SONUÇ RAPORLARI

EKVADOR YATIRIM KATALOĞU
FİLDİŞİ SAHİLİ KONUT SEKTÖRÜ RAPORU
TÜRKİYE-MISIR EKONOMİK İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUÇ RAPORU
AVRUPA BÖLGESİ ÖZEL RAPORU: BATI BALKANLARDA GÜNCEL GELİŞMELER
ATC-TAİK 36. ORTAK YILLIK KONFERANSI SONUÇ RAPORU
TAİK CALİFORNİA ZİYARETİ SONUÇ RAPORU