İNSAN KAYNAKLARI

1985 yılında kurulan ve 1 Ocak 1987 tarihinde faaliyete geçen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK), ürk özel sektörünün dış ilişkilerini koordine etmekle görevlidir. Üyeleriyle DEİK, yabancı muhatap kuruluşlarla imzalanan iş birliği anlaşmaları ile iki taraflı kurulan 144 ülke bazlı İş Konseyi ve 8 Özel Amaçlı  ve  Sektörel bazlı İş Konseyi aracılığı ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Merkezi İstanbul'da olan DEİK İş Konseylerinde çalışan personelin nitelikleri genel olarak:

 • En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve siyasal bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak (bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapmış olmak tercih sebebidir),
 • Analiz yapabilme ve iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,
 • Genel ekonomi, Türkiye ekonomisi, uluslararası ticaret, küresel ve uluslararası politika ile sivil toplum örgütleri - uluslararası kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu sahalara ilgi duymak,
 • Ülkesel ve bölgesel araştırma yapabilmek ve rapor çıkarabilmek,
 • Çok iyi derecede İngilizce biliyor olmak (Adayların seviyelerini YDS, TOEFL, veya IELTS sonuçları ile belgelendirmesi istenmektedir),
 • İkinci dil olarak Rusça, Almanca, Arapça, Japonca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca, dillerinden birine iyi derecede hakim olmak tercih sebebidir.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
 • Yurt içi ve yurt dışına seyahat engeli bulunmamak,
 • Organizasyon ve koordinasyon faaliyetlerini yürütme kabiliyetine sahip olmak,
 • Özel sektör kurumlarının yanı sıra, Bakanlıklar, Büyükelçilikler gibi resmi kurumlarla ve muhatap kuruluşlarla olan ilişkileri gerek yazılı gerek sözel düzeyde idare kabiliyetine sahip olmak
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu olmak.

Amacımız, kişilerin bilgi beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun doğru işe yerleştirilmelerini sağlamaktır. Yukarıdaki niteliklere sahip adayların DEİK'te çalışma için değerlendirilme süreçleri DEİK'in misyonu doğrultusundaki kariyer ve kişisel hedeflerini açıklayan Türkçe, İngilizce, (Rusça, Almanca, Arapça, Japonca, Farsça, Fransızca..) ön yazıları ve ayrıntılı özgeçmişleri ile ik@deik.org.tr adresine e-mail aracılığyla başvurmalarıyla başlamaktadır. Ön elemeyi geçen adaylar mülakat, yazılı sınav ve ilave süreçlere tabi tutulmaktadır.

DEİK Genel Sekreterliği'ne gönderilen yukarıdaki niteliklere uyan tüm özgeçmişler ve önyazılar CV bankasına kaydedilir. Kurumumuzda, kayıtlı bulunan CV'lerden birine beklenti ve nitelikler açısından uyan bir pozisyon doğduğu taktirde değerlendirilir ve ilgili kişiyle temasa geçilmektedir. Bu tür bir iletişim olmaması durumunda aktif pozisyonlar arasından şu an bu tür bir fırsatın söz konusu olmadığı düşünülebilir.

Staj Başvuruları:

27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.