EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ

Barış Sazak
İş Konseyi Direktörü (V.) 
Tel: + 90 212 339 50 89
E-posta: bsazak@deik.org.tr

Çiğdem Birgin
İş Konseyi Koordinatörü
Tel: + 90  212 339 50 49
E-Posta: cbirgin@deik.org.tr

 

Diğer İş Konseyleri