ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız tarafından açıklanan yeni asgari ücretin başta çalışanlarımıza olmak üzere, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bir taraftan sosyal yönüyle hayat koşullarına ve gelir dağılımına, bir taraftan da işverenin maliyetlerine, uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin, oy çokluğuyla ortaya çıkması elbette sevindirici.

Yapılan yüzde 49 oranında artış ile asgari ücretin 17.002 TL'ye çıkmasını, emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olması ve büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından da değerli buluyoruz.

Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün devlet tarafından karşılanan kısmının, çalışan başına 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi de, özellikle ihracatçımızın uluslararası piyasalardaki rekabetçiliğini olumsuz etkilememesi bakımından önemli bir destek.