kıtadan Türk iş dünyasını, dernekleri, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütleri tek bir çatı altında toplamak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.

DTİK'in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında  ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurtdışında geniş kitlelere yaymak;  dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak ve Türkiye'nin yurtdışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

İletişim

Tuğba Bal Bahar
Dünya Türk İş Konseyi Kordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 15
E-posta: tbal@deik.org.tr

Karşı Kanat Kuruluşlar

Diplomatik Misyon Temsilcilikleri

Ülke İnfografikleri

Yürütme Kurulu

Raporlar

Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Girişimci Toplantı Sonuç Raporu, 14 Ekim 2016
Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 07 Ekim 2016
Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 5-6 Mayıs 2016

İlgili Dokümanlar

Dünya Türk İş Konseyi Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Sonuç Raporu, 26-27 Mart 2016
DTİK Avrupa Girişimci Toplantı Sonuç Raporu, 13 Ekim 2015
Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 01 Nisan 2015
DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 30 Mart 2015

Etkinlikler

Türk Girişimciler ile Toplantı - Stockholm - İsveç , 07.11.2013

Dünya Türk İş Konseyi tarafından 7 Kasım 2013 tarihinde TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ve DTIK İsveç üyelerinin katılımlarıyla İsveç’te Türk diasporasının önemi hususunda bir toplantı gerçekleştirildi.

 Söz  konusu toplantıya, Başkan M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun beraberinde TOBB Başkan Yrd.DEIK YK Üyesi Halim Mete, TOBB Başkan Yrd. İbrahim Çağlar, TOBB Başkan Yrd. Harun Karacan,  TIM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MUSIAD Başkanı DEIK YK Üyesi Nail Olpak, TOBB Konsey Başkanı Hacı Osman Yıldırım, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, DEIK Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Zeytinoğlu , Tuncay Özilhan , DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları , TOBB Başkan Danışmanı Erdoğan Özegen, AKİB Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş , DEIK/Türk-İsveç İş Konseyi Başkan Yrd. Yılmaz Çakır, DEIK/DTIK Genel Sekreteri Bahri Can Çalıcıoğlu, DTIK İsveç üyeleri ve TOBB/DEIK-DTIK Personeli katılım sağladılar.

Toplantıda Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından dünyanın güçlü diasporaları ile ilgili bilgiler paylaşılarak, Türk diasporasının gücünün de parmakla gösterilir hale gelmesinin önemine vurgu yapıldı. Bunun yolunun kurumsallaşmaktan geçtiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, DTIK gibi güçlü bir çatının altında toplanılmasının bu kurumsal bir yapıya kavuşmak üzere atılacak en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

 Hisarcıklıoğlu, güçlenmenin ilk adımlarından birinin katılımcılık olduğunu belirtirken, İsveç’de DTIK üyelerinin az olan sayısına dikkat çekti.  Güçlenmek adına üye sayısının artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Hisarcıklıoğlu, DTIK’in organize olmasının tek hedefinin Türk diasporası içinde bir birliktelik sağlanması olduğunu ifade etti. Bu minvalde, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

 Toplantıda DTIK üyeliği ile ilgili bilgi verilirken, kurumsal bir çatı altında birlikte hareket etmenin Türkiye’nin varolan gücüne güç katacağı vurgulandı. Katılımcılar tarafından İsveç’de yaşayan Türkler ile ilgili bilgiler aktarıldı. Başkan Hisarcıklıoğlu tarafından DTIK Projelerinden biri olan “Ülke-Şehir Temsilcilikleri” ile ilgili bilgi paylaşıldı ve bu hususta DTIK Koordinatörlüğü ile iletişimde bulunulması gerektiği ifade edildi. Katılımcılar, Türk diasporasının güçlenmesi adına DTİK ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ilettiler.

 Toplantı, katılımcıların Başkan Hisarcıklıoğlu ile toplu fotoğraf çektirmeleri ve ardından gerçekleştirilecek “Türk-İsveç İş Forumu” geçilmek üzere sonlandırıldı.

Türk Girişimciler ile Toplantı - Helsinki - Finlandiya , 06.11.2013

Dünya Türk İş Konseyi tarafından 6 Kasım 2013 tarihinde TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, DTIK Finlandiya üyelerinin katılımlarıyla Finlandiya Hilton Otel’de Türk diasporasının önemi hususunda bir toplantı gerçekleştirildi.

 Söz Konusu toplantıya, Başkan M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun beraberinde DEIK Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.Zeynel Abidin Erdem, Tuncay Özilhan, Ayhan Zeytinoğlu katılım sağlarken, DTİK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları , DEIK/DTIK Genel Sekreteri Bahri Can Çalıcıoğlu ve DTIK Finlandiya üyeleri katılım sağladılar.

 Toplantıda ilk olarak Sn Başkan sözü katılımcılara vererek kendilerini tanıtmalarını istedi. Katılımcılar tarafından Finlandiya’da gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında kısaca bilgi verildi. Toplantıya Başkanlık eden Hisarcıklıoğlu konuşmasında, DTIK’in kuruluşundaki en büyük amacın Türk diasporasının gelişmesinin sağlanması ve dünyadaki Türklerin bir çatı altında toplanması olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu DTIK bünyesinde her türlü görüşün barındığını belirtirken, Finlandiya’da güçlenmek için DTIK üyelerinin artması gerektiğine vurgu yaptı.

 Toplantıda DTIK’in bir ülke veya bölgeye özel değil, tüm dünya coğrafyası için kurulduğuna vurgu yapılarak, yurtdışında yaşayan Türkler ne kadar organize olur ve birlikte hareket ederlerse Türkiye’nin de o kadar güçlü olacağının altı çizildi. Başkan Hisarcıklıoğlu tarafından DTIK Projelerinden biri olan “Ülke-Şehir Temsilcilikleri” ile ilgili bilgi paylaşıldı ve bu hususta DTIK Koordinatörlüğü ile iletişimde bulunulması gerektiği ifade edildi. Hisarcıklıoğlu, güçlü olmanın yolunun birlikte olmaktan geçtiğini vurgularken,  bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluklara önem vermesi gerektiğini belirtti.

 Toplantıda DTİK aidat ücretleri ile ilgili olarak da bilgi paylaşıldı. DTIK Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Turgut Torunoğulları öncelikle güçlü bir DTIK yaratılması gerektiğine vurgu yaparak, bu güçle birlikte desteklerin daha da artacağına inandığını aktardı.

 Toplantıda katılımcılar tarafından Finlandiya’da yaşayan Türklerle ilgili bilgi paylaşıldı. Finlandiya’da 9 bin Türk’ün yer aldığı, Türkler tarafından 50 bin kişiye iş verildiği ve 50 milyon ciroya sahip olunduğu iletildi. Bu minvalde Türklerin Finlandiya’da daha etkin olmalarının kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Toplantı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun güçlü olmak adına Finlandiya’da yaşayan tüm Türklerin DTIK çatısı altında toplanmaları çağrısı ile son buldu.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği Hakkında Brifing , 08.11.2010

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümeleme Dairesi temsilcisi Emrah Sazak tarafından verilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ konulu brifing, İMMİB Başkanı Namık Kemal Ekinci, İMMİB üyesi firma temsilcileri ve DEİK'ten Koordinatör Yardımcısı Aysun Balkan'ın katılımları ile 9 Kasım 2010 tarihinde İMMİB'de düzenlendi. Başkan Ekinci'nin açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen brifingde, kümeleme çerçevesinde yazılmış olan tebliğin temel esasları aktarıldı. Şirketlerin rekabetçiliğini ortaya koyarak ortak bir vizyon belirlemeleri esasına dayanan kümeleme çerçevesindeki tebliğ, şirketlere kurumsal ve personel bazlı bir ihtiyaç analizi yapılmasını gerektirmektedir. Eski sisteme göre, şirketlerin bireysel başvuru esasına dayanan destek primi, yeni sistemde proje bazlı olarak yürütülmekte olup şirketlerin bağlı bulunduğu birlikler aracılığı ile başvurularını kabul etmektedir. Proje anlayışlarını, işbirliği kuruluşu koordinasyonunda firmaların ortak vizyon anlayışı ile plan ve program yaparak ihracat stratejileri geliştirmenin özendirilmesi olarak tanımlayan Sazak, şirketin sadece projeye dahil olarak hizmet alabileceğini belirtti. Ayrıca firmaların, ihracatçı birlikleri, il ticaret ve sanayi odaları/ sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sektörel üretici dernekleri, sektörel dış ticaret şirketleri gibi işbirliği kuruluşları önderliğinde iş ortaklıkları yapmaları, ortak proje üretmeleri ve organize olmalarını, böylece ihracata yönelik şirket faaliyetlerinin kümeleme anlayışı çerçevesinde destekleneceğini aktardı. Eski sistemde, şirketlerin bürokratik sürece girerek bireysel başvuru yaptıklarını ancak bürokrasinin azaltıldığı yeni sistemde ise birlikler aracılığı ile İGEME'ye başvuru yaptıklarının altını çizen Sazak, proje değerlendirme komisyonunca seçilen proje dahilindeki şirketlerin harcamalarının yüzde yetmiş beşinin destekleneceği bilgisini verdi. Faaliyetler bütünü olarak tanımlanan projelerin eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama, alım heyeti gibi programları içerdiği ve projelerin 3 senelik döneme kadar uzayabildiğini de sözlerine ekledi. Brifing, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

HİSARCIKLIOĞLU, MOSKOVA’DA TÜRK GİRİŞİMCİLERE BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI , 10.11.2009

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde özel amaçlı olarak kurulan ve başkanlığını TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yürütmekte olduğu Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) faaliyetleri kapsamında yurtdışında yerleşik Türk Girişimciler ile yapılan toplantıların Rusya ayağı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımlarıyla 11 Kasım'da Moskova Büyükelçiliğimizde gerçekleşti.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer aldığı toplantıya aynı zamanda Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı, Maliye Bakanlığı/Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de katılım sağladılar. 180 kişilik bir katılımla toplantıya yoğun ilgi gösteren Türk girişimciler sorunlarını yetkililere iletme fırsatı buldu.

Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik Çağrısı

Maliye Bakanı Şimşek'ten sonra sözü alarak bir konuşma yapan TOBB/DEİK Başkanı Hisarcıkoğlu da Türk işadamlarının birlikte hareket etmelerini, Dünya Türk İş Konseyi bünyesinde toparlanmalarını istedi. İş adamları olarak bundan on yıl önce Büyükelçilik binalarına bile girmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Başkan, "İş adamları olarak büyükelçilik binasında bir toplantı yapıyoruz. Devletin bürokratı, bakanı burada. Size Türkiye'nin geleceğini anlatıyorlar. Genelde Maliye Bakanları sevilmezler. Ancak bizim Maliye Bakanlarımız farklı. Siyaset bu değişimi sağlıyor. Elbette sıkıntılar olacak. Bazı sıkıntılar da bu ortamlar da çözülecek." dedi.

Türkiye'de siyasi iradenin iş adamlarının önünü açtığına işaret eden Başkan, son altı yılda yüzde 49'luk bir büyüme gerçekleştirildiğini, bunun yüzde 39'unun özel sektörün katkısı ile olduğunu söyledi. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Türkiye'nin önünü açtığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Bizi bizden daha iyi tanıyormuş. 3 milyar dolarlık bir ihracat rakamı vardı. Dünayaya gidin, mal satın dediği zaman onu anlayamadık. Ancak, 2008'in sonunda ulaştığımız ihracat rakamı 132 milyar dolar. Bunun yüzde 92'si de sanayi ürünü." bilgisini verdi. Türk girişimcilerinin sadece 2008'de 17 adet uluslararası marka olmuş şirketi satın aldığını ifade eden Başkan, 57 İslam ülkesinde bulunan ilk 100 şirketten 24'ünün Türk firması olduğunu hatırlattı.

Sn. Başkan'ın sunumu ve fotoğraflar için lütfen DTİK Web Portalı'nın Haberler bölümünü ziyaret ediniz.

Türk Girişimciler ile Toplantı-Tokyo/JAPONYA , 25.10.2009

Etkin Bir Diaspora İçin Gücümüze İnanalım!

Tokyo New Otani Otel'de 17.30 – 19.00 saatleri arasında Japonya'da yerleşik başarılı Türk girişimcileriyle yapılan toplantı, tanışma aracı olmasının dışında, Japonya'da yaşayan Türk girişimcilerimizin birikimlerinden yararlanmak, görüş ve önerilerini almak  açısından da büyük önem arz etmiştir. 

Söz konusu toplantıya Türk – Japon İş Konseyi Başkanı Sn. Tuncay Özilhan, Japonya Eski Büyükelçimiz Sn. Solmaz Ünaydın ve Ticaret Müşavirimiz Sn. Osman Bekaroğlu da katılım sağlamışlardır. 

Toplantıda çok sayıda Türk girişimcisi yer alırken konuşma yapan TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisi, dış ticareti ve Japonya'yla ticari ilişkilerine değindiği diğer konuların yanı sıra 10-11 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı kapsamında kurulan Dünya Türk İş Konseyine ilişkin bilgiler de verdi.

Hisarcıklıoğlu, dünyada bir ilk olan Dünya Türk İş Konseyi Web Portalı (www.dtik.org.tr) projesine de değindi. Bu portal sayesinde dünyadaki tüm Türk girişimcilerinin sanal ortamda da tek bir çatı altında toplanmasının, ülkeler arası mesafe ve saat farklılıklarının ortadan kaldırılarak karşılıklı iletişim ve ticaretin gelişiminin artık mümkün olduğu bilgisini verdi. Türk girişimcilerini de bu portala biran önce üye olmaya çağırdı.

Toplantıya katılım sağlayan Dünya Türk İş Konseyi Asya-Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Sn. Nejdet Demiryürek toplantıda bazı önemli hususların üzerinde durulması gerektiğini ifade etmiş ve şöyle devam etmiştir:

