SONUÇ RAPORU/ DEİK EU TALKS: YENİ NORMALDE TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