SONUÇ RAPORLARI

ASYA KALKINMA BANKASI VE FİLİPİNLER TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYETİ ÖZET SONUÇ RAPORU
SIRBİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU, 10 EKİM 2017
EKVADOR YATIRIM KATALOĞU
FİLDİŞİ SAHİLİ KONUT SEKTÖRÜ RAPORU
TÜRKİYE-MISIR EKONOMİK İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUÇ RAPORU
AVRUPA BÖLGESİ ÖZEL RAPORU: BATI BALKANLARDA GÜNCEL GELİŞMELER