 • Türk işadamlarının bu ülkede yaşamaya başlaması, o müthiş Japon mucizesinin sona erdiği son dilime rastlamıştır.
 • Son 8 yılda Japon halkının ve işadamlarının Türkiye'ye olan ilgilerinin yoğunlaşarak artması sayesinde burada küçük ölçekli iş yapan Japonya'da yerleşmiş Türk işadamlarına küçük çapta iş yapma fırsatı yaratmıştır.
 • Japonya'daki Türkler, alt yapısı için fazla eğitim ve yatırım sermayesi gerektirmeyen az risk içeren  geleneksel  Türk ürünlerinin İthalatı ve Türk Restoranları şeklindeki  iş kollarında yoğunlaşıp yapılanmaya başlamışlardır.
 • Bugün tüm Japonya genelinde irili ufaklı sayısı 60 yakın Türk Restoranı vardır. Türk Gıda ürünlerinin kendi markaları ile Japon pazarına  girişinde  gözle görülür bir şekilde artma başlamıştır.
 • Bunlara birkaç güçlü genel ticaret yapan firmalar ve turizm sektöründe hizmet veren firmaları da katabiliriz.
 • 2004 yılında, Ticaret Baş Müşavirinin yönlendirmesiyle  "TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI" kurulmasına rağmen maalesef gecen 15 sene zarfında Odamız istenilen güce erişmemiştir. 
 • Türk girişimciler bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunlarda Türkiye'den yeterince destek alamıyor olmaları nedeniyle devlete ve siyasi otoritelere olan inanç ve güvenleri sarsılmaktadır. Bu nedenle bireysel olarak mücadele etmeye ve çare aramaya yönelmektedirler. 
 • Türkiye'deki ve dünyadaki tüm Türk işadamlarına niçin "Birlik ve Beraberlik içinde olmalıyız" konusunda "psikolojik" destek verecek eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
 • Güvenli ve yeterli bilgi alışverişinde bulunulmamaktadır. Oysaki günümüzde düzenli bilgi alışverişi ve bunun verimli olarak etkin bir biçimde paylaşımı çok önemlidir.
 • "Birlikten Kuvvet doğar "atasözümüzün anlam ve içeriğini daha iyi anlatıp islemek her zamankinden çok daha önemli hale gelmiştir.
 • İş yaptıkları veya yaşadıkları ülkenin kültür yapısına adaptasyonda ve onla bütünleşmede sorun yasayan işadamlarımızın sayısı fazladır.

Toplantının sonrasında T.C. Japonya Büyükelçiliğimizde B.E. Sn. Sermet Atacanlı evsahipliğinde görsel şovların da olduğu bir resepsiyon verilmiştir. Resepsiyonun ardından Dünya Türk İş Konseyi Asya-Pasifik Bölge Komitesi üçüncü toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Asya-Pasifik Bölge Komitesi Başkanı Sn. Nejdet Demiryürek'in yanı sıra komite üyelerimizden Sn. Zafer Karadağ ve Dünya Türk İş Konseyi Koordinatörü Sn. Asena Selçuk katılım sağlamışlardır.

Sn. Başkan'ın sunumu ve toplantı fotoğrafları için lütfen DTİK Web Portalını ziyaret ediniz.

Türk Girişimciler ile Toplantı-Washington/ABD , 13.09.2009

HİSARCIKLIOĞLU: "ABD'DEN KORKMAMALIYIZ, BELKİ DE EN KOLAY MAL SATACAĞIMIZ YER BURASI"

DTİK'in beş bölge komitesinden biri olan Amerika Bölge Komitesinin toplantısının hemen akabinde, Washington'daki Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (CSIS) ile TOBB'un ortaklaşa düzenlendiği "1.Yıllık Türk Amerikan Ticaret Odaları Konferansı" (The 1st Annual Turkish American Chambers of Commerce Conference) Ronald Reagan Building & International Trade Center binasında gerçekleştirildi. Konferans, CSIS Başkanı John J.Hambre, Cola Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent ve Hisarcıklıoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

CSIS'in Başkanı John Hamre'den sonra kürsüye çıkan Coca Cola Yönetim Kurulu ve DTİK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Türkiye'nin güçlü bir ABD'ye, ABD'nin de güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kent, Hisarcıklıoğlu'nu takdim etmeden önceki konuşmasında dünyanın da Türk-Amerikan ilişkilerine ihtiyaç duyduğunu ve bunun sadece diplomatik değil ekonomik ve ticari ilişkileri de kapsaması gerektiğini de belirtti.

Kent'ten sonra yaptığı konuşmada, Obama ziyaretinin yeni bir başlangıç olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu "Geleceğimiz açısından umutluyuz. Bir de şu var, biz Amerika'dan korkmamalıyız aslında. Biz bütün dünyaya mal satıyoruz. Belki de en kolay mal satacağımız yer burası" diye konuştu.

Amerika'da yerleşik Türk girişimci ve derneklerinin yüksek oranda katılım sağladığı konferansta açılış konuşmalarının ardından, "Amerika'daki Türk Lobisinin Güçlendirilmesi" ve "Türk-Amerikan Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Önemi" temaları çerçevesinde iki ayrı panel düzenlendi. Panellerden birinde Washington Büyükelçimiz Nabi Şensoy da konuşmacı olarak yer aldı. TEPAV Direktörü Güven Sak'ın moderatör olduğu diğer panelde ise; TACCI Başkanı Sevil Özışık, ATAA Başkanı Günay Evinch, TCA Başkanı Güler Köknar, Dünya Türk İş Konseyi Amerika Bölge Komitesi Başkanı Nedim Düzenli ve CSIS Türkiye Projesi Direktörü Bülent Ali Rıza da panelistler arasında yer aldılar.

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ'NE ÜYE OLMAYA ÇAĞIRDI

Hisarcıklıoğlu, Dünya Türk İş Konseyi projesinde başarılı olabilmeleri için en büyük sermayelerinin yurtdışında yaşayan Türklerin birlikte hareket edebilme kültürünü geliştirmesi olacağını vurguladı. TOBB ve DEİK yanında, Dünya Türk İş Konseyinin de Başkanı olan Hisarcıklıoğlu, Amerika'da Türkler tarafından kurulmuş 3.483 işletme olduğunu ve bunların toplam değerinin 750 milyon dolara denk geldiğini söyleyerek, bu işverenlere Dünya Türk İş Konseyi üyesi olmaları çağrısında bulundu. 

Hisarcıklıoğlu, konferanstan önce Dünya Türk İş Konseyi Amerika Bölge Komitesi toplantısını düzenlediklerini, bu çerçevede buradaki Türk girişimci dernekleriyle bir araya gelerek birlikte nasıl sinerji yaratabileceklerini, Türk diasporasını dünyada nasıl ortaya çıkarabileceklerini ele aldıklarını belirtti.

Sn. Başkan'ın sunumu ve toplantı fotoğraflarına DTİK Web Portalından ulaşabilirsiniz.

1.Yıllık Türk Amerikan Ticaret Odaları Konferansı - ABD Washington , 13.09.2009

14 Eylül 2009 Pazartesi ABD Washington'da "Birinci Yıllık Türk Amerikan Ticaret Odaları Konferansı" (The 1st Annual Turkish American Chambers of Commerce Conference) gerçekleştirilecektir.

TOBB/DEİK - DTİK Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ve Coca Cola A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Türk İş Konseyi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sn. Muhtar Kent'in yanı sıra, Amerika'da önemli misyonlar edinmiş seçkin Türk Girişimcilerin panelist olarak yer alacağı söz konusu organizasyona geniş çapta da Türk girişimci katılımı beklenmektedir.

DTIK Avrupa Bölge Komitesi Hazırlık Toplantısı - İstanbul , 27.08.2009

DTİK Avrupa Bölge Komite Toplantısı 28 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul'da Komite Başkanı Tamer Atalay ve Başkan Yardımcıları Turgut Torunoğulları,  Osman Şahbaz ve Komite üyeleri Ömer Süsli, Ahmet Ziya Küçük, M.Hakan Karaaalioğlu, Remzi Kaplan, A. Hafız Karadağ'ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, Avrupa Bölge Komitesi'nin 26 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen, Komite üyesi Ömer Süsli'nin başkanlığındaki "Avrupa Bölge Komitesi Türkiye Resmi Makamları ile İlişkiler Alt Komisyonu Toplantısı" ve 27 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen, Komite Başkan Yrd. Turgut Torunoğulları'nın başkanlığındaki "Avrupa Bölge Komitesi AB Lobi ve Medya İle İlişkiler Alt Komisyonu Toplantıları" nda alınan kararlara değinilerek Ekim ayında Ankara'da yapılması öngörülen Avrupa Bölge Komite Toplantısı için ön hazırlık toplantısı yapıldı.

İlgili Resimler

Türk Girişimciler İle Toplantı - ÜSKÜP / MAKEDONYA , 22.08.2009

HİSARCIKLIOĞLU, MAKEDONYA'DAKİ TÜRK GİRİŞİMCİLERLE

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde özel amaçlı olarak kurulan ve başkanlığını TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yürütmekte olduğu Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)'in faaliyetleri kapsamında yurt dışında yerleşik Türk Girişimciler ile yapılan toplantıların Makedonya ayağı, 23 Ağustos tarihinde Stone Bridge Otel'de bir iftar yemeği organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirildi.  Toplantıda çok sayıda Türk girişimci yer alırken konuşma yapan TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye ekonomisi ve dış ticaretine ilişkin değindiği diğer konuların yanı sıra 10–11 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı kapsamında kurulan Dünya Türk İş Konseyine ilişkin bilgiler verdi.

TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar'ın da katıldığı toplantıda çok sayıda girişimci yer aldı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında; "Başkalarının petrolü var gazı var. Bizim ise değil Avrupa'da hiçbir ülkede olmayan girişimci ruhumuz var. Dünyanın her yerindeyiz. Bir uçak yolculuğundayım, yanıma gelen bir işadamı "iyi yolculuklar' dileyerek Kenya'ya gittiğini söyledi. Ne yapacağını sorduğumda "başkanım Türkiye'den tekstil satacağım" yanıtını verdi. 'İngilizce biliyor musun?' dedim 'hayır' dedi, 'Fransızca biliyor musun' diye sordum "hayır" dedi. E dedim o ülkede nece konuşulur onu biliyor musun? "hayır başkanım" diye yanıt verdi. 'Peki nasıl satacaksın tekstili?' dediğimde çantadaki örnekleri göstererek 'başkanım orasını bize bırak, sora sora müşteriyi bulurum ben' diye yanıt verdi" dedi.

