• Üyelik Koşulları

DEİK Üyelik Koşulları

DEİK/İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar DEİK ve tercih ettikleri (en az) bir yada birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak

  • Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar,
  • 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda tanımlanan serbest meslek mensupları,
  • Türkiye'de mukim ve faal , Ekonomi Bakanlığı Teşvik, Uygulama  ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce verilen faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumları, DEİK'e üye olabilir.


DEİK'e Nasıl Üye Olunur?

1-DEİK üyelik formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması

DEİK üyeliği, firmanın en az bir İş Konseyi'ne üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla İş Konseyi'ne üye olmak  isteyen firmanın, üye olmak istediği her konsey için temsilci ve İş Konseyi bilgisinin yer aldığı ilk sayfayı ayrı ayrı doldurmaları gerekmektedir. *

2-Eklenecek belgelerin DEİK'e ulaştırılması

Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri noter tastikli örnekleri eklenir. Firma, KOSGEB veritabanına kayıtlı ise bağlı olduğu KOSGEB hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.**

3-Doldurulan üyelik forumunun ve diğer belgelerin DEİK'e ulaştırılması

Üyelik Formunun ilk sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın, temsilci vesikalık fotoğrafı ile DEİK'e gönderilmesi gereklidir. Fotoğraf, en az 300 dpi çözünürlükte, jpeg formatında e-mail ile de gönderilebilir.

4-Üyelik başvuru belgelerinin DEİK Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi

Daha önce DEİK İş Konseyleri üyesi olup, DEİK aidatlarını ödemedikleri için üyelikten çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler. Firma, üyelik işlemlerini tamamlayana ve bir sonraki DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar aday üye olarak adlandırılır.

5-DEİK Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaya sunulmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması

DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday üyelerin asil üye olarak atanması, DEİK Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.

6-DEİK Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya, aidat ödemesinin yapılmasının DEİK tarafından iletilmesi

DEİK Yönetim Kurulu'nda üyeliği onaylanan firmaya "Aidat Ödeme Bilgisi" gönderilir.

7-Yıllık ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyleri üyelik aidatlarının belirtilen banka hesaplarına ödenmesi

DEİK/İş Konseylerine üye olabilmek için İş Konseyleri yıllık aidatı ile birlikte, yıllık 7.500 TL olan DEİK aidatının her yıl ödenmesi zorunludur. Aidat ödemesi ile asil üyelik işlemi tamamlanır.

8-Üyeliğe kabul edilen firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı bildirmediği taktirde, üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir

Üyelikten ayrılmak isteyen firma yazılı bildirimde bulunmalıdır. Sözlü bildirim ile işlem yapılmamaktadadır.

 

* Doldurulan üyelik formunda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, e-mail adresi, irtibat bilgileri, faaliyet alanı vb.) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi önem arz etmektedir. Aksi taktirde DEİK veritabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.

** AY/Kıst Aidat Ödemesi ve KOSGEB üyesi KOBİ'lere Uygulanan Aidat İndirimi:  Aidat ödemelerinde takvim yılı geçerli olduğundan, DEİK'e yeni üye olan firmalar, sadece üye oldukları aydan itibaren sene sonuna kadar olan süre aidatları talep edilmektedir. Geçen süre için ödeme alınmamakta; ay/kıst uygulaması yapılmaktadır.

DEİK-KOSGEB arasında imzalanan protokole göre; KOSGEB veri tabanına kayıtlı firmalara, T.C. Kalkınma Bakanlığı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Diğer Destekler Yöresel Dağılım kapsamındaki (I. Gelişmiş Yöreler %20, II. Normal Yöreler %35, III. Kalkınmada Öncelikli Yöreler %50) illerde faaliyet gösteren KOBİ'lere DEİK ve Konsey aidatlarında indirimler uygulanmaktadır.

AİDATLAR

  • DEİK ve İş Konseyleri aidatları, harcamaların çoğu bu bazda yapıldığından, 1994 yılından itibaren Amerikan Doları cinsinden tespit edilmekte ve izlenmektedir.
  • Ödemeler; Amerikan Doları yada ödeme tarihindendeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL olarak yapılabilmedir.
  • DEİK aidatı, her üye firma için kaç İş Konseyi'ne üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her İş Konseyi yıllık aidatları ödenir.

 

