DEİK İŞ KONSEYLERİ 2022 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULLARI VE TİCARİ DİPLOMASİ ÖDÜL TÖRENİ

06 Ocak 2023 tarihinde salt çoğunluk sağlanamadığından DEİK İş Konseyleri 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı ve T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un teşrifleriyle 4. Ticari Diplomasi Ödül Töreni 14 Ocak 2023, Cumartesi günü saat 09.00-12.00 arasında JW Marriott Hotel İstanbul Marmara Sea (Ataköy)'de gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin toplantı nisabı aranmaksızın düzenlenecek DEİK İş Konseyleri Mali Genel Kurullarına katılabilmesi için 2023 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

DEİK İş Konseyleri Olağan Mali Genel Kurullarına katılım teyidiniz için bağlantıda yer alan formun en geç 13 Ocak 2023, Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması rica olunur.

Vekaletname: DEİK Yönetmeliği uyarınca üyeler DEİK İş Konseyleri Genel Kurullarına katılamadıklarında bir vekil tayin edebilir. Ancak, bir kişi birden fazla vekalet alamaz. Üye Portalı şifreniz ile erişebileceğiniz "Online Vekaletnameyi" doldurarak bir kişiyi vekil olarak tayin edebilirsiniz. DEİK Üye Portalına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Katılımcılar: Ödül Törenimize tüm üyelerimiz, kurucu kuruluşlarımız, kurumsal üyelerimiz ve Türkiye'de yerleşik tüm diplomatik misyonlar ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri davetlidir.