ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE - ÇİN POTANSİYEL İŞBİRLİKLERİ SUNUMU, 27 AĞUSTOS 2019

Enerji İş Konseyi üyeleriyle Power Cihna Avrasya Başkan Yardımcısı Sayın Yang Fan iki ülke şirketlerinin olası işbirliklerine yönelik fikir teatisi yaptı. Sayın Fan'ın sunumunda öne çıkan başlıklar

Çin'in sınır ötesi yatırımları büyük meblağlı yatırımları olan bir çok şirketi bulunmaktadır.

İdari açıdan merkezi hükümet veya eyalet yönetimleri tarafından denetlenen bu şirketler bir dizi yatırım değerlendirme sürecine sahiptir. Katı bir yatırım değerlendirme, soruşturma ve onay prosedürlerinin yanı sıra ekonomik ve politik kısıtlamalar da göz önüne alınır. Süreç uzasa da yatırım kararı verildikten sonra işleyiş hızlanmaktadır.

Çin özel sektör şirketleri de denizaşırı yatırımlarda çok aktiftir. Agresif davransalar da karlılık kısıtı önemli bir husustur. Karlılık açısından uygun görülmeyen fırsatlardan vazgeçmeleri devlet şirketlerine göre daha fazla gözlemlenir. Büyük boyutlu projeler daha çok tercih edilir, ancak risk tercihi muhafazakardır ve yatırım için hükümet tarafından desteklenen sübvansiyon politikası (PPA veya FiT gibi) gerektirir.

Devlete ait şirketler, Çin finans kurumu ve SINOSURE ile daha güçlü finansman kapasitesine ve finansman tercihine sahiptir.