DOMİNİK CUMHURİYETİ YATIRIM REHBERİ

T.C. Dışişleri Bakanlığımız tarafından Kurulumuza iletilen yazıda, Dominik Cumhuriyeti'ndeki yatırım fırsatlarına ilişkin yatırım rehberi yer almaktadır. Söz konusu yatırım rehberi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.