"Krizin ne zaman biteceğini bilen ne yazık ki yok, bazı göstergeler krizin "W" (ikinci bir kriz dalgası) şeklini alabileceğini gösteriyor. Baltık kuru yük taşımacılığı endeksi, dünya ticaretinin nabzını tutmak için önemli bir noktadır. Bu endekse göre gemi taşımacılığı dibi gördükten sonar çıkma eğilimindeydi, şimdi ise yeniden gerileme eğilimleri var"  şeklinde konuşan Hisarcıkloğlu, ülkenin ancak girişimcilerin çalışmaları ile zenginleşebileceğini söyledi.

70 milyonun refahı için girişimcilere büyük görev düştüğünü ifade eden TOBB/DEİK-DTİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin ve gelişmenin özel sektörün çaba ve çalışmaları ile mümkün olacağını, bunu  sağlamanın başka bir yolu olmadığını kaydetti. Türkiye'deki işsizliğe de değinen Hisarcıklıoğlu, ülkede 6,3 milyon işsiz bulunduğunu, birinci önceliklerinin istihdamı arttırmak olduğunu ifade etti.

TOBB ETÜ GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNİ YETİŞTİRİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan ve 1 Temmuz 2003 yılında tüzel kişiliğe kavuşan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin bürokrasi ile barışık ve özel sektör dostu girişimciler yetiştirdiğini ifade eden M.Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversitenin amacının üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirecek katılımcı ve özgün eğitim modeli ile evrensel standartlarda üniversite eğitimi vermek olduğunu söyledi.

1 milyon 200 bin üyesi bulunan ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan TOBB'un desteğini alan TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin dünyaca tanınan bir araştırma üssü olmak için çalıştığının altını çizen TOBB Başkanı, üniversitenin ülkeyi kalkındıracak girişimciler yetiştirdiğini kaydetti.

Türk Girişimciler İle Toplantı - KİEV- UKRAYNA , 19.08.2009

HİSARCIKLIOĞLU: " BİR EKSİĞİMİZ VAR, BİRLİK OLMAK"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde özel amaçlı olarak kurulan başkanlığını TOBB/DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yürütmekte olduğu Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)'in faaliyetleri kapsamında yurt dışında yerleşik Türk Girişimciler ile yapılan toplantıların Ukrayna ayağı  20 Ağustos tarihinde Hyatt Otel'de gerçekleştirildi.  Toplantıda çok sayıda Türk iş adamı yer alırken,  konuşma yapan TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu "Bakın değerli arkadaşlarım,  bizim birazcık önümüzü açtılar bunlar oldu, 1980'lerde 3 milyar Dolar ihracat yaparken bugün 200 ülkeye mal satıyoruz. Avrupa'nın en büyük 6. dünyanın en büyük 17. ekonomisiyiz. İhracatta 100 milyar Dolar'ı geçtik. Avrupa'daki her üç televizyondan biri Türk malı. Üç beyaz eşyadan birini biz üretiyoruz. Bir eksiğimiz var, birlik olmak" şeklinde konuştu.

TOBB/DEİK-DTİK Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi  Çetin Budak'ın da katıldığı toplantıda çok sayıda Türk işadamı yer aldı.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında; "Başkalarının petrolü var gazı var. Bizim ise değil Avrupa'da hiçbir ülkede olmayan girişimci ruhumuz var. Dünyanın her yerindeyiz. Bir uçak yolculuğundayım, yanıma gelen bir işadamı "iyi yolculuklar' dileyerek Kenya'ya gittiğini söyledi. Ne yapacağını sorduğumda "başkanım Türkiye'den tekstil satacağım" yanıtını verdi. 'İngilizce biliyor musun?' dedim 'hayır' dedi, 'Fransızca biliyor musun' diye sordum "hayır" dedi. E dedim o ülkede nece konuşulur onu biliyor musun? "hayır başkanım" diye yanıt verdi. 'Peki nasıl satacaksın tekstili?' dediğimde çantadaki örnekleri göstererek 'başkanım orasını bize bırak, sora sora müşteriyi bulurum ben' diye yanıt verdi" dedi.

"Krizin ne zaman biteceğini bilen ne yazık ki yok, bazı göstergeler krizin "W" (ikinci bir kriz dalgası) şeklini alabileceğini gösteriyor. Baltık kuru yük taşımacılığı endeksi, dünya ticaretinin nabzını tutmak için önemli bir noktadır. Bu endekse göre gemi taşımacılığı dibi gördükten sonar çıkma eğilimindeydi, şimdi ise yeniden gerileme eğilimleri var"  şeklinde konuşan Hisarcıkloğlu, ülkenin ancak girişimcilerin çalışmaları ile zenginleşebileceğini söyledi.

70 milyonun refahı için girişimcilere büyük görev düştüğünü ifade eden TOBB/DEİK-DTİK Başkanı Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin ve gelişmenin özel sektörün çaba ve çalışmaları ile mümkün olacağını, bunu  sağlamanın başka bir yolu olmadığını kaydetti. Türkiye'deki işsizliğe de değinen Hisarcıklıoğlu, ülkede 6,3 milyon işsiz bulunduğunu, birinci önceliklerinin istihdamı arttırmak olduğunu ifade etti.

TOBB ETÜ GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNİ YETİŞTİRİYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan ve 1 Temmuz 2003 yılında tüzel kişiliğe kavuşan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin bürokrasi ile barışık ve özel sektör dostu girişimciler yetiştirdiğini ifade eden M.Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversitenin amacının üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirecek katılımcı ve özgün eğitim modeli ile evrensel standartlarda üniversite eğitimi vermek olduğunu söyledi.

1 milyon 200 bin üyesi bulunan ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan TOBB'un desteğini alan TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin dünyaca tanınan bir araştırma üssü olmak için çalıştığının altını çizen TOBB Başkanı, üniversitenin ülkeyi kalkındıracak girişimciler yetiştirdiğini kaydetti.

Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Bölge Komite Toplantısı - İstanbul , 07.07.2009

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya Bölge Komite Toplantısı'nın ikincisi 08 Temmuz 2009 Çarşamba günü İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Sn. Zeki Pilge, Komite Üyeleri Sn. Ali İhsan Akıskalıoğlu, Sn. Cemal Yangın, Sayın Selçuk Yüce ve Sn. Zeki Pilge'nin Başkanı olduğu KATIAD Genel Sekreteri Sn. Özer Oral katılım sağlamışlardır.

Dünya Türk İş Konseyi Asya-Pasifik Bölge Komite Toplantısı - Pekin/ÇİN , 22.06.2009

Dünya Türk İş Konseyi Asya-Pasifik Bölge Komitesi ilk toplantısını 23 Haziran 2009 tarihinde Çin Pekin'de gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Asya Pasifik Bölge Komite Başkanı Sn. Nejdet Demiryürek ve komite üyeleri Sn. Mehmet Ali Karamemiş, Sn. Mustafa Noyan Rona, Sn. Zafer Karadağ katılım sağlamışlardır.

Almanya'da Yerleşik Türk Girişimciler İle Toplantı - Berlin/ALMANYA , 09.06.2009

10 Haziran 2009 tarihinde Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Berlin Türk Evi'nde Almanya'da yaşayan Türk İşadamları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya işadamlarının yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu'ndan oluşan heyet ile birlikte DTİK Avrupa Bölge Komitesi de katılım sağladı.

Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komite Toplantısı - Berlin/ALMANYA , 08.06.2009

09 Haziran 2009 tarihlerinde Berlin'de gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Sn. Tamer Atalay, Başkan Yardımcıları Sn. Turgut Torunoğulları ve Sn. Osman Şahbaz, komite üyeleri Sn. Ömer Süsli, Sn. Ahmet Ziya Küçük, Sn. Ali Uzun, Sn. Ahmet Serdar Yenice, Sn. A.Hafız Karadağ, Sn. Ebubekir Kaynar, Sn. Vakur Dağdeviren, Sn. İsrafil Dursun, Sn. M. Hakan Karaalioğlu, Sn. Süreyya İnal katılım sağlamışlardır.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının son bir buçuk saatine TOBB/DEİK/DTİK Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Yönetim Kurulu'ndan oluşan heyet ile beraber ziyarette bulunmuşlardır.

Dünya Türk İş Konseyi Amerika Bölge Komite Toplantısı - Washington DC/ABD , 31.05.2009

Dünya Türk İş Konseyi Amerika Bölge Komitesi ilk toplantısını 1 Haziran 2009 tarihinde ABD Washington DC'de gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Amerika Bölge Komitesi Başkanı Sn. Nedim Düzenli, komite üyeleri Sn. Sevil Özışık ve Sn. Prof. Dr. İhsan Işık katılım sağlamışlardır.

Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Bölge Komite Toplantısı - İstanbul , 05.05.2009

Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Bölge Komitesi'nin ilk toplantısı 6 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Avrasya Bölge Komite üyeleri Sn. Ali İhsan Akıskalıoğlu, Sn. Kenan Sağlıklı, Sn. Cemal Yangın, Sn.Selçuk Yüce, Bölge Komite Başkanı Sn. Zeki Pilge yerine KATİAD Genel Sekreteri Sn. Özer Oral katılmışlardır.

10-11 Nisan 2009 Dünya Türk Girişimciler Kurultayı - İstanbul , 09.04.2009

DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI

10-11 NİSAN 2009

İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI

 

Dünya çapında yerleşik Türk girişimcilerimize Bakanlarımızın katıldığı İnteraktif platformlarda kendilerini ifade etme imkanı sunulduğu, kıtasal ayrımlarla sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği, Coca Cola CEO'su Muhtar Kent'in moderatörlüğündeki oturumda Türk Profesyonellerin dünya çapında geldiği yerin değerlendirildiği ve ikili iş görüşmeleriyle yeni iş imkanlarının yaratıldığı "Dünya Türk Girişimciler Kurultayı" 10-11 Nisan 2009 tarihinde İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) evsahipliğinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Kurultaya 80 ülkeden Türk girişimcisi ve profesyoneli katılım sağlamış olup, yurt içinden ve yurt dışından 2500 başarılı Türk Girişimcisi, Profesyoneli ve bürokratı aynı platformda buluşturulmuştur. 

 

10-11 Nisan 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayda yukarıda yönetim kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri belirtilen DTİK'in çatısı altında 5 bölge (Afrika-Orta Doğu-Körfez, Amerika, Asya-Pasifik, Avrasya ve Avrupa) komitesinin başkan ve komite üyelerini belirlemek üzere ‘Genel Kurul Seçimleri' yapılmıştır. Yapılan seçimlerle belirlenen komitelerde yer alan başarılı Türk Girişimcimiz ve Profesyonelimiz 2 yıl süreliğine Dünya'da yerleşik Türk Girişimcisini ve profesyonelini kendi bölgelerinde temsil edecek olup, çalışmalar gerçekleştireceklerdir.

 

Dünya Türk İş Konseyi Bölge komitelerinden Avrupa komitesi 1 başkan ve 2 başkan yardımcısı 12 üyeden oluşmakta olup, diğer 5 bölge komitesi 1 Başkan ve 6 üyeden oluşmaktadır. Aynı zamanda beş bölge komitesinin seçilen başkanları ve Avrupa Bölge Komitesi'nin iki başkan yardımcısı, 7 kişi yukarıda belirtilen DTİK Yönetim Kurulu içerisinde bir dahaki seçimlere kadar 2 yıl süreliğine yer almaktadırlar.

 

Başarıyla geçen seçimlerde 4324 oy kullanılmış olup, toplam 190 delege aday olmuştur. Kurultaya yurt dışından katılım sağlayarak Genel Kurul seçimlerinden delege olan  779 Türk Girişimcisi ve profesyoneli Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)'in meclis üyesi olmuşlardır.

 

Yapılan seçimler sonucunda;

 

 • Afrika-Orta Doğu-Körfez Bölge Komitesi Meclis Üyeleri 18 farklı bölge ülkesinden oluşan 61,
 • Amerika Bölge Komitesi Meclis Üyeleri 5 farklı bölge ülkesinden oluşan 72,
 • Asya-Pasifik Bölge Komitesi Meclis Üyeleri 9 farklı bölge ülkesinden oluşan 44,
 • Avrasya Bölge Komitesi Meclis Üyeleri 11 farklı bölge ülkesinden oluşan 131,
 • Avrupa Bölge Komitesi Meclis Üyeleri 26 farklı bölge ülkesinden oluşan 471 başarılı Türk Girişimcisi ve Profesyonelinden oluşmaktadır.

 

Seçimlere Katılan Başlıca Ülkeler;

 

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Demokratik Kongo, Etiopya, Fas, Güney Afrika, Irak, İran, İsrail, Katar, Libya, Mısır, Nijerya, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün, ABD, Barbados, Kanada, Kolombiya, Küba, Avustralya, Bangkok, Çin, Hindistan, Japonya, Malezya, Myanmar (Burma), Pakistan, Singapur, Afganistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, KKTC, Kosova, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Monako, Romanya, Slovakya, Yunanistan

4-5 Mayıs 2008 Dünya Türk İş Konseyi Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısı - İstanbul , 03.05.2008

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ'nin kurulması vesilesiyle 4 – 5 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul'da DEİK evsahipliğinde yapılan "Dünya Türk İş Konseyi Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısı" na dünyanın 5 kıtasından olmak üzere 47 ülkeden 100'ü aşkın yurtdışında faaliyet gösteren işadamı dernek, oda ve benzeri kuruluşların temsilcileri ile temayüz etmiş önemli işadamları ve uluslararası firmaların tepe yöneticileri biraraya gelmiştir.

Konseyin Kuruluşunu Dışişleri Bakanımız Sayın Ali Babacan da onurlandırmış ve "Dünya Türk İş Konseyi"nin çalışmalarına dünya çapındaki Büyükelçilikler nezdinde destek olunacağını ifade etmiştir.

Konseyimiz Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı olan dünyaca ünlü başarılı bir Türk CEO olan Muhtar Kent aramızda yer almıştır.