DEİK
Konsey : Deik
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 7.500 TL
Hesap No : TR50 0006 4000 0011 0111 2492 82  (TL)
TR41 0006 4000 0021 0113 2384 24  (USD)
İş Konseyleri
Konsey : Afrika
Türkiye - Angola, Türkiye - Benin, Türkiye - Cezayir, Türkiye - Cibuti, Türkiye - Çad, Türkiye - Ekvator Ginesi, Türkiye - Etiyopya, Türkiye - Fas, Türkiye - Fildişi Sahili, Türkiye - Gambiya, Türkiye - Gana, Türkie-Gine, Türkiye - Güney Afrika, Türkiye - Kamerun, , Türkiye- Kenya, Türkiye - Kongo Cumhuriyeti, Tükiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Türkiye - Libya, Türkiye - Mali, Türkiye - Madagaskar, Türkiye - Mısır, Türkiye - Moritanya, Türkiye - Morityus, Türkiye - Mozambik, Türkiye - Nijer, Türkiye - Nijerya, Türkiye - Ruanda, Türkiye - Senegal, Türkiye - Somali, Türkiye - Sudan, Türkiye - Tanzanya, Türkiye - Tunus,
Türkiye - Uganda
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AFRİKA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26  (TL)
TR21 0006 4000 0021 0113 3146 38 (USD)
Konsey : Amerika
Türkiye-Arjantin,Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-Ekvador, Türkiye-Kanada, Türkiye-Kolombiya, Türkiye-Meksika, Türkiye-Peru, Türkiye-Şili, Türkiye-Venezuela, Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AMERİKA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 2.000 $
Hesap No : TR30 0006 4000 0011 0111 7014 68 (TL)
TR44 0006 4000 0021 0113 3145 15 (USD)
Konsey : Avrasya
Türkiye-Afganistan, Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Belarus, Türkiye-Gürcistan, Türkiye-Kazakistan, Türkiye-Kırgızistan, Türkiye-Moğolistan, Türkiye-Moldova, Türkiye-Özbekistan, Türkiye-Rusya, Türkiye-Tacikistan, Türkiye-Türkmenistan, Türkiye-Ukrayna
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AVRASYA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.750 $
Hesap No : TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85  (TL)
TR85 0006 4000 0021 0113 3145 53  (USD)
Konsey : Avrupa
Türkiye - Almanya, Türkiye - Arnavutluk, Türkiye - Avusturya, Türkiye - Belçika, Türkiye - Bosna Hersek, Türkiye - Bulgaristan, Türkiye - Çek Cumhuriyeti, Türkiye - Danimarka, Türkiye - Estonya, Türkiye - Finlandiya, Türkiye - Fransa, Türkiye - Hırvatistan, Türkiye - Hollanda, Türkiye - İngiltere, Türkiye - İrlanda, Türkiye - İspanya, Türkiye - İsrail, Türkiye - İsveç, Türkiye - İsviçre, Türkiye - İtalya, Türkiye - K.K.T.C., Türkiye - Karadağ, Türkiye - Kosova, Türkiye - Letonya, Türkiye - Litvanya, Türkiye - Lüksemburg, Türkiye - Macaristan, Türkiye - Makedonya, Türkiye - Malta, Türkiye - Norveç, Türkiye - Polonya, Türkiye - Portekiz, Türkiye - Romanya, Türkiye - Sırbistan, Türkiye - Slovakya, Türkiye - Slovenya, Türkiye - Yunanistan
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AVRUPA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR93 0006 4000 0011 0111 7014 98 (TL)
TR57 0006 4000 0021 0113 3145 72 (USD)
Konsey : Asya Pasifik
Türkiye-Avusturalya, Türkiye-Bangladeş, Türkiye-Çin, Türkiye-Endonezya, Türkiye-Filipinler, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Hindistan, Türkiye-Hong Kong, Türkiye-Japonya, Türkiye-Kamboçya Türkiye-Malezya, Türkiye-Nepal, Türkiye-Pakistan, Türkiye-Singapur, Türkiye-Tayland, Türkiye-Tayvan, Türkiye-Vietnam, Türkiye-Yeni Zellanda,Türkiye-Sri Lanka
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ASYA PASİFİK
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR68 0006 4000 0011 0111 7015 60 (TL)
TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 (USD) 
Konsey : Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye-Bahreyn, Türkiye-Katar, Türkiye-Kuveyt, Türkiye-umman, Türkiye-Suudi Arabistan,Türkiye-Yemen, Türkiye-Filistin, Türkiye-İran, Türkiye-Irak, Türkiye-Lübnan, Türkiye-Suriye, Türkiye-Ürdün
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ORTA DOĞU VE KÖRFEZ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR05 0006 4000 0011 0111 7015 30 (TL)
TR90 0006 4000 0021 0113 3146 57 (USD)
Sektörel İş Konseyleri
Konsey : Sağlık İş Konseyi (SAİK)
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / SAĞLIK TURİZMİ İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR400006400000110111779276 (TL)
TR560006400000210113349510 (USD)
Konsey : Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK)
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 7934 82 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3574 81 (USD)
Konsey : Enerji İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ENERJİ İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 2.000 $
Hesap No : TR54 0006 4000 0011 0111 8168 54 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3688 47 (USD)
Konsey : Lojistik İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / LOJİSTİK İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 8168 68 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3688 33 (USD)
Konsey : Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / YURT DIŞI YATIRIMLAR İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 8168 71 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3688 52 (USD)
Konsey : Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR76 0006 4000 0011 0111 8280 01 (TL)
TR55 0006 4000 0021 0113 3752 33 (USD)

Not: Belirtilen aidatlar, halen yürürlükte olan veya kuruluş aşamasında saptanan aidatlardır.
İş Konseyleri Genel Kurul Toplantılarında farklı miktarlar karara bağlandığı takdirde mahsup işlemi yapılacaktır.