• TÜRKİYE - MACARİSTAN İŞ KONSEYİ

    TÜRKİYE - MACARİSTAN İŞ KONSEYİ

Bölgeler ve Sektörler

Ülkeler


Künye

Kuruluş Yılı:1991
Türk Tarafı Başkanı: Adnan Polat
Firma ve Ünvanı: Alx Polat Dış Ticaret A.Ş.
Karşı Kanat Başkanı: Andras Rev
Firma ve Ünvanı: Yönetim Kurulu Başkanı & CEO, Rev Partners
Karşı Kanat Kuruluş: Macaristan Sanayi ve Ticaret Odası

Macaristan 1989 yılında Parlamenter demokrasi rejimine geçmiş, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen ekonomik reformlar ile serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci de başlamıştır. Macaristan'ın bu dışa açılma sürecinde 1991'de DEİK ile Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından imzalanan İş Konseyi Anlaşması ile DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi kurulmuştur. AB çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseyi, Türkiye ile Macaristan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve yeni alanlara taşınması amacıyla kurulmuştur. Konsey, iş çevreleri arasında diyalog ve temasları geliştirmeyi hedeflemekte ve bilgi değişimini sağlamaktadır.

İletişim

Dilek Tuna
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: 0212 339 50 36
E-mail: dtuna@deik.org.tr

Neslihan Onuralp
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: 0212 339 50 17
E-mail: nonuralp@deik.org.tr

Aycan Damalı
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: 0212 339 50 74
E-mail: adamali@deik.org.tr

Ezgi Tanrıverdi 
İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı
Tel: 0212 339 50 62
E-mail: etanriverdi@deik.org.tr

 

Karşı Kanat Kuruluşlar

Diplomatik Misyon Temsilcilikleri

T.C. BUDAPEŞTE BÜYÜKELÇİLİĞİ
1062 Budapest
Andrassy ut 123 /
Hungary
Tel:+36-1 478 91 00
Fax:+36-1 344 51 43
E-Posta: embassy.budapest@mfa.gov.tr
http://www.budapeste.be.mfa.gov.tr/

T.C. MACARİSTAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Adres : 1062 Budapest, Andrassy ut. 123
Tel : 00 36 1- 344 4958 / 00 36 1- 479 0689
Fax : 00 36 1- 344 5896
E-posta : budapeste@ekonomi.gov.tr

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
Janos Hovari, Büyükelçi
Sancak Mahallesi, Layoş Koşut Cad. No. 2, Yıldız, Çankaya, Ankara
Tel: 442 22 73
Fax: 441 50 49
mission.ank@mfa.gov.hu
www.mfa.gov.hu/emb/ankara

MACARİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU
Büyükdere Cad. No: 171, METROCITY Millennium A Blok 6. kat, 34330 1. Levent , İstanbul
Tel: (212) 344 1265 - 344 1266 - 344 1267
Fax: (212) 344 1269
mission.ist@kum.hu
www.mfa.gov.hu/cons/istanbul

MACARİSTAN TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
Büyükdere Cad. No: 171, METROCITY Millennium A Blok 6. kat, 34330 1. Levent , İstanbul
Tel: (212) 344 1267
Fax: (212) 344 1269
istanbul@hita.hu 

Ülke İnfografikleri

Yürütme Kurulu

Adnan Polat

Başkan

Polat Holding A.Ş.

Berna İlter

Başkan Yardımcısı

Brn Yatak Baza Ev Tekstili İnş. San. Tic. A.Ş

İsmet Güral

Başkan Yardımcısı

Güral Porselen Turizm ve Vitrifiye A.Ş.

M. Yalçın Egemen

Üye

Oynurden Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Mehmet Candan Toros

Üye

Türk Telekom A.Ş.

Osman Şahbaz

Üye

Tempo Dış Ticaret ve Tekstil San. Ltd. Şti.

Sinan Kılıçoğlu

Üye

T-Systems Telekomünikasyon Ltd. Şti.

Suat Gökhan Karakuş

Üye

Alx Polat Dış Ticaret A.Ş.

Şerafettin Aras

Üye

Hilal Trans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.

