SAĞLIK İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı:  2010
Başkanı: Reşat Bahat
Firma ve Ünvanı: Beta Sağlık Hizmetleri Ltd.Şti., Direktör

DEİK/ Sağlık İş Konseyi'nin temelleri 2010 kurulan Sağlık Turizmi İş Konseyi ile atıldı. Konsey, Türkiye'nin JCI akrediteli sağlık gruplarının öncülüğünde, Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren en saygın sağlık kuruluşların katılımlarıyla kurulmuştur. 9 Haziran 2016 tarihli DEİK Yönetim Kurulu kararı ile İş Konseyi'nin adı Sağlık İş Konseyi (SAİK) olarak değiştirilmiştir.

Ülkemizde sağlık turizmi konularıyla ilgili politikalar ve çalışmalar üreten resmi ve gayri resmi çeşitli kurumlar, kongreler, çalışma grupları bulunmakta olup, sektörde dağınıklık mevcuttur. DEİK/SAİK'in ayırt edici özelliği, ilk defa bünyesinde JCI belgeli ve sağlık turizmini aktif yapan lider hastane gruplarını, TÜRSAB, THY, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı'nın üst düzey temsilcileri ile sağlık ve turizm sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin yer aldığı bir çatı kuruluş olmasıdır.

DEİK/SAİK'in ana hedefi, mevcut ortamda sektöre liderlik edebilecek ve stratejiler geliştirebilecek bir organizasyon yapısı oluşturmaktır. İş Konseyi'nin temel amacı, Türkiye'nin gelişmiş sağlık sektörünün küresel bir oyuncu olmasını ve küresel değer zincirine daha yüksek katma değerli hizmetlerle eklemlenmesini sağlamaktır.

Bu amaca uygun olarak İş Konseyi, sağlık hizmetlerinin hedef pazarlara tanıtılmasına öncülük etmek; ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek; kamuoyu, karar vericiler ve piyasa oyuncularına yön gösterecek bilgi ve strateji üretimini gerçekleştirmek; yurt dışından Türkiye'ye tecrübe, yatırım ve finansman çekmek yoluyla Türkiye'nin bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlamak adına faaliyetlerde bulunmaktadır.

İş Konseyi'nin kuruluşundaki temel amaç; sağlık turizminin yurtdışında ortak tanıtımı ve sağlık hizmet satın alımındaki yabancı karar vericilerle üyeler arasında işbirliklerinin geliştirilmesidir. Konsey, 2010 yılından bu yana 6 yıllık faaliyet döneminde, sağlık turizmi odağını koruyarak sağlık hizmet ihracatının yanı sıra sağlık hizmetlerinin yurtdışına transferi (sağlık yatırımları), eğitsel ve teknik işbirliği programlarının projelendirilmesi, sağlık yöneticiliği ve uluslararası hasta tedavisi alanında çeşitli yabancı sağlık kuruluşlarına know-how transferi ve sağlık sektörünün alt branşlarıyla dış pazarlarda koordinasyonu sağlayarak, sağlık sektörün yurtdışına daha kapsamlı açılmasını sağlamaktadır.

Diğer İş Konseyleri