SONUÇ RAPORU: DEİK EU TALKS: UFUK 2020 & UFUK AVRUPA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI