SONUÇ RAPORU: HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ BAŞ YÖNETİCİSİ CARRİE LAM İLE GÖRÜŞME