KACIR: “ARZUMUZ 2030 YILINA GELDİĞİMİZDE ÜLKEMİZDEKİ TEKNOGİRİŞİM SAYISINI 100 BİNE ÇIKARMAK”

DEİK organizasyonunda DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi İstişare Toplantısı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ve 70'e yakın üyenin katılımlarıyla 10 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, bulut, fintech, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi, web3, girişim sermayesi ve sağlık teknolojileri'ndeki gelişmeler ele alındı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizde ticaret diplomasisi denildiğinde akla gelen ilk kurum olan DEİK bünyesinde Şubat 2022'de kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi, küresel dijital ekonominin gidişatını dikkate aldığımızda hem çok doğru hem de zamanında bir adım. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'yi küresel bir teknoloji üssü haline getirmek ve teknoloji ihracatımızı artırmak için çalışmaya hazırız" dedi.

Kacır: "Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak."

Son 21 yılda atılan uzun vadeli kararlı adımlar ile birlikte büyük bir teknoloji ekosistemi inşa edildiğini belirten Kacır, "Bugün 101 teknoparkımızda 2 bin 600'den fazlası kuluçka firması olmak üzere 9 bin 800'den fazla teknoloji girişimi, 100 binden fazla istihdam sağlayarak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Teknoparklarımızdaki işletmelerimizin ihracat rakamı 10 milyar dolara ulaştı. Sayıları 1.600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz yüksek teknoloji odaklı önemli projelere ev sahipliği yapmakta. 2023 Küresel Start-up Ekosistemleri Raporu'na göre İstanbul'un girişimcilik ekosistem değeri yüzde 103 büyüdü ve Güçlü Erken Aşama Ekosistemler sıralamasında 1. sırada yer aldı. Aynı zamanda İstanbul, erken aşama fonlama ve yatırımcı faaliyetleri ile teknoloji yeteneklerini işe alma becerisinde Avrupa'nın en iyi 10 Ekosistem arasında bulunuyor. Bu başarı, ekosistem ve kamunun yakın iş birliğinin eseri. Arzumuz 2030 yılına geldiğimizde ülkemizdeki teknogirişim sayısını 100 bine çıkarmak. Türkiye'den daha fazla Turcorn, daha fazla lider teknoloji girişimi çıkarmak. Küresel dijital ekonomide pazar değil, ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmak. Ekosistemimizi üst sıralara taşımak istiyorsak globali hedefleyen girişimler çıkarmalı ve yereldeki girişimlerimizi de yurt dışına açacak şekilde evirmeliyiz. Bunun için Turcorn 100 Programı ile Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemine yeni Turcornlar kazandırmayı hedefliyoruz. DEİK ve Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin üyeleriyle iş birliği içerisinde ortak girişimler başlatarak, büyük çaplı etkinliklere katılım sağlanması, girişimci ve iş insanlarının karşılıklı ziyaretlerinin artırılması yoluyla iş birliği imkânlarının geliştirilmesi de ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracaktır" dedi.

Erkul: "Fortune 500'deki marka ve unicorn sayısını artırmayı hedefliyoruz"

DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul ise, "DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi olarak, ekonomik büyümemizin lokomotifi dijital teknolojiler ekosistemimizin globalleşmesi, uluslararası finansmana erişim, dijital dönüşüm, yeni trendlere uyum ve regülasyonlar konularında çalışmalar yürütmeyi amaçlıyoruz. İş Konseyimiz, ükemizin 2030 vizyonunu ortaya koymak, Fortune 500'deki marka ve unicorn sayısını artırmayı, Türkiye'nin bir teknoloji merkezi haline getirerek diğer ülkelerle dijital koridorlar oluşturmayı, Türkiye teknoloji ihracatını artırmayı,  dijital teknolojiler alanında yurt içi ve yurt dışı iş birliklerini artırarak, start-up'larla birlikte Türkiye'deki sanayi şirketlerinin dijital dönüşümüne destek olmayı hedefliyoruz" dedi. Yurt dışı girişim sermayesi fonları ile Türkiye'deki start-up, scale-up ve yerli girişim sermayesi fonlarını bir araya getirecek platformların oluşturulmasını sağlayarak sektöre yapılan girişim sermayesini hem adet hem de hacim olarak artırmayı istediklerini belirten Erkul, "Firmaların karşılaştığı sorunları tespit etmek ve regülasyonlar konusunda ilgili kamu kuruluşlarına yönelik öneriler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

 

Çolak: "Dijital Teknolojiler İş Konseyi üyelerimiz, dijital alandaki başarılarını ve potansiyellerini anlatıyorlar"

DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak ise, "Ar-Ge harcamalarımızın milli gelirimize oranı yüzde 1.3 seviyelerinde. Bunu kademeli biçimde yüzde 3'lerin üzerine taşımak öncelikli hedefimiz. Ulusal yapay zeka stratejimizde belirtildiği gibi 2025 yılında bu alanda 50.000 kişinin üzerinde istihdam hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Turcorn 100 programı ile potansiyel görülen teknoloji girişimleri ölçeklendirilerek küresel pazarlara açılması hedefleniyor. Ticaret Bakanlığımız e-Turquality-Bilişimin Yıldızları programı ile ihracata hazırlık ve sonrasında uluslararası pazarlarda tutundurma desteklerini sunuyor" dedi. DEİK'in 152 İş Konseyinin, 144'ünün ülke bazlı, 8 tanesinin de sektörel ve özel amaçlı olduğunu belirten Çolak, 2022 yılında kurulan Dijital Teknolojiler İş Konseyi'nin en genci olduğunu söyledi. Çolak, "Dijital Teknolojiler İş Konseyini inşaa ederken, çıkaracağımız unicorn sayısını artırarak ülkemizin teknoloji ihracatını yükseltmek hedefiyle yola çıktığımızda yüzlerce firmadan üyelik talebi aldık. Bulut, fintek, mobil, oyun, siber güvenlik, yazılım, yenilikçi teknolojiler, girişim sermayesi, sağlık teknolojileri ve Web3/Blokchain komitelerinde çalışan üye şirketlerimizle DEİK'in en önde gelen İş Konseylerinden birisi oldu. Son dönemde yabancı devlet yöneticilerinin ve iş dünyası kuruluşlarının Türkiye ziyaretlerinin neredeyse tamamında Dijital Teknolojiler İş Konseyi üyeleri dijital alandaki başarılarını ve potansiyellerini anlatma imkanı buluyorlar. Dijital Teknolojiler İş Konseyi, ülke temelli İş Konseylerinin adeta doğal üyeleri haline geldi. İş Konseyimiz, devletimizin ve iş dünyamızın vizyonunun bir neticesi olarak, Türk dijital sektörünün uluslararası platformlarda temsil edilmesi adına, üzerine düşen görevi yapmaya hazır hale geldi. DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyimiz, 13-16 Kasım 2023 tarihlerinde Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek Web Summit 2023'te pavilyon ile ülkemizi temsil edecek. Avrupa'nın en büyük dijital teknolojiler organizasyonu olarak bilinen Web Summit 2023'te, 160'tan fazla ülkeden 75.000'den fazla katılımcının ve yüzlerce firmanın stant ile yer alması bekleniyor. İş Konseyimizin, dijital teknolojilerin her alanında kurumsal iş birlikleri ve uluslararası tanınırlığı konusunda katılımcılara ve ülkemize büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

 

Toplantının açılış konuşmalarının ardından firma temsilcilerinin soru-cevap ve talepleri değerlendirildi.