RUSYA FEDERASYONU GÜMRÜK GEÇİŞLERİNDE ELEKTRONİK RANDEVU UYGULAMASI HK.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden gelen yazıya atıfla, Rusya Federasyonu'nca ihdas edilen 17.02.2023 tarih ve 24-FZ sayılı Federal Kanun ile, sınır geçişlerinden önce yol boyu aşırı kuyrukların oluşmasının ve sürücülerin uzun süre olumsuz koşullarda beklemelerinin önlenmesi amacıyla uluslararası karayolu taşımacılığı yapan araçların hükümetçe belirlenecek sınır kapılarından geçişleri için önceden belirli bir gün ve saat için randevu alınması zorunluluğu getirildiği belirtilmektedir.

Gayriresmi çevirisi ile beraber bir örneği ekte yer alan söz konusu Kanunun 1 Eylül 2023 tarihinde, bazı maddelerinin ise 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği dile getirilmektedir.