TANZANYA, MOZAMBİK VE MADAGASKAR İŞ FORUMLARI, 22-25 OCAK 2017 SONUÇ RAPORU

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasındaki Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar resmi ziyaretleri kapsamında, DEİK tarafından özel sektör heyet programı ve muhatap kuruluşlar Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF), Mozambik Ekonomi Dernekleri Konfederasyonu (CTA) ve Madagaskar Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FCCIM) işbirliğinde iş forumları düzenlenmiştir. 

Ziyarete ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.