SONUÇ RAPORLARI

ATC-TAİK 36. ORTAK YILLIK KONFERANSI SONUÇ RAPORU
TAİK CALİFORNİA ZİYARETİ SONUÇ RAPORU
SAĞLIK VE SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNDEN RAPORLAR
ORTA DOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİ 2017 TAHMİNLERİ RAPORU
KOLOMBİYA-PANAMA TİCARET HEYET ZİYARETİ SONUÇ RAPORU, 5-12 MART 2017
KOLOMBİYA-PANAMA TİCARET HEYET ZİYARETİ SONUÇ RAPORU, 5-12 MART 2017
TÜRKİYE-NEPAL İŞ KONSEYİ KATMANDU ZİYARETİ SONUÇ RAPORU, 1-4 MART 2017
ORTA DOĞU VE KÖRFEZ BÖLGESİ EKONOMİK DEĞERLENDİRME RAPORU