RİSARALDA BÖLGESİ PEREİRA ŞEHRİ MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