BANKACILIK VE FİNANS ÇALIŞMA GRUBU

Başkanı: Ümit Leblebici, TEB Genel Müdürü

Amacı: Türk özel sektörünün yurtdışı yatırımlarının, dış ticaretinin ve stratejik pazarlarda üçüncü ülkelerle iş birliklerinin finansmanı ile Türk Bankacılık sektörünün bu amaçlarla kullandırmak üzere yurtdışından uzun vadeli finansman sağlamasını, yabancı finansör kuruluşlar ile ortak yenilikçi finansman yapılarının geliştirilmesini ve Türk Bankalarının yurtdışı faaliyetlerinde etkinliğinin artırılmasını sağlayacak politika önerileri ve strateji geliştirmek.