DEİK İŞ KONSEYLERİ 2021 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU

DEİK İş Konseyleri 2021 Yılı Seçimli Genel Kurulu, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. Toplam 145 İş Konseyinin Genel Kurulu, aynı günde eş zamanlı yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın aynı gündem ile T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş'un (teyit beklenmektedir) teşrifleriyle 15 Ocak 2022, Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecektir.

Genel Kurul hazırlık süreçlerine ilişkin DEİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen takvim aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 

Son Tarih

Açıklama

Hazırun Listesi

Genel Kurul Tarihinden
3 Gün Önce

Seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyeleri gösterir, hazırun listesi seçim gününden 3 (üç) gün önce üye portalında yayınlanır. Üyesi olunan İş Konseylerine ait hazırun listesi görülebilmektedir. Hazırun listesine ilişkin itirazlar seçim gününden önceki gün mesai saati bitimine kadar değerlendirmeye alınabilir.

Aidat Ödeme

Yükümlülüğü

Genel Kurul Tarihinden
5 Gün Önce

DEİK ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesi gereğince, "Üyelerin Genel Kurul'a katılabilmesi için içinde bulunulan yıl ve geçmiş yıllara ait aidat yükümlülüklerinin bulunmaması gerekir." Aidat yükümlülükleri Genel Kurul tarihinden en geç 5 (beş) gün önce mesai saati bitimine kadar tamamlanmalıdır.

İş Konseyi Yeni Üyeliği/İptali/

Temsilci Değişikliği

Genel Kurul Tarihinden
5 Gün Önce

Yeni İş Konseyi üyeliğinin/İş Konseyi üyelik iptalinin /temsilci değişikliğinin ve ilgili aidat yükümlülüklerinin seçim gününden en geç 5 (beş) gün önce yerine getirilmesi gerekmektedir. Taleplerin işleme alınabilmesi için dilekçe ve üyelik formunun Genel Kurul tarihinden en az 5 (beş) gün önce mesai saati bitimine kadar üye ilişkilerine e-posta ile (uyeiliskileri@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Yeni Üyelik

Genel Kurul Tarihinden
60 Gün Önce

DEİK İş Konseyleri Seçme ve Seçilme Esasları Yönergesi madde 6/i bendine göre; "DEİK'e yeni üyelik işlemlerinin ve aidat yükümlülüklerinin, DEİK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Konseyleri Genel Kurul tarihinden 60 (altmış) gün önce mesai saati bitimine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde İş Konseyleri Genel Kurulu'nda seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar".

İş Konseyleri Genel Kuruluna ilişkin diğer detaylar (program, oy pusulası ve vekaletname) ileri tarihlerde paylaşılacaktır.

 

Notlar:

Yürütme Kurulu Üyeliği: Ticari aktivitesi devam eden bir şirketi temsil eden kişiler, DEİK bünyesinde kurulan İş Konseylerinden istediği kadarına üye olabilir. Ancak, her üye firma temsilcisi azami 3 (üç) İş Konseyi yürütme kurulunda görev alabilir. İş Konseyleri Genel Kurulu'nda seçme ve seçilme hakları, sadece üye olunan İş Konseyi ile sınırlıdır.

Seçim Usulü: İş Konseyi Yönetimi, Genel Kurul tarafından liste halinde seçilen bir Başkan ile Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. En fazla oy alan İş Konseyi Başkanı'nın yer aldığı listedeki yürütme kuruluna görev verilir. Oy pusulası teslim süresi Genel Kurul gününe kadar devam edecek olup,  öncesinde DEİK'e teslim edilmesi tercih edilmektedir.

Gruplama: 10'dan az üyesi bulunan İş Konseyleri, yeterli üye sayısına (10 üye) ulaşana kadar, ilgili Bölge Koordinatör Başkan Yardımcılarının Başkanlığında gruplanarak çalışmalarını "tek konsey gibi" gerçekleştirecektir (ortak bütçe kullanımı ve ortak Yürütme Kurulu toplantıları).

Vekaletname: DEİK Yönetmeliği uyarınca üyeler DEİK İş Konseyi Genel Kurulu'na katılamadıklarında, yazılı olarak bir vekil tayin edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekalet alamaz. Vekâletname aslının ıslak imzalı olarak seçim günü Vekil tarafından yanında getirilmesi gerekmektedir.