Yayınlar

Macaristan Bülten 2011

İlgili Dokümanlar

Türkiye-Macaristan Ekonomik ve Ticari İlişkiler Notu

Türkiye-Macaristan Ticari İlişkileri

1998 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Macaristan Serbest Ticaret Anlaşması ile 2001 yılı itibariyle iki ülke arasındaki sanayi ürünleri ticareti tamamen liberalize edilmiştir. 2001 yılı sonrasında ikili dış ticaret hacmi yaklaşık beş kat artış kaydederek 2006 yılı sonunda 1.8 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ticaret hacminin 2007 yılı sonunda 2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Dış ticaret hacmindeki artış ağırlıklı olarak Macaristan lehine seyrini sürdürmekte ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %49-60 aralığında gerçekleşmektedir.

2006 yılı itibariyle Türkiye’nin toplam ihracatında Macaristan’ın payı binde 6, ithalatında ise binde 9’dur. Bu rakamlar, ikili dış ticaret rakamlarının mevcut potansiyeli yansıtmadığını göstermektedir.

Türkiye’nin Macaristan’a ihracatında başlıca kalemleri otomotiv ve yan sanayi, elektrikli makinalar, hava taşıtları, kazanlar, makinalar, demir-çelik eşya, plastikler, örme giyim eşyası ve pamuk oluşturmaktadır.

Türkiye’nin ithal ettiği ürünlerde ise elektrikli makinalar, plastikler, kazanlar, makinalar, organik ve inorganik kimyasallar ve otomotiv ve yan sanayi ürünleri başlıca kalemlerdir.

İşbirliği İmkanları

Türkiye ile Macaristan arasında aşağıdaki alanlarda ticari işbirliği imkanları olduğu düşünülmektedir:

- Sanayi ekipmanları
- Tarım ve gıda ürünleri
- Otomotiv ürünleri ve motorlu taşıtlar
- Tekstil ve deri

Ticaret İlişkilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

AB üyeliği ile Macaristan’daki mevzuat, AB mevzuatına uyumlaştırılmıştır. Halen yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Ticari, ekonomik ve mali alanlarda uygulanmakta olan mevzuatın karmaşıklığı yatırımcılar için bir dezavantaj olabilmektedir.
Macar tüketicisinin bilinçli ve ortalama gelir seviyesi batı standartlarının altındadır. Bu nedenle tüketiciler kaliteli ama ucuz ürünlere yönelmektedirler. Macaristan pazarında kalıcı olabilmek için firmalarımızın uzun vadeli bir pazar stratejisi  izlemeleri ve AB ürün  kalite, güvenlik ve standartlarına  uymaları gerekmektedir.

Türk tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerinin Macaristan pazarına markalı ürünlerle girmeleri avantaj sağlamaktadır
Macaristan pazarı küçük bir pazardır, ithalatçıların talepleri de pazar nispetinde küçük olmaktadır. Bu da maliyetlerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı ihracatçılarımız Macar pazarına ihracatı tercih etmemektedirler. Macar ithalatçılar da Türk ürünlerini Almanya, Avusturya gibi ülkelerden tedarik etmektedir. Türk ihracatçıları, Macaristan’daki toptan satış ve distribütörlük sistemleri yolu ile ve ülkede kendilerine depolama imkanları yaratarak, ülke taleplerini zamanında ve uygun maliyette karşılayabilirler. Macaristan, lojistik ve dağıtım alanında iyi bir altyapıya sahip olması bu olanağı kolaylaştıracaktır.

Macaristan’da özel sektör genellikle sermaye birikimi az, küçük ölçekli firmalardan oluştuğundan ithalatçılar ek maliyet getirmesi nedeniyle genelde akreditifle çalışmayı tercih etmemektedirler.

Macaristan’da hizmet veren bir Türk bankası bulunmamakla beraber, Türkiye Halk Bankası’nın Volksbank Hungary Rt.’de % 10 civarında bir hisseye sahip olması nedeniyle anılan Bankada Türk masası bulunmaktadır.
 

İlgili Dokümanlar

Raporlar

Türkiye-Macaristan İş Forumu Sonuç Raporu, 24 Şubat 2015

İlgili Dokümanlar

Etkinlikler

MACARİSTAN BAŞBAKANI SN. VİKTOR ORBAN’IN TÜRKİYE’YE RESMİ ZİYARETİ KAPSAMINDA “TÜRKİYE-MACARİSTAN İŞ FORUMU” , 30.06.2017

Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında, DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)'nın işbirliği ile 30 Haziran 2017 tarihinde, Ankara/Marriott Hotel'de "Türkiye-Macaristan İş Forumu" düzenlenecektir. Bahse konu iş forumunu, T.C. Başbakanı Sn. Binali Yıldırım'ın, Macaristan Başbakanı Sn. Viktor Orban'ın ve T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin onurlandırmaları öngörülmektedir. 

Macaristan ile Türkiye arasında geçmişe dayanan ikili ekonomik ilişkiler son dönemde hareketliliğini arttırmaya devam ettirmektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 15 yılda 6 kat artmış, 2016 yılında 2 milyar ABD dolarının üzerinde seyretmiştir. İki ülkenin karşılıklı yatırımları da son yıllarda önemli bir seviyeye yükselmiştir, bu kapsamda Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı'nın (MNKH) Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te 5 ofis ile hizmet vermesi ve Macar Eximbank'ın İstanbul'da ofis açması önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır. 

Son 10 yılda gerçekleştirdiği endüstriyel büyüme sayesinde, ülkede faaliyet gösteren yabancı yatırımcı sayısını artıran Macaristan, stratejik coğrafi konumundan dolayı Türk firmaları için bir üretim ve lojistik üssü olarak önemli fırsatlar sunmaktadır. Karşılıklı yatırım imkânlarının yanı sıra üçüncü ülke pazarlarında ortak yatırım ve işbirliği imkânları da ikili ekonomik ilişkilerinin geleceği için önem arz etmektedir. Stratejik ortak olan iki ülke arasında, ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için makine ve otomotiv endüstrisi, inşaat ve mühendislik hizmetleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, yenilenebilir enerji ile tarım ve gıda başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkânları söz konusu olup Macaristan heyet listesi ve forumun taslak programı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.  

Anılan ziyarete, Macaristan ile hâlihazırda iş yapan, iş yapmayı planlayan ve Macaristan'a yatırım ile ticaret imkânları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm üyelerimizin katılımını diler, ziyarete katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin, 23 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar, aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, ödemeyi gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. Ziyarete katılım koşulları ve ziyarete ilişkin detaylar, başvuru formunda yer almaktadır.

Başvuru Formu: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/413/8871

Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Budapeşte’ye resmi ziyareti vesilesiyle Türkiye-Macaristan İş Forumu , 24.02.2015

T.C. Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Macaristan’a resmi ziyareti vesilesiyle 24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte’de T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Macaristan Ticaret Ofisi işbirliğiyle Macaristan-Türkiye İş Forumu gerçekleştirilecektir. Her iki ülke işdünyasından geniş bir katılımın beklendiği İş Forumu’nu her iki ülke Başbakanı’nın onurlandırması da öngörülmektedir.

Orta Avrupa’nın bölgesel bir merkezi konumunda bulunan Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi Türkiye’nin yoğun ekonomik ilişkileri bulunan büyük pazarlara yakınlığı ile öne çıkmaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle 2 milyar Dolar’a yaklaşan ikili ticaret hacmimiz geçtiğimiz 10 yıl süresince sürekli olarak artış göstermiştir. Macaristan’da özellikle makine ve otomotiv endüstrisi, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık turizmi, yenilenebilir enerji, su ve atık yönetimi ile tarım ve gıda sektörlerinde Türk firmalar için ticaret ve yatırım imkanlarının söz konusu olduğu belirtilmektedir.

Türkiye-Macaristan İş Forumu’na katılmayı arzu eden firma temsilcilerimizin aşağıda yer alan link üzerinden kayıt işlemlerini 18 Şubat 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gerçekleştirerek ödeme dekontlarını DEİK’e  (Dilek Tuna, dtuna@deik.org.tr) iletmeleri rica olunur.

http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/36/12

Türk-Macar İş Forumu ve İkili Görüşmeler, 5 Eylül 2013, İstanbul , 05.09.2013

İSO Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezive DEİK/Türk-Macar İş Konseyi  işbirliği ile 5 Eylül 2013 Perşembe günü 10:30-17:00 saatleri arasında İSO Odakule Taksim Salonu’nda Türk-Macar İş Forumu ve Firmalar arası İkili Görüşmeler düzenlenecektir.

Macaristan ile ticaret hacmimiz son yıllarda hızla artarak geçtiğimiz yılın sonu itibariyle 2 milyar Dolara yaklaşmıştır. Macaristan ile ticaretimizin %90’ını sanayi ürünleri oluşturmakta olup makine ve aksamları, elektronik ekipmanı, motorlu taşıtlar önde gelen ürünler arasında yer almaktadır. Orta Avrupa’da bölgesel bir merkez konumunda bulunan Macaristan, Almanya gibi ikili ticaretimizin yüksek olduğu büyük pazarlara yakınlığı ile öne çıkmaktadır. Aşağıda yer alan link üzerinden Macaristan’daki iş ve yatırım ortamı ile çeşitli sektörel raporlara erişim sağlanabilir. http://www.hita.hu/en/Content.aspx?ContentID=d6b7edb4-17aa-42a4-8d70-470fa0f74895

Toplantı taslak programı ve Macar heyet listesi ilişikte bilgilerinize sunulmakta olup heyet kapsamında enerji, inşaat ve mimarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik, gıda ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren önemli Macar firmaların temsilcileri yer almaktadır. Toplantıya katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak 3 Eylül 2013 Salı gününe kadar İSO’ya (Ezgi Arslan; Tel: 0212 292 21 57 – 171, earslan@iso.org.tr) iletmeleri rica olunur.

Orta ve Doğu Avrupa Bankalar Birliği Forumu, 15 Haziran 2011, İstanbul , 15.06.2011

Orta ve Doğu Avrupa Bankalar Birliği (Banking Association for Central and Eastern Europe BACEE) tarafından Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliği ve DEİK'in katkılarıyla 15 Haziran 2011 tarihinde Yapı Kredi Plaza / Levent'te İş Forumu gerçekleştirilecektir. Foruma ilişkin detaylar ekte bilginize sunulmaktadır.

BACEE Avrupa'nın gelişmekte olan ekonomileri ile dünyanın geri kalanı arasında bir köprü görevi görmekte olup 45 üye kuruluşu ile 25 ülkede faaliyet göstermektedir. Katılımcılar, İş Forumu'nda Türkiye, Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa ve BDT Ülkeleri ekonomileri, bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve beklentiler panel oturumları çerçevesinde ele alınacakır. Toplantıya T.C. Merkez Bankası, BDDK, SPK ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Merkez Bankaları temsilcilerinin yanı sıra Türk finans sektöründen geniş katılım sağlanması beklenmektedir.

Orta ve Doğu Avrupa ile BDT ülkelerinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmeyi arzu eden firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak BACEE'ye (e-mail: bernadett.pamel@bacee.hu , Faks: +36 1 212 0313) teyit vermeleri rica olunur.

Forum ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ayrıca aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

http://www.bacee.hu/eventstocome.aspx

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na Katılım, Ankara , 27.04.2009
Türk-Macar İş Konseyi Ortak Toplantısı, İstanbul , 26.04.2009
Türk – Macar İş Konseyi Ortak Toplantısı, 27 Nisan 2009, İstanbul , 26.04.2009

Macaristan'ın önde gelen inşaat-enerji, mühendislik hizmetleri, elektronik, makina ve ekipman ile çevre teknolojileri firmalarından oluşan işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, 27 Nisan 2009 TOBB Plaza'da Türk – Macar İş Konseyi Ortak Toplantısı gerçekleştirilecektir. Heyet listesi ilişikte bilginize sunulmuştur.

Macaristan Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaşım, Telekomünükasyon ve Enerji Bakanlığı, Çevre ve Su Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcıları ile Macaristan Yatırım ve Ticareti Geliştirme Ajansı (ITD), Macaristan Ticaret Odası, Macar Eximbank ile Müteahhitler Birliği temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantı aşağıdaki taslak program doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Sözkonusu toplantı ve firmalararası ikili görüşmelere katılmak isteyen firmalarımızın, ekteki katılım formunu doldurarak, 25 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e (Canan Özbay, E-mail: cozbay@deik.org.tr, Tel: 0212.3395074) iletmeleri rica olunur.

Taslak Program:

09.00 – 09.30            Kayıt

09.30 – 10.30            Açılış Oturumu

10.30 – 12.00            Firmalararası İkili Görüşmeler

12.00 – 13.30            Çalışma Yemeği

Macaristan Ülke Günü, 31 Ekim 2008, İstanbul , 30.10.2008

İstanbul Sanayi Odası tarafından 31 Ekim 2008 Cuma günü saat 13:00 – 17:30 saatleri arasında Odakule Meclis Toplantı Salonu'nda ‘Küresel Krizde Hedef Pazarlar: Macaristan Ülke Günü" konulu bir seminer düzenlenmektedir.

Seminerde Macaristan'ın ekonomik durumu, dış ticareti, mevzuatı, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, küresel rekabette stratejik işbirliği yapılabilecek alanlar, Macar iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sunulacak ve Türk firmalarının Macaristan pazarındaki deneyimleri aktarılacaktır.

Aşağıda programı yer alan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin
https://e-hizmet.iso.org.tr/seminer/seminer.aspx?Kodu=ABM2008 internet adresinden katılım formunu doldurarak İstanbul Sanayi Odası'na teyit vermeleri rica olunur. 

Detaylı bilgi için:
İstanbul Sanayi Odası
Nil Özihtiyar
Tel: 0212 252 29 00 (175)
E-mail: naksoy@iso.org.tr

Macaristan Ülke Günü, 31 Ekim 2008, İstanbul , 30.10.2008

İstanbul Sanayi Odası tarafından 31 Ekim 2008 Cuma günü saat 13:00 – 17:30 saatleri arasında Odakule Meclis Toplantı Salonu'nda ‘Küresel Krizde Hedef Pazarlar: Macaristan Ülke Günü" konulu bir seminer düzenlenmektedir.

Seminerde Macaristan'ın ekonomik durumu, dış ticareti, mevzuatı, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, küresel rekabette stratejik işbirliği yapılabilecek alanlar, Macar iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sunulacak ve Türk firmalarının Macaristan pazarındaki deneyimleri aktarılacaktır.

Aşağıda programı yer alan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin
https://e-hizmet.iso.org.tr/seminer/seminer.aspx?Kodu=ABM2008 internet adresinden katılım formunu doldurarak İstanbul Sanayi Odası'na teyit vermeleri rica olunur. 

Detaylı bilgi için:
İstanbul Sanayi Odası
Nil Özihtiyar
Tel: 0212 252 29 00 (175)
E-mail: naksoy@iso.org.tr

Yeni atanan T.C. Budapeşte Büyükelçisi Sayın Oya Tuzcuoğlu ile Tanışma Toplantısı, 11 Mart 2008, İstanbul , 10.03.2008

Yeni atanan T.C. Budapeşte Büyükelçisi Sayın Oya Tuzcuoğlu ile Tanışma Toplantısı (11 Mart 2008, İstanbul)

DEİK/ Türk- Macar İş Konseyi tarafından 11 Mart 2008 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da yeni atanan T.C. Budapeşte Büyükelçisi Sayın Oya Tuzcuoğlu ile bir tanışma toplantısı düzenlendi. Çeşitli sektörlerden Macaristan ile iş yapan veya iş yapmayı planlayan firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda karşılaşılan sorunlar ve görüşler aktarıldı.

Macaristan'dan gelen turist sayısının arttırılması ve karşılıklı kültürel aktivitelerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ortak kültürel etkinlikler ve projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken Macaristan'da bir Türk Kültür Enstitüsü kurulması gerektiği belirtildi.  AB üyesi olması ve lojistik avantajları sebebiyle çokuluslu firmaların merkez üssü olma yolunda ilerleyen Macaristan'da işçi gücünün az olmasının sıkıntı yarattığına dikkat çekildi.

UND tarafından, Macaristan'da yaşanan en büyük sorunun ücretsiz geçiş belge sayısının yetersizliği olduğu dile getirildi. Son üç yıldır ilişkilerin kötü olduğuna dikkat çekilirken, yapılan KUKK toplantılarında da hiç bir gelişme kaydedilemediği vurgulandı. Kara taşımacılığı konusunda en önemli ülkelerden biri olan Türkiye için bu sorunun, ihracatın önünde büyük bir engel teşkil ettiği belirtildi.