TÜRKMENİSTAN İNDİRİMLİ TARİFE LİSTELERİ HK.

Ticaret Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen bir yazıda, Türkmenistan Denizcilik ve Nehir Taşımacılığı Ajansının (Türkmendenizderyayollary) açıklamasına ilişkin olarak Türkmenbaşı Uluslararası Limanı'ndan her türlü transit kargoda %50 indirim uygulanacağı bildirilmektedir.

Ayrıca ülkemizden Türkmenistan'a yapılacak ihracatın, Etrek istasyonu üzerinden çok modlu şekilde gerçekleştirilebileceğine dair Türkmenistan Lojistik ve Ulaştırma Merkezinin (TULM) açıklamasından bahisle Türkmenistan tarafından yayınlanan tarife listeleri ekte bilginize sunulmaktadır.