İŞ İNSANLARI HEYETİNİN FİLDİŞİ SAHİLİ, GANA, NİJERYA VE GİNE ZİYARETİ SONUÇ RAPORU, 28 ŞUBAT - 4 MART 2016