DEİK YEŞİL DÖNÜŞÜM

#YeşilMutabakat #GreenDeal #YeşilDönüşüm

DEİK, Yeşil Mutabakatı Nasıl Değerlendiriyor?

Ekonomimiz için özellikle de dış ticarette önemi yüksek olan Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı iyi anlamak yalnızca bir gereklilik değildir. Yakından takip ettiğimiz Yeşil Mutabakat Türkiye için tehditler kadar yeni ekonomik fırsatların da öncüsü olacaktır.

DEİK olarak; küresel iklim krizine duyarlı, çevre dostu ve sürdürülebilir iş yapma şekillerinin başta kendi kurumumuz olmak üzere tüm iş dünyamızda egemen kılınmasını amaçlıyoruz.

Avrupa Yeşil Mutabakatı Nedir?

Avrupa Yeşil Mutabakatı; Avrupa Birliği'nin gelecek dönem sanayi politikasının ve ekonomik büyüme stratejisinin çerçevesini çizen yeni yol haritasıdır.

Üretim, tüketim, yaşama ve çalışma biçimlerinde kaynak verimliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltma odağında dönüşümü hedefler.

Bu hedef doğrultusunda sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilecektir.