DEİK & STANDARD CHARTERED BANK ''SAHRAALTI AFRİKA EKONOMİSİ'NE GENEL BAKIŞ'', 19 NİSAN 2021

19 Nisan 2021 tarihinde Standard Chartered Bank ile düzenlenen ''Sahraaltı Afrika Ekonomisi'ne Genel Bakış'' adlı etkinlikte sektörlere göre Afrika ülkelerindeki yabancı yatırımcılar, bölgedeki yatırım ortamı ve karşılaşılan ortak sorunlar ve bunlara çözümler istişare edilmiştir.