3. TAŞKENT ULUSLARARASI YATIRIM FORUMU, 2-3 MAYIS 2024, TAŞKENT

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden Kurulumuza iletilen yazıda 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumunun 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev'in katılımı ile gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda etkinliğin önceki yıllarda olduğu gibi dijital dönüşüm, ulaştırma ve iletişim, altyapı projeleri, yeşil büyüme ve diğer güncel konulara ışık tutacağı ve ilgili uzmanlar, özel sektör ve kamu kurumlarının yetkilileri ve kanaat önderlerini bir araya getireceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yatırım forumuna dair ayrıntılı bilgiler ve kayıt formu www.iift.uz internet sitesinde yer almaktadır.