GÜRCİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE PARA TRANSFERLERİ HK.

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Batum Ticaret Ataşeliğimizdenalınan bilgiye istinaden; Gürcistan'da faaliyet gösteren bankaların, Gürcistan'a yapılacak ithalat işlemleri için ihracatçı firmalarımızdan ihracata konu ürünlere ilişkin EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe şehadetnamesi talep etmeye başladığının öğrenildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu uygulamadan anlaşıldığı kadarıyla, ithalatçının ilgili döviz tutarını Türkiye'ye transfer edebilmesi için ihracatçı firmadan temin edilecek EUR1 Dolaşım Sertifikası ya da menşe belgesi ve hatta bazı durumlarda taşıma belgelerinin de Gürcü bankalarına ibraz edilmesi zorunluluğu getirildiği, ihracat beyannamesi olmaksızın EUR1 Dolaşım Sertifikasının işlevsellik kazanmaması sebebiyle, ihracatçının mal bedelinin tamamı ya da bir kısmını ithalatçıdan almadan önce işlem başlatması durumu ortaya çıkmakta ve bu uygulama ihracatçımızı mağduriyete açık halde bıraktığı ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesindeki kolaylıklardan faydalanan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki ihracatçılarımız hariç, Gürcistan'a ihracatta hem peşin hem de akreditifle çalışmayı tercih eden firmalarımızın anılan uygulama kapsamında zorluklar yaşayacağı beklendiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, Gürcistan'da Gürcü mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye'deki merkezleriyle muhabirlik ilişkileri bulunması nedeniyle, doğrudan ABD Doları cinsi para transferinin yapılabildiği ve bazı evrakın ibrazında kolaylık sağlandığı anlaşılmıştır.