TÜRKİYE- FRANSA, AFRİKA’DA İŞBİRLİĞİ VE CEO YUVARLAK MASA TOPLANTISI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ, 28 ŞUBAT- 1 MART 2019

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri olarak, 28 Şubat-1 Mart 2019 tarihinde Paris'te gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Fransa, Afrika'da İşbirliği ve CEO Yuvarlak Masa Toplantısı ve İş Görüşmeleri sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.