ULUSLARARASI YAPTIRIMLARIN ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ, 19 ARALIK 2019

Quatro Danışmanlık Yönetici ortağı Sayın Gökhan Taymaz ile olası ABD yaptırımlarının ve son dönem politikalarının bölgedeki enerji sektörüne ve fırsatlarına etkileri değerlendirilmiştir.