TACİKİSTAN FİRMALARINA TEKNİK PERSONEL TALEBİ HK.

Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sayın Şerali Kabir'in Aralık 2021'de Konya'ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında imzalanan "Tekstil, Hazır Giyim ve Moda Endüstrilerinde İş birliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı"na atıfla, tekstil sektöründe faal Tacik firmalarına destek amacıyla ülkemizden pazarlama, tasarım ve tekstil makineleri alanlarında kalifiye teknik personel sağlanması talep edilmektedir.

 

Bahse konu firmalar ve talep edilen uzman listesi ekte sunulmakta olup, detaylı bilgi almak içinTacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı (Malika A. Yarbabaeva, malika.alisherzoda777@gmail.com) ile irtibata geçmeniz rica olunur.