EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ

Ezgi Tanrıverdi 
Sektörel İş Konseyleri Direktör Vekili
Tel: + 90 212 339 50 89
E-Posta: etanriverdi@deik.org.tr

Ciğdem Birgin
İş Konseyleri Koordinatörü
Tel: + 90 212 339 50 49
E-Posta: cbirgin@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri