“KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ’NDE TARIMSAL ÜRETİM VE ENERJİ ALANINDA YATIRIM OLANAKLARI TOPLANTISI” SONUÇ RAPORU, 20 ŞUBAT 2019

20 Şubat 2019 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyeti Yatırımları Koruma ve Teşvik Ajansı Başkanı Sayın Şumkarbek Adilbek Uulu'nun ve Kırgızistan özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen, "Kırgızistan Cumhuriyeti'nde Tarımsal Üretim ve Enerji Alanında Yatırım Olanakları Toplantısı" sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.