• DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

    DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ

Bölgeler ve Sektörler

Konseyler


Künye

Kuruluş Yılı:2007
Başkanı: Nail Olpak
Firma ve Ünvan: DEİK, Başkan

26 Aralık 2007 tarihinde DEİK çatısı altında kurulan  DTİK'in kurulma amacı, yurtdışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, ülkemizin yurtdışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcileri ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek çatı altında toplamaktır.

DTİK, ortak paydası olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 6 kıtadan Türk iş dünyasını, dernekleri, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütleri tek bir çatı altında toplamak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.

DTİK'in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında  ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurtdışında geniş kitlelere yaymak;  dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak ve Türkiye'nin yurtdışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.

İletişim

Tuğba Bal Bahar
Dünya Türk İş Konseyi Kordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 15
E-posta: tbal@deik.org.tr

E. Umay Solak
Dünya Türk İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: + 90 212 339 50 64
E-posta: usolak@deik.org.tr

Karşı Kanat Kuruluşlar

Diplomatik Misyon Temsilcilikleri

Ülke İnfografikleri

Yürütme Kurulu

Nail Olpak

Başkan

DEİK

Raporlar

Dünya Türk İş Konseyi Avrasya Girişimci Toplantı Sonuç Raporu, 14 Ekim 2016
Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 07 Ekim 2016
Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 5-6 Mayıs 2016

İlgili Dokümanlar

Dünya Türk İş Konseyi Dünya Türk Girişimciler Kurultayı Sonuç Raporu, 26-27 Mart 2016
DTİK Avrupa Girişimci Toplantı Sonuç Raporu, 13 Ekim 2015
Dünya Türk İş Konseyi Balkanlar Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 01 Nisan 2015
DTİK Avrasya Girişimci Toplantısı Sonuç Raporu, 30 Mart 2015

Etkinlikler