DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ (DTİK) NEW YORK BULUŞMASI, SONUÇ RAPORU

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından 25 Eylül 2019 tarihinde New York'ta düzenlenen ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen DTİK New York Buluşmasının sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.