ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR ÇALIŞMA GRUBU

Başkanı: Osman Aksoy, Hayat Holding Genel Sekreteri

Amacı: Bir devletin başka bir devlete karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar uluslararası ticaret ve yatırımı da önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışma grubun temel amacı bu tür yaptırımların tespit edilmesi, izlenmesi, anlaşılır hale getirilmesi ve üyelerimizle paylaşarak uluslararası hukuki kurallara uygun bir dış ticaret ve yatırım ortamı tesis etmektir.