• Üyelik Ne Sağlar?

DEİK / İş Konseyi Üyeliği Ne Sağlar ?

• BİR ARAYA GETİRİR: Yurtiçi ve yurtdışında her yıl düzenlediği sayısız etkinlik ile üyelerini ilgili ülkelerin üst düzey yetkilileri, diplomatik misyonları, iş dünyası temsilcileri, araştırma kuruluşları ve akademik kurum temsilcileri ile bir araya getirir.
• FARKLI PAZARLARIN KAPISINI ARALAR: Farklı pazarlara açılmak isteyen firmalara yeni imkanlar sağlar.
• BİLGİLENDİRİR: Firmaların doğrudan iş bağlantısı kurmaları ile sonuçlanan temaslar ile beraber, diğer ülkelerde ve dünyada meydana gelen iş hayatını ve karar alma mekanizmalarını etkileyecek önemli gelişmelerden haberdar olma imkanı verir.
• İŞBİRLİKLERİ KURAR: Çok taraflı işbirlikleri için gerekli zemini yaratır.
• TAKİP EDER: Üyelerinin yurtdışı iş bağlantısı kurarken karşılaştkları iç ve dış kaynaklı sorunların gerekli mekanizmalara aktarılması ve çözüm getirilmesi için fırsat yaratırken, Türkiye'ye yatırım yapmayı ve proje finansmanı getirmeyi planlayan yabancı firmaların karşılaştıkları sorunlar ve yatırım ortamını iyileştirme önerilerini takip ederek, ilgili mecilere aktarır.
• BİLGİLENDİRİR: Gerçekleştirdiği araştırma faaliyetleriyle Türkiye'deki ve dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve iş dünyası ile bağlantılı konularda bilgilendirir.

DEİK Üyeliği hakkında bilgi almak isteyen firmalar, Ön Bilgi Talep Formunu doldurarak başvurabilirler.