YEŞİL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA GRUBU

Başkanı: Steven Young, Dalgakıran Makine Yönetim Kurulu Üyesi & İcra Kurulu Başkanı

Amacı: Türk özel sektörünün Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişikliklerin yanı sıra, uluslararası ekonomi ve ticarette meydana gelen yeşil dönüşüme hazırlanmasını teminen sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı gibi önemli başlıklarda ihtiyaçların belirlenmesi, politika önerileri ve strateji geliştirmek.