SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: “AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI: FIRSATLAR & RİSKLER