• LOJİSTİK İŞ KONSEYİ

    LOJİSTİK İŞ KONSEYİ

Bölgeler ve Sektörler

Sektörler


Künye

Kuruluş Yılı: 2013
Türk Tarafı Başkanı: Turgut Erkeskin
Firma ve Ünvanı: Genel Transport / Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Lojistik sektörünün uluslararası çapta daha saygın ve rekabet edebilir bir konuma gelmesi adına; Türkiye'de lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışına açılma süreçlerine destek vermek, bölgesel ve küresel tedarik zinciri dinamiklerini kavramasında, her türlü dış ekonomik etkileşim ve iş birliği sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretmesinde, kamu ve uluslararası kurumlarla yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama noktasında destek verecek öncü kurumsal yapı olmak adına, 2013 yılında DEİK/Sektörel İş Konseyleri altında Lojistik İş Konseyi kurulmuştur.

İletişim

Mustafa Oğuz
İş Konseyleri Bölüm Sorumlusu
Tel: + 90 212 339 50 49
E-posta: moguz@deik.org.tr

Sektör İnfografikleri

Yayınlar

Raporlar

Etkinlikler