• Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Raporu 2